Morgunblaðið - 13.05.1984, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 13.05.1984, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 13. MAÍ 1984 13 Wterkurog hagkvæmur auglýsingamiöill! Hafnarfjörður Til sölu 3ja herb. íbúö í fjölbýlishúsi í Noröurbæ. Laus fljótlega. Guðjón Steingrímsson hrl., Linnetsstíg 3, Hafnarfirði, sími 53033. KAUPÞINGHF s.86988 Símatími 13—15 Einbýli — raöhús MOSFELLSSVEIT LEIRU- TANGI, 160 fm parhús á elnni hæð með bílskúr. Afh. fokhelt með miðstöð í des. 1984. Teikn. á staðnum. Verð 1950 þús. MOSFELLSSVEIT LEIRUT- ANGI, einbýli á einni hæð. Tæplega tilb. undir tréverk. Verð 1950 þús. GARÐABÆR — ÆGISGRUND, ca. 140 fm timbureiningahús á einni hæð. Verð 3,8 millj. Skipti á minni eign koma til greina. HÁLSASEL — PARHÚS, alls 240 fm á 2 hæðum meö innb. bílsk. Glæsileg eign í topp- standi. Verð 3,6 millj. GAROABÆR ESKIHOLT, glæsilegt einbýii á 2 hæðum, alls um 430 fm. Tilb. undir tréverk. Arkitekt Kjartan Sveinsson. KAMBASEL - ENDARAÐHÚS, 180 fm með innb. btlskúr. Innr. sérsmíðaðar eftir teikn. Finns Fróðasonar innanhússarkitekts. Glæsileg eign. Verð 3,7 millj. HVANNHÓLMI, 196 fm nýlegt einbýli á 2 hæðum sem skiptist í 2 stofur, 5 svefnherb., rúmgott eldhús, 2 baöherb., þvottahús og geymslu. Innbyggður bíl- skúr. Möguleiki á 2 íbúöum. Verð 5 millj. KALDASEL, 300 fm endaraö- hús á 3 hæöum, Innb. bílskúr. Selst fokhelt. Verð 2400 þús. GAROABÆR — ESKIHOLT, 356 fm einbýlishús í byggingu. Tvöfaldur bílskúr. Skipti koma til greina á raöhúsi eða góöri sérhæð í Hafnarfiröi. Verð 2600 þús. KAMBASEL, 192 fm raöhús á byggingarstigi. Tilbúið til afh. strax. Verð 2320 þús. ÁLFTANES, einbýli á einni hæö á sunnanveröu Nesinu ásamt bílskúr. Samtals 195 fm. I mjög góðu ástandi. Verð 3,4 millj. GARÐABÆR — HRÍSHOLT, Vorum aö fá í sölu stórglæsi- legt einbýli 340 fm á 2 hæöum. Eign í sérflokki. Verð 6,8 millj. 4ra herb. og stærra BERGST AÐ ASTRÆTI, 4ra herb. 100 fm á 2. hæð í fjórbýli. Ibúö í toppstandi. Öll endurnýj- uö. Verð 2 millj. LJÓSHEIMAR, 4ra herb. 110 fm á 8. hæð. Innb. af svölum. Verð 2 millj. VESTURBERG, 4ra herb. 105 fm á 3. hæð. Verö 1750 þús. Góð greiöslukjör. Allt niöur í 50% útb. FLÚDASEL, 110 fm 4ra—5 herb. auk 1 herb. í kjallara. Góð eign. Verð 1975 þús. FLÚÐASEL, ca. 110 fm 4ra herb. íbúö á 2. hæö, bílskýli. Verð 2,1 millj. SÚLUHÓLAR, 90 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæö. góö sameign. Verð 1900 þús. HLÍÐARVEGUR, 130 fm 5—6 herb. neðri sérhæö í þríbýlis- húsi. Stór bílskúr. Verð 2750 þús. REYKÁS, 160 fm lúxus-enda- íbúð á 2 hæðum í litlu fjölbýli. Afh. rúml. fokh. eða tilb. undir trév. eftir 12 mán. HRAUNBÆR, ca. 100 fm 4ra herb. á 3. hæð. Eign í góöu standi. Verö 1850 þús. FRAKK ASTÍGUR, rúmlega 100 fm ibúð á 2 hæöum í nýju húsi. Vandaðar innr. Bílskýli. Verð 2400 þús. ASPARFELL, 110 fm íbúð á 5. hæð í góðu ástandi. Verð 1800 þús. EFSTASUND, 4ra herb. tæpl. 100 fm rishæð, sér inng. Verð 1850 þús. ÁLFTAHÓLAR, 115 fm 4ra herb. á 3. hæð. ibúð í góðu standi. Bílskúr. Verö 2 millj. ENGJASEL, ca. 130 fm 5 herb. á tveimur hæöum. 