Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 24.11.1985, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. NÓVEMBER1985 LAUGAVEGI26.4.HÆÐ. SÍMI621533 OPIÐ FRÁ 1-4 SUNNU- ______ DAG 2ja—3ja herb. LAUGAVEGUR 2 60 m2 1,6m. MIKLABRAUT 2 60 m’ 1.450 þ. ENGJASEL 2 60 m* 1.750 þ. UGLUHÓLAR 2 65 m* 1,7 m. ÆSUFELL 2 60 mJ 1,8 m. GAUKSHÓLAR 2 65 m2 1.650 þ. LAUFBREKKA 2 65 m2 1650 þ. LYNGMÓAR 2 70 m2 2m. REYKJAVÍKURVHF. 2 50 m’ 1.5 m. BREKKUGATA 2 60 m2 1,3 m. TÓMASARHAGI 3 95 m2 2.2 m. FLÚÐASEL 3 97 m2 1.850 þ. FURUGRUND 3 100 m2 2,2 m. m ÁLFASKEIÐ HF. 3 94 m1 2,1 m. §i SUDURVANGUR HF. 3 95 ma 2m. | Óskum eftir 3ja herb. íbúð miðsvæöís í bænum. 1 4ra—5 herb. SELJABRAUT 4 110 m2 2.400 þ KLEPPSVEGUR 4 117 m2 2.250 þ VESTURBERG 4 HOm2 2.250 þ SPÓAHOLAR 4 110 m2 2.300 þ. FÍFUSEL 4 110m2 2.350 þ. LAUFVANGUR 4 120m2 2.400 þ. MÓABARD 4 100 m2 2.3 m ORRAHÓLAR 5 137 m2 2,8 m. REYKÁS 5 170 m2 STÓRAGERO1105 m22,3 m. Sérhæðir SÖRLASKJÓL 150 m2 3.5 m 1 KÁRSNESBRAUT IMm2 3,1 m ■ ÁLFHÓLSVEGUR 14001* 3.5m ■ NOROURMÝRI 12001* 3.2 m ■ MARKARFLÖT 140 m* 2,9 m. ■ KÓPAVOGSBRAUT 136 m* 3m. m Einbýlishús og raðhús I SELJABRAUT 187 m* 3,8m. YRSUFELL 160 m* 3,5m. UNUFELL 137 m* 3,5m. TORFUFELL 140 m* 3,5m. HÁTÚN 200 m* 3,9m. BLESUGRÓF 200 m* 6m FANNAFOLD 227 m2 Tilb. FJAROARÁS 300 m* 5,8m. STEKKJARKINN 200 m* 4,5m. FAGRAKINN 180 m* 4,3 m. ÁLFATÚN KÓP. 140 m* 3,5m. REYNIHV. KÓP. 170 m* 4,2 m. I AKRASEL. 300 m*. Verð 7 m. I | Skiptiásérhæðkomatilgreina. || .r X ' 7 ■ 74 fm parhús i Grafarvogi frá Trésmiðju Fljótsdaishéraös. Teikn. á skrifst. Verö 1.765 þus. LAUGAVEGUR. 90 fm skrifstofu- húsn. JÖRD f FLÓANUM Ca. 200 ha. Bújörö meö laxveiöihlunnindum. Þórður V. Magnúston tölum. Haimasími 44967. BakJur M. Róbartss. sölum. Páll Skúlason hdl. VJterkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamióill! 43307 641400 Opið frá kl. 1-3 Hraunbær — 2ja Góö65fmíb. ál.h.V. 1650þús. Vallargeröi — 2ja Góö 75 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. Borgarh.br. — 3ja Nýleg falleg íb. ásamt 36 fm bílsk. Álfhólsvegur — 3ja Góö ib. á 1. hæð ásamt bilsk. Laus nú þegar. V. 2100 þús. Furugrund — 3ja Fallegíb. á5. hæö. Langabrekka - 3ja 96 fm neöri sérh. V. 1750 þús. Efstihjalli — 4ra-6 herb. 4ra herb. íb. + 2 herb. I kj. Holtagerði — sérhæð 4ra-5 herb. 125 fm neöri hæö. Kársnesbr. — sérhæð 130 fm ásamt 30 fm bílskúr. Álfhólsvegur — sérh. 120 fm 4ra herb. hæö. Bílsk.