Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 2
2 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. MARZ 1985 Tvær bifreiðanna stórskemmdar eftir ákeyrsluna. Þrjár kyrrstæðar bifreiðir skemmdar EKIÐ VAR á þrjár kyrrstæðar bifreiðir í Hafnarfirði aðfaranótt miðvikudags. Ökumaðurinn sem það gerði hefur ekki Enginn varð var við ákeyrsluna fyrr en í gærmorgun, en þá kom Kristján Flygenring, verkfræðing- ur, að bifreiðunum mikið skemmd- um fyrir utan heimili sitt. Ekið hafði verið framan á Honda-bifreið, sem hafði kastast á nýja bifreið af gerðinni Volkswagen Golf. Sú bif- reið lenti framan á Mustang-bif- reið, en hún mun hafa skemmst lít- ið. Bifreiðin, sem ekið var á, hafði greinilega festst við Honduna og dregið hana með sér nokkra metra þegar henni var bakkað frá. Kristján Flygenring sagðist að vísu ekki vera eigandi allra bifreið- fundist enn. anna. „Þessu verður að taka eins og hverju öðru, en ég vona bara að sá sem skemmdunum olli finnist fljótlega," sagði Kristján. „Bifreiðin sem lenti á milli hinna tveggja var mjög mikið skemmd, en sú aftasta sama og ekkert. Það vaknaði enginn við ósköpin, enda er ekki búið f því húsi sem bifreiðirnar stóðu næst. Ég vona bara að einhver geti bent lögreglunni á það hver olli þessu, en það virðist hafa verið fremur stór bifreið, jeppi eða þaðan af stærri. Allar líkur eru á að bifreiðin hafi verið ljósgræn að lit,“ sagði Krist- ján. Kennaradeilan: Samninganefndir ræða niður- stöður endurmatsnefndar í dag „ÞAÐ ER allt gott að frétta af þess- um fundi. Hann stóð að vísu stutt, en það var ákveðið að halda annan fund í fyrramálið og fara þá yfír niðurstöð- ur nefndar, sem vann að endurmati á störfum kennara," sagði Kristján Thorlacius formaður Hins tslenska kennarafélags þegar hann var inntur fregna af fundi samninganefndar ríkisins og HÍK í gær. Kristján sagði að hvorki HÍK eða samninganefnd ríkisins hefðu haft nokkrar tillögur í gær um hvernig eigi að meta niðurstöður endur- matsnefndar til fjár. „Það var ákveðið að samninganefndirnar skyldu hittast fáliðaðar í fyrramál- ið til að fara yfir skýrsluna og ákveða nánar tilhögun fundarhalda á næstu dögum,“ sagði Kristján Thorlacius. Á fundi Launamálaráðs BHM með blaðamönnum í gær furðuðu forystumenn ráðsins sig á því að niðurstöður nefndar sem vann að samanburði á kjörum háskóla- manna hjá ríki og á almennum markaði skyldu ekki vera hafðar til hliðsjónar í tilboði samninganefnd- ar ríkisins. I tilefni af fundi þess- um hefur fjármálaráðuneytið sent frá sér greinargerð um málið. Sjá nánar í miðopnu: „Saman- burðurinn augljóslega rangur.“ Skoðanakönnun Hagvangs: Stjórnin í meiri- hluta úti á landi — minnihluti á höfuðborgarsvæði Styður þú eða styður þú ekki núverandi ríkis- stjórn? febrúar ’85 sept/okt.’84 júlí ’84 aprfl '84 Styður 41,9% 47,5% 58,0% 69,6% Styður ekki 41,5% 40,3% 26,5% 20,5% Veit ekki 13,6% 8,9% 12,7% 7,9% Neitar að svara 2,9% 3,3% 2,8% 2,0% RÍKISSTJÓRNIN nýtur stuðn ings rúmlega helmings kjósenda skv. niðurstöðum skoðana- könnunar Hagvangs, sem ný- lega fór fram. 50,2% þeirra, sem spurðir voru og afstöðu tóku kváðust styðja ríkisstjórnina, en 49,8% lýstu andstöðu við hana. Stuðningur við ríkisstjórnina er meiri út á landi en á höfuð- borgarsvæðinu. Mestur er hann í dreifbýli á