Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. MARZ 1985 — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S 29455 _ SÉRHÆDIR _ HÓLMGARÐUR Góö ca. 90 fm Ib. á 2. hæö. íb. er mikið endurn. Rls fylglr Ib. Sérinng. Verö 2,3-2,4 mlllj. TJARNARST. - SELTJ. Ca. 127 fm efri sérhæö i þríbýlishúsl ásamt ca. 32 fm bílskúr. Verö 3,1-3,2 millj. KÁRSNESBRAUT Stórglæsil. ca. 150fmetrisérhæö.4góð svefnh., arinn í stofu, tvennar svallr I suöur. Laus fljótl. Skipti möguleg á minni eign. Verö 3.5 millj. 4RA-5 HERB. ÍBÚDIR KEILUGRANDI Stórglæsileg ca. 110 fm íbúö á 1. hæö. Góö stofa, sjónvarpsskáli, 2 stór herb., eldhus meó góóum innr. og borökrók. baóherb., tvennar svalir i suöur, parket og steinflisar á gólfum. Bilskýli. Ákv. sala. FLÚÐASEL Falleg ca. 120 fm íbúö á 2. hæö. Fullfrágengiö bilskýli. Góö sam- eign. Þvottahús í íbúöinni. Ákv. sala. Verö 2,4 mlllj. KRUMMAHÓLAR Gullfalleg ca. 117 fm endaib. Bilsk. réttur, stórar suöur svalir. Möguleiki aö taka 3ja herb. ibúö uppi. Verö 2,2-2,3 millj. ÁSBRAUT Ca. 110 fm ibúö á 3. hæö. 4 svefnherb., bilskúrsréttur. Verö 1.900 þús. BÚÐARGERÐI Ca. 95 fm ib. á 1. hasö. Suöur svalir. Skipti æskileg á húsi i sama hverfi. Verö 2-2,1 millj. BREIÐVANGUR - HF. Góö ca. 136 fm íb. á 2. hæö meö stórum bilskúr. Þvottahús innaf eidhusi. 4 svefn- herb. á hæöinni. Gott herb. i kj. fyfgir. Verö 2,7-2,8 millj. FLÚÐASEL Glæsileg ca. 110 fm íb. á 3. hæó i 3ja hæóa blokk ásamt góóu bilskýli. Verö 2.3 millj. HÖRÐALAND Vorum aö fá i sölu ca. 105 fm ib. á 2. hæö, suöursvalir. Verö 2,5 millj. JÖRFABAKKI Góó ca. 110 fm íb. á 1. h. Verö 1950 þús. DÚFNAHÓLAR Glæsileg 5-6 herb. ca. 130 fm ásamt 30 fm bilskúr Verö 2,6-2,7 millj. FÁLKAGATA Ca. 150 fm góö ib. ásamt 'h bilskýti sem nýtist sem geymsla. Verö 3,1-3,2 mlllj. HRAUNBÆR Góö ca. 110 fm ib. á 3. hæö. 3 góö svefnherb Mðgul. aö taka 2ja herb. ib. uppi. Verö 2000 þús. 3JA HERB. ÍBÚÐIR SÖRLASKJÓL Góö ca. 85 fm ib. i kj. Mikiö endurn., sér inng, gott útsýni. Verö 1.800 þús. NÖKKVAVOGUR Góö ca. 95 fm ib. í kj. Litiö niöurgr. aérinng, Endurn. innr. Verö 1650-1700 þús. ENGIHJALLI Góö ca. 90 fm ib. á 2. hæö. Þvottahús á hæöinni. Verö 1750-1800 þús. ÞVERBREKKA Ca. 70fmíb. ájaröhæö. Verö 1550-1600 þús. FURUGRUND - KÓP. Falleg ca. 90 fm ib. á 7. hæö ásamt bilskýli. Ákv. sala, gott útsýni. Verö 2,1 millj. LYNGHAGI Góö ca. 85 fm ibúö á jaröhæð. Sér inng. Verö 1.700 þús. 2JA HERB. ÍBÚDIf^^ ASPARFELL Góö ca. 70 lm ibúö á 1. hasö Laus 1. april, ákv. sala. Verö 1.450 þús. B_______________________ Friðrik Stelánsson viöskiptatrseöingur. Fréttirfrúfvrstu hendi! Einbýiishús Eskíholt: Ca. 350 fm tvflyft ©in- býlish á fallegum útsýnisstaö, tll. afh. fljótlega tilb. undir tréverk. I Garðabæ: 135 fm elnlyft mjög gott einbýlishús ásamt 30 fm bílsk. Mjög falleg tóö. Uppl á skrifst. Flókagata Hf. - laus strax: Til sötu 170 fm steinhús sem er kj., hæö og ris. Mtkiö endurn. í Seljahverfi: ca. uo im einb - hús ásamt 32 Im blisk. Til afh. strax tokhett. Ouppfyllt rými undir öHu húsinu Teikn á uppl á skrlfst. Raðhús í Fossvogi: Vorum aö fá til sölu glæsil. 