Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. NÓVEMBER1985 21 /------;---------------\ Rishus — Garðabæ m. góðum bílskúr Myndarlegt rishús að Lækjarási 5 meö tvöföldum bílskúr. Miklir möguleikar. Upplýsingar á skrifstofu okkar: m nnrl moc acDnsl rnc ocrci: rr n cz ocdcjI cn c J 4&KA Skipholt35 S.840 90 —83522 16688 Opið kl. 1-4 3ja-4ra herb. Engjasel Falleg 100 fm íb. á 1. hæö. Bílsk. Verö2,1 millj. Vesturberg Falleg 3ja herb. 100 fm íb. á 3. hæö. Skipti á stærri eign. Álfheimar Vönduð 4ra herb. íb. á 1. hæö. Verð 2350 þús. Hraunbær 100 fm íb. á 2. h. Verö 2,3 m. Kópavogur Vönduö 3ja herb. íb. í austurbæ. Verö 1,9 millj. Kríuhólar Falleg 3ja herb. íb. í nýlegu lyftuh. Góö sameign. Verö 1750 |dús. Reykás 112 fm falleg hæö + 42 fm ris. Verö: 2750-2800 þús. Sérhæðir Rauðalækur Falleg 145 fm sérh. mikið end- urn.Verð3,1millj. Skólavörðustígur 150 fm sérh. Hentar sem tvær ib. eðaskrifst.húsn. Verö 2,6 millj. Laugarnesvegur Glæsilegt „penthouse" 140 fm. Eign í toppstandi. Verö 3 millj. Einbýli-par-raðhús Egilsgata Parhús 150 fm ásamt bílsk. Mögul. á séríb. á jaröh. Verö: tilboð. Viö Fossvoginn Vandað 200 fm einb. Verö 5,6-5,8millj. Melbær Sérstakl. fallegt endaraöhús 200 fm + bílskúr. Skipti á 4 herb. íb. m. bílskúr möguleg. 16688 — 13837 Haukur Bftrnaaon, hdl. / \ I einkasölu: Garðabær — Sunnuflöt Fallegt hús á besta stað á Flöt- unum rétt við Lækinn með mjög fallegu útsýni, 240-250 fm auk tvöf. bílsk. Laugavegur 3. hæö ca. 330 fm. 4. hæð ca. 285 fm, þar af 50 fm svalir og að auki ris. Húsnæöi þetta er til- valiö undir skrifstofur, lækna- stofur, þjónustu og félagsstarf svo og til íbúöar. Það er lyfta í húsinu. Laust strax. Barmahlíö 3ja herb. samþykkt íb í kj. Lítiö niöurgr. Lausstrax. Hafsteinn Hafsteinsson hrl. VALHÚS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi GO (HÚS ÚTVEGSBANKANS) Opið 1-4 Holtsgata Hf. Nýstandsett 150 fm einb. Gullfalleg elgn. Verð 3-3,1 m. Sævangur Hf. s herb. iso «m einb. á einni hæð auk 70 fm baöstofu- rýmis. 70 fm bílsk. Verö 5,8 millj. Ljósaberg Hf. Nýtt isotmeinb. á einni hæö. Ðílsk. Verö 5,5 millj. Brekkuhvammur Hf. ns fm einbýli á einni haeð Góöur bíisk. VeröS.Bmillj. Breiðás Gb. Mjög huggulegt 160 fm einb. á tvelmur hæöum. Bílsk. Verð 4,2-4,3 millj. Fífumýri Gb. Mjög skemmtil. einb. á tveimur hæöum auk kj. og bílsk. Verö4,5millj. Tjarnarbraut Hf. Nýstandsett 140fmeinb. átveimur hæöum. Bílsk. Stekkjarhvammur. Mjög huggulegt raöh. á teimur hæöum. Bflsk. Verö3,9-4,0millj. Háabarð Hf. 130 fm einb. áeinni haaö. 4 svefnh. Bílsk. Verö 2,3-2,4 millj. Smyrlahraun Hf. isofmraöh. á tveimur hæöum. Bílsk.réttur. Verö 3,4 millj. Herjólfsgata Hf. 150 tm hæö og ris. Á hæöinni er forst., forstofu- herb., tvær saml. góöar stofur, hjóna- herb., eldh. og baöherb. í risi eru 3 svefnherb. Stór og góöur bílsk. Verö 3 millj. ÖldUSlÓð Hf. 137 fm miöhæö f þríb. 4 svefnh. Bílsk. Verö 3,2 millj. Kelduhvammur Hf. 137 fm jaröh. í þríbýli. Allt sór. Bílsk. Verö 2,7.Sk.