landsbyggðinni. Þar styðja 72,1% stjórnina en 27,9% eru andvígir henni. í þéttbýli úti á landi er stuðningur við stjórn- ina 50,4% en 49,6% andvígir. Á höfuðborgarsvæðinu var ríkis- stjórnin í minni metum meðal þátttakenda. Á því svæði naut hún stuðnings 47,9% en 52,1% kváðust henni andvígir. Ríkis- stjórnin er vinsælli meðal kvenna en karla. Af þeim körlum sem spurðir voru lýstu 48,7% stuðningi við ríkisstjórnina en 51,3% andstöðu. í hópi kvenna voru 51,7% stuðningsmenn stjórnarinnar en 48,3% kvenna lýstu andstöðu. Skoðanakönnun þessi fór fram 19.—28. febrúar. Stærð úrtaks var 1000 manns. Brúttó svar- prósenta var 78,5% en nettó 82,9%. Könnunin fór fram í gegnum síma og náði til landsins alls. Þátttakendur voru 18 ára og eldri. Taflan sýnir skiptingu allra sem spurðir voru og sambæri- legar tölur úr fyrri könnunum Hagvangs. Kaupmannahöfn: Jóhann vann DeFirmian JOHANN Hjartarson vann DeFirmi- an í 4. umferð alþjóólega skákmóts- ins í Kaupmannahöfn sem nú stendur yfír. Helgi Ólafsson á jafnteflislega biðskák við Bent Larsen. Helgi vann biðskák sína við t'urt Hansen úr 3. umferð. Önnur úrslit úr 4. umferð urðu þau að Smyslov vann Karlson en Pinter og Curt Hansen gerðu jafn- tefli. Aðrar skákir fóru í bið. Stað- an í mótinu er enn óljós vegna bið- skáka. Jóhann er með 2‘A vinning og Helgi 2 vinnina og biðskák. Birting viðmiðunar- gengis hlutabréfa í Ávöxtunarfélaginu hf. í TILKYNNINGU sem Morgunblaðinu hefur borist, segir meðal ann- „1 verðbréfaauglýsingu Kaup- þings hf. í Morgunblaðinu í dag eru birtar upplýsingar um reikn- að verðmæti hlutabréfa í Ávöxt- unarfélaginu þann 7. þ.m. og er verðmæti 5.000 kr. hlutabréfa kr. 5.983. Viðmiðunargengi hluta- bréfa Ávöxtunarfélagsins hf. verður framvegis birt reglulega en gengið er reiknað út daglega. Slíkir útreikningar og upplýs- ingamiðlun um verðmæti hluta- bréfa í íslensku hlutafélagi hafa ekki áður átt sér stað hér á landi. Ávöxtunarfélagið hf. var stofnað í byrjun des. sl. og var það fyrsta ávöxtunarfélagið hér á landi. Tilgangur félagsins er að leita hámarksávöxtunar á inn- borguðu hlutafé. Til þessa hefur hlutafélagið einvörðungu fjár- fest í verðbréfum en val á ávöxt- unarleiöum er háð mati á bestu ávöxtun miðað við áhættu á hverjum tíma og er því breyting- um undirorpið. Frá áramótum hefur reiknað verðmæti eigna félagsins hækkað um 19,7%. Á sama tíma hefur lánskjaravísi- tala hækkað um 7,8% m.v. fram- reikning til 7. mars. Kaupþing hf. annast framkvæmdastjórn Ávöxtunarfélagsins hf.“ Jón Baldvin biður Sorsa afsökunar á ummælum um „finnlandiseringu“ Ummæli hans um utanríkismál Norðurlandanna vekja mikla athygli Morgunblaðid/ól.K.Mag. Sænskir sjónvarpsmenn undirbúa viðtal við Jón Baldvin Hannibalsson fyrir framan Þjóðleikhúsið í gær. JÓN BALDVIN Hannibalsson, for- maður Alþýðuflokksins, hefur skrifað Kalevi Sorsa, forsætisráðherra Finn- lands, sem jafnframt er leiðtogi fínnskra jafnaðarmanna, bréf þar sem hann biður hann persónulega, fínnska jafnaðarmenn og fínnsku þjóðina afsökunar á því að hafa við- haft orðið „fínnlandisering“ um utan- ríksstefnu Finnlands i sjónvarpsþætti í desember sl. Finnar höfðu fengið útskrift af þessum ummælum Jóns Baldvins og mótmælti Kalevi Sorsa þeim á þann hátt, að mæta ekki til veislu sem jafnaðarmenn héldu