Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 1
Helgarblað STÓRLEIKARI Jóhann Sigurðarson leikari tekst nú á við eitt af sínum stóru hlutverkum sem málarinn Rothko í verkinu Rautt. Í einlægu viðtali segir Jóhann frá leiklistinni sem breytti lífinu, uppvexti hjá einstæðri fjögurra barna móður og slysinu sem hjó nærri lífi hans. Sjá síðu 20 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON Fennir yfir fortíðina Hvernig var Facebook fyrir nokkrum árum? 34 SNJALLSÍMAFORRITLAUGARDAGUR 29. SEPTEMBER 2012 Kynningarblað Nýjungar, Betri þjónusta, Þægindi N ova-appið er aðgangsmiði að stærsta skemmtistað í heimi þar sem við-skiptavinum Nova býðst úrval tón-listar, þjónustu og spennandi 2 fyrir 1-til-boð,“ upplýsir Harald Pétursson uppfinn-ingamaður hjá Nova.Appið sem Harald talar um bauðst Nova-notendum í fyrsta sinn á dögunum.„Fyrstu helgina eftir að appið kom út sóttu það þúsundir notenda til að nýta sér þjónustu, tilboð og skemmtun, enda ávinn-ingur fyrir viðskiptavini Nova að tileinka sér appið sem fyrst í snjallsíma sína,“ segir Harald.Nova-appið skiptist í fjóra hluta: Tónlist, 2 fyrir 1, Fyllt‘ann og Stólinn.„Tveir fyrir einn er vinsæl þjónusta fyrir viðskiptavini Nova þar sem tilboð koma úr ólíkum áttum. Þar má nefna 2 fyrir 1 í bíó, tilboð á gítarnámskeið, matsölustaði, versl-anir og í raun þjónustu úr öllum áttum,“ út-skýrir Harald. Á Fyllt‘ann flipanum geta Frelsis-við- skiptavinir Nova fyllt á inneign síma sinna og einnig er hægt að fylla á önnur númer sem er tilvalið fyrir foreldra sem fylla á far- símanúmer barna sinna. „Mjög þægileg hlusta á tónlist í símanum sínum,“ útskýr- ir Harald. „Á Tónlistar-flipanum er einnig hægt að horfa á tónlistarmyndbönd Nova TV og velja Vinatóna sem er sú tónlist sem heyrist þegar hringt er í viðskiptavini Nova,“ segir Harald. Stóllinn er fjórði flipi Nova-appsins.„Þar koma fram upplýsingar og yfirlit um notkun símanúmersins í hverjum mán- uði, hvað viðkomandi hefur talað í margar mínútur og fyrir hvaða upphæð, hvað hann hefur notað mikið gagnamagn og fleira. Þar er einnig hægt að stilla talhólf, hafa sam- band við þjónustuver o k Við munum stöðugt bæta við appið svo það nýtist viðskiptavinum Nova sem best. Nova er enda stærsti skemmtistaður í heimi og þangað á alltaf að vera skemmtilegt að koma. Appað á stærsta skemmti staðí heimi Með Nova-appinu í snjallsímum geta viðskiptavinir Nova hlustað á lagalista DJ Nova, horft á Nova TV, fyllt á frelsið og fengið 2 fyrir 1-tilboð úr öllum áttum. Með Nova-appinu er stærsti skemmtistaður í heimi orðinn enn stærri og skemmtilegri og er þó hvergi hættur að blómstra. MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI* Sími: 512 5000 *Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012 29. september 2012 229. tölublað 12. árgangur 4 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Ferðir l Snjallsímaforrit l Fólk l Atvinna FERÐIRLAUGARDAGUR 29. SEPTEMBER 2012 KynningarblaðÁ leikfimihátíð á ÍtalíuÍbúðaskiptiÁ faraldsfæti um ÁstralíuÁhugavert í BarcelonaHeimasíða ferðalangaMatur á ferðalögum Ú rval Útsýn k ynnir um helgina nýja og glæsilega haust- og vetrardagskrá en þá kemur nýr ferðabækling-ur út. Eins og venjulega er marg-ar spennandi nýjungar í boði í bland við eldri áfangastaði sem hafa notið vinsælda í mörg ár. Þor-steinn Guðjónsson, framkvæmda-stjóri Úrvals Útsýnar, segir ferða-skrifstofuna bjóða upp á fjölbreytt úrval ferða í vetur þar sem llir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. „Meðal spennandi nýjunga hjá okkur í vetur er nýr áfangas ður í skíðaferðum okkar sem er Cana-zei á Ítalíu. Síðan eru Kanaríeyj alltaf jafn vinsælar en við bjóðum upp á tvo áfangastaði þar í vetur, Tenerife og Gran Canaria. Golfferð-irnar okkar hafa síðan slegið í gegn og er uppselt í þær allar. Svo v rðist vera sem efnahagshrunið haf h ft lítil áhrif á golfþorsta landsmanna.