Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 8

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 8
29. september 2012 LAUGARDAGUR8 SAMFÉLAGSMÁL ?Réttarkerfið á Íslandi virkar vel ekki í kynferð- isbrotamálum. Það fremur undan- tekning en hitt að slíkir dómar endi með sak- fellingu,? segir Guðrún Jóns- dóttir, talskona Stígamóta. Guðrún v i l l að stjórnvöld stofni embætti sérstaks sak- sóknara kyn- ferðisbrotamála til að taka á vand- anum. ?Með stofnun embættis sérstaks saksóknara efnahagsbrotamála, höfum við viðurkennt að það séu flokkar sem þarf að nýta sérstaka þekkingu í,? segir hún. ?Af hverju má það ekki gera slíkt með kyn- ferðisbrotin?? Guðrún segir svipuð emb- ætti hafa skilað góðum árangri erlendis, meðal annars á Spáni og í Bandaríkjunum. Um 250 nauðganir koma inn á borð Stígamóta og Neyðarmót- tökunnar á ári. Embætti ríkissak- sóknara fékk 236 nauðgunarmál inn á borð til sín á níu ára tímabili; frá 1997 til 2006. Þar af var ákært í 76 málum, 26 sakfelld í Héraðs- dómi og 14 í Hæstarétti. ?Ástandið er óbærilegt eins og það er og kerfisbreyting gæti verið eitt af því sem væri reyn- andi,? segir Guðrún. ?Ég hef því skorað á stjórnvöld að skoða þetta mál.? Ríkissaksóknari hefur tvisvar sinnum látið gera úttekt á ferlum nauðgunarmála innan embættis- ins; annars vegar frá 1997 til 2001 og hins vegar 2002 til 2006. Nýj- ustu tölur um meðferðir kynferð- isbrota frá embættinu eru í árs- skýrslu fyrir árið 2008. Þar segir að kynferðisbrot séu að jafnaði um 40 til 50 prósent þeirra mála sem berast embætt- inu á ári hverju. Hvorki náðist í Ögmund Jónas- son innanríkisráðherra né Sigríði Friðjónsdóttur ríkissaksóknara í gær. sunna@frettabladid.is ¡U¶XQDURJQÀVN¹SXQDU YL³XUNHQQLQJ0RVIHOOVE©MDU ¡U¶XQDURJIHU³DP¤ODQHIQG 0RVIHOOVE©MDUDXJOÀVLUHIWLUXPV¶NQXP Cei\[bbiX³h +©IXUXPV©NMHQGLHU D (LQVWDNOLQJXUH³DI\ULUW©NLPH³O¹JKHLPLOL°0RVIHOOVE© E (LQVWDNOLQJXUH³DI\ULUW©NLVHPOHJJXUIUDPÁU¶XQDU H³DQÀVN¹SXQDUKXJP\QGVHPJDJQDVWV¬UVWDNOHJD I\ULUW©NMXPH³DVWRIQXQXP°0RVIHOOVE© 9HLWWDUHUXYL³XUNHQQLQJDU°ÁUHPXUëRNNXP D +XJP\QG¤IUXPVWLJL E +XJP\QGVHPKHIXUIHQJL³½WI©UVOXRJ H³DP¶WDVW F +XJP\QGVHPE½L³HUD³½WI©UDRJP¶WDRJI\ULU OLJJXUYL³VNLSWD¤©WOXQ 9HLWWDUYHU³DÁUM¤UYL³XUNHQQLQJDU°KYHUMXPêRNNLHQHLQYDOLQ IUHPVWRJI©USHQLQJDYHU³ODXQDOOWD³ NU °KYHUMXPêRNNL 8PV¶NQDUIUHVWXUHU WLO  RNW¶EHU  +©JWHUD³Q¤OJDVWXPV¶NQDUH\³XEOD³ ¤VDPWXSSOÀVLQJXPXPK©éXPV¶NQDU RJIRUVHQGXUI\ULUYDOL¤KXJP\QG¤ ZZZ PRV LV SJÁVARÚTVEGUR Alþjóðahafrann- sóknaráðið ICES, leggur til 15,2% samdrátt í veiðum á makríl árið 2013, umtalsverða aukningu í veið- um á kolmunna og mikinn sam- drátt í veiðum á norsk-íslenskri síld. Þetta kemur fram í ráðgjöf stofnunarinnar sem birt var í gær. ?Ég tel að endurskoða þurfi mat Alþjóðahafrannsóknaráðsins á makrílstofninum og taka tillit til þess að um árabil fölsuðu ýmsar Evrópusambandsþjóðir og Norð- menn aflatölur gróflega. Það hefur mikil áhrif á stofnmatið og ég tel óhætt að fullyrða að um verulegt vanmat sé að ræða,? segir Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmda- stjóri LÍÚ, á vef sambandsins. Lagt er til að makrílveiðar verði á bilinu 497 til 542 þúsund tonn árið 2013 á móti 586 til 639 þúsund tonnum sem ráðlögð voru í fyrra. Hins vegar er lögð til 64,4% aukning í veiðum á kolmunna eða úr 391 þúsund tonnum í 643 þús- und tonn árið 2013. Friðrik segir að kolmunnastofn- inn sé að ná sér vel á strik en því miður hafi nýliðun í norsk-íslenska síldarstofninum verið mjög slök á síðustu árum og hann á hraðri nið- urleið. Ef stuðst verður við samn- inga um nýtingaráætlun