Skírnir

Árgangur

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 217

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 217
lönd um. fijó› skrár eru venju lega ekki til og senda flarf menn me› spurn - inga lista til fjar lægra florpa. Í sum um til vik um skil ur fólk i› ekki spurn - ing arn ar sem oft eru fá rán leg ar. Í ö›r um til fell um neit ar fla› a› svara og lemp ar spyrj end ur út (Klyve 1994). fiví ber a› taka öll um tölu leg um upp l‡s ing um um kjör flri›ja heims - búa me› mik illi var ú›, meiri var ú› en fleirri sem Jón s‡n ir. fió er hann var kár sam an bor i› vi› frjáls hyggju menn ina Hann es H. Giss ur ar son og Birg ir Tjörva Pét urs son. fieir líta á til tekn ar frjáls hyggju mæl ing ar á fljó› - ar fram lei›slu sem gu› dóm lega op in ber un. fiær s‡ni a› flví frjáls ari sem mark a› ur inn sé, flví meiri sé fljó› ar fram lei›sl an. fieir at huga ekki a› meira e›a minna hug lægt mat hef ur mik i› a› segja fleg ar sta› töl ur eru ann ars veg ar. Í fyrsta lagi hvíla all ar mæl ing ar á mati sem sjálft er ekki mæl an legt. fiær rann sókn ir sem Hann es vitn ar í byggja á til tek inni skil - grein ingu á at hafna frelsi (Hann es H. Giss ur ar son 2007:85–87).5 En eitt er a› hina lær›u grein ir á um hvern ig skil greina beri frels is hug tak i›. Ann a› er a› fleir sem stó›u fyr ir rann sókn inni líta á réttar ör yggi sem flátt at - hafna frels is. En fla› tel ég rangt, réttar ör yggi kann a› vera for senda at - hafna frels is, tæp ast flátt ur í flví. Kannski gref ur meint at hafna frelsi und an réttar ör yggi, á blóma skei›i hinn ar am er ísku frjáls hyggju í lok nítj ándu ald ar inn ar gengu til dæm is dóm ar ar kaup um og söl um. Lyst haf end ur geta fræ›st um fletta tíma skei› í sögu Banda ríkj anna í n‡ legri bók eft ir banda - ríska hag fræ› ing inn og pistla höf und inn Paul Krug man (Krug man 2007:21–26). Hann kem ur ví›a vi› í kver inu og gef ur me› al ann ars stór - skemmti legt dæmi um vand kvæ› in vi› a› finna rétt ar mæl ing ar a› fer› ir. Á bar ein um sitja menn me› me› al tekj ur og fljóra. Svo geng ur Billy Gates allt í einu inn og me› al tekj ur snar aukast. Samt hafa tekj ur fleirra sem fyr ir sátu ekki auk ist um eins eyr ing. Í svona til vik um dug ar ekki a› reikna ein falt me› al tal tekna, hér er frjórra a› finna mi› línu (medi an), flann ein stak ling sem flén ar minna en ann ar helm ing ur vi› staddra, meira en hinn helm ing ur inn (Krug man 2007:125).6 Í flókn um sam fé lög um job og jón hagi 217skírnir 5 Birg ir Tjörvi skrif a›i grein um mál i› í Frétta bla› i› 15, sept em ber 2006. Hann tal a›i eins og til tek in rann sókn spegl a›i veru leik ann me› al ger lega hlut læg um hætti (svona töl u›u komm ún ist ar einatt!). Hann es er skyn sam ari, hann skil ur a› grein ar mun ur er á fylgni og or saka sam bandi. fia› kann a› vera fylgni milli at - hafna frels is og gó›ra kjara en fla› sann ar ekki a› frelsi or saki gó› kjör. Menn héldu lengi a› eld ing ar or sök u›u flrum ur flví flrum ur komu ávallt í kjöl far eld - inga, fla› var fylgni milli fleirra. En nú vita menn a› eld ing ar og flrum ur eiga sér sam eig in leg an or saka vald. 6 Nefna má a› í bók sinni and æf ir Krug man fleirri kenn ingu a› lífs kjara krepp an
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264
Blaðsíða 265
Blaðsíða 266
Blaðsíða 267
Blaðsíða 268
Blaðsíða 269
Blaðsíða 270
Blaðsíða 271
Blaðsíða 272
Blaðsíða 273
Blaðsíða 274
Blaðsíða 275
Blaðsíða 276
Blaðsíða 277
Blaðsíða 278

x

Skírnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skírnir
https://timarit.is/publication/59

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.