Morgunblaðið - 13.05.1984, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 13.05.1984, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 13. MAÍ 1984 í IIIJSVAMilIJR FASTEIGNASALA LAUGAVEGI24, 2. HÆD SÍMI 21919 — 22940 Opið í dag kl. 1—4 Holtsbúö — Garðabæ Glæsilegt einbýli ca. 270 fm meö tvöf. bílskúr. Byggt 1976. Fullfrágengin lóö í rækt með 18 fm gróöurhúsi. Mögul. á séríbúö á jaröhæö. Verö 5,8 millj. Sérhæö — Kópavogi. ca. 130 fm falleg sérhæö í tvíbýlishúsi viö Hjallabrekku. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Suövestursvalir. Gróöurhús og vandaöur bílskúr. Hitalögn í tröppum og aökeyrslu. Laus ágúst—sept. Ákveöin sala. Verö 3,1 millj. Seljahverfi — tvær íbúðir. Ca. 285 fm glæsilegt endaraöhús á þremur hæöum. Tvennar svalir. Bílskúrsréttur. Séríbúö í lítiö niöurgr. björtum kjall- ara. Ákveöin sala. Verö 3,9—4 millj. Einbýlishús Garðabæ. Ca. 145 fm fallegt einbýlishús meö ræktuöum garöi. 4 svefnherb. Stórar stofur o.fl. Ákveöin sala. Verö 3,3 millj. Einbýlishús Seljahverfi. Ca. 360 fm glæsilegt einbýlishús meö fallegu útsýni. Tvöfaldur bílskúr. Miklir möguleikar fyrir 2 fjölskyldur. Möguleiki á vinnurými i kjallara meö sérinngangi. Raöhús Fljótasel — Ákveðin sala. Ca. 190 fm fallegt endaraö- hús á 2 hæöum. Tvennar svalir. Bílskúrsréttur. Verö 2,8 millj. Parhús Kópavogsbraut — Kópav. ca. 126 tm parhús a 2 hæöum + hluti af kjallara. Rúmgóöur bílskúr. Stór sérgaröur. Verö 2,5 millj. Sérhæó — Herjólfsgata — Hafnarfirói. Ca. 110 fm falleg efri sérhæö í tvíbýlishúsi. Mikiö endurnýjuö. Gott útsýni. Verö 2 millj. Einbýli — 2ja herb. Hafnarfirði. Ca. 60 fm járnklætt timburhús á steyptum kjallara. Verö 1250 þús. Einbýlishús — Baldurshagi við Suöurlandsveg. ca. so fm einbýli á 2000 fm eignarlandi. Mikiö endurnýjaö. Ný eldhúsinnrétting og fl. Verö 1,7 millj. Húseign í miðborginni. Ca. 170 fm húseign sem skiptist í 2 haaöir og ris. Eignin þarfnast verulegrar standsetningar. Verö 1,8 millj. Einbýlishús — Eyjaseli — Stokkseyri Raðhús — Heiðarbrún — Hveragerði Parhús — Borgarheiði — Hveragerði Einbýlishús — Borgarhrauni — Hverageröi Einbýlishús — Vogum Vatnsleysuströnd Lóð — sökklar — Vogar Vatnsleysuströnd Hafnargata — 4ra herb. — Vogum Vatnsl. 4ra herb. íbúðir Grettisgata — 5 herb. — Ákveðin sala. ca. 117 fmendaibuö á 2. hæö í blokk. Ný eldhúsinnr. Suöursvalir. Þvottaherb. í íbúöinni. Sér hiti. Verö 2 millj. Dvergabakki — Ákveöin sala. ca. 110 tm ibuö á 3. hæö. btokk. Suövestursvalir. Aukaherb. í kjallara. Laus i júlí—ágúst. Verö 1,9 millj. Fífusel — Akveöin sala. Ca. 110 fm endaíbúö á 3. haaö í blokk. Stórar suöursvalir. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Verö 1950 þús. Nökkvavogur. Ca. 105 fm kjallaraíbúö í þríbýlishúsi. Sér inng. Sér garður. Alfaskeiö Hf. Ca. 100 fm íbúö í biokk. Bilskúrssökklar. Verö 1450 þús. Kársnesbraut Kópavogi. Ca. 96 fm íbúö í steinhúsi. Verö 1600 þús. Langholtsvegur. Ca. 100 fm rishæö meö sér inngangi. Verö 1500 þús. Asparfell. Ca. 110 fm ibúö á 3. hæö i lyftublokk. Verö 1650 þús. írabakki. Ca. 115 fm ibúö á 2. hæð auk herb. í kjallara. Tvennar svalir. 3ja herb. íbúðir Furugrund. Ca. 80 fm falleg ibúö á 3. hæö Verö 1650 þús. Dalsel. Ca. 105 fm falleg ibúö á 2. hæö i blokk. Bílageymsla. Verö 1800 þús. Lauqavegur. Ca. 80 fm ibúö á 3. hæö i steinhúsi. Verö 1400 þús. 2ja herb. íbúðir Dalsel. Ca. 75 fm góö íbúö meö fokheldu risi yfir. Verö 1550 þús. Krummahólar. Ca. 60 fm falleg ibúö á 3. hæö. Verö 1250 þús. Hverfisgata. Ca. 50 fm risíbúö í fjórbýlishúsi. Nýtt þak. Verö 950 þús. Vesturborgin. Ca. 70 fm mikiö endurnýjuö íbúö á 2. hæö í steinhúsi. Verö 1450 þús. Ásbraut Kópavogi. Ca. 55 fm góö íþúö á 2. hæö í blokk. Verö 1200 þús. Holtsgata. Ca. 55 fm falleg íbúö á jaröhæö. Verö 1150 þús. Asparfell. Ca. 65 fm falleg íbúö á 6. hæö í lyftublokk. Verö 1250 þús. KambaSel. Ca. 65 fm íbúö í blokk. Þvottaherb. i íbúö. Verö 1350 þús. Seltjarnarnes. Ca. 55 fm íbúö í fjórbýli. Mikiö endurnýjuö. Verö 1150 þús. Hátún. Ca. 40 fm einslaklingsíbúö á 6. hæö í lyflublokk Verö 980 þús. Karlagata. Einstaklingsíþúö ca. 30 fm íbúö í kjallara. Verö 650 þús. Mánagata. Ca. 35 fm einstakllngsíbúö í kjallara. Verð 650 þús. Ibúðir óskast: aö: Einbýlishúsi Mosfellssveit Einbýlishúsi Seltjarnarnesi 4ra herb. íbúö viö Reynimel, Meistaravelli eöa nágrenni. Tveimur ibúöum í sama húsi ca. 130 fm á Háaleitis-, Holta- eöa Hlíöahverfis- svæöinu. Báöar eignirnar þurfa aö vera meö bílskúrum. 4ra herb. íbúö meö rúmg. eldhúsi og baði. Ekki í úthverfunum. Þarf aö henta fólki í hjólastól. wm Sumarhús — Hrunamannahreppi — Veiðiréttur Verslunarhúsnæöi — Borgartún — Laust nú þegar. Vantar allar tegundir fasteigna á söluskrá. Guömundur TómMton tölustj. h«im«iími 20941. ■ Viöar Böóvarsson vióakiptafr. — Lögg. faat., haimaaími 29818. ■ ■ 85009 85988 2ja herb. Ðaldursgata. iþúö í góöu steinhúsi, mikiö endurnýjuö. Verö 1100 þús. Furugerði. 75 fm íbúö á 1. hæö, sérgaröur. Laus strax. Verö 1600 þús. Hverfisgata. Jaröhæö meö sér inngangi. Verö 1 millj. Kambasel. 70 fm ný íbúö í litlu sambýlishúsi, sérþvottahús, stór geymsla. Verö 1350—1400 þús. Hólahverfi. Vönduö lb. á 2. hæö. Suöur svalir. Verö 1300—1350 þús. Álfhólsvegur. Einstaklingsíbúö á jaröhæö ca. 25 fm. Verö 5500 þús. Snæland. Vönduö einstaklings- íbúö á jaröhæö. Samþykkt. Verö 1 millj. Bugöutangi. íbúö á jaröhæö m. sérinngangi. Verö 1,2 millj. Dalsel — bílskýli. 