Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 72

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 72
29. september 2012 LAUGARDAGUR6 Sendibílar Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is S:820-3880 Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Hópferðabílar M.B. Sprinter 518, árg. ?07 sjálfsk. cruise control, loftkæling, 18 sæti, ek. 200 þús. km. ný sprautaður. uppl. s: 820 5750. Vörubílar Til sölu Nissan ICO T150. Burðageta 3,950. Kassi hæð 2,11m, Lengd 4,12m, Breidd 2,32m. Hliðaropnun breidd 3,58m, hæð 2m. Skipti á minni. Uppl. í síma 611 5005/772 5000 Húsbílar Mótorhjól Til sölu Kawasaki KLX 450R götuskráð, árgerð 2008 og ekið 4.000 km. Frekari upplýsingar í síma 863-2292. Fjórhjól Polaris 6x6 ekið 1100km árg. 2006. Spil, handahlífar, Verð 1.1 mil bjarni@ experience.is eða 820 0820. Kerrur ÚTSALA á kerrum Brenderup 3205S. 204x142x35cm. Verð áður kr. 202.000, verð nú kr. 172.000. Lyfta.is - 421 4037 - www. lyfta.is KERRA TIL SÖLU. Ný ónotuð sterkbyggð kerra stærð 3x1,5 m 1000 kg opnanleg framan og aftan heit galv + krossviður v 350.000 kr. Uppl. 8927687. Örfáar kerrur eftir á tilboði 135þ.m/vsk Topplausnir smiðjuvegi 40 s:517-7718 www.topplausnir.is Vinnuvélar Körfubíll til sölu. Volvo F614. árgerð 1986 Simon búnaður 18 metra vinnuhæð. Einfaldur og áreiðanlegur búnaður. Verð 3 mill. Áhugasamir sendi uppl korfubilar@korfubilar.is Bílalyftur- Dekkjavélar Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 3,8T, höfum einnig dekkjavélar á tilboðsverði á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050. okspares@simnet.is Lyftarar Körfubílaleiga Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35 metrar. S. 893 3573. Bátar Rúmlega 6 metra bátur til sölu. Verð 480.000 með vagni 770-5144 Hjólbarðar Ný og notuð dekk í miklu úrval 13?, 14?, 15? 16?, 17?, 18?, 19? og 20?. VAKA S: 567 6700. Dekkjavélar TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum. Minnum einnig á varahlutaþjónustu fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050 okspares@simnet.is Varahlutir Varahlutavaktin Sími 555 6666 Erum með varahluti fyrir Benz, VW, Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og lau. 12-16. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 663 5315 / 699 6069. Hreingerningar Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð. www.hreingerningar.is S. 772 1450 A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 0662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Málarameistari Tek að mér alla almenna málningarvinnu f. húsfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171. Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758. Málningarþjónusta Reykjavíkur 20% afsláttur fyrir eldriborgara og öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 778 0100. Meindýraeyðing Meindýraeyðir Meindýravarnir og - eftirlit. Húsasmiður og löggiltur meindýraeyðir. Ægir Hauksson s: 775-1551 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is Húsaviðhald Parketþjónusta Parketslípun, lagnir og viðgerðir. Látið fagmenn vinna verkin. Árni Gunnarsson Húsasmíðameistari s. 698 1559. Parketslípun, frá aðeins 2.500 krfm. 20 ára reynsla og þjónusta. www. parketsliparinn.is S: 772 8100. ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og alla aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur. Húsaviðgerðir - Nýbyggingar Tilboð ókeypis Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð vinna Tilb./tímav. S. 899-4254. Nudd NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová. Spádómar Spásíminn 908 5666 Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun Raflagnir, dyrasímar. S. 663 0746. Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com RAFVIRKJUN S. 896 6025 Tilboð raflagnir, töfluskipti og dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. rafverktaki. Önnur þjónusta Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki framleidd af ORINK. Blekhylki.is Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517- 0150. KEYPT & SELT Til sölu Til sölu 40fet góður gámur Verð 300Þ. með VSK Uppl. S 840-6100. Þjónusta Þjónusta
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.