Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 2

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 2
29. september 2012 LAUGARDAGUR2 SAMKEPPNI Haustið í allri sinni lita- dýrð og fegurð er þema ljósmynda- samkeppni sem Fréttablaðið efnir til meðal lesanda sinna. Þeir eru hvatt- ir til að senda sem fjölbreytilegastar myndir af viðfangsefnum sem tengj- ast haustinu með einum eða öðrum hætti. Besta myndin verður birt á forsíðu Fréttablaðsins og aðrar verðlauna- myndir inni í blaðinu. Þá fær mynda- smiður bestu myndarinnar 22 tommu Led sjónvarpstæki frá Philips sem gefið er af Heimilistækjum í verðlaun en í önnur og þriðju verðlaun eru leik- húsmiðar fyrir tvo í Borgarleikhúsið. Skilafrestur fyrir myndirnar er miðvikudagurinn 3. október klukkan 12 og þær skal senda á netfangið ljos- myndakeppni@frettabladid.is. Fréttablaðið efnir til haustmyndasamkeppni: Forsíðumynd og sjónvarpstæki frá Heimilistækjum í verðlaun REKIÐ HEIM ÚR RÉTTUNUM Þessi mynd Hjalta Árnasonar bar sigur úr býtum í haustljósmyndakeppni Fréttablaðsins í fyrra. Atli, er áherslan hjá ykkur á innri eða ytri fegurð? ?Ja, eins og einhver sagði: Fegurðin er ekki í andliti falin.? Nýjasta stórsveit landsins hefur hlotið nafnið ?Fallegir menn?. Meðal með- lima eru nokkrir helstu tónlistarmenn þjóðarinnar, þar á meðal Atli Bollason. LANDBÚNAÐUR Steingrímur J. Sig- fússon atvinnuvegaráðherra og Oddný G. Harðardóttir fjármála- ráðherra skrifuðu í gær ásamt fulltrúum bænda undir breytingu á búvörusamningum. Þá var einnig skrifað undir nýjan búnaðarlaga- samning. Gildandi búvörusamningar um starfsskilyrði framleiðenda garð- yrkjuafurða, mjólkurframleiðslu og sauðfjárræktar voru framlengdir um tvö ár og gilda nú til ársins 2017. Litlar breytingar verða á fram- lögum ríkisins vegna samninganna aðrar en þær sem rekja má til verð- lagsbreytinga. Samningarnir kalla því ekki á aukin útgjöld ríkissjóðs miðað við framkomið fjárlagafrum- varp. Samkvæmt samningunum verður framlag ríkisins til garðyrkjunnar 283 milljónir á ári næstu þrjú ár á verðlagi ársins í ár. Þá verður fram- lag til mjólkurframleiðslu 6.041 milljón króna og framlag til sauð- fjárræktar 4.477 milljónir. Litlar sem engar breytingar voru gerðar á efni búvörusamninganna. Þó var fyrirvari settur inn í samn- ingana um hugsanlegar breyting- ar sem kunni að leiða af niðurstöð- um samningaviðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. En ljóst er að aðild myndi hafa í för með sér talsverðar breytingar á umhverfi búvöruframleiðslu hér á landi. Í nýja búnaðarlagasamningnum eru framlög ríkisins hins vegar aukin nokkuð frá því sem var. Einkum eru framlög til jarðrækt- ar og eflingar kornræktar aukin. Þannig hækka heildargreiðslur ríkisins samkvæmt samningum úr 425 milljónum í ár í 558,5 milljóna króna á næsta ári. - mþl Litlar breytingar voru gerðar á búvörusamningum við tveggja ára framlengingu þeirra: Búvörusamningar framlengdir um tvö ár SAMNINGARNIR HANDSALAÐIR Þeir Sveinn Sæland, formaður Sambands garðyrkjubænda, og Haraldur Benedikts- son, formaður Bændasamtakanna, tóku í hendur ráðherra á Hótel Sögu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM REYKJAVÍKURBORG Samhliða kaup- um Reykjavíkurborgar á Umferð- armiðstöðinni samþykkti borgar- ráð að kaupa Keilugranda 1 af sömu eigendum; Mynni ehf. og Landsbankanum. Með kaupunum er borgin sögð fá fullt vald yfir deiliskipulagsvinnu vegna lóðar- innar sem hafi verið í óvissu. Á Keilugranda stendur nú skemma með stuttum leigusamningum. Eigendur Umferðarmiðstöðvar- innar settu það sem skilyrði fyrir sölunni að borgin keypti einnig á Keilugranda. Fyrir Keilugrand- ann vill borgin greiða 60 milljón- ir króna og láta einnig í skiptum einbýlishús á Einimel 19, íbúð í Búðagerði 9 og hæð á Suðurlands- braut 32. - gar Kauptilboð á Keilugranda: Nýtt skipulag eftir uppkaup STJÓRNMÁL Hugur Steingríms J. Sigfússonar, formanns Vinstri- grænna, stendur til þess að endurnýja núverandi ríkis- stjórnarsam- starf eftir kosn- ingar verði sá möguleiki fyrir hendi. Væntan- leg formanns- skipti í Sam- fylkingunni breyta þar engu um. ?Ég mun gera það sem í mínu valdi stendur til að tryggja að hér verði áfram vinstrisinnuð, félags- lega sinnuð og umhverfisverndar- sinnuð ríkisstjórn,? segir Stein- grímur og heldur áfram: ?Ég neita því hins vegar ekki að ég mun sakna Jóhönnu Sigurðardótt- ur enda höfum við átt einstaklega gott og traust samstarf.? - mþl SPURNING DAGSINS AÐEINS Í DAG! LOFTLJÓS 50W VERÐ ÁÐUR 11.950,- NÚ 8.000,- kíktu inn á www.pfaff.is Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400 Opið í dag, laugardag kl. 11-16. 