áódýrara. Hraunhvammur Hf. oe fm efri hæö í tvíbýli. Sérinng. Eldh., búr, tvær saml. stofur, hjónaherb., barna- herb. og snyrtiherb. Verö 1,8-1,9 millj. Lausstrax. Breiðvangur. Falleg 5-6 herb. 130 fm íb. á 4. hæö. 4 mjög góö svefnherb. Þvottahús innaf eldhúsi. Stórkostlegt úts. Bflsk. Verö 3-3,1 millj. Breiðvangur. 4ra-s herb 115 fm góö endaíb. á 2. hæö. Bílsk. Verö / 2,7millj.Lau8strax. Alfaskeið. Góö 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 2. hæö. Suöursvalir. Bílskúr. Verö 2,4- 2,5 millj. Laus 15. des. Sléttahraun. Göö4raherb. 116 fm endaíb. á 2. hæö. Suöursvalir. Upphitaöur bílskúr. Verö 2,6 millj. Suðurbraut Hf. Falleg 3ja-4ra herb. 96 fm endaíb. á 2. hæö. Gott úf- sýní. Bílskúrs.r. Verö 2,3 millj. Smyrlahraun. 3ja herb. 96 fm íb. á 1. hæö. Bílsk. Verö 2,2 millj. Lausstrax. Hjallabraut. Góö 3ja-4ra herb. 105 fm íb. á 1. hæö. Suöursvalir. Verö 2,2 millj. Miðvangur. 3ja herb. 85 fm endaíb. á 2. hæö. Suðursv. Verö 1750 þús. Laus 1des. Miövangur. 2ja herb. 65 fm íb. á 7. hæö í lyftuh. Verö 1650 þús. Hjallabraut. 2ja herb. 82 fm mjög góö íb. á 1. hæö. Suöursvallr. Verö 1800-1850 þús. Laufvangur. 2ja herb. 65 fm íb. á 1. hæö. Suöursvalir. Verö 1,7 millj. Arnarhraun. 2ja herb. 65 fm íb. á 3. hæö. Verö 1650 þús. Sléttahraun. 2ja herb. 63 fm íb. á l.haaö. Verö 1650þús. Vitasígur Hf. 2ja-3ja herb. 73 fm risíb. í tvíb. Verö 1650 þús. í byggingu Furuberg. Raöhús og par- hús fullfrágengiö aö utan. Lyngberg. parhús. At- hendist fullfrágengiö aö utan. Langamýri Gb. Raöhús á mismunandl bygglngarstigi. Af þessum eignum eru teikn. á skrifstofu. Gjörid svo vel ad líta inn! ■ Valgeir Kristinsson hrl. ■ Sveinn Sigurjónsson sölustj. Einbýlishús á tveimur hæðum, með sérstæðum bflskúr. Laufskáli er leyfður milli húss og bflskúrs. Sambýlishús á einni eða þremur hæðum, með 5 til 6 íbúöum. Kópavogur, Suðurhlíð, reitur A, samkvæmt tillögum arkitektanna. auglýst til umsoknar byggingalóðir a sunnanverðum Digraneshálsi, sem nefnt er Suðurhlíð í skipulagi. Arki- tektunum Geirharði Þorsteinssyni og Gunnari Friðjbörnssyni var falið deiliskipulag svæðisins, sem er um 1200 metra langt, austast í því landi Kópavogs, sem fellur vestan Reykja- nesbrautar. Stærð svæðisins er um 24.4 hektara byggingarland. í greinargerð arkitektanna með skipulaginu kemur meðal annars fram, að aðstæður í Suðurhlíð séu um margt sérstæðar. Halli landsins mót suðri sé mjög hagstæður fyrir gróður og jarðvegur sé víða sæmi- legur. Þar njóti vel sólar og landið sé í skjóli fyrir norðanátt. Þá er nefnt víðsýni til sjávar og fjalla og ennfremur, að svæðið sé í góðum tengslum við útivistarsvæði Kópa- vogs, gönguleiðir, reiðgötur og íþróttamannvirki. í markmiðum skipulagsins er stuðst við aðalskipulag varðandi tegund byggðar, þéttleika, stofnan- ir og umferð, en í einstökum við- fangsefnum, mótist markmið undir áhrifum af umhverfinu, eða