4 svefnherb. Gott ástand. Bílskýli. Verö 2250 |}ús. LOKASTÍGUR Ca. 140 fm 5 herb. sérhæð með bílskúr í steinhúsi. Mikiö endurnýjuö Verð 2 millj. 400 þús. UGLUHÓLAR 108 fm 4ra herb. íb. á 2. hæö Mjög snyrtileg Suö- ur svalir. Frábært útsýni. Bíl- skúr. Verð 2100 þús. 2ja—3ja herb. AUSTURBRÚN, 2ja herb. ca. 56 fm á 11. hæð. Verö 1250 þús. VESTURBERG, 3ja herb. 80 fm á 1. hæð. Góð sameign. Verð 1500 þús. REYKÁS, ca 70 fm á jarðhæð tilb. undir tréverk. Afh. i apríl ’85. Verð 1340 þús. NJÁLSGATA, ca. 70 fm sérhæð i toppstandi í timburhúsi. Ný- standsett. Góður garður. Verð 1450 þús. Góö greiöslukjör, allt niöur í 50% útb. Laus strax. LAUGAVEGUR, (fyrir ofan Hlemm) ca. 70 fm 2ja herb. íbúö á 2. hæð, mikið endurnýjuð. Verð 1200 þús. BLIKAHÓLAR, 55 fm nt. á 3. hæö. Ibúö í góöu standi. Laus strax. Verð 1350 þús. Sveigj- anleg greiðslukjör. DALSEL, 70 fm 2ja herb. á 4. hæð. Bílskýli. Verð 1550 þús. REYKÁS, 122 fm 3ja herb. endaíbúö á 2. hæð. Afh. rúml. fokh. eða tilb. undir trév. ÞJÓRSÁRGATA, 60 fm 3ja herb. risíb. í þríb.h. Verð 1300 þús. GRANASKJÓL, 78 fm 3ja herb. kj.íbúö. Verð 1400 þús. ROFABÆR, 2ja herb. á 1. hæö í góðu fjölbýli. Verð 1350 þús. Góö greiöslukjör, allt niöur í 50% útb. KRUMMAHÓLAR, 85 fm 3ja herb. á 5. hæö. Mjög hugguleg íbúð. Verð 1650 þús. HRAUNBÆR. 94 fm 3ja herb. á 3. hæð. Óvenju rúmgóö ibúö. Verð 1700 þús. ENGJASEL, tæpl. 90 fm 3ja herb. á 2. hæð með bílskýli. Góð eign. Verö 1850 þús. HVERFISGATA, 2ja herb. á 2. hæö. Verð 1100 þús. BÁRUGATA, ca. 80 fm kjallara- íbúö í þríbýlishúsi. ibúö í toppstandi. Sérinngangur. Verö 1450 þús. FRAMNESVEGUR, ca. 60 fm 3ja herb. kjallaraíbúö. Verö 1150 þús. BALDURSGATA, ca. 85 fm 3ja herb. á 3. hæö í nýlegu húsi. Bílskýli. Verð 1950—2000 þús. REYKÁS, 62 fm 2ja herb. á jaröhæö. Ósamþ. Afh. strax. Meö hitalögn. Góö greiöslu- kjör. Verð 900 þús. KÁRSNESBRAUT, 85 fm 3ja herb. á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Sér inngangur. Verð 1600 þús. KAMBSVEGUR, 70 fm 3ja herb. kj. íbúö í þríbýlish. Verö 1330 þús. ÁSBRAUT, 2ja herb. 55 fm á 3. hæð, nýstandsett. Verð 1200 þús. STÓRKOSTLEGT TÆKIFÆRI 25 MÁNUÐIR OG 10 ÁR ef þú átt 250.000 kr. 3ja og 4ra herbergja íbúöir í miöbæ GAROABÆJAR — stór- kostlegt útsýni — tvennar svalir — þvottahús og búr i hverri ibúö sameign fullfrágengin. Utborgun dreifist á 25 mán. og