33 % STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Formaður Vinstri-grænna: Mun sakna Jóhönnu úr stjórnmálunum LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem grunaður er um að hafa skotið Kristján Hinrik Þórsson til bana í Bandaríkjunum í byrjun mán- aðarsins viðurkenndi fyrir vini sínum skömmu eftir atburðinn að hafa skotið Hinrik. Hinn grunaði í málinu heitir Jermaine Jackson en hann hafði undir höndum skammbyssu af sömu gerð og notuð var í skot- árásinni þegar lögregla handsam- aði hann. Í gögnum lögreglu kemur fram að eitt af vitnum lögreglunnar sé vinur Jacksons. Sá segir að hann hafi viðurkennt fyrir sér í nokkru uppnámi að hafa skotið Hinrik en áður hefur komið fram að Jackson og Hinrik þekktust. - aó Íslendingur myrtur í Tulsa: Viðurkenndi að hafa skotið Kristján Hinrik SKIPULAGSMÁL Tvenn hjón sem eiga sumarbústaði í Vorsabæ í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sendu inn harðorð mótmæli vegna umbeð- innar breytingar á aðalskipulagi svo hægt verði að setja upp tvær yfir sjötíu metra háar vindmyllur í landi Vorsabæjar. Hjónin segja að með spöðunum verði myllurnar 72 til 76 metra há mannvirki sem muni sjást víða að og setja mikinn svip á umhverfið. ?Til samanburðar má geta þess að turn Hallgrímskirkju í Reykjavík er 74,5 metrar á hæð! Tveir Hall- grímskirkjuturnar geta ekki átt rétt á sér innan um sveitabæi og sumarhús,? segja hjónin. Þau eru Hreiðar Sigtryggsson og Salóme A. Þórisdóttir og hjónin Árni Stef- án Jónsson og Helga Ingibergs- dóttir. Hjónin keyptu hvor sína spilduna úr Vorsabæ og reistu þar sumarhús árið 2009. ?Við kaup okkar á spildunni voru engin áform um breytingar á land- notkun á öðrum hluta jarðarinnar. Landeigandi hefur heldur ekki orðað fyrirhugaðar breytingar við okkur né upplýst á nokkurn hátt um þá starfsemi sem fyrirhuguð er á svæðinu,? segir í athugasemd- um hjónanna sem óttast hávaða- mengun. ?Vitað er að hávaði fylgir rekstri vindmylla. Slíkt hlýtur að koma í veg fyrir að vindmyllur rísi innan um sveitabýli og sumar- hús og er veruleg skerðing á þeirri náttúruupplifun sem sóst er eftir í frístundabyggð.? Þá gagnrýna þau að grenndar- kynning hafi ekki farið fram. ?Við mótmælum því alfarið að reistar verði vindmyllur í nágrenni sum- arhúsa okkar og lands, sem koma til með að rýra verðgildi þeirra til muna sökum sjón- og hávaðameng- unar. Við áskiljum okkur allan rétt til bóta ef af verður.? Kristófer A. Tómasson, sveit- arstjóri Skeiða- og Gnúpverja- hrepps, undirstrikar að málið sé enn í ferli og muni fara í kynningu að nýju og íbúar og hagsmunaðil- ar geta gert athugasemdir. Reyndar virðast nágrann- ar í Vorsabæ ekki þurfa að hafa áhyggjur af því að fá vindmyllur í túnfótinn. Steingrímur Bjarni Erl- ingsson, sem sótti um áðurnefnda breytingu á aðalskipulagi, segir hópinn sem stendur að málinu nú frekar horfa til annarra verkefna. Þar á meðal sé hellaköfun í Fjalla- byggð og kláfur fyrir ferðamenn upp á Múlakoll á Ólafsfirði. ?Við héldum að rafmagnið væri dýrara. Það var ekki alveg búið að hugsa þetta allt,? upplýsir Stein- grímur. ?Þetta var bara eitthvað sniðugt dót á netinu en er dýrt og erfitt að fjármagna. Við erum eig- inlega farnir að hugsa meira um að fara bara í köfunina.? gar@frettabladid.is Risamyllur í Vorsabæ virðast loftkastalar Yfir sjötíu metra háar vindmyllur sem einkaðaðilar vilja reisa í Vorsabæ mæta andstöðu nágranna. Geta ekki átt rétt á sér innan um sveitabæi og sumarhús segir í einni athugasemdinni. Ekki hugsað til enda viðurkennir umsækjandinn. VINDMYLLUR Sumahúsaeigendur hafa áhyggjur af sjón- og hljóðmengun frá fyrir- huguðum vindmyllum í Vorsabæ. MYND/SAMSETT STJÓRNMÁL Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingkona og fyrr- verandi varaformaður Sjálfstæð- isflokksins, hyggst ekki gefa kost á sér til áfram- haldandi setu á Alþingi. Þorgerður Katrín hefur setið á þingi frá árinu 1999 og er reynslumesta þingkona flokks síns. Hún var menntamála- ráðherra frá 2003 til 2009 og varaformaður Sjálfstæðisflokks- ins frá 2005 til 2010. Í tilkynningu sem Þorgerður Katrín sendi fjölmiðlum segir að henni sé efst í huga þakklæti til þeirrar breiðfylkingar sjálfstæðis- manna sem hún hefur starfað með á árum sínum í stjórnmálum. - mþl Mannabreytingar á Alþingi: Þorgerður hættir á þingi ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR Það var ekki alveg búið að hugsa þetta allt.? STEINGRÍMUR BJARNI ERLINGSSON ATHAFNAMAÐUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.