“ Sólin vinsæl um, T erife og Gran Canaria. Te-nerife er sannköll ð paradís fyrir vandláta ferðalanga enda nýtur hún sérstöðu fyrir einst kt nátt-úrufar og mikla veðursæld. „Það eru ekki mörg ár síðan Tenerife va kynntur aftur til sögunnar á Íslandi en staðurinn hefur fest sig gríð rlega vel í sess . Það er alveg ótrúlegt hvað hann hefur fa l-ið vel í kramið hjá Íslendingum.“ Góð hótel, snyrtilegt umhverfi og frábært loftslag einkennir Kan-arí yjar. „Þar er aldrei of kalt eða heitt heldur stöðugur og þægileg-ur andvari. Kana íeyjar eru í raun dæmi u hið fullkomna veðurfar og henta Ís ending frábærlega vel.“ Gran Canaria býður upp á fjöl-marga spennandi gistimöguleika og fallegar strendur. „Þar er einn-ig mikið úrval veitingastaða, kaffi-húsa og frábærra verslun kjarn .“ Einnig má nefna að skipulagðarferðir Ú l Frábæri skíðastaðirÚrval Útsýn býður upp á þrjá frá-bæra s íðastað á Ítalíu í vetur. Nýr áfangastaður er kynntur til sög-unnar en um er að ræða Canazei sem tilheyrir einu besta og stær ta skíðasvæði heims ur. Í bænum er mikið úrval góðra veitingahúsa og kráa sem taka vel á móti skíðamönnum úr brekk-unni í lok dags og jafnvel langt fram á nótt.“ Einnig er boðið upp á skíðaferðir til Madonna og Selva Val Gardena. Báðir staðirnir bjóða upp á góða gistimöguleika, góða veitingastaði og frábæra skíða-brekkur að sögn Þorsteins. Siglt um heimshöfinSkemmtisiglingar á framandi slóðir hafa lengi verið vinsælar hjá Íslendingum. Í vetur býður Úrval Útsýn eins og fyrr upp á nokkrar stórskemmtilegar sigling-ar um fjarlægar slóðir. „Glæsileg-asta skemmtisigling okkar í vetur er fimmtán daga ferð sem hefst í Dubai og endar við strendur Ít-alíu Ferðin býð á þrjár spennandi siglingar um Vestur-Karíbahaf þar sem endað er í Flórída. Konur skemmta sérÚrval Útsýn hefur um nokkurra ára skeið boðið upp á skemmti-legar kvennaferðir undir nafninu „Ný og betri“. Um er að ræða viku-ferðir þar sem þaulvanir leiðbein-endur blanda saman skemmtun og uppbyggilegum námskeiðum í góðu veðri á suðlægum strönd-um. „Þessar ferðir hafa skilað til baka alveg gríðarlega ánægðum þátttakendum. Ferðirnar eru góð blanda af hreyfingu og fyrirlestr-um en um leið fá þátttakendur góðan frítíma. Þessi ferð er fyrir konur á öllum aldri “Af Skemmti egur ferðavetur fram undan ð Úrvali Útsýn Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn kynnir glæ ileg n ferðabækling um helgina. Auk vinsælla sólarlandaferða eru margar fjölbreyttar og skemmtilegar ferðir í boði í vetur. Meða nýjunga í vetur er nýr áfangastaður í skíðaferðum. Þorsteinn Guðjónsson, framkvæmdastjóri Úrvals Útsýnar. VÍTAMÍNBOMBA Í RÚMIÐ Komdu elskunni á óvart á laugardagsmorgni með vítamínbombu í rúmið. Brytjaðu niður exótíska ávexti í skál og berðu fram með grískri jógúrt og agave-sírópi. Toppaðu með grænum djús og þið farið hoppandi kát út í daginn. FÆDDIST HLÆJANDI Yoga Y o g a v i n Yoga hefst 2. okt Byrjendanámskeið hefst 3. okt Krakkayoga hefst 9. okt