Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. NÓVEMBER1985 19 Við Bolholt Vorum aö fá í sölu verslunar- og skrifst.húsnæöi viö Bolholt. Um er að ræöa 160 fm verslun og 196 fm skrifstofuhúsnæöi. Allar nánari upplýsingar á skrifst. okkar. Opiö1-3ídag HÚSEIGNIR COVM S’sr'GSKIP Dsniúl Ámason, Ittgg. ömólfur ömólfsoon, Stakfell Fasteignasa/a Suður/andsbraut 6 ff 687633 ff Löglræðmgur: , . , . . JonasÞorvaldsson ÞórhildurSandholt OpiO Kl. 1-4 GisliSigurbjörnsson Bakarí Vel staösett bakarí meö öllum tækjum og góöum viöskiptasam- böndum. Upplýsingar eingöngu á skrifstofunni. Einbýlishús Víðihvammur Kópav. 60 fm aö grunnfleti. kjallari, hæö og ris. 800 fm falleg ræktuö lóö. Bílskúrsréttur. Frábær staösetning. Verö 4,5 millj. Furugerói. Giæsil. 287 fm einb.hús meö innb. bilsk. Fallegur sérhannaöur garöur. Eign i sérflokki. Tjaldanes. 230 fm einb.hús á einni hæö. 40 fm bilsk. Glæsil. eign á góöum staö. Laust strax. Verð 7 millj. Kvistaland. Glæsll. elnb.hús, 180 fm meö 40 tm Innb. bílsk. Fullbúinn kjallari, 180 fm. Einstaklega fallegur garöur. Mögul. á skiptum á ódýrari eign. Blikanes. Frábærlega vel staösett 320 fm elnb.hús meö tvöföldum bilskur. Sundlaug. Stór eignarlóö til suöurs viö sjávarsiöuna. Öhindraö útsýni. Grundarland — Fossvogi. Vand- aö 234 fm einb.hús á einni hæö meö sambyggöum bílsk. Hjónaherb. meö sérbaöherb., 3-4 barnaherb., góöar stofur, fallegur garöur. Verö 7,8 millj. Dalsbyggft Gb. Gott og vandaö 270 fm einb.hús meö tvöföldum innb. btlsk. 5 svefnherb. 50*/» útborgun. Mögul. elgnaskipti á ódýrari eign. Garðbraut — Garði. 137 fm timb- urhús meö 40 fm bílskúr. Sjávargata — Álftan. uo fm timburhús, tilbuiö undir tréverk, 38 fm bílskúr._________________________ Raöhús Stekkjarhvammur Hafnart. Nýtt 170 fm raöhús á 2 haBÖum auk þess 28 fm innbyggður bílskúr. Alno-innréttingar í eldhúsi. Mjög vönduö eign. Verö 3,9 millj. Selvogsgrunn. 240 fm parhús. 5-6 herb., 2 stofur, tvennar svalir, 24 fm bíl- skúr. Góö eign á frábærum staö. Völvufell. Gott og vandað 130 fm endaraöhús meö bílsk. Losnar i jan - febr. ’86. Verö 3,6 millj. Engjasel. 150 fm raöhús á tveim hæöum meö bilskýti. Eignaskipti á 4ra-5 herb. íbúö i Seljahverfi eöa Vesturbergi koma til greina. Verö 3,5 millj. Raöhús í Fossvogi. 200 fm raöhús fyrir neöan götu meö 28 fm bílskúr. Verö 5mlllj._______________________ Sérhæöir Nesvegur — Seltjn. 157 fm hæö í tvibýlishúsi. 40 fm innbyggöur bílskúr. Vönduö eign á góöum staö. Verö 3,8 millj. Skipholt. 147 fm miöhðBÖ meö 30 fm bílskúr. Vönduö eign á góöum staö. Grænatún — Kópav. 147 fm efri sórhæö í tvíbýlishúsi meö innbyggöum btlskúr. Rúmlega tilbúiö undir tréverk. Verö3,4millj. Víöimelur. Glæsileg hæö ásamt risi, 250 fm alls. A hæöinni eru stórar stofur. Eignin býöur uppá mjög mikla mögu- leika. Staösetning mjög góö. Skaftahlíð. 