Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. NÓVEMBER1985 13 ÞIN6II0LT — FASTEIGNASALAN — BAN KASTRÆTI S 29455 Seljendur ath! Vegna mikillar eftirspurnar undanfarið vantar okkur allar geröir eigna á söluskrá EINB YLISHUS VESTURAS Til sölu þetta glæsilega hús á besta staö i Seláshverfi. Húsiö er á tveimur haedum, ca. 200 m* aö grunnfleti meö innbyggöum bil- skúr. Húsiö skilast fullfrágengiö aö utan, en fokheit aö innan. Verö 3.5millj. LOGAFOLD Sérstakl. fallegt einb.hús úr timbrl ca 150 fm auk 70 fm rýmis í kj. Frág. lóö. Verö4.9millj. SMÁRATÚN — ÁLFT. Fallegt ca. 200 fm hús sem er hæö og ris ásamt mjög góöum 60 fm bílskúr. Húsiö skilast fullbúiö aö utan og rúml. tilb. u. trév. aö innan. Verö 2750 þús. LYNGBREKKA Um 160 fm einbýli sem er hæð, ris og kj. Mikiö endurn. Verö: tilboö. FANNARFOLD Einb.hús á einni hæö ca. 157 fm auk um 85 fm rými í kj. Afh. fullbúiö aö utan en fokhelt aö innan. Verö 3,4 millj. LOGAFOLD Um 160 fm Siglufjaröarhús á steyptum kj. sem er um 80 fm. Afh. fokhelt. Verö 3.5 millj. DALSBYGGÐ — GB. HOFSLUNDUR GB. Fallegt ca. 145 fm endaraöhús á einni hæö ásamt bilskur. Mögul. á 4 svefnherb. Verö 4.4 millj. REYNIHLÍÐ ÞINGIIOLT — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S'29455 S3k Mjög vandaö ca. 280 fm hús. Verö 6,5 millj.50%útb. MARKARFLÖT Fallegt ca. 200 tm einb á einni hæö ásamt 60 fm bilgeymslu. Ekkert áhv. Verö6millj. RADHUS VESTURAS Um 150 fm raöhús á einni hæö, skemmti- lega staösett á skjólgóöum útsýnisstaö. Húsiö afh. nú þegar fokhelt eöa tilb. aö utan meö gleri. Verö 2,4-2,6 mlllj. BOLLAGARÐAR Stórgl. ca. 240 fm raöh. ásamt bílsk. Tvennar sv., ekkert áhv. Mögul. á sóríb. á jaröh. Ákv. sala. Verö 5,5 millj. GARÐABÆR Höfum til sölu tvö parhús sem hvort er 170 fm á einni hæö meö bilskúr. Bæði húsinu eru fullb. aö utan, annaö er ein- angraö aö innan komiö rafmagn o.ft. Verö 3150 þús. Hltt húsiö er tilb. undir trév. aö innan. Verö 3,5 mlllj. Mögul. er að taka ib. uppi kaupverö. HRAFNHÓLAR Góö ca. 100 fm ib. á 6. hasö. Verö 2 millj. BERGST AÐ ASTRÆTI Góö ca. 75-80 fm íb. á 2. hæö i timbur- húsi. Verö 1,8 millj. HALLVEIGARST. Um 80 fm efri hæö i þríb.húsi sem er forskalaö timburhús. Gæti losnaö fljót- lega.Verö 1700-1750 þús. Um 180 fm einb.hús á tveimur hæöum ásamt stórum bílsk. Tvær ib. eru í hús- inu, báöar meö sérinng. Efri hæö: 4ra herb. íb. Neöri hæö: 2ja-3ja