2ja — 3ja herb. 85 fm íb. á 3ju hæö. Vönduö eign. Bílskýli. Verö 1650 — 1700 þús. Eskihlíð. Snotur íbúö á 4. hæö. Aukaherb. í risi. Verö 1350 þús. Maríubakki. góö ibuö á 1. hæö Suöursvalir. Verö 1,3 millj. Laus fljótl. Engihjalli. Rúmgóö íbúö í lyftu- húsi. Góöar innr. Verö 1350 þús. Súluhólar. Lítil en vönduö íbúö á 2. hæö. Laus. Verö aöeins 1200 þús. Hraunteigur. ib. í goöu astandi á jaröh. Asparfell. Lítil 2ja herb. íb. í lyftu- húsi. S.svalir. Verö 1150 þús. Spóahólar. 70 im íb. á 2. h. suö- ursv. Verö 1350—1400 þús. Valshólar. Góö íb. á 2. h. Suö- ursv. Verö 1350 þús. Dvergabakki. utii ib. á 1. n. Verö 1150 þús. Seltjarnarnes. utn ib. i tvíb. húsi. Verö 1050 þús. Miðbraut — Seltj. Rúmg. íb. á jaröh. Sérínng. Sérhiti. Orrahólar. Rúmg. ib. á 4. h. í lyftuhúsi. Góöar innr. Útb. 800 þús. Hraunbær. Kjallaraíbúö, ca. 55 fm. Verö 950 þús. Vífilsgata. Einstaklingsíb. á jaröh. 3ja herb. Eskihlíð. Mjög rúmgóö íbúö á 1. hæö, 2 stórar stofur, rúmgott herb. Verö 1700—1800 þús. Hraunbær. vönduö íbúö á 2. hæö. Verö 1.650 þús. Kleifarsel. Ný og falleg íb. á 1. hæð, sérþvottahús, stór geymsla, öll sameign fullbúin. Hraunbær. Sérstakiega rúmgóö íbúö á 3. haaö. Laus í júní. Ekkert áhvíl- andi. Verö 1,7 millj. Vesturberg. íbúö á jaröhæö. Sérgaröur. Verö 1.550 þús. Borgargeröi. Snyrtileg íbúö á 2. hæö í 3býlishúsi. Verö 1550 þús. Furugrund. vönduð íb. í lyttu- húsi. Góöar innr. Bílskýli. Verö 1,8 millj. Hraunbær. Sérlega vönduö íbúö á 1. hæö. Sér þvottahús og búr innaf eldhúsi. Ákv. sala. Verö 1,7 millj. Hrafnhólar. Rúmgóö íb. á 3ju hæö (efstu). Ný teppi. Verö 1650 þús. Vesturberg. göö íbúö 1 lyttu- húsi. Húsvöröur. Verö 1550 þús. Maríubakki. Snotur íb. á 1. hæö. Sér þvottahús. Verö 1550 þús. Þingholtsstræti. Eidn íbúö á 2. hæö í þríb.húsi. Verö 1350—1400 þús. Drápuhlíö. Risíbúö í fjórbýlis- húsi. Sérhiti. Verö 1550 þús. Goðheimar. Kjallaraíbúö í góöu ástandi í þríbýlishúsi. Laus strax. Básendi. Snyrtileg kjallaraíb. í þrí- býli, sér inngangur. Verö 1550 þús. Krummahólar. vonduð ibúö í lyftuhúsi. Verö 1550 þús. Þverbrekka. Snotur íbúö á 1. hæö, lyklar á skrifstofunni. Verö 1500—1550 þús. Laugarnesvegur. em hæö í tvíb., geymsluris fylgir. Sérinng. Verö 1,5 millj. Dalsel. Rúmg. íb. á 2. h., bílskýli. Verö 1,8 millj. Furugrund. íb. í mjög góöu ást. í lyftuh. Stór stofa. Suöursv. Bílskýli. Verö 1800 þús. Símatími í dag 1— Kjarrhólmi. Rúmg. íb. á 4. h. Sérþvottah. Verö 1,6 millj. Kópavogur. Mjög rúmg. íb. á 1. h. í fjórb.húsi. Aukaherb. í kj. Bílsk. Mosfellssveit Rúmgóö íbúö í fjórbýlishúsi. Sér hiti og inng. Rúmg. bílskúr. Verö 1950 þús. Þórsgata Rúmg. íb. I steinhúsi. íbúöin er í góöu ástandi. Verö 1650 þús. Laugavegur f. ofan Hlemm Ibuö í góöu ástandl meö góöu fyrirkomulagu. Á 1. hæö. Þægileg staösetning. Verö 1450. 