130 fm sérhaaö á 1. hæö í f jórbýlishúsi. 23 fm bílskúr. Stofa, borö- stofa, 3 rúmgóö svefnherb. Eign í mjög góöu standi. Verö 4,3 millj. Skólabraut — Seltj. 150 fm efri hæö í tvíb.húsi. 30 fm bílskúr. Vönduö og vel staösett eign meö glæsilegu ut- sýni. Verö4,5millj. Sörlaskjól. 100 fm efri sérhaBö í þríb.húsi. Tvær stofur, tvö svefnherb. auk þess eitt herb. í risi. Skipasund. Falleg 100 fm ibúö á 1. haBÖ. Tvær samliggjandi stofur, 3 rúm- góö svefnherb., 35 fm bílskúr. Sameigin- legur inngangur meö risi. Verö 3,4 millj. 4ra herb. íbúðir Astún Kópav. 110 fm ibúö á 3 hæö í fjölbýlishúsi. Nýleg eign meö þrem rúm- góöum svetnherb. Verö 2,5 millj. Blikahólar. 117 fm íbúö á 4. hasö í lyftuhúsi. Vel meö farin eign meö frá- bæru útsýni. Verö 2,3 millj. Álfaskeiö Hafnarf. góö íbúö á 2. haBÖ, 106,3 nettó. Stórar stofur, 3 svefn- herb., 23 fm bílskúr. Verö 2,4 millj. Vesturberg. 110 fm íbúö á 3. hæö. Stofa. sjónvarpsskáli og 3 svefnherb. Verö 2 mlllj. Hvassaleiti. Góö 100 fm endaíbúö á 4. hæö, 2 stofur, 2 svefnherb. Nýstand- sett elgn meö bilskúr. Verö 2650 þús. Engihjalli. Mjög góö 117 fm íbúö á 4. hæö í lyftuhúsi. Verö 2,4 millj. Æsufell. 117 fm íbúö á 1. hæö. Sér- garöur. Sklpti á ódýrari eign. Verö 2,1 miltj. Dalsel. 110 fm endaíbúö. Bitskýli. Mögul. á sklptum á ódýrari ibúð. Verö 2,4 millj. Fífusel. Falleg 117 fm ibúö á 1. hæö. 10 fm aukaherb. í kjallara. Nýtt bílskýli. Vandaöar innréttingar og parket. Verö 2.550 þús. Hjaröarhagi. Göö 110 tm íbúö á 5. hæö. Laus strax. Verö 2,2 millj. 3ja herbergja Ugluhólar. 87 fm endaibúö á 2. hæö í þriggja hæöa fjölbýlishúsi. Suöursvalir. Verö 1950 þús. Kvisthagi. 73 fm risibúö í fjórbýlis- húsi. Verð1,5 millj. Bogahlið. Mjög góö 3ja herb. ibúö á 1. hæö meö aukaherbergi i kjallara. Verö 2,4 millj. Skipti mögul. á stærri íbúö eöa sérhæð i Hliöunum eöa vesturbæ koma tilgreina. Súluhólar. Rúmgóö 3ja herb. íbúö á 3. hæö. Góö eign meö fallegu útsýni. Verð 1,8 millj. Sörlaskjól. 80 fm 3ja herb. kjallara- íbúö með sérinngangi. Verö 1,8 mlllj. Eyjabakki. Mjög góö 85 fm ibúö á 2. hæö. Suövestursvalir. Þvottahús og búr Innaf eldhúsi. Góöar innréttingar. Verö 2 mlllj. Hulduland. Mjög falleg 90 fm íbúö é jaröhæö. Sérgaröur mótl suörl. Vönduó eign. Verð 2,4 millj. Kjarrhólmi. Gullfalleg 90 fm íbúö é 4. hæö. Suðursvalir. Þvottaherb. i ibúö- Innl. Góöar innréttingar. Verö 1950 þús. Furugrund. Nýieg 89 fm ibúö á 5. hæð i lyftuhúsi. Vönduö eign meö þvottahúsi á hæöinní og suöaustursval- ir. Verö2,2millj. 2ja herbergja Mávahlíð. Gullfalleg 40 fm íbúö i k jallara. Sérinngangur. Allar innréttingar og gluggar nýlegír. Verö 1550 þús. Ugluhólar. Nýleg og falleg 60 fm ibúö á jaröhæö. Verö 1,6 millj. Nökkvavogur. 