herb. íb. Verö 4-4,2 millj. KÁRSNESBRAUT Gott ca. 118 fm hús á einni hæö. Stór lóö. Gott útsýni. Verö 3,1-3,2 millj. SELÁS Mjög glæsil. einb.hús á frábærum útsýn- isstaö. Húsiö er 330 fm, stofa, arin-stofa, 5 svefnherb. o.fl. Stór bílskúr. Nánari uppl. á skrifstofu okkar. VATNSSTÍGUR HLIÐAR Vorum aö fá i einkasölu stórglæsilega ca. 150 fm hæö i vönduöu húsl á góöum staö í Hliö- um. Verö 3,7-3.9 millj. LAXAKVÍSL Vorum aö fá i einkasölu mjög góöa efri hæö ásamt risi samt. um 150 fm. 4 svefnherb. Tvennar sval- ir Bilsk.plata. Verö3450þús. HOLTAGERÐI — KÖP. Mjög góö neöri sérhæö ca. 125 fm. Suöursvalir. Bílsk.réttur. Ekkert áhv. Skiptí á góöri 3ja herb. ib. i vesturbæ Kóp. æskileg. Verö 2,7 millj. BARMAHLÍÐ Falleg mikiö endurnýjuö ca. 120 fm sér- hæö á 1. hæö ásamt bílskúr. Fæst í skiptum fyrir nýlega 3ja herb. íb. í Vest- ur- eöa Austurbæ. Verö 3,2 millj. ÁSBÚÐARTRÖÐ Mjög falleg ca. 70 fm efri sérhæö ásamt ca. 28 fm bílsk. og 25 fm rými í kj. Laus fljótl. Verö 4 millj. LAUGATEIGUR Góö ca. 110 fm íb. á 2. hæö í fjórb.húsi. Góöar suöursvalir. Góður garöur. Óvenju stór bílsk. Verö 3,4 míllj. 4RA-5 HERB. SMAIBUÐAHVERFI Mjög góö ca. 95 fm ib. á 1 hæö i góöu þrib húsi. Nýtt gler og gluggar Góöur garöur. Bilsk.rétt- ur. Veró2.4millj. ESKIHLÍÐ Falleg ca. 120 fm íbúö á 4. hæö í fjölb.- húsi ásamt óinnr. rými í risi. Suöursv. Góö sameign. Verö 2,6 millj. FÍFUSEL Góö ca. 110 fm íb. á 2. hæö. Suö-aust- ursv. Verö2,2millj. KRÍUHÓLAR — BÍLSK. Um 127 fm ib. á 7. hæö ásamt ca. 28 fm bílsk. Verö2,3millj. KRUMMAHÓLAR — BÍLSKÚR Mjög góö ca. 110 fm endaíb. á 3. hæö. Stórar suöursv. Þvottah. á haBÖinni. Góö sameign. Bílskúr. Verö 2,4 millj. LAUFVANGUR — HF. Góö ca. 120 fm íb. á 3. hæö meö þvotta- húsi innaf eldhúsi. Verö 2.4-2,5 millj. SOGAVEGUR Um 90 fm efri hæö (rls) í tvib.húsi. Suöur- svallr. Góöur garöur. Verö 1750-1800 þús. 3JAHERB. ENGIHJALLI Stórglæsil. ca. 85 fm ib. á 7. hæö. Þv.hús á hæöinni. Litið áhv Verö 1950 þús Glæsilegt ca 220 fm endaraöhús. Húsiö er tvær haaöir meö innb. bifr.geymslu. Afh. fokhelt. Verö 2950 þús. HLÍÐAR Góö ca. 100 fm ib. á 1. hæö ásamt auka- herb. i kjallara. Nýtt gler. Suöursv. Bilsk,- réttur. Verö 2,4-2,5 millj. HVASSALEITI Góö ca. 100 fm íb. á 4. hæö meö bílskúr. Verö2750þús. BÚÐARGERDI Góö ca. 95 fm ib. á 1. hæö. Suöursvalír. Verö 2,2 millj. LAXAKVÍSL í BYGGINGU Um 107 fm ib. á