sér- stökum vandamálum líðandi stund- ar. í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að í íbúðarhverfum verði að meðal- tali um 70 íbúar á hektara með blönduðum húsagerðum og nýting- arhlutfalli 0.3. Við skipulagningu Suðurhlíðar hafi markmiðið enn- fremur mótast af aðstæðum, þar sem landhalli hafi m.a. sett blöndun byggðar nokkrar skorður, sem taka þurfti mið af. { greinargerðinni segir ennfrem- ur að samkvæmt markmiðum um 70 íbúa á hektara og að byggja ekki hærra en þrjár hæðir, með áherslu á sérbýli, einkennist skipulagið í Suðurhlíð af svokallaðaðri þétt-, lág- byggð, en engu að síður sé hyggðin og húsagerðir með ýmsu móti. Má þar nefna „þyrpingar" lítilla einbýlishúsa og smárra fjöl- býlishúsa, þar sem landhalli er viðráðanlegur. Þá koma „klasar" sérbýlishúsa, þar sem landhalli er mestur. Sérstæð einbýlishús við húsagötur eða safngötur. „Sam- stæð“ einbýlishús, þar sem svo er stillt til, að bílskúr nágrannans stendur upp við íbúðarhús. Parhús við húsagötur, sem geta lotið likum skilmálum og samstæð einbýlishús. Loks má nefna „keðjur" tveggja til þriggja hæða sambýlishúsa með- fram aðalsafngötu. Samkvæmt aðalskipulagi er gert ráð fyrir hverfisverslun fyrir þetta svæði og lagt til að það verði næst íþróttahúsi. Aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir stofnunum á þessu svæði, en óskað hefur verið eftir að tekið verði frá svæði til ófyrir- séðra þarfa og ennfremur að at- hugaður verði möguleiki fyrir kirkjulóð. Stofnanalóð og kirkjulóð hefur verið fundinn staður við aðalgönguleið svæðisins. Segir í greinargerðinni að með þessu, ásamt staðsetningu verslunarinnar vestast sé reynt að renna stoðum undir eins konar ÁS-myndun í hverfinu. Skólar eru fyrir hendi og greiðar samgönguleiðir að þeim, í milli þeirra og að íþróttahúsi. Þá er og gert ráð fyrir þrenns konar leiksvæðum. Á meðfylgjandi teikningum má sjá sýnishorn af hugmyndum arki- tektanna Geirharðar Þorsteinsson- ar og Gunnars Friðbjörnssonar um byggðina í Suðurhlíð. Símatími ídag 1-4 Ármúli Verslunarhúsnæöi á jaröhæö, ca. 320 fm. Selst í einu eöa tvennu lagi. Nýlegt, vandaö hús á frábærum staö. Af- hending mars - apríl 86. Verö 35 þús. pr. fm. Einstakttækifæri. 685009 S'EffiT COR6QO Dun. V4. WHum Mglr. boD9oo Til sölu MJÓLKURSTÖÐVARHÚSIÐ Laugavegi162 Húsið er kjallari, tvær hæöir og ris, um 1170 fm aö grunnfl. Geysimikil lofthæö á 1. og 2. hæö og geta þær því hentað margháttaðri starfsemi s.s. framleiöslu, versl- unum, skemmtistöðum o.m.fl. Hægt er aö selja húsiö í pörtum. Afhending voriö 1986. Allar nánari upplýsingar veittar af Fasteignaþjónustunni sem hefur húsiö í einka- Fasteignaþjónustan Austurstræti 17, s. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali. sölu. Mjólkursamsalan ES Lóðaúthlutun í Suðurhlíð í Kópavogi: Nýtt skipulag á sunnan- verðum Digraneshálsi BÆJARYFIRVÖLD í Kópavogi hafa
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.