60 fm íbúö á 1. haBí ítimburhúsi. Aukaherb. íkjallara. Losnai fljótlega. Mánagata. Góö 40 fm kjallaraibúö þribýlishúsi. Sérinngangur og sérhiti Verö 1,3 millj. Frakkastígur. Nýstandsett 60 fnr íbúö á 2. hæö i timburhúsi. Efstasund. 60 fm kjallaribúö i tvibýl ishusi. Sérinngangur, sérhiti. sérgaröur. Verö 1450 þús. Kóngsbakki. 75,5 fm íbúö á 1. hæö Stór stofa, stórt svefnherb., baöherb. 0£ eldhús. Rúmgott hol, þvottaherb. í íbúö- Inni. Bjargarstigur. 40 fm ósamþykk risíbúö. Laus strax. Verö 750 þús. Njálsgata. 30 fm ósamþykkt einstakl- ingsiþúö í kjallara. Skipti óskast á stærri ibúó. Skipti Kaplaskólsvegur. 5-6 herb. íbúö á tvelmur hæöum i fjölbýlishúsi. Fæst í sléttum skiptum fyrir 3ja herb. ibúö á góöum staö í borginni. Iðnaðarhúgnæði Skeifan. 230 fm a hSBö meö Inn- keyrsludyrum. Uppl. á skrifstofunni. Hafnarfjörður Þetta hús stendur viö Heiövang sem er mjög vinsælt hverfi í Norðurbænum. Húsið nýtist vel og skiptist í forst., gang, eldhús, boröstofu, stofu og fjögur svefn- herb., gott þv.hús og geymslu. Fokheldur bílsk. Vel gróin suðurlóö. Verö 4,5 millj. VALHÚS 8:651182 . FASTEIGIMASALA I Valgeir Kristinsson hrl. Reykjavfkur-vegi bo BSveinn SiQurjónsson sölustj. VITfliTIG 15, SíOíl Q6020 26065. Opiðídag 1-5 ÞVERBREKKA — KÓP. 2ja herb. falleg íb. 55 fm. V. 1550 þús. BOLLAGATA — KJ. 2ja herb. íb. 45 fm. Sérinngang- ur. V. 1250 þús. SÆVIÐARSUND. 3ja herb. falleg íb. 90 fm. auk herb. í kj. Suðursv. V. 2650 þús. ESKIHLIÐ — RIS. 3ja herb. falleg íb. 75 fm. Sérhiti. V. 1800 þús. LAUGAVEGUR. 4ra herþ. íþ. 100 fm. Uþþlagt m.a. fyrir skrifst.ogmargtfl. V. 1750 þús. HRAFNHOLAR. 4ra herb. íb. 117 fm. Frábært útsýni. V. 2450 þús. BLÖNDUBAKKI. 4ra herb. íb. 110 fm auk herb. i kj. V. 2250 þús. VESTURBERG — ÚTSÝNI. 4ra herb íb 100 fm Góöar innréttingar. V. 2250 þús. LANGHOLTSVEGUR — BÍLSKÚR. 4ra herb íb. 130 fm. Fallegur garöur. V. 3,1 millj. GOÐHEIMAR. 5 herb. íb. 140 fm. Sérinng. Bílsk. V. 3,5 millj. • • # SORLASKJOL. 4ra herb. íb. 100 fm auk herb. í risi. V. 3,1 millj. GOÐHEIMAR — 2. HÆÐ. 5 herb. falleg íb. 140 fm auk bílskúrs. V. 3,5 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. 4ra-5 herb. íb. 120 fm. Suðursvalir. V. 2450 þús. VESTURGATA — STEINHÚS. 4ra herb íb. a 2.hæö.V.2050þús. 4ra herb. íb. á 3. hæð. V. 2350 þús. DALSEL. 4ra herb. íb. 110 fm. Suöursv. Bítskýli. V. 2,3-2,4 m. EYJABAKKI — 1. HÆÐ. 4ra herb. íb. 115 fm. Sér- garöur í suöur. Laus V. 2,3 millj. HL9ÐARHVAMMUR — KÓP. Einbýlish. 125 fm auk 30 fm bílsk. Fallegur garöur. V. 4150 þús. HLÍÐARHVAMMUR — KÓP. Einb. á tveimur hæö- um. 255 fm auk 30 fm bílsk. Mögul. á íb. á jaröh. Uppl. á skrifst. UNNARSTÍGUR — VESTURBÆR. Glæsil. einbýlish. 