jaröh. íb. er rúml. tilb. undír trév. 3 svefnherb. Þvottahús i ib. Sérlóö. Skipti á ódýrarí. Verö 2,2 millj. SELJABRAUT Falleg ca. 120 fm íb. á tveimur hæöum ásamt góöu bilskýli. Verö 2,5 millj. ♦ ♦ HRÍSMÓAR — LÍTIL ÚTBORGUN Góö ca. 100 fm íb. i nýju fjölb.húsi. íb. afh. rúml. tilb. undir trév. Verö 2040 þús. HOLTAGERÐI Góö ca. 70 fm neöri hæö i tvib.húsi. Sér- inng. Nýtt gler. Bílskúr. Verö 2,2 millj. STANGARHOLT Ný ca. 100 fm endaíb. á 3. hæö. íb. skilast tilb. undir trév. og máln. en sameign og lóö fullfrág. Afh. í maí nk. Verö 2,1 millj. URÐARHOLT — MOS. Mjög góö ný ca. 95 fm íb. á efri hæö. Mjög fallegt útsýni. Bílsk. Skipti á minni eign mögul. Verö 2,2 millj. BERGÞÓRUGATA Um 75 fm ib. á 2. hæö. Skipti á stærrí eign i gamla bænum. Verö 1700 þús. SUNNUVEGUR — HF. Góö ca. 85 fm neöri hæö i tvíb.húsi. Endurn. þak o.fl. Góöur garöur. Verö 1850 þús. KÁRSNESBRAUT Um 80 fm ib. á 1. hæö. Endurn. gler. Suöursvalir. Góöur garöur. Verö 1850 þús. VESTURBERG Mjög góö ca. 85 fm íb. á jaröhæö. Sérlóö. Góö sameign. Mögul. skipti á 4ra herb. á svipuöum slóöum. Verö 1950 þús. UGLUHÓLAR Góö 3ja herb. íb. á 2. hæö. Verö 1850 þús. HAMRAHLÍÐ — SKIPTI Mikiö endurn. ca. 85 fm kj.íb. meö sér- inng. Verö 2 millj. Skipti á dýrari eign ca. 130 fm á góöum staö i Rvik. FREYJUGATA Um 70 fm íb. á 1. haBÖ (götuhaBÖ). Verö 1600 bús. ASVALLAG. — 2 ÍB. Til sölu er 3ja herb. ca. 90 fm íb. á 1. hæö. Verö 1950 þús. Í kj. er einnig til sölu 2ja herb. ib. sem er ca. 65 fm. Verö 1250 þús. Ib. eru báöar lausar nú þegar HJARÐARHAGI Góö ca. 95 fm kj.íb. (lítiö niöurgr). Ib. er öll sunnanmegin i húsinu og þvimjög björt. Stórgaröur. KRUMMAHÓLAR BÍLSK. Góö ca. 100 fm ib. á 5. hæö i lyftuhúsi. Bitskýli. Verö 1800 þús. FURUGRUND Glæsil. nýl. ca. 90 fm íb. á 4. hæö i lyftu- húsi. Stórar suöursv. Gott útsýni. Verö 2 millj. ENGIHJALLI Góö ca 90 fm ib. á 8. hæö i lyftuhúsi. Tvennar svalir, austur og suöur. Verö 1900 þús. EINARSNES Um 95 fm efri sérhæö i tímburhúsi ásamt bílsk.Verö2,2millj. LANGHOLTSVEGUR Góö ca. 85 fm kj.ib. Góöur garöur. Verö 1750 þús. NJALSGATA Mjög góö ca. 70 fm íb. á 1. hæö í timbur- húsi. Sérinng. ib. er öll nýstandsett. Verö 1750þús. BÁRUGATA Snotur ca. 75-80 fm kj.íb. Góöur garöur. Verö 1700 þús. NESVEGUR Góö ca. 90 fm kj.íb. Verö 2 millj. 2JAHERB. GAUTLAND Mjög góö ca. 55-60 fm ib. á jarö- hæö. Ekkert niðurgr íb. snýr öll i suöur Serlóö Verö 1600 þus. DALSEL Mjög góö ca. 50 fm kj.