Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 13.11.1984, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 13. NÓVEMBER 1984 Bústaóir/tf ^FASTEIGNASALA™ 1^28311^ 9 ^f Klapparstíg 26 ^B m 9? fi| Jóhann Oavíösson I 1& ™ Björn Árnason *l Helgi H. Jónsson viöskfr. Opio virka daga 9.30-19.00 Sunnudaga 13.00-16.00 Einbýlishús Garoabær. 145 fm einbýlis- hús á einni haeo Skipti koma til greina á íbúo í Reykjavík. Verð 3,3 millj. Nýiendugata. Járnvarið timburhús, hæö og ris, auk sér íbúðar í kjallara. Verö tilboö. Raöhús — Parhús Seljahverfi. Stórt og rúm- gott raðh., 108 fm grunnfl., 2 hæöir + 60 fm óinnr. ris., innb. bilsk. Verö 3,7 millj. Skipti koma til greina á rúmgóðum 4ra—5 herb. ibúðum t.d. í Fossvogi eða Seljahverfi. Bústaöahverfi. 130 fm raöhús á 2 hæöum ásamt kjall- ara. 4 svefnherbergi, ný eldhús- innrétting. Skipti koma til greina á 3ja herb. íbúö í Hlíöum. Verö 2,3 millj í smíöum Setbergsland. 205 fm einb.hús m. innb. bilsk. Húsið er á einni haeð, 4 svefnherb., stofa, boröstofa og skáli. Til afh. strax. tilb. u. trév. og máln. Verö. tilboð. Sérhæöir og hædir Grenimelur. Góö 130 fm efri hæö ásamt 40 fm í risi. 2 saml. stofur, 2 stór svefnherb., eitt forstofuherb , herb. í risi, nýl. eldh.innr. Bein sala eða skipti á 4ra herb. íb. i vesturbæ eöa austurbæ. Verð 2,9—3 millj. Laufás Garöabæ. 138 fm neðri sérhæö ásamt 36 fm bílsk. 3 svefnherb , þv.herb. og búr innaf eldhúsi. Suöaustursv. Verð 2,9—3 millj. Blönduhlíö. Mjög snyrtileg 130 fm efri sérhæö. Þríbýlishús. Tvær stórar saml. stofur. Stórt geymsluris. Bílsk.réttur. Ákv. sala. Gæti losnað fljótl. Verö 2,8—2,9 millj. 4ra—6 herb. Barónsstígur. 106 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í þríbýli. Verö 2 miilj. Engihjalli. A 1. hæö, 110 fm ibuð í goðu ástandi. Verö 1900 þús. Garöabær. 100 fm séríbúð á 1. hæö. Laus strax. Verö 2.300 þús. Gaukshólar. 135 fm íbúö meö bilskúr. 4 svetnherb. Gott útsýni. Verð 2,6 mlllj. Breiövangur. góö 117 fm íbúö á efstu hæö. 4 svefnherb. S.svalir Akv. sala. Verö 2—2,1 millj. 3ja herb. Flókagata. 85 fm rúmg. íb. á jarðh., endurn. aö hluta. Góöur garður. Verö 1700—1750 þús. Fellsmúli. 75 fm íb. á jaröh. 2 rúmg. herb., geymsla í íb. Verö 1800 þús. Grænakinn. 90 fm sérhæö í risi. 2 svefnherb., rúmg. stofa, búr innaf eldhúsi, lítiö undir súö, endurn. íbúö. Akv. sala. Verö 1700 þús. Hlíðar — skipti. 70 fm íb. á jaröh meö sérinng. Sérherb. ásamt snyrtingu getur fylgt. Hagamelur. f fjórbýlishúsi, 70 fm íbúð á jaröhæö. Sérinng. Nýlegt hús. Verö 1750 þús. 2ja herb. Fossvogur. Glæsil. 