eftírstöövar til 10 ára. íbuöirnar afhendast tilbúnar undir tréverk eftir 12 mánuöi. Nýi miðbærinn — í byggingu 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í litlu fjölbýli viö Ofanleiti meö eða án bílskúrs. Afh. til- búnar undir tréverk eftir 16 mán. Ath.: Aðeins 1 íbúö af hverri stærð. NÆFURAS !][]□□ • a □ °£_ STORGLÆSILEGAR 2JA 3JAOG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR . 'n íbúdirnar afhendast innan árs rumlega tilbúnar undir tréverk. Ibúð fyrir alla Garðabær, góðar 2ja, 3ja o'g 4ra herb. íbúöir á góð- um kjörum. Afh. tilb. undir tréverk í maí 1985. Verð allt frá kr. 1490 þús. «Si5iiBiii; lui KAUPÞING HF\ Húsi Verzlunarinnar, 3. hæð simi 86988 I-77-68 FASTEK3IMAIVIIÐL.UIM Sverrir Kristjánsson Hús Verslunarinnar 6. hæð Lögm. Haftteinn Baldvinsson hrl. Opiö 1—4 Háaleitisbraut Til sölu mjög góð 5 herb. íbúö 110 fm á 4. hæð. Innb. bílskúr. Mikiö útsýni. Suðurvangur Hafnarf. Til sölu ca. 100 fm 3ja herb. íb. á 2. hæö. Vantar eignir á söluskrá Sölumenn: Sigurðui Dagb)artsson hs. 83135 Margrét Garðars hs. 29542 Guðrún Eggertsd viðskfr FASTEICNASALAN iLJr FJÁR FESTING ÁRMÚLA 1 105 REYKJAVÍK SÍMI 68 77 33 Lögfræöingur: Pétur Þór Sigurösson hdl. Símatími 13—15 2ja herb. íbúðir Álftahólar, glæsileg 60 fm ibúö í lyftublokk. Frábært útsýni. Ákv. sala. Verð 1,4 millj. Vesturberg, gullfalleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Vandaðar innrétt- ingar. Ákv. sala. Verö 1350 þús. Hverfisgata, 2ja—3ja herb. íbúð á 1. hæð meö aukaherb. á jarö- hæð. Verð 1 millj. Mánagata, lítil íbúö í kjallara. Þarfnast endurbóta. Verö 700 þús. Krummahólar, glæsileg 2ja herb. ibúö á 3. hæö i lyftuhúsi ásamt fokheldu bílskýli. Verö 1250 þús. Ásbraut, 55 fm íbúð á 2. hæð. Mikið endurnýjuð. Verð 1,2 millj. Hátún, góö einstaklingsíbúð i lyftuhúsi. Ákv. sala. Verö 950 þús. Austurbrún, 55 fm íbúö á 2. hæö i háhýsi. Laus strax. Verö 1300 þús. Dalsel, 45 fm einstaklingsíbúö á jarðhæð. Til greina koma skipti á 3ja herb. ibúö. Flúöasel, geysistór 92 fm íbúð nettó, 2ja—3ja herb. í kjallara. Búr innaf eldhúsi. Laus strax. Verð 1450 þús. Krummahólar, stór 78 fm íbúö á 2. hæð í háhýsi. Mjög góð eign. Verð 1400 þús. Vesturberg, glæsileg 64 fm ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Stórar svalir. Frábært útsýni. Verð 1400 þús. 3ja herb. íbúðir Goðheimar, 3ja—4ra herb. frábær íbúð á jarðhæð með sérinng. 