sl. mánudagskvöld í tengslum við Norð- urlandaþingið. Jón Baldvin sagði í samtali við Mbl. að hann hefði ekki vitað um ástæðu þess að Sorsa kom ekki til veislunnar fyrr en hann las það í Þjóðviljanum í gærmorgun, þ.e. að það hefðu verið mótmæli af hálfu Finna vegna notkunar hans á þessu orði, „finnlandiseringu“. Þegar hann hefði síðan komið á vettvang Norðurlandaráðs í gær, eftir að hafa farið yfir greinar sínar og ræður um utanríkis- og öryggismál að undanförnu, hefði hann neitað því við blaðamenn að hafa notað þetta orð. Finnskur blaðamaður hefði hins vegar bent sér á það eftir fundinn að Finnar hefðu undir höndum út- skrift af sjónvarpsþætti frá 11. des- ember, þegar formenn stjórnmál- aflokkanna komu fram og svöruðu spurningum fulltrúa hinna flokk- anna, og þar kæmi fram að hann hefði notað orðið „finnlandisering". Hann sagðist hafa farið rakleitt i sjónvarpið og fengið að heyra um- ræddan þátt. Hefði hann þá heyrt það með eigin eyrum að það hefði hent sig að nota þetta orð f 40 sek. svari í þættinum. Hann hefði jafn- framt fengið þær upplýsingar að Bjarni P. Magnússon, fyrrverandi formaður framkvæmdastjórnar Al- þýðuflokksins, hefði leitað eftir út- skrift af þessu viðtali til að koma því á framfæri við erlenda gesti. „Viðbrögð mín við þessu voru þau að ég settist þegar i stað niður og skrifaði persónulegt bréf til Sorsa, sem nú er verið að þýða á sænsku og verður sent til hans i fyrramálið, væntanlega á telexi,“ sagði Jón Baldvin í gærkvöldi um viðbrögð sín. „í þessu bréfi bið ég hann af- dráttarlaust persónulega, samherja okkar í finnska jafnaðarmanna- flokknum og finnsku þjóðina, af- sökunar á því að það skuli hafa hent mig að nota þetta orð. Lýsi ég þvf yfir að það mun ég aldrei fram- ar gera. Ég viðurkenni að þetta orð er óréttmætt og óviðeigandi, sér- staklega um Finna. Þetta þykir mér sérlega miður vegna þess að ég, eins og flestir Islendingar, hefi frá blautu barnsbeini verið sérstakur aðdáandi Finna sem ég dái og virði fyrir þær fómir sem ég tel að þeir hafi öðrum þjóðum fremur verið reiðubúnir til að færa fyrir frelsi sitt og sjálfstæði. Jafnframt hafði ég samband við fulltrúa finnskra jafnaðarmanna á Norðurlandaþing- inu og skýrði honum frá bréfi mínu,“ sagði Jón Baldvin ennfrem- ur. Jón Baldvin var í sviðsljósinu f hliðarsölum á Norðurlandaráðs- fundinum í gær. Norrænu blaða- mennirnir sem hér eru staddir vegna þingsins fengu hann til að koma á blaðamannafund til að skýra ummæli sín um öryggis- og utanríkismál Norðurlandanna i óbirtri blaðagrein sem fréttaritari norrænu fréttastofunnar hér á landi fékk hjá Jóni og vitnaði i fréttaskeytum til hinna Norður- landanna. Virðast ýmis ummæli Jóns Baldvins i greininni hafa vakið allmikla athygli á Norðurlöndun- um. Jón Baldvin sagði i samtali við Mbl. í gærkvöldi, að greinin hefði verið skrifuð sem kjallaragrein í DV til birtingar í gær, miðvikudag. Hún hefði verið hugsuð sem svar til Ankers Jörgensen, leiðtoga danskra jafnaðarmanna, sem m.a. hefði ha- ldið því fram að Alþýðuflokkurinn hefði breytt um stefnu í ðryggis- og varnarmálum, ekki sist varðandi hugmyndina um kjarnorkuvopna- laus svæði á Norðurlöndum. Sjá grein Jóns Baldvins sem birt er á bls. 32 f blaðinu í dag.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.