2ja herb. íb. með sérgaröi. Ágætt útsýni. Verö tilboð. Austurgata Hafnarf. 50 fm íb. á Jaröh. m. sérinng. Ibúö í góðu standi. Laus strax. Verö 1150 þús. Æsufell. A 7. h. 60 fm íb. Akv. saia Laus 15. des. Verð 1350 þ. Vegna mikillar sölu vantar allar geröir eigna i aöluakrá. 28611 Bragagata Litio járnvario limburhús á einni hæo ásaml bilskúr Góo lóo Blesugróf Einbýlishús á tveim hæðum, grunnflðtur 200 fm + 40 fm bilskur Uppl. aðeins á skntstofu. Kleifarsel Futlbúíö raðhús um 220 fm, tvær hæðlr og ris, 4 svefnherb , göðar Innr., bílskúr. Hjallavegur Nýtegt parhús, kjallari, hæð og ris, göö- ar innr, sér Inng. f kjallara Unnarstígur Hf. Elnbýllshús á einni hæð um 60 fm. Allt endurnýjao. Verö 1150 þús. Hverfisgata Einstakllngsíbúð i steinhúsi. Tðluvert endurnyjuo Verö um 850 þús. Hraunbær 4ra herb. 110 fm fbúö á 3. hæö ásamt herb. f kjallara, góöar Innr. Verö 1950—2 millj Bjarnarstígur 4ra—5 herb. 110 fm fbuö á 1. hæö í steinhúsi. Þarfnasl dálftillar standsetn. Ásbraut 4ra herb. 110 fm fbúö á 1. hæö, bfl- skúrsréttur Verö 1,8 millj Engjasel Óvenjuvönduö 106 fm á 1. hæð f nýtegu húsi. Bflskýli. ibúöin er laus Melabraut 3ja—4ra herb. ca 100 fm íbúð á 1. hæö í steinhúsi, bilskursréttur Grettisgata UtU 3|a herb. risibuð ásamt manngengu geymslurisl f þríbýtlsstelnhúsl. Laus strax. Skúlagata 2|a—3ja herb. 60 fm góð kjallaraíbúð Langholtsvegur 2ja herb. 50 fm ósamþykkt kjallaraibuð f tvibýlishúsi Reykjavíkurvegur 2ja herb. 50 tm kjallaraibúð, gööur garöur, snyrtiteg íbúö. Hvammstangi Nýtegt einbýlishús á Ivelmur hæoum, samtals um 240 fm. Bflskúr. Verö um 3 mlllj. Þorlákshöfn Nýtt einbylishus um 90 fm á einni hæð ásamt 45 fm bilskúr Verö aðeins 1,6 millj Sveiganleg greiosluk|ör Fossvogur Hef kaupanda aö 3|a—4ra herb. fbúö f Fossvogi eöa Smáíbúðahverfi Vantar allar stærðir efgna é söluskrá Vantar attar luarðir og garöir wgrw á lölutkrá. Vefömetum þagar órtid « Hús og Eignir BankMlræli 6. Lúðvík Qlzuranon hrl., s. 17S77. ""•IBæV. Wterkurog k_/ hagkvæmur auglýsingamiöill! 29555 2ja herb. íbúðir Kambasel. 2ja—3Ja herb. íbúö á Jaröh. meö sérinng., mjög glæeil. innr. Seljavegur. Góö 50 fm ris- íbúö. Ekkert áhvilandi. Verö 1200 þús. 3ja herb. íbúöir Alagrandi. 3ja herb., 85 fm, íbúö á Jaröh., nýjar innr. Verö 1950—2000 þús. Vesturberg. 3Ja herb. 80 fm íb. á 4. h. í fyftublokk. Verð 1600—1650 þús. 4ra herb. og stærri Krummahólar. 4ra herb. 110 fm íb. á 5. hæð. Biisk. réttur. Hellisgata. 2 x 50 fm hæö og ris, sem skiptist í 2 saml. stofur og 4 svefnh. Verð 1850-1900 þús. Langholtsvegur. 