íb. íb. er í topp- standi. Verö 1.3-1.4 millj. ÁSGARÐUR Góöca. 65 fm íb. á jaröh. m. sérinng. Ver- önd. Suöurgaröur. Verö 1500-1550 þús. HRAUNBÆR Góöca. 65fmib.á 1. h. Verö 1600 þús. HAMRABORG Góö ca. 65 fm ib. á 5. hæö. Ásamt bíl- skýli. Góö sameign. Verö 1650 þús. BREKKUBYGGÐ Mjög vönduö nyleg ib. ca. 62 fm á 1. hæö í tvib.húsi. Sérinng. Mögul. aö bilskúr fylgi. Mjög góö staösetn. Verö 2150 þús. Útb.ca. 55%. KRUMMAHÓLAR Góö ca. 55 fm ib. á 5. hæö. Vandaöar innr. Gott bilskýti. Verö 1650 þús. REKAGRANDI Mjög góö ca 67 fm íb. á jaröhæö ásamt sér-lóð og bilskýli. Góöar innréttingar Góö sameígn. Verö 2 millj. MIÐTÚN Ca. 60 fm kj.ib. Sérinng. Verö 1450 þús. HALLVEIGARSTÍGUR Mjög snotur einstakl.íb. ca. 40 fm. Nýtt gler, nýir gluggar, parket. Verö 1250 þús. BALDURSGATA Góö einstakl.ib. á jaröh. m. sérinng. I nýlegu húsi. Verö 1350-1400 þús. SNORRABRAUT Falleg ca. 60 fm ósamþ. kj.íb. Verö 1100-1150 þús. SK0GARASIBYGGINGU Eigum nú óseldar eftirtaldar íbúðir: 3ja herb. íb. á 2. hæð 79,93 fm. Verð 1640 þús. 4raherb.ib.á3.ha9ðm.risi 107,69fm+71,90fm. Verö2100þús. 5 herb. endaíb. á 2. haeð 110,48 fm. Verð 2 millj. 5 herb. endaib. á 3. haeð 110,48 fm+72,31. Verð 2350 þús. Friörik Stefansson, viöskiptafr. Oldugrandi- m Hm m Slffi 1 /f'Y -1.Z---7.-- á lágu verdi VORUM AD FÁ í EINKASÖLU FIMMTÁN, 2JA OG 3JA HERB. ÍBÚÐIR í ÞREMUR LITLUM TVEGGJA HÆÐA HÚSUM Á GÓÐUM STAÐ í VESTURBÆ íbúðirnar eru á föstu verði 1 '9>3tk. 2ja herb. á jaröhæö, stærö ca. 60 fm..Verö 1.690.000. 3 ^stk. 2jaherb. á2. hæö, stæröca. 60 fm.....Verö 1.760.000. 2 stk. 3ja herb. á jaröhæö, stærö ca. 75 fm..Verö 2.120.000. 2 Sstk. 3jaherb. á2. hæö, stæröca. 75 fm.....Verö 2.190.000. Sex bilskurareru meö husunum Möguleikier a aö festa ser bilskur ijf i IBUÐIRNAR SKILAST > í ÁGÚST-OKTÓBER NK. í EFTIRFAR ANDIÁSTANDI: • ibúöirnar tilbúnar undir tréverk ogmálningu. • Húsiöfullbúiöaöutan. • Sameignfullfrágengin. • Bílastæði malbikuð. • Lóögrófjöfnuö. Dæmi um greiðslukjör: 2jaherbergja. Verð 1.690.000. Húsnæðisstj.lán ca.-+950.000. Við undirritun kaupsamnings ca. + 250.000. Innan 3ja mánaöa ca. + 200.000. Eftirstöðvar á 12-16 mán. Til dnmii 19.300 kr. é mén. 290.000. DÖGUN S.F. BYGGINGAFÉLAG Allar teikningar og líkan af húsunum á skrifstofu okkar Sími: 29455
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.