255 fm. + bilsk. Skammt frá Landakotsspítala. Mikil eign. Möguleiki á séríb. i kjallara. Uppl. á skrifst. LAUGALÆKUR — BÍLSK. Raöh. 210 fm auk bílsk. Nýjar innr. Mögul. á séríb. í kj. V. 4,8 millj. RÁNARGATA — STEINHÚS. Tvíbýlish., tvær hæöir 7-8 herb. auk 40 fm bílsk. Mögul. á tveimur ib. Mikiö endurn. aö utan. Upplagt fyrir félagasamtök eða gistiheimili. Verö 3,5 millj. VANTAR — VANTAR. Raöhús eöa parhús í Túnunum í Kópavogi fyrir góöan kaupanda. Fjöldi annarra eigna á söluskrá ! Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson. HEIMASÍMI77410 STOFNUD 1958 SVEHN SKUASON hdl. 2ja herb. Kaplaskjólsv. 70fm 2,0 m. Blikahólar 65 fm i,75m. Víðihvammur 64fm i,im. Karlagata sofm i,im. Hamraborg 65 fm 1,7 m. Yíðihvammur 64tm 1,5m. Öldugata 50fm 0.950 m. Bólstaðarhlíö. Vorum aö fá í sölu 2ja herb., snyrti- lega, 55,3 fm nettó kjall- araib. í Bólstaóarhlíö. 3ja herb. Njálsgata. Vorum aö fá í sölu mjög snyrtilega 3ja herb. kj.íb. í góöu fjöl- býlish. viö Njálsgötu. .augateigur KrummanóU Ur 80 fm 1,65 m. ar 90 fm 1,9 m. Fálkagata 70fm i,8m. Langabrekkaioofm i,75m. Rofabær 90fm i450þ. Furugrund 85 fm 2jim. Grundartangi 80fm 2jm. Dalsel 100 fm 2,2 m. Dúfnahólar 90 fm 2,0 m. Lækjarg. Hf. 60fm 1,4 m. Efstasund 60fm 1.450 þ. 4ra herb. Ránargata 90fm 1,9 m. Austurberg 100tm 2,4 m. Hraunbær uofm 2^m. Hraunbær nofm 2,3m. Kríuhólar 125fm 2,3 m. Víöihvammur eofm 2,3 m. Seliabraut 110 fm 2,4 m. Fálkagata Alftamýri Básendi Bræörab.st. Kársnesbr. 95 fm 24 m. 100 fm 2,4 m. 110 fm 2,8 m. 87 fm 2,3 m. 125 fm 2,8 m. 5—7 herb_ Þinghólsbr. 145 fm 2,7 m. Laugarnesv. 137 fm 3,0 m. Skarphéö.g. 100 fm 2,6 m. Sunalaugav. isotm 3^m. Sérhæöir Miklabraut. Vorum aö fá í sölu viö Miklubraut ca. 100 fm efri haeö meö bílsk. ásamt séríb. i risi. Velumgengineign. Asbúöartr. H. 167 fm 4,0 m. Suöurgata H. i60fm 4,5 m. Granaskjól 117 fm 2,8 m. Laugateigur 115 tm 3,4 m. Brekkuland 150 fm 2,2 m. Hrísateigur 100 fm 2,4 m. GrænatunK. i40fm 3,4m. Raóhús - parhús 180 fm 3,6 m. 250 fm 4,5 m. Akurgerði Asbúð Langholtsv. i30fm 2,6m. Dalsel 240fm 4^m. Bræðratungai60fm 3,8 m. Kambasel i70fm 4,5 m. Laugalækur i80fm 3,8 m. Einbýlishús Keilufell 145fm 3,6m. Þinghólsbr. 150 fm 4,5 m. Lindarflöt 273 fm 8,5 m. HellisgataH. isofm 3,0 m. Tjarnarbr. H. i40fm 3,7m. Alftanes 137 »m 4,0 m. Víöihvammur208fm 4,5m. Bújaróir Kaup og sala meö eða an bú- stofns m.a. í Kjós, Borgarfirði og Suðurlandi. Ýmiskonar eignaskipti. Getum bætt viö bújöröum ásöluskrá. Fyrirtæki Til kaups eöa leigu einnig í sömum tilfellum með kaup- leigusamningi. Getum bætt viö fyrirtækjum á söluskrá. Vantar Bráðvantar allar geröir eigna á söluskrá Athugid, þetta er adeins sýnishorn úr söluskrá. H.S: 667030 — 622030
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.