4ra herb. Ásbraut. Endaíbúö 110 fm. Suöur svalir, bílskúrsplata. Verö 1.850 þús. Asparfell. Falleg íbúö í lyftuhúsi. Suöursvalir. Verö 1.850 þús. Engihjalli. Fullbúin vönduö íbúö ca. 115 fm. Verö 1.900—1.950 þús. Seljahverfi. Endaíbúö á 2. hæö Aukaherb. í kjallara. Þvottahús í íbúö- inni, sérherb. í kjallara. Verö 2 millj. Hrafnhólar. vönduö íóúö á 1. hæö í 3 hæöa húsi. Fullbúinn bílskúr. verö 2,1 millj. Laugarnesvegur. Enda- íbúö á 1. hæð. Endurnýjaö baö, góö teppi, útsýni. Verö 1,9—2 millj. Rauöás. Rúmgóö endaíbúö á 2. hæö. Bílskúrsréttur. Tílbúin undir tréverk. Hagstæö útborgun. Hafnarfjööur. Hæö og ris í endurnýjuöu timburhúsi, sérhiti og inn- gangur. Verö 1,6 millj. Fellsmúli Vönduö endaíbúö á 3ju hæö, ca. 150 fm. íbúöi í sér- lega góöu ástandi. Bílskúrsréttur. Leirubakki. 4ra—5 herb. íbúö ca. 120 fm á efstu hæö í enda. 2 stofur, sér þvottahús. Verö 2—2,2 millj. Dalsel. Vönduö íbúö í enda á 3ju hæö ca. 120 fm. Sér þvottahús. Suöur svalir. Bílskýli. Verö 2,1 — 2,2 millj. Spóahólar. 124 fm íb. á 2. hæö Sérþvottahús. Innb. bílskúr. S.svalír. Verö 2,3 millj. Breiðvangur. 120 fm vonduö íbúö á 3. hæö. Sér þvottahús. Suöur- svalir. Mikiö útsýni. Verö 2,1 millj. Háaleitishverfi. Endaíbúö á 2. hæð. Tvöfaldur bílskúr. Verö 2,6 millj. Hvassaleiti. 4ra—5 herb. enda- íbúö á 3. haaö. Bílskúr. Verö 2,4 millj. Blikahólar. Rúmgóð íb. á 2. hæö í lyftuhúsi. Góöar innréttingar. Verö 1,8 millj. Engjasel. Vönduð endaíb. á 3. haaö, mikiö útsýni. Suöur svalir, sór þvottahús. Verð 2,2 millj. Kópavogur. Ibúö á 1. hæö í fjöl- býlishúsi, innbyggöur bílskúr. Sólheimar. 4ra—5 herb. lúxus- íbúö í lyftuhúsi, húsvöröur. Þvottah. í íbúöinni. Verö 2,5 millj. Hólahverfi. skipti á mmm eign. 5 herb. íbúö ca. 135 fm í góöu ástandi í lyftuhúsi. íb. afh. í júní. Ákv. sala. Æskileg skipti á minni íbúö, margt kemur til greina. ibúöin er seld vegna búferlaflutninga. Hraunbær. 130 fm íbúö á efstu hæö. Tvennar svalir. Sór herb. á jarö- hæö. Verö 2,2 millj. Hraunteigur. U5fmíbúöá2 haaö. Góö staösetning. Endurnýjaö eldhús. Verö 2,1 —2,2 millj. Kleppsvegur ibúö í mjög góöu ástandi í lyftuhúsi. Stórar vinkil suöursvalir. Mikíö útsýni. Sameign nýtekin í gegn. Verö 2,2 millj. Vesturberg vðnduö íb. á 3ju hæö. Þvottavól á baöi. Verö 1,8 millj. Fífusel Góö íb. á 1. hæö. Sér þvottahús. Suöur svalir. Verö 1850 þús. Flúðasel Vönduö íb. á 2. hæö. S.svalir. Bílskýli. Verö 2,1 millj. Kjöreigns/f Ármúla 21. Sérhæðir Hafnarfjörður. em hæö í tvi- býlishúsi. ca. 110 fm. Bílskúr. Verö 2,3 millj. Drápuhlíö. Efri haaö í góöu ástandi. Ákveöin sala. Skipti á minni eign möguleg. Verö 2,5—2,7 millj. Hlíðarvegur Kóp. 130 tm hæö í þríbýlishúsi. Fjögur herb. Ðílskúr. Verö 2,8 millj. Vesturbær. 160 fm hæö á efstu haBÖ í þríbýlishúsi. Ðílskúrsréttur. Hæöargaröur. 