210 fm raöhús. 32 fm bílsk. Vandaöar innr. Útsýni. Uppl. á skrlfst. Vesturbær: 195 fm nýtt raöhús. Innb. bilskúr. Uppl. á skrifst. Brekkubyggö - Gb.: vomm aö tá tll sölu glassitegt 175 fm eintyft raöhús. 30 tm innbyggður bilsk. Vandaösr innr. Uppi. á skrifst. Norðurvangur - Hf.: 176 im einlyft raðhús. Qóöar stofur, 4 svefn- herb. Innbyggöur bllsk. Uppl. á skrifst. 5 herb. og stærrí Krókahraun Hf.: ca. 140 tm glæsil. efri sérh. Arinn í stofu. Þvottaherb. innaf eidh. Vönduö eign. Garðastræti: 140 fm neöri sérh. i góöu steinh. Laus ffjótl. Falleg fb. 4ra herb. Ofarlega i Hraunbæ: 110 fm mjög góö endaíb. á 2. hæö. Þvotta- herb. I ib. Kleppsvegur: 108 im bjðn og góö íb. á 4. hæö. Þv.herb. i ib. Qlæsil. útsýni. Verö 1950-2 millj. Vesturberg: 105 im vonduö ib. á 2. hæö. Stór stofa, 3 svefnherb. Uppl. á skrifst. 3ja herb. Engihjalli: 96 fm lalleg ib. á 5. hæð. Þvottaherb. á hæöinnl. Skipti á minni eign koma til greina. Verö 1950-1900 þút. Aiftahólar: 80 fm góö ib. á 1. hæö. 28 fm bflek. Verö 1950 þú*. Ljósheimar: 90 tm mjðg goo ib. á 5. hæö i tyftuhúsi. Verö 1850 þúe. Eyjabakki: 75 tm góö Ib. á 1. hæö Verö 1750-1800 þús. 2ja herb. Brekkubyggð Gb.: 2ja-3)a herb. 60 fm góö ib. á jaröhæö. Sérinng. Vesturbær: eo im qóö ib. a 2. hæö. Tvöfalt verksm.gler. Danfoss. EndurnýjaÖar innr. Efstihjalli: 70 fm glæsileg ib. á 2. hæö. Útsýni. Betn sala eöa skipti á 3ja herb. ib. viö Furugrund. Tunguheiöí: 65 tm ib. á 1. hæö i fjórbýlishúsi. Þvottah. innaf etdh. Bilsk.plata. Uppt. á skrifst. V, FASTEIGNA MARKAÐURINN Ódinsgðtu 4, símar 11540 — 21700. Jón Guómundsson sölustj., Stafán H. Brynjóftsa. söium., Leó E. Löve MSgtr., MagnúsOuðlaugssorUðgfr^ 1434661 Furugrund — 2ja herb. 60 fm á 2. hæö. Vandðar innr. Laus i júní. Verö 1600 þús. Þverbrekka — 2ja herb. 60fmá7.hæö. Verð 1500þús. Hlíðarvegur — 2ja herb. 70 fm á jarðhæð. Laus eftir samkomul. Verð 1350 þús. Hamraborg — 3ja herb. 90 fm á 3. hæö í lyftuhúsi. Parket á gólfum. Suðursv. Verð 1750 þ. Laugateigur — 3ja herb. 80 fm á jaröh. Verð 1600 þús. Engihjalli — 3ja herb. 90 fm á 6. hæð. Austursvalir. Verð 1800 þús. Þverbrekka — 3ja herb. 80 fm á 1. hæð. Vestursvalir. Verð 1650 þús. Ásbraut — 4ra herb. 115 fm, suðursv. ásamt nýjum bilsk. Laus eftir samkomul. Verð 2.350 þús. Álfhólsv. — 3ja-4ra herb. 90 fm á 1. hæö ásamt herb. i kj. sem er innangengt úr íb. Verö 1900 þús. Hamraborg — 4ra herb. 120 fm með 3 svefnherb., laus eftir samkomul. Verð 2.100 þús. Nýbýlavegur — sérhæö 140 fm i þríbýli, 4 svefnherb., nýtt gler að hluta, bilsk. Verö 3.200 þús. Kársnesbraut — sérhæð 152 fm með 4 svefnh., suöursv., vandaöar innr., stór bílsk. Skipti á 3ja-4ra herb. i Furugrund mögul. Verð 3.500 þús. Bræðratunga — raöhús 290 fm alls á 2 hæðum, glæsil. innr. Ýmis eignaskipti mögul. Verö 4.600 þús. Hlaðbrekka — einbýlí 260 fm alls, sér 3ja herb. íb. á jaröh. Ýmis skipti mögul. Garöabær — einbýli 240 fm alis við Kirkjulund, ib.