Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 74

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 74
29. september 2012 LAUGARDAGUR8 Námskeið Þjónusta Glímir þú við þyngdar- eða átvanda! MFM Matarfíknarmiðstöðin Sími: 568 3868 www.matarfikn.is Andri Sigurðsson (B.Sc. sálfræði, dáleiðslutæknir) veitir dáleiðslumeðferð. Viltu byrja að léttast, taka á kvíða, hætta að reykja o.fl.? Góður árangur og mikil reynsla. Tímapantanir á andridaleidir@gmail. com eða í síma 867-2605. www. dáleiðslutækni.is Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 50b. Með Diploma í Hugrænni atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@ simnet.is. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið NORSKA I & II- NORSKA f. starfsfólk í heilbrigðisgeira, SÆNSKA, ENSKA f. börn, unglinga og fullorðna. ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC. NÁMSKEIÐ BYRJA-COURSES START 8/10. Kvölds/Morgna-Mornings/ Evenings. 4 vikur x 5 daga viku-4 weeks x 5 days a week. Stundaskrá sjá: www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 5. s.5881160 Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa við endurtökupróf og akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 7493. HEIMILIÐ Dýrahald Afghan hvolpar - Einstakir og hugljúfir! Yndislegir og ljúfir afghan hvolpar til sölu. Gullfallegir og hvers manns hugljúfi. Frábærir fjölskylduhundar, rólegir og yfirvegaðir. Nánari upplýsingar á vefsíðu: www.glitnirafghans.tk eða http://glitnirafghans.weebly.com/ Saluki hvolpar. Afhendast í nóv, bólusettir, heilsufarsskoðaðir, ættbók HRFÍ. www.saluki.is Eyrún 824-5947. Langar þig í hund? Hundaræktarfélag Íslands er eina hundaræktarfélagið á Íslandi, sem er aðili að FCI, alþjóðasamtökum hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að réttri meðferð, aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum samskiptum milli hundeigenda, yfirvalda og almennings. Leitaðu upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Herbergi í 101! Til leigu fullbúið herbergi í miðbæ Rvk. Aðgangur að baði, eldhúsi, þvottahúsi og fríu interneti. Laus strax. Á besta stað í bænum. Upplýsingar í síma 661 7015 og 898 8685. 2ja herbergja íbúð til leigu í Vesturbænum. Verð 160 þús/mán. Laus strax. Uppl. 8974548/6608107 Herbergi til leigu 101. Wyhajme pokój pralka aneks kuchenny tazienka, ogrzewanie swiatto w cenie. 893-2012 íbúð í 105 62fm studio. 130Þ. plús hiti og rafmagn, trygging. S. 8600360. Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 773 3182. Til leigu 2ja herb. íbúð 74fm, mjög góð sérhæð í tvíbýli, 221 Hafnarfjörður. Laus frá 01/11 2012. Uppl. s. 659 2671 og 565 3655. Til leigu glæsileg 3. herbergja íbúð m. bílastæðahúsi, Kóp. Verð 190.000 pr. mán. hússjóður innifalin. Uppl. s. 660 6600 og ksv@vortex.is Hús til leigu í Árbæ 140 fm hús sem leigist til 1.júní 2013. S: 864 5853. Vinsamlegast sendið uppl. á netfangið: bogga56@talnet.is Einbýlishús til leigu, 7 herb. þar af 4 svefnh. Í húsinu er 2 herb. aukaíbúð með sér inngangi. Einnig er tvöfaldur stór bílskúr. Staðsetning Kópavogur, Austurbær. Uppl. í s. 899 3381 e. kl. 17. Ca. 25fm herb. til leigu á góðum stað í Garðabæ með aðgang af öllu f. kk leigjanda. Uppl. s. 868 2480 og 869 8122. Til leigu 2 herb. íbúð í miðbæ 101 Rvk. 120 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Uppl. 776 3260. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Húsnæði óskast Ungt par í vinnu óskar eftir íbúð 3-4herb í Rvk og Kóp. Greiðslugeta milli 80-140þús. Uppl. í s. 6979301 Anna. ÓE Stúdíóíbúð til langtímal. er rólegur 32 ára einhleypur og skilvís. Vil búa í Rvk-Kóp. Vil íbúð á bilinu 45-55 fm. Verðhugmynd 65 á mán. S. 821 4336. Reglusamur ungur maður í góðri vinnu óskar eftir herbergi á leigu, helst í 101 eða 104. Sími 846 9153. Norðlingaholt Óskum eftir rúmgóðri íbúð í Norðlingaholti á viðráðanlegu leigu-verði. Erum rólegar og reglusamar - göngum vel um. Erum með góð meðmæli. Húsaleiga ávalt greidd 1. dag hvers mánaðar gegnum greiðsluþjónustu bankanna. Sími 699 2241. Óskum eftir snyrtilegri 3+ herb. íbúð í Rvk. Helst í Grafarvogi. Bílskýli æskilegt, reglusemi og góð umgengni. Meðmæli. Uppl. í s. 663-0644 Óska eftir