120 tm etri sér- hæö, 4 svefnherb., gott fyrirkomulag. Laus strax. Verö 2—2,1 millj. Kambasel. Neöri hæö ca. 114 fm. Ný eign. Verö 2,2 millj. Teigar. 1. h. í þríb.húsi ca. 130 fm, nýl. bílsk., gott ástand. Ákv. sala. Verö 3 millj. Barmahlíð. Efn sérh. ítvib.h. Mjög gott ást. Bílsk.r. Verö 2,6 millj. Mosfellssveit 150 fm ný og glæsileg hæö. Bílskúr. Verö 3 millj Öldutún Hf. Efri sérhæö ca 150 fm í þríbýlishúsi. Sór þvottahús. Verö 3 millj. Raðhús Mosfellssveit. Raöhús meö tveimur íbúöum. Vönduö eign. Góö staösetning. Verö 3,5—3,7 millj. Mosfellssveit. Mjög vandaö hús á tveimur hæöum auk kjallara. Inn- byggöur bílskúr. Möguleiki á tveimur íbúöum. Toppfrágangur. RjÚpufell. Vandaö raöhús á einni hæö. Ca. 130 fm. Bílskúr. Verö 3,2 mlllj. Víkurbakki. Endaraöhús ca. 200 fm. Innb. bílskúr. Verö 4 millj. Yrsufell. Snyrtilegt raöhús á einni hæö, 135 fm. 4 svefnherb., fullfrágenginn bilskúr. Möguleg skipti á minni eign í Breiöholti. Laugalækur. Endurn. raöh. 2 hæöir og kj. Góö staösetn. Verö 3,7 millj. Fagrabrekka. vandað enda- raöhús meö innbyggöum bílskúr. llt- sýni. Seljahverfi. Endaraöh. m. tveimur íb. Gott ástand. Kaldasel. Endaraöh. á bygg- ingarstigi. Stór bílsk. Eignaskipti. Teigar. Vandaö hús á 3 hæöum. Mögul. á sóríb. í kj. Verö 3,7 millj. Neðra Breiðholt. vandaö raöh. ca. 191 tm. Sami eigandi. Innb. bílsk. Ákv. sala. Torfufell. Raöh. á einni hæö auk bilsk. Nýjar innr. Verö 3 millj. Völvufell. Raöh. á einni haBÖ, 130 fm. Bílsk. Verö 2,7 millj. Garðabær Vandaö raöhús ca. 140 fm. Á neöri hæö er rúmg. bílskúr. og rúmg. herb. m. snyrt- ingu og sór inngangi sem hægt er aö tengja efri hæö m. hringstiga. Gróiö umhverfi. Verö 3,7—3,9 millj. Einbýlishús Mosfellssveit. Hús á elnnl hæö, ca. 145 fm. Bílskúr. Verö 3,5 mlllj. Kópav. — Vesturbær. Einbýlishús, hæö og ris, ca. 150 fm. Nýtt gler. Bílskúrsróttur. Verö 2,8—3 millj. Kjalarnes. Einbýlishús á 1. hæö í snyrtilegu ástandi. Stór lóö fylgir. Laust strax. Verö aöeins 2 millj._____________________ Sunnanvert Álftanes. Einb.hús á sjávarlóö. Mlkiö útsýnl. Stærö ca. 135 fm, eignin er ekki alveg fullb. Verö 2,8 millj. Vesturbær. Nýtt hús a 2 hæöum. Ekki alveg fullb eign en vel íbúðarhæf. Góö teikn. Sklptí á sérh. í vesturb. Flatir. Hús á einni hæö. ca. 200 fm. Bílsk.réttur. Verö 3,8—4 mlllj. Fossvogur. Vandaö hús á einni hæö. Kj. undir öllu húsinu m. sérinng. Góö staösetn. Sömu eigendur. Hólahverfi. Einb.hús á 2 hæöum, gr.fl. 150 fm auk bílsk. Utsýni. Eignask. Víghólastígur. Tvíb. í góöu ástandi. Selst í einu eöa tvennu lagi. Ðílsk.réttur. Akv. sala. Dan. V.S. Wiium lögfr. Ólafur Guömundsson sölu- stjóri. nristjan V. Kristjánsson viöskiptafr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.