Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 71

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 71
LAUGARDAGUR 29. september 2012 5 BÍLAR & FARATÆKI NISSAN PATHFINDER SE. Árgerð 2006. Ekinn 92 Þ.KM. Verð kr. 3.490.000. HONDA ACCORD EXECUTIVE. Árgerð 2010. Ekinn 33 Þ.KM. Verð kr. 4.400.000. TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 33” Árgerð 2006. Ekinn 96 Þ.KM Verð kr. 4.590.000. Bílasala Reykjavíkur Bíldshöfða 10, 112 Rvk. Sími: 587 8888 VANTAR BÍLA Á SKRÁ www.br.is FLOTTUR ! Nissan Patrol GR Diesel 11/2003 mód 2004 (7 manna) ek 163 þ.km sjálfskiptur diesel Núna á flottu verði aðeins 1950 þús !!! (8648989) SJÁLFSKIPTUR ! Toyota Avensis SOL 05/2005 ssk ek 120 þ.km bill í góðu ásikomulagi verð 1480 þús (skipti möguleg) (8648989) 8 MANNA ! Toyota Landcruiser VX Diesel 09/2005 sjálfskiptur ek 145 þ.km leður, 20” felgur á nyjum dekkjum, verð 4390 ! Ymis skipti skoðuð (8648989) Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is Subaru Legacy Outback DIESEL Árgerð 8/2009, ekinn 81þ.km, bsk. Meðaleyðsla ca 6,4L. Flottur bíll sem er á staðnum! Verð 3.990.000kr. Raðnúmer 153650. Sjá á www.stora.is Suzuki Grand Vitara 2,0. Árgerð 2003, ekinn 152þ.km, ssk, krókur o.fl. Heillegt og gott eintak. Verð 790.000kr. Raðnúmer 153769. Sjá nánar á www. stora.is Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 Myndeftirlit á plani http://www.stora.is Þarftu að kaupa eða selja bíl? Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. www.bilauppbod.is Sími 522-4610. Bílauppboð - Krókur Sími: 522 4610 www.bilauppbod.is YAMAHA FZ6-S Fazer. Árgerð 2006, ek. 6100 KM, 98hö, Mjög flott hjól, Ásett verð 750.000. Rnr.116106. Er á staðnum. M.BENZ C 200 Kompressor. Árg 3/ 2007, ek 69 Þ.KM, sjálfsk, sóllúga, hálf leður, álfelgur omfl, Mjög fallegur bíll, Ásett verð 4.990.000. Rnr.118004. Er á staðnum, NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 fet, Markísa og Decor pakki innifalið, Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og skoðaðu, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardögum 12-16. www.100bilar.is POLARIS Ranger RZR 800efi. Árgerð 2008, ekinn 3800 KM, bensín, sjálfskiptur. Besta verðið 1.950.000. Rnr.205659. Bílakaup Korputorgi, 112 Reykjavík Sími: 577 1111 http://www.bilakaup.com Bílar til sölu Toyota Avensis 1.8, árg. ‚00, ssk. ek. 181 þús. Góður og vel með farinn, verð tilboð. Uppl. í s. 660 8843. Til sölu Toyota Aygo ‚07. Ek. 83 þús. Vel með farinn. Verð 1150 þús. Uppl. í s. 847 2990. Toyota Rav 4 árg. 2001, ekinn 127þ. Grár, beinsk., 4WD, krókur. Verð 890 þús S: 848-9993. DÍSEL 1399þús HYUNDAI SANTA FE DÍSEL árg. ‚06 ek. 153 þús, beinskiptur, nýsk 2013, ný tímareim, topplúga, álfelgur. Tilboðsverð 1399þús. Möguleiki allt að 100% láni. Uppl. s. 899 4009. Hyundai i30 1,6 árg. 2008 Ekinn 70 þ km, Sjálfskipting Vetrardekk á 17” álfelgum Sumardekk á 18” álfelgum Glæsilegur bíll Verð 1.950.000 uppl. í síma 6958464 eða drifaatladóttir@ yahoo.com UMBOÐSBÍLL BMW - 530i E60 árg. ‚04 ek. 93þús. km. litur svart metalic base leður, sóllúga, 18” felgur, heilsársdekk. 980þús króna lán getur fylgt, 41 þús kr mánaðargreyðsla. Glæsilegur bíll. S.8960015 Toyota Rav4 árg. ‚01. e. 146.þ km. SSK. 4X4. Nýleg dekk. Verð 990þ. Uppl. í s. 8619064. VW Passat 2,0 TD ‚98. Sjálfskiptur. Bilaður start krans. Þarfnast stanssetningar. Verð 200 þús. S. 772 0701. Flottur Toyota Avensis 1800 Sol station, sjálfsk., hlaðinn aukab. Ek aðeins 30.000. 2011 árgerð, nýleg Continental vetrardekk, þakbogar, dráttarbeisli, króm og fleira. Mjög vel með farinn sem nýr, 3,5 ár eftir af ábyrgð. Ásett verð 4.690.000, gott staðgreiðsluverð. Möguleiki á yfirtöku á láni. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í síma 844-4403. Tilboð! Toyota Landcruiser GX, ‚07, sjálfsk. dísel, 8 manna, ek. 145þ. Nýleg heilsársdekk og álfelgur, allt nýtt í bremsum. V. 4.800.000. Tilboð 4.300.000. Uppl í s. 663 0544. Til sölu Daihatsu Terios árg‘98 Ek.78þús. Ný tímareim og ný skoðaður. Góður bíll. S: 8638556 Til sölu Toyota Yaris árg‘04 Ek82þús, ssk. Verð 1,90millj. Sími 8593021 eða 8956621 DODGE GRAND CARAVAN 2005 til sölu á góðum kjörum. Uppl. í síma 664-1057. VOLVO S60 D3 DÍSEL 04/2011. Ek. 15 þ. km. Nýþjónustaður hjá Brimborg. Kraftmikill og sparneytinn, ca.6L/100km. Verð 5490 þ. kr. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. S: 896-0777 Honda Accord Sport ‚06. Ek. 114 þ. Sjáfsk, samlæsingar, rafm í rúðum, álfelgur, cruise control, toppeintak. Ásett verð. 1.890 þ. tilboð 1.650 þ. S: 691 3816 Til sölu Renault Megane árgerð 1997. Ekinn 219 þús. Skoðaður 2013. V.230Þ Uppl. í s. 824 4043 Óskar. Verð 390.000 ! Gott eintak af Skoda Octavia 1,6 árg.‘01 Ek.189 þ.km SK. ‚13 Aðeins bein sala s. 6154349. Vel með farinn Pajero jeppi til sölu. Jeppinn er leðurklæddur að innan, mjög vel viðhaldinn. Árg. ‚03, dísel. 33” nýleg dekk. Ásett v. 2.2 millj. Fæst á 1.500 þús. um helgina. Uppl. í s. 863 0190. MMC Galant, árg. ‚03 ek. 149þús. sk. ‚13 ný tímareim, nýjar bremmsur, góður bíll. Verð 690þús. Uppl. s. 691 8842. Til sölu Subaru Impreza árg. ‚98, ek. 145 þús. km. Mikið endurnýjaður. Er með dráttarkúlu. Uppl. í s. 867 8987. Toyota Corolla ‚95 til sölu *100þús stgr* Ek. 195þ. ssk. skoðaður ‚13. Þarfnast lagfæringa. S 698-0784. Honda Civic ‚96 verð 250 þús staðgreitt. Opel Vectra ‚98 verð 350 þús staðgreitt. Daewoo lanos ‚03 350 þús staðgreitt. Toyota Yaris T sport ‚02 790 þús staðgreitt. Allir bílarnir skoðaðir 2013. Sími 867 4928 bjarnimatthias03@ gmail.com Til sölu Ford Explorer XLT Sport árg ‚07. Ek. 98 þúsund. Uppl. í síma 699 3045 0-250 þús. !!! 4x4 7manna með krók !!! Nissan Terrano árg. ‚97”. 2.5 bensín ekinn 230þ. 5 gíra,7manna,krókur. Verð 250þ. stgr.. uppl. S. 777-3077. Tilboð 70þús MMC lancer árg. ‚96 1300 beinsk. með endursk. Verð 70þús. Sími 891 9847. 250-499 þús. !!! TILBOÐ 450ÞÚS !!! Bmw M Compact 3dyra ekinn aðeins 135þ. 5g allur ný yfirfarinn fyrir 250þ! nýleg heilsársdekk verð 690þ. TILBOÐ 450þ. 777-3077. Sjálfskiptur Tilboð 290 þús! VW PASSAT 1,8 20v COMFORT LINE árg.‘97 ek.170 þús, sjálfskiptur, skoðaður 2013, vel með farinn bíll, ásett verð 390 þús. mitt verð 290 þús s. 841 8955. !!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‚98- ‘03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa uppl. s. 777 3077. Bílar óskast Toyota RAV4 óskast fyrir allt að milljón. Er með glæsilegan bíl og allt að hálfri milljón í seðlum í milligjöf. S. 899-2276 Óska eftir að kaupa Jeep Wrangler 2004-2008. Hafðu samband Síma 775- 1119. Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 866 0784. Jeppar Fæst á 650.þ stgr Til sölu Toyota Yaris T-Sport árg. 2002 bsk. 3 dyra ek. 142.þ km ásett verð 850.þ fæst á 650.þ stgr. Uppl. í síma 896-5290. Ekinn aðeins 39 þ. km Til sölu Toyota Raw árg. ‚04 ek. 39. þ. km sjálfsk, spoiler, varadekkshlíf, litur silfur, ný heilsársdekk. Bifreiðin er eins og ný. Fæst á 1890 þ. staðgr. Uppl. í s: 896 0015. Nissan Pathfinder, SE, 2,5 Disel sjálfskiptur, ek.131 þ. Skoðum skipti á ódýrari disel jeppa helst Pajero. Verð 3,3 millj. Uppl. í s 697 7739. Til sölu Musso, árg. 2001, ekinn 149 þ.km, sjálfsk., bensín, næsta skoðum 2013. Bilað mismunadrif og ryð í grind. Að öðru leyti í góðu standi. Góð dekk. Selst í núverandi ástandi. Tilboð. Símar 8663026 og 8478056. Fornbílar Ford F250 ‚82. 2,8 Disel vél úr Patrol. Dana 60 hásingar að aftan. Þarfnast uppgerðar. Verð 140 þús. S. 772 0701. Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is smá auglýsingar Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is GEFÐU HÆNU gjofsemgefur.is 9O7 2OO3
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.