- hæft. Ýmis skipti hugsanl. Verð- hugmynd: 3.800 þús. Sæbólsbraut — einbýli 170 fm alls, kj., hæö og ris, tvöf. bílsk., timburhús. Stendur viö sjávarlóö. Verö 4.000-4.500 þús. Selfoss — einbýli 160 fm timburhús, hæö og ris, i landi Árbæjar ásamt 3000 fm landi. 12 hesta hús. Verð 3.000 þús. Ýmis skiþti mögul. Fasteignasabn EIGNABORG sf Hamraborg 5 - 200 Kópavogur Söium: Jótiam Héifdénarson, hs. 72057. VMhjáflnur Einaraaon, h*. 41190. Mrólfur Kriatján Back hrt. Fróöleikur og skemmtun fyrirháa semlága! Stálgrindarhús — Höfðabakki Þetta hús sem er Butlers-stálgrindarhús er til sölu. Stærö 1300 fm. Húsið er einangrað og gólf vélslipuö. Að innan eru útveggir steyptir í 3ja metra hæö. Ákv. sala. Uppl. og teikn. á skrifstofunni. £icnf¥TVÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 I Söluátjóri: Svarrir Kritlintton ' Þortaifur Guömundtson, sölum. Unnttainn Back hrl., tími 12320 Þóróttur Hafldórtton, MSglr. r-aHD 82744 Lindarsel 200 fm sérbýli, nær fullgert ásamt 42 fm bilsk. Mögul. á tveim ib. Sérlega vel staösett hús. Verð 4,7 milli. Lindarflöt Vandaö 156 fm einbýli á einni hæð auk 55 fm bílsk. Nýl. innr., nýtt gler og nýtt þak. Verö 4,5 millj. Jórusel Nýtt einbýli, nær fullklárað, kjallari, hæð og ris. Góður bilsk. Verð 5,3 millj. Reynilundur Tæpl. 200 fm fullfrág. einbýli á einni hæð. Tvöf. bilsk. Verð 4,7 millj. Eskiholt Glæsil. 300 fm einbýli ásamt tvöf. bílsk. Vandaöar innr. Stór garðstofa. Verð 7 millj. Fagrakinn Einbýli, hæð og ris ásamt 35 fm bilsk. Verð 4,3 millj. Logafold 234 fm vandaö parhús (timbur). Fullfrág. aö utan. Hitalögn og einangrun komin. Mögul. skipti á minni séreign í Rvik. Kópavogur 210 fm einb.hús, jaröhæö, hæö og ris, ásamt 300 fm atvinnu- húsn. Hentar fyrir þá sem vilja sameina heimili og vinnustaö. Getur lika hentað fyrir félaga- samtök. Kjalarland Tæpl. 200 fm raöhús ásamt bilsk. Vandaöar innr. Ákv. sala. Verö 4,5 millj. Unufell Vandaö 5 herb. endaraöh. ásamt bilsk. Verö 3,2 millj. Fellsmúli Rúmgóö 4ra herb. íb. á 2. hæð. Bein sala. Verð 2,4 millj. Nesvegur 3ja herb. íb. á jaröhæö, nýtt gler. Verð 1,5 millj. Guðrúnargata Rúmgóö og falleg 2ja herb. kj.ib. Mikiö endurnýjuö. Sérinng. Verö 1400 þús. LAUFÁS lsÍDUMÚLA17^gl M.tgnus Axelsson Hverfisgata. 2ja herb. 50 fm nýstands. risib. Skiptl á 3|a-4ra herb. Ib. æskileg. 3ja herb. íbúðir Flyörugrandi. 85 fm 3. h. Vandaöar innr. Seijabraut. 70 fm 4. h. Braaöraborgaratígur. 100 fm samþ. kj.ib. Falleg nýstands. eign. Bein sala eöa skipti á dýrari eign. Bargataöaatrwti. 