- réttur. Skipti á minni eign mögul. Hlíðarvegur — parhús 180 fm ásamt 30 f m bílskúr. Hlíðarhvammur — einb. 250 fm hús ásamt 23 fm bílsk. Birkigrund — einb. 250 f m ásamt 26 f m bílsk. Kársnesbraut — einb. 160 fm ásamt 40 fm bílskúr. Atvinnuhúsnæði viö Kársnesbraut, Dalbrekku og Hafnarbraut. KJÖRBÝLI FASTEIG N ASALA Nýbýlavegi 22 III hæö (Dalbrekkumegin) Sími 43307 Solum.: Sveinb|orn Guðmundsson Rafn H. Skulason, logfr 43466 Opið kl. 13-15 Hverfisgata — 2ja herb. 55 fm á efstu hæö I nýlegu steinhúsi. Nýtt gler. Mikiö út- sýni. Lausstrax. Austurbrún — 2ja herb. 50 fm á 4. hæö í lyftuhúsi. Suö-vestursv. Mikiö útsýni. Ný teppi. Laus strax. Þverbrekka - 2ja herb. 60 fm á 5. hæð. Laus sam- komulag. Hamraborg — 3ja herb. 95 fm á 4. hasð. Vestursvalir. Lausí júní. Laugateigur — 3ja herb. 80 fm i kjallara. Sérinng. Laus fljótl. Holtagerði - 4ra herb. 100 fm á 1. hæð í tvíb. Bilskúrs- sökklar fylgja. Vesturbær — Rvík 3ja og 4ra herb. íb. á bygg.stigi í fimmbýli. Afh. tilb. undir trév. sameignfullfrágísept. 1986. Kleppsvegur - 4ra herb. 117 fm á 2. hæö í lyftuhúsi. Vandaðar innr. Tvennar svalir. Verð2,6millj. Markarflöt — einbýli 190 fm á einni hæð. Tvöfaldur bilskúr. Hrauntunga — einbýli 140 fm. 4 svefnherb. Stór stofa. Aukaherb. í kj. 35 fm bilsk. Ræktuð lóö. Til leigu óskast 3ja eða 4ra herb. íbúð í Hamra- borg eða nágrenni. Fasteignasalan EIGNABORG sf. Hamraborg 12 yfir ben«tn«tööinni Sölumenn: Jóhann Héltdinaraaon, ha. 72057. Vrthjálmur Einarsaon, ha. 41190. hórölfur Krialján Beck hrl. 5 45 11 ÞUFUBARÐ. 168 fm einbýlishús á tveimur hæðum. 5 svefnherb. 35 fm bílskúr. Möguleg skipti á sérhæð í norðurbæ. Verö 4,2 millj. ÖLDUSLÓÐ. 136 fm hæð í þríbýlishúsi. 4 svefn- herb. 25 fm bílskúr. Verö 3,2 millj. ÁLFASKEIÐ. 136 fm einbýlishús. 4 svefnherb. 50 fm bílskúr. HOLTSGATA. Ca. 150 fm mjög vandað og gott einb.hús á þremur hæöum. 4 svefnherb. Bílsk. Opið virka daga 9-18. A A Opiðídag 13-16. ■ ■ IHRAUNHAMAR Ifasteignasala Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði Bergur Oliversson hdl. Einar Þórðaraon. Birgir Finnbogaaon, ha. 50132. m Byggingarréttur við Ármúla Til sölu byggingarréttur aö ú.þ.b. 1800 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði á góðum stað. Byggingarframkvæmdir á staðnum. Uþþl. og uppdráttur á skrifstofunni (ekki í síma). Saan EiGnnmioLunin PINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 f Söluetfófi: Sverrir Knetmeeoo Þortoitur Guðmundeeon, tðlum Unmloinn Bock hrl., tími 12320 Þóróffur Halldóreton lögfr. Garðabær - til leigu Stórt einbýlishús á fallegum útsýnisstaö til leigu í eitt árfránk.