Skírnir

Árgangur

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 23

Skírnir - 01.04.2008, Blaðsíða 23
fara eft ir. Hún hef ur líka eig i› minni: hún skil ur sjálfa sig sem var - an lega í sög unni.18 fiess vegna lúta stofn an ir ákve›nu treg›u lög - máli og vilja helst ekki taka breyt ing um, streit ast á móti fleim, ef flær rísa ekki bein lín is gegn fleim. Hvern ig horf ir nú hef› bund inn heim ur sögu ríkra stofn ana vi› mark a›s hyggj unni? A› svo miklu leyti sem flessi heim ur stend ur í vegi frjálsra vi› skipta, flá vill hún losa sig vi› hann. Og skapa allt ö›ru vísi heim flar sem frelsi og frum kvæ›i fólks til a› búa til n‡ fyr - ir tæki til a› fram lei›a og selja n‡j an varn ing er ekki heft af allskyns hef› um, venj um og regl um sem vi› erum stö›ugt knú in til a› vir›a. Hún vill losa sig úr vi›j um sög unn ar, byrja n‡tt líf flar sem vi› blasa enda laust n‡ æv in t‡ri, n‡j ar áhætt ur sem krefj ast áræ›ni fólks sem er frjálst til a› gera fla› sem hug ur fless stend ur til. „N‡ sköp un“ ver› ur lyk il or› i›, or› sem í sjálfu sér er öld ung is inn an tómt, en gegn ir áró› urs hlut verki í anda ríkj andi hug mynda fræ›i. Í sam ræmi vi› flessa hugs un er mark a›s hyggj an fólg in í flví a› finna lei› ir til a› losa okk ur úr fjötr um fleirra stofn ana sem sett ar hafa ver i› á lagg irn ar til a› halda utan um sam líf okk ar. Í flví skyni beit ir hún a› fer› sem hef ur reynst svo ár ang urs rík í hin um vest - ræna heimi a› fla› er mesta fur›a a› fljó› ríki séu flar enn vi› lí›i.19 menning og markaðshyggja 23skírnir 18 Saga fjöl skyldna sem mynda flókn ar ætt ir er gott dæmi um fletta. En all ar stofn an ir, hvort sem flær eru mót a› ar me› form leg um e›a óform leg um hætti, hafa flann eig in leika a› leit ast vi› a› skapa sér var an lega stö›u og fla› gera flær me› flví a› hla›a á sig sögu, ef ég má or›a fla› svo. fiess vegna horf ir hver stofn un jafn an til for tí› ar og vís ar stö›ugt í hef› ir og venj ur sem hafa skap ast og öll um á a› vera skylt a› taka mi› af. 19 Í Hnatt væ› ing og flekk ing ar fljó› fé lag (sjá eink um 1. og 5. kafla) fjall ar Stef án Ólafs son um áhrif auk inn ar mark a›svæ› ing ar á fljó› fé lag i› og hvern ig hún stu›l ar a› flví a› veikja fljó› rík in, ekki síst and spæn is pen inga öfl un um: „Ríkj - andi sjón ar mi› nú á dög um eru flau, a› rík is vald i› geti ein ung is a› litlu leyti haft áhrif á flæ›i fjár magns. Sér hver sú stefna sem gæti haft áhrif á ar› semi fjár - fest inga sé skil yrt af hags mun um fjár festa, svo sem vaxta stefna, skatta stefna og stefna á svi›i fé lags- og um hverf is mála. Hugs un in er flá sú, a› stefna sem fel ur í sér hættu á a› úr fjár fest ing um einka a› ila dragi, e›a flá a› fleir fl‡i vi› kom - andi land me› fjár magn sitt, sé dæmd til a› ver›a stjórn völd um og um bjó› end - um fleirra kostn a› ar söm […] Kapp hlaup i› um hylli fjár fest anna lei›i til minna hlut verks rík is valds ins me› auk inni mark a›s- og einka væ› ingu, lægri skött um, r‡r ari vel fer› ar for sjá, lak ari grunn ger› fljó› fé lags ins, aukn um ójöfn u›i, lægri laun um og minna ör yggi í vinnu um hverf inu.“ Sjá bls. 88–89.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264
Blaðsíða 265
Blaðsíða 266
Blaðsíða 267
Blaðsíða 268
Blaðsíða 269
Blaðsíða 270
Blaðsíða 271
Blaðsíða 272
Blaðsíða 273
Blaðsíða 274
Blaðsíða 275
Blaðsíða 276
Blaðsíða 277
Blaðsíða 278

x

Skírnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skírnir
https://timarit.is/publication/59

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.