75 fm ib. á 2. hæö. Kruntntahólar. 96 fm 1. h. Fullb. bílsk. 4ra herb. íbúöir Digranesvegur. 96 fm jaröh. I þrib.húsl. Allt sór. Sérlega vönduö og falleg eign. ÁHaskeió. 117 «m 2. h. ásamt bllsk. Laus fljótl. Ákv. sala. Kaptaskjólsvegur. 110 fm endaíb á 2. h. Hótmgaróur. 90 >m efri h. i tvib.húsi. Laus strax. JEsutell. 96 fm 5. h. ÁMheimar. 120 fm 4. h. Suöursv Jðrlabakki. 110 tm 1. h Laus strax. Mjósund Hf. 100 tm 1. h. I tvlb.húsl. Allt sér. Bilsk.r Laus strax. Leifsgata. 140 fm 5-6 herb. ib. á 2. og 3. hæö ( þrlb.húsi ásamt bflsk. Bein sala eóa skipti á ódýrari eign Einbýlishús Sméraflöt. 110 fm á einni hæö ásamt 26 fm bílsk. Stór. falleg lóö m. sundlaug. Hjallabrekka. 180 fm á 3 pöllum ásamt innb. bilsk. Falleg eign. Túngata - Álftan. 145 fm steypt einingahús á 1 hæö ásamt 45 fm bilsk. Húsiö er ekki fullkláraó. Sk. á ódýrarl eign aaskil.______________________________ Raðhús - parhús Torfutell. 135 fm raöh. á 1 hæö ásamt bllsk. Kjarrmóar. Endaraðh á 2 hæóum tsamt bílskúr. Vandaöar innr. Smyrlahraun. 5 herb. 170 fm raðh. á tveim h. ásamt bilskúr. Vantar allar garóir aigna t aðiuakrá. Skoóum og varömetum aamdægura af óakað ar. 20 Ára rtynala I faataigns- vióakiptum. -> AUSTURSTRÆTI 10 A 6 HJEO Sfmi 24850 og 21970. Helgi V. Jóntton, hrl. Heémasimar eötumannai EMsabat 39418, Róamundur 38187. SIMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VALOIMARS LOGM J0H Þ0RÐARS0N HDL Til söiu og sýnis auk annarra eigna Skammt frá Háskólanum Á Hðgunum 4ra-5 herb. 1. hæð i þribýlishúsi um 115 fm, sér inng, sér hitaveita. Geymsla og lítið föndurherb. I kj. Nýtt gler I ibúöinni. Selst i skiptum fyrir 3ja-4ra herb. ibúö I vesturborglnni, Hliöum eöa Háaleitishverfi. Skammt frá Landspítalanum Vel með fariö steinhús meö 4ra herb. ibúö á tveim hæöum um 80 fm. Rúmgott geymsluris fylgir. Húsiö nokkuð endurnýjaö. Á stórri lóö í Garðabæ Steinhús sam gatur verið 2 ibúöir og gott vinnupláss, eignarlóö 4.700 fm. Teikning á skrifst. Margskonar eignaskipti mðguleg. Einbýlishús í Árbæjarhverfi Einnar hæöar steinhús með stórum og góöum bilskúrum. Eignaekipti möguleg. Teikningar á skrifst. Stór og góö við Álfheima 4ra herb. rúmgóö íbúö á 3. haBÖ um 120 fm. Suöur svallr, snyrtil. sameign. Viö Hlíðabyggð í Garðabæ Nýtegt endaraöhús meö 5 herb. ibúö á haBÖ um 130 fm. I kjallara er innb. bilskúr 52 fm, vinnupláss og geymsla, eignaakipti möguleg. Helst við Skaftahlíð eða i nágrenni óskast til kaups góð 3ja-4ra herb. ibúö. Raöhús eöa sérhæö óskast til kaups i borginni meö 110-120 fm íbúó. Skipti möguleg á úrvals- góöu einnar hæöa einbýlishúsi meö 40 fm bilskúr. AIMENNA FASTEIGNÁSALAH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150 - 21370 Fjðldi fjérsterkra kaupenda. Mikil útb. fyrír rétta eign.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.