áramótum. ffiaan EKnnrmoLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölusljóri: Sverrir Kristinsson Þorleifur Guómundsson, sölum. Unnsteinn Beck hrl., sími 12320 bóróltur Halldórsson, lögfr. Laugavegur Steinhús neöarlega „á nýja Laugaveginum“ Húsið er ca. 90 fm að gr.fl. og er kj., verslanahæð, þrjár íbúðarhæðir og ris. Bak við húsið er ca. 150 fm eignarlóð sem gefur mikla möguleika til stækkunar verslunarhúsnæðis. Verð ca. 9 millj. Fasteignaþjónustan Autturtlrmti 17, *. 2tt00. h Þorsteinn Steingrímsson, 5 lögg. fasteignasali. 26600 Versl.hús í Seljahverfi Vorum að fá í sölu 100 fm verslunarhúsnæði í nýrri verslunarmiðstöð, miðsvæöis í Seljahverfi. T eikningar og allar nánari uppl. á skrifst. okkar. HÚSEIGNIR &SKIP Opiö 1-3 í dag 28444 VELTUSUNOf 1 SlMI 28444 Daniel Árnaton, lögg. fast. Örnólfur örnólfason, tölustj. VESTURBÆR — 2JA HERB. Til sölu vönduð 65 fm íbúð á 1. hæð með bílskýli. Getur verið til afhendingar fljótlega. Ákveðin sala. Verð 1850-1900 þús. Opið frá kl. 1-3 HúsafeU FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 (Bæjarteiöahúsinu) simi. 810 66 Bergur Guónason hdl A&alsteinn Pélursson Hafnarf jöröur — 3ja herb. m. bílskúr Mjög góö 3ja herþ. íbúö á 1. hæö í fjölb. viö Sléttahraun. Sérþvotta- herb. innaf eldhúsi. Bílskúr. Laus fljótl. Gott verð. Garöabær — miðbær — í smíöum Til sölu 2ja, 4ra og 6 herb. íb. viö Hrísmóa. Öllum íbúöunum fylgir innb.bílsk. og tvennar sv. íbúðirnar afh. tilb. u. trév. meö frág. sameign og fullfrág. aö utan. 2ja herb. íbúðin er þó lengra komin og til afhendingar strax. íbúðirnar eru til sýnis ef óskað er. Brekkubyggð — 3ja herb. — séríbúö Tll sölu 3ja herb. sérib. á 1. hæö i raöhúsi v. Brekkubyggö í Garöabæ. Sérinngangur, sérrafmagn og -hiti. Hafnarf jörður — sérhæöir Mjög falleg mikiö endurnýjuó efri sérhæö í tvíb.húsi v. Hringbraut. Sérstaklega fallegt útsýni. Góöur garöur. Bílsk.réttur. Einnig góð 4ra herb. neðri sérhæö í þríbýli viö Ásbúöartröö. Nýtt gler og nýir gluggar. Bílskúrsréttur. Góð íb. á góöu verði. Hafnarf jörður 4ra herb. m. bílskúr Mjög góö 4ra herb. endaíb. á 2. hæö. í fjölb. viö Breiövang. Góöar innréttingar. Gott útsýni. Upph. bílskúr. Laus fljótlega. Nökkvavogur — 2ja-3ja herb. Góö 2ja herb. íbúöarhæö viö Nökkvavog. Nýtt rafmagn o.fl. Auka- herb. í kjallara. Laus fljótlega. Rauöilækur — sérhæð Góð efri sórhæö í þríb.húsi viö Rauöalæk. Sérinngangur. Geymslu- loft. Bílsk.réttur. Til af hendingar eftir samkomulagi. Gott verð. Ártúnshöfði — Iðnaðarhúsnæöi Gott 250 fm iönaðarh. Mjög góö lofthæö. Góöar innkeyrsludyr, auk þess fylgir 80 fm skrifstofuaöstaöa. Fasteigna- og skipasala Skúli Ólafsson Hilmar Victorsson vióskiptafr. Hverfisgöfu76 Askriftarsíminn er 83033
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.