bílskúr til leigu á svæði 111, uppl. í síma 7742756 Sumarbústaðir Til sölu 35m2 fokhelt sumarhús/ gestahús með litlu svefnlofti til fluttnings Forsteyptar undirstöður og allt innbú fylgir með ásamt baðinnréttingu, wc og töluvert af byggingarefni til að klára húsið að innan verð 4.8 millj. Tilbúið til innréttinga 6,3 millj. og fullbúið 7,6 millj. Einnig 28m2 bílskúr/geymsla fullbúin til fluttnings forsteyptar undirstöður fylgja með , selst saman eða í sitthvoru lagi. Skipti a.t.h sem hluti af greiðslu á Bíl , húsbíl eða hjólhýs uppl 898-1598 Til sölu sérstaklega vandað 25 sumarhús (Gestahús) Húsið er alveg nýtt og fullbúið með wc sturtu (og hitakút) ofnum, ljósum og á gólfum er parkett og flísar. Byggingakostnaður 3,5m selst með 800Þ afslætti = 2,8m Uppl. S 840-6100. Atvinnuhúsnæði 51fm iðnaðarhúsnæði til leigu vesturbæ í Kóp. Uppl.s. 699 8120 Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Geymsluhús.is Upphitað geymsluhús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar, bílar ofl. Uppl, í síma 770-5144. Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. Geymslur.com Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464 Gisting ATVINNA Atvinna í boði Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar eftir að ráða einstaklinga í fullt starf í dagvinnu. Einungis duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt fólk kemur til greina. Aðeins 20 ára og eldri koma til greina. Umsóknareyðublöð fást á staðnum. Veislulist Skútan Óskar eftir starfsmanni í uppvask og aðstoð í eldhús frá kl. 8-16 virka daga. Upplýsingar veitir Sigurpáll í síma 565 1810 eftir kl. 13:00 Loftorka ehf Óskar eftir verkamönnum til malbikunar og jarðvinnuframkvæmda. Upplýsingar í síma 565 0875 eða 892 0525 Óskum eftir vönu símasölufólki sem getur hafið störf strax. Mikil vinna framundan, bæði dag- og kvöldvinna. Umsóknarfrestur er til og með 8. október nk. Áhugasamir sendi umsókn og upplýsingar um aldur og fyrri störf á netfangið styrktarfelag@samhjalp.is Vinna heima Frábært til framtíðar sem krefst vilja og tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar s. 822 8244. Kaffistaður í miðbænum óskar eftir að ráða vanan kaffibarþjón í afleysingar. Dag- og helgarvinna. Sendið upplýsingar á italskikaffibarinn@gmail.com Óskum eftir flinkum og skemmtilegum matreiðslumanni í framtíðarstarf. Mjög góður vinnuandi og vinnuaðstaða. Ásamt góðum launum fyrir réttan aðila. Vinsamlegast sendið ferilskrá og eða fyrirspurnir inná job@101hotel.is Óskum eftir starfsmanni í fullt og hlutastarf í uppvask og sal. 18 ára aldurstakmark. Áhugasamir sendið ferilskrá á rubytuesdayice@gmail.com Ruby Tuesday Höfðabakka & Skipholti. Atvinna óskast Vantar þig Smiði, múrara eða járnabindingamenn? Höfum á skrá menn sem óska eftir mikilli vinnu. Geta hafið störf nú þegar. Starfsmannaþjónustan S. 661 7000. Vantar þig forritara með mikla reynslu? Höfum á skrá forritara með Diplómapróf í kerfisfræði - BSc í tölvunarfræði - BSc í hugbúnaðarverkfræði -BSc í tölvunarstærðfræði. Geta hafið störf nú þegar. Starfsmannaþjónustan s .661-7000 35 ára KK bílstjóri óskar eftir vinnu er með meirapróf. Uppl. s. 848 8842 Vantar vinnu á höfuðborgarsvæðinu, er 27 ára með reynslu af lager og útkeyrslustörfum ásamt verktakavinnu. Góð tölvukunnátta. Allt kemur til greina. Sími. 8232293 Jóhannes Viðskiptatækifæri UMSJÓN VERSLUNAR Óskum eftir traustum einstaklingi, til að sjá um og starfa við rekstur rótgróins söluturns í RVK með góða veltu. Rakið tækifæri fyrir réttan aðila til að skapa sér góðar tekjur. Áhugasamir sendi tölvupóst á: plan10@simnet.is TILKYNNINGAR Tilkynningar 3 - 5 þús á mánuði HVOLPAR, COCKER SPANIEL. HEILSUF.SK. ÆTTB.F. HJÁ HRFÍ. VÍSA RAÐGR. (36 MÁN.) VERÐ-GR SAM. COCKERSPANIEL.DYRALAND.IS S. 869- 8232/564-4432. Aðalfundur Rósarinnar, landsfélags jafnaðarmanna. Verður 3. Okt. 2012 kl 18.00 að strandgötu 6 Hafnarfirði, 2 hæð. Dagskrá: Aðalfundarstörf. Lagabreytingar. Fundurinn er aðeins opinn skráðum félögum. Stjórn Rósarinnar. Sölusýning Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi á sunnudags morgnum kl. 10–12 Sprengisandur kraftmikill þjóðmálaþáttur
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.