Skírnir

Árgangur

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 244

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 244
Sú saga sem sög› er í fless um fyrsta hluta hef ur hins veg ar flá miklu sér stö›u a› hún er á viss an hátt hug læg, Sverri er fylgt í einu og öllu flannig a› allt er sé› me› aug um hans, oft er sagt frá hlut um sem eng inn gat ver i› til frá sagn ar um nema hann sjálf ur, t.d. draum um hans e›a d‡pstu til finn ing um, og í flest um at bur›a l‡s ing um er a› al at ri› i› túlk un hans sjálfs á flví sem er a› ger ast og á fleirri stö›u sem hann er í. Mark mi› flessa hluta Sverr is sögu er a› s‡na fram á a› Sverr ir sé rétt bor inn til kon - ungs tign ar í Nor egi, en fla› er ekki gert me› flví a› vísa til ytri sta› reynda eins og í Há kon ar sögu gamla held ur er les and inn leidd ur inn í ver öld helgi sagna og æv in t‡ra, Sverr ir er kjör inn af gu›i, fla› birt ist í draum um og vitr un um og sann ast me› flví a› hann er tek inn til for ingja í li›i Birki - beina nán ast flví nau› ug ur og sigr ast sí› an á öll um erf i› leik um, hversu mikl ir sem fleir eru. Um fla› er m.a. sagt: „Var flat lík ast sem í forn um sög um er sagt at verit hef›i flá er kon unga börn ur›u fyr ir stjúp mæ›ra sköp um“ (7. kafli), og s‡n ir fla› anda frá sagn ar inn ar. Af flessu öllu ligg ur bein ast vi› a› draga flá álykt un a› Karli Jóns syni hafi aldrei ver i› fali› a› skrifa neina ,sögu‘ Sverr is og hann hafi held ur aldrei ætl a› a› gera fla›, hlut verk hans hafi ver i› fla› eitt a› semja áró› - urs rit til a› rétt læta kröf ur hans til rík is, og flá fyrst og fremst me› trú ar - leg um og yf ir nátt úr leg um rök um. Rök in fyr ir fless ari rit smí› eru aug ljós fleg ar lit i› er á sam heng i›. Karl Jóns son kom til Nor egs ári› 1185 og samdi ,Gr‡lu‘ skömmu sí› ar. fiá var sta› an sú a› einn höf u› and stæ› ing - ur Sverr is, Ey steinn erki bisk up í Ni›ar ósi, haf›i sæst vi› hann tveim ur árum á›ur og hætt stu›n ingi vi› Magn ús Er lings son sem féll sí› an í or - ust unni vi› Fim reiti í Sogni 1184. fiví er ekki nema e›li legt a› Sverr ir hafi vilj a› fylgja fleim sætt um eft ir og kve›a ni› ur flá and stö›u sem hann vissi a› enn bar á inn an kirkj unn ar me› áró› urs riti í fleim stíl sem lær› ir menn gátu ver i› mót tæki leg ir fyr ir. Fram hald i› af Sverr is sögu er í ger ó lík um stíl. Ljóst er a› ví›a hef ur höf und ur haft heim ild ar menn í her bú› um beggja, Sverr is kon ungs og and stæ› inga hans, og get ur brug› i› upp mynd um á víxl líkt og nú er gert í kvik mynd um. Vi› fla› breyt ist einnig andi sög unn ar, Sverr ir er reynd ar jafn an a› al hetj an sem höf und ur hef ur sam ú› me›, en and stæ› ing ar hans eru nú einnig metn ir a› ver› leik um og frá ‡msu er sagt sem er Sverri ekki bein lín is til lofs. En nú er fla› eink um at hygl is vert a› skil in milli fless ara hluta sög unn ar eru ekki al veg sk‡r. Ludvig Holm-Ol sen lei› ir rök a› flví a› ,Gr‡lu‘ ljúki end an lega me› 31. kafla sög unn ar, en 28. kafli er fló fleg - ar í stíl seinni hlut ans, flar fær les and inn fyrst a› hl‡›a á ræ›u Ey steins erki bisk ups sem er flannig a› fla› hef›i ver i› lítt sæmi legt af hálfu kon - einar már jónsson244 skírnir
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264
Blaðsíða 265
Blaðsíða 266
Blaðsíða 267
Blaðsíða 268
Blaðsíða 269
Blaðsíða 270
Blaðsíða 271
Blaðsíða 272
Blaðsíða 273
Blaðsíða 274
Blaðsíða 275
Blaðsíða 276
Blaðsíða 277
Blaðsíða 278

x

Skírnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skírnir
https://timarit.is/publication/59

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.