4ra herb. 120 fm íbúð á 1. hæö. Skipti á minni eign æskileg. Sléttahraun Hf. 4ra herb. 110 fm íbúö á 3. hæö. Bíl- skúrsréttur. Laus nú þegar. Verö 1850 þús. Víöimelur. 120 fm sérh. á 1. h. 35 fm bílsk. Verö 3,1 millj. Laugarnesvegur. 4ra—5 fterb. 124 fm íb. á 3. hæö. Möguleg skipti á minni eign. Verö 2,4 millj. Granaskjól. 140 fm sérhæö á 1. hæö. 40 fm bílskúr. Verö 3,3 millj. Gaukshólar. Glæsii. 135 fm íb. á 6. h. Mikið útsýni. Þrennar svalir Btlsk. Verö 2,6 millj. Mogul að taka minni eign upp í kaupverö. Miöleiti. Giæsil. 110 fm endaib. á 1. hæö í lltlu samb. húsi. Mikii og glæsil. sameign. Sérgaröur til suöurs. Bílskýli. Einbýlishús og raðhús Langageröi. 230 fm einbýi- ishús, sem er tvær hæðir og kjallari. Stór biiskúr Skiptl á minni eign koma til greina Verö 5 millj. Keilufell. 150 fm einb. á 2 hæöum auk 30 fm bílsk. MJög skemmtil. ekjn. Verö 3—3,2 millj. Vantar allar stærðir og gerðir eigna á söluskrá EIGNANAUST Bolstaoarhlío 6, 105 Reykjavík. Simar 29555 — 29558. Hrólfur Hjaltason. viðskiptafræöingur. HRYGGJARSEL - EINBÝLISHÚS Glæsilegt einbýlishús viö Hryggjarsel ca. 230 fm. Stórar og glæsilegar stofur, 4 góð svefnherb., stórt bað. Á jarðhæð er ca. 60 fm einstakl.íb. með sór- inngangi, stór tvöfaldur bílskúr. Skipti möguleg. BJARG fasteignamíðlun, Goðheimum 15, símar 687966 og 687967 Bodagrandi — lyftuhús Mjög góð 3ja herb. íbúö á 3. hæö í lyftuhúsi. Ibúöinni fylgir staeöi í bílageymslu. Góö sameign, m.a. gufubaö og hús- vöröur. Glæsilegt útsýni í noröur og vestur. Verö 2,1 millj. taziD £Kmrrvi)Lunm ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 | Söluatión: Svarrir Krfstinuon Þortaifnr Guðmunditon. tðlum. Unnttainn Back hrl., tfmi 12320 Þórolfur Halldórtton, lögfr. FASTEIGNASALAN_____ ekuni SIMAR: 29766 & 12639 HAFNARSTRÆTI 11 ------------------------------------------------------_- Sími 29766 ^J 2ja herb. Þangbakki. Rúmg. íb. með afar stórum suðursv. Stutt { alla þjónustu. Videó i blokkinni, ca. 70 fm. Verö 1600 þus. Vesturbraut Hafnarf. Jaröhasð meö sérinng., ca. 50 fm. Verö 1100 þús. Laugavegur. Efri bseö og ris. Virkilega skemmtileg 65 fm ibúð. Verö 1150 þús. Spóahólar. MJög rúmg. 2Ja herb. íb. Tviskipt 16 fm svefnherb. Rdhús með fallegum innr., 75,2 fm nettó. Verð 1550 þús. Vesturgata. Tvœr stúdioíbúðir á jarðhæð i gamla vesturbæn- um. AHt nýtt. Bjartar ibúöir. Qott baöherb. m. sturtu, eldhús, stofa með IJósum teppum, geymsla i kjallara, nýir gluggar og nýtt gler, ca. 40 fm. Verö 1250—1300 þús. Við gefum út «óluskrá daglega sem við dreifum i hundruðum eintaka á viku. Láttu skra eignma þin« hjá okkur og við komtim með söíuakrá þegar við 8koðum. Nattúrloga póstsendum vid lika. Hrirsgdu og pantaðu i dag, söluskráin fer af stað til þin I kvöld. 