Ásta Arnardóttir • Yogavin, Auðbrekku 2 s: 862 6098 • www.this.is/asta • asta@this.is 15% AFSLÁTTUR AF YFIRHÖFNUM Skipholti 29b • S. 551 0770 Opið laugardag 11-15 atvinna Allar atvinnuauglýsingar vikunnar á visir.is Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip @365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrann ar@365.is 512 5441 Leiðtogi á sviði up plýsingaörygg smá l Nánari upplýsingar u m starfið veita Torfi Markússon (torfi@in ellecta.is) og Ari Ey berg (ari@intellecta .is) í síma 511 1225 . Umsóknarfrestur er til og með 8 októbe r nk. Umsókn óskas t fyllt út á www.inte llecta.is. Farið verð ur með allar fyrirsp urnir sem trúnaðarmál. Ums ókn um starfið þarf að fylgja ítarleg star fsferilskrá. Starfssvið Höfum verið beðin um að leita að sér fræðingi á sviði up plýsi gaöryggismá la fyrir einn umbjó ðenda okkar. Við leitum að traustum og sjálfstæðum ei nstaklingi sem þríf st í krefjandi umhv erfi. Lögð er rík áh ersla á áreiðanleik a og vönduð vinnub rögð. Í boði er leið togastarf með mik lum tækifærum hj á öflugu og traust u fyrirtæki. ráðgjöf ráðninga r rannsóknir kj ík sími 511 12 25 Hæfni kröfur afslætti Húsvagnavörur með Nánar á rotor.is Rótor ehf, Helluhrauni 4 Hafnarfirði S: 555 4900 1.- 5. október ÚTSALA! 15-50% Sjáumst í dag spottið 12 Tími Jóhönnu að lokum kominn stjórnmál 32 Ekkert feimnismál Lilja Jónasdóttir segir frá glímunni við brjóstakrabbamein. heilsa 30 Gunnar stefnir á titilinn Bardagakappinn Gunnar Nelson stígur á stóra sviðið í UFC í kvöld. bardagi 40 Vongóðir dansarar í Hörpu dans 74 SAFNAMÁL Náttúruminjasafn Íslands (NMÍ), sem er höfuðsafn á sviði náttúrufræða, er húsnæð- islaust um áramótin. Hætt hefur verið við sýningarhald í gömlu Loftskeytastöðinni við Brynjólfs- götu. Unnið er að því að pakka safnkosti niður til geymslu. Inn- lendir sem útlendir velgjörðar- menn safnsins íhuga að fá nátt- úrugripum skilað vegna stöðu safnsins. Margrét Hallgrímsdóttir þjóð- minjavörður er settur safnstjóri NMÍ til eins árs. Hún segir að hús- næðið við Brynjólfsgötu hafi verið hugsað sem bráðabirgðahúsnæði sem henti ekki til varðveislu safn- kosts og því sé verið að koma grip- um fyrir í viðunandi geymslum. Rætt hafi verið við Náttúrufræði- stofu Kópavogs um hýsingu safn- gripa. Húsnæðið á Brynjólfsgötu er í eigu Þjóðminjasafnsins og sam- kvæmt heimildum Fréttablaðs- ins stendur til að Leikminjasafn Íslands, sem er einkasafn, flytji þangað inn. Um þetta hefur ekki verið tekin ákvörðun, að sögn Mar- grétar. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa áform um flutn- ing safnsins frá Brynjólfsgötu haft það í för með sér að mögulega tapi safnið hluta af safnkosti sínum. Um er að ræða náttúrugripi sem inn- lendir og erlendir aðilar hafa afhent til sýningar. Safnið fékk til dæmis afhenta á annað hundrað gripi sem söfnuðust við Ísland haustið 2011 í rannsóknarleiðangri á vegum Senc- kenberg-rannsóknastofnunarinnar í Þýskalandi. Forráðamenn stofn- unarinnar hafa lýst yfir áhyggjum af afdrifum munanna, og hafa rætt um að fá þeim skilað. Kostnaður við öflun gripanna hleypur á tugum milljóna - shá / sjá síðu 6 Vill náttúrugripina til baka Náttúruminjasafn Íslands, eitt þriggja höfuðsafna Íslands, er húsnæðislaust. Hætt er við sýningu í Loft- skeytastöðinni. Ein virtasta rannsóknastofnun Þýskalands hefur ámálgað að fá náttúrugripum skilað.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.