verður heimilt að veiða 619 þúsund tonn af norsk-íslenskri síld árið 2013, sem er 25,7% samdráttur frá því í fyrra þegar ráðgjöfin hljóðaði upp á 833 þúsund tonn. - shá Alþjóðahafrannsóknaráðið leggur til að minna sé veitt af makríl og síld: Vilja minna veitt af makrílnum MAKRÍLL ICES leggur til fimmtán prósent minni veiði á makríl árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRAKKLAND Jean-Marc Ayrault, for- sætisráðherra Frakklands, segir að nýr 75 % hátekjuskattur verði lagð- ur á þá sem hafa meira en milljón evrur í árstekjur. Það samsvarar um það bil 160 milljónum króna, eða rúmlega þrettán milljónum í mán- aðartekjur. Þessi 75% skattur á að gilda í tvö ár, en ekki er reiknað með að hann skili miklum tekjum í ríkissjóð held- ur hafi hann fyrst og fremst tákn- rænt gildi. Ayrault segir að 90% skattgreið- enda verði hlíft, en skattur hækki einungis á tekjuhæstu tíu prósentin. Hann kynnti í gær fjárlög næsta árs, sem hann segir vera ?baráttu- fjárlög?, því með þeim eigi að snúa við skuldasöfnun ríkisins og hefja niðurgreiðslu skuldanna. Þannig megi draga úr atvinnuleysi og ýta af stað hagvexti. Gagnrýnendur segja hins vegar að ekki sé í þessum fjárlögum að finna neinar umbætur í ríkisfjár- málum eða hvata fyrir atvinnulífið. Hagvöxtur fari því ekki í gang og atvinnuleysi muni ekki minnka. Enginn hagvöxtur hefur verið í Frakklandi þrjá ársfjórðunga í röð. Atvinnuleysi er nú í 10,2%. - gb Ríkisstjórn Frakklands ætlar að láta þá tekjuhæstu taka á sig auknar byrðar: Skattur auðmanna í 75 prósent AYRAULT OG CAHUZAC Forsætisráðherra og fjármálaráðherra Frakklands kynntu nýju fjárlögin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP ATVINNULÍF Ný einkahlutafélög, sem skráð voru í ágústmánuði, voru 122 talsins. Þau eru flest í fasteignaviðskiptum. Til saman- burðar voru 110 ný einkahlutafélög skráð í ágúst í fyrra, segir í frétt Hagstofu Íslands. Fyrstu átta mánuði ársins var fjöldi nýskráninga 1.180, en það er tæplega 7% aukning frá sama tíma í fyrra þegar 1.105 fyrirtæki voru skráð. Þá voru 46 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta í ágústmán- uði, flest í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. - shá 122 ný ehf. í ágúst: Gjaldþrotum fer fækkandi Vill sér saksóknara fyrir kynferðisbrot Talskona Stígamóta vill að stofnað verði embætti sérstaks saksóknara kynferð- isbrota. Færri nauðganir komu á borð ríkissaksóknara á níu ára tímabili en á einu ári til Stígamóta. Um helmingur mála ríkissaksóknara eru kynferðisbrot. SAKSÓKNARI KYNFERÐISBROTAMÁLA? Guðrún Jónsdóttir hefur skorað á stjórn- völd að stofna embætti sem sér alfarið um rannsóknir á kynferðisbrotamálum eins og í efnahagsbrotamálum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN GUÐRÚN JÓNS- DÓTTIR Fjöldi nauðgana og málsmeðferð þeirra 150 100 50 0 1997-2001 2002-2006 ? Alls ? Ákært ? Sakfellt í héraðsdómi ? Sakfellt í hæstarétti Tilkynntar nauðganir til lögreglu á tímabilinu 2002-2006 voru 334. Tölur fyrir fyrra tímabil voru ekki gefnar. HEIMILD: RÍKISSAKSÓKNARI 1. Hvað heita bræðurnir sem oft eru kenndir við Bakkavör? 2. Hversu hátt hlutfall heimila í landinu á í fjárhagsvanda? 3. Hvaða sjaldséða teiknimynda- stjarna lét sjá sig í Smáralind á fimmtudag? SVÖR: 1. Ágúst og Lýður Guðmundssynir 2. Rúmlega 13% 3. Mikki Mús VEISTU SVARIÐ? Ástandið er óbærilegt eins og það er og kerfisbreyting gæti verið eitt af því sem væri reynandi. GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR TALSKONA STÍGAMÓTA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.