3ja herb. Asparfell. Fín íbúð á 2. hssð, elk i öltum innr., flisar á baði, skápar á holi og báðum svefnherb., útsýni yfir borgina. Verð 1700 þus. Hagamelur. Ibúöln er alveg sér, parket á öllum gólfum, skápar í forstofu og herbergjum, ca 65 fm. Verð 1800 þús. Hraunbær. MJög snyrtii. ib., góö teppi, gott eldhus, flísal. bað, stórar suðvestursv , vólvætt þvottahús i sameígn, ca. 90 fm. Verð 1750 þús. Hraunstígur Hafnarf. Risíb., en þó akk) undir súö, faiieg og björt ibúð í rólegri gðtu, fallegt útsýni, ca. 85 fm. Verð 1550 þús. Hraunteigur. Kj íbúð m. nýjum innréttingum og suðurgiuggum, Stutt i sund, fallegur garður, ca. 80 fm. Verð 1650 þús. Krummahólar. Ca. 90 fm íb. með fulHrágengnu bitskýii. Verð 1700 þús. Njörvasund. KJibúð < þribýli, nýieg teppi, ákaflega faltegur garður, stórt eldhus, ca. 85 fm. Verö 1600 þús. Sléttahraun Hafnarf. Útll og snyrtileg neörl naaö i tvibýii, sérinng., flisal. bað, garður, ca. 80 fm. Verð 1650 þús. Reykjavíkurvegur Skerjaf. fbúð á 1. hæð i þriggja hœoa husi, parket a stofu og holi, ca. 90 fm. Verö 1400 þús. Vitastígur Hafnarf. Ibúoin ar i tvíbýu, husið lítur mjög vei út að utan, endumýiað að innan, ca. 75 tm. Verö 1650 þus. Þangbakki. íbúöin er á efstu hæð hússins, mikið útsyni, snýr í suður, flísal. bað, stórar suðursv. Verö 1700 þús. 4ra herb. íbúöir Hvassaleiti. BJört ibúö á 1. fweð, nýtt á gólfum, ný gier, útsýni yflr nýja mtöbasinn. Verð 2,2 miilj. Herjólfsgata Hafnarf. húsíö stendur á hraunhiaiia, ibuöin er ca. 100 ftn, stórt eldhús, útsýni við sjó. Verö 1800 þús. Hraunbær. ibuðin er í góörl blokk, fjawst götunni, svalir í stofu í hásuður, fiísar á baði, góðar innr. t etdnúsi, ð« nýuppgerð. Verð 2 mtllj. Krummahólar. Ca. 110 fm ibúð á 7. hasð, mikiö útsýni, suður- svalír, þvottahús á hæöinni. Verð 1900 þús. SÓIvallagata. Stofa og 3 herb., eldhús meö Htlum svölum, tengt fyrir þvottavél í eldhúsi, svalir úr stofu. ca. 100 fm, Verö 1800 þús. Stærri eignir Krummahólar. LJómandi góð íbúð á 7. og 8. hæö í snyrtiiegri blokk. 5 herb. og stofur, suöursvaifr og bílskúr, ca. 160 fm. Verð 2 7 millj. ' Mávahlíð. 150 fm efri haað, sameigtnt. tnngangur með rtsi, Verð 3,0 millj. Pantid söluskrá. ÓtAFUR GEIRSSON, VIÐSK.FR. GUDNI STEFÁNSSON, FRKV STJ ÞORSTEINN BRODDASON, SVEINBJÖRN HERMANNSSON BORGHILDUR FLÓRENTSDÖTTIR. Gódan daginn!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.