2 svefnherb., stofa og arinkrókur. Sólstofa. Mikið endurnýjuö eign í algjörum sérflokki. Seljavegur, góö 67 fm t'búö i risi i þríbýlishúsi. Snotur eign á góóu verði. Verö 1380 þús. Eyjabakki. mjög stór 3ja herb. ibúó á 1. hæó meö suöursvölum. Þvottahus og búr innaf eldhúsi. Lítiö áhvílandi. Laus í júni. Verð 1,7 millj. Urðarstígur, mjög góð mikiö endurnýjuð um 85 fm á 1. hæö með aukaherb. í kjallara. Sérinng. Ákv. sala. Verö 1550 þús. írabakki, mjög góð 3ja—4ra herb. íbúö á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket á gólfum. Aukaherb. í kjallara. Ákv. sala. Verð 1,7 millj. Nesvegur, 70 fm glæsileg kjallaríbuð, nýstandsett. Sérinng. Ákv. sala. Verð 1500 þús. Bárugata, stórglæsileg 3ja herb. rúmgóö hæó. Allt endurnýjaö, t.d. raflögn, ofnalögn, þarket, marmari, flisar, tæki á baöi og eldhúsi, eldhúsinnréttingar. Eign í algjörum sérflokki. Ákv. sala. Laus strax. Markland, 75 fm 2ja—3ja herb. ibúð á jarðhæð. Laus fljótlega. Verð 1,7 millj. Smyrilshólar, 3ja herb. góö íbúð á jarðhæö. Vandaöar innrétt- ingar. Ákveðin sala. Verð 1,6 millj. Háaleitisbraut, góð íbúö á jaröhæó í blokk. Töluvert endurnýjuð Ákv. sala. Verö 1700 þús. Kjarrhólmi, 90 fm íbúö á 4. hæð i blokk. Falleg ibúð. Góð greiðslu- kjör. Verö 1,6 millj. Krummahólar, 85 fm íbúð í háhýsi. Uppsteypt bilskýli. Góö eign. Verð 1,6 millj. Njörvasund. stór ca. 95 fm ibúó í kjallara. Góó eign. Laus fljótlega. Verö 1,5 millj. 4ra—5 herb. íbúöir Engíhjalli, góð 108 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. 2 mjög góö svefnherb., stór stofa, suöursvalir. Parket á gólfum. Lagt fyrir þvottavél á baöi. Verð 1850 þús. Bólstaðarhlíð, mjög góð 5 herb. íbúð um 140 fm á 1. hæð. 4 svefnherb., tvennar svalir. Góður bílskúr. Verð 2.550 þús. Goðheimar, stórglæsileg þakhæö í fjórbýlishúsi. ibúóin er ca. 115 fm. 2 samliggjandi stofur, 2 svefnherb. Glæsilegt útsýni. Akv. sala. Bræöraborgarstígur, um 110 fm íbúö á 1. hæð. 3 svefnherb., 2 stofur. Nýlegar innréttingar. Lagt fyrir þvottavél á baöi. Verð 1450—1600 þús. Bólstaðarhlíð, mjög góö 5 herb. ibúö um 140 fm á 1. hæð. 4 svefnherb., tvennar svalir. Góöur bilskúr. Verð 2.550 þús. Dalaland, glæsileg 100 fm íbúö á jaröhæö. Sérinng. Fallegar inn- réttingar. Bilskúr. Verð 2,6 millj. Skaftahlíð, 90 fm íbúö í risi. Góö eign. Bein sala. Verö 1850 þús. Vesturberg, 110 fm íbúð á jaröhæö. Sér garöur. Lagt fyrir þvotta- vél á baöi. Verð 1,8 millj. Hæöir Bugöulækur. Góð 150 fm sórhæð ásamt bílskúrsréttindum. íbúö- in er vel skipulögö og er ( góðu húsi. Veró 3 millj. Mávahlíð, glæsileg 120 fm íbúö á 1. hæð í fjórbýli. Sér inng. Bílskúr. Verð 2,5 millj. Mávahlíð, góð 120 fm íbúö, nýlegar innrettingar. Endurnýjaö gler. 1. flokks ástand. 35 fm bílskúr. Verð 2,5 millj. Raöhús Bollagarðar, 200 fm raðhús meö innb. bílskúr, vandaðar innrétt- ingar. Góð eign. Verð 3,8 millj. Núpabakki, 216 fm glæsilegt hús. Vandaöar innréttingar. Bílskúr. Verð 4 millj. ■ Sjá einbýli og á byggingarstigi á bls. 18.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.