Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 12. OKTOBER 1989 11 — Fiskvinnsluhúsnæði Til sölu eða leigu nýtt glæsilegt 600 fm húsnæði í Reykjavík á tveimur hæðum með 60 fm kæli og 45 fm frystiklefa. Allur búnaður nýr. Góð kjör. Nánari upplýsingar hjá NASCO - ísröst hf., sími 622928. Trr~T~ S: 685009-685988 ÁRMÚLA21 DAN V. S. WIIUM, LÖGFRÆÐINGUR, ÓLAFUR GUÐMUNDSSON, SÖLUSTJÓRI. 2ja herb. íbúðir Barónsstígur. Nýi. ib. i goðu ástandi á 2. hæð. Verð 4,3-4,5 millj. NeðStaleÍtí. Falleg íb. á 1. hæð. Sérþvottah. Innr. frá Alno. Sérgarður. Verð 6,5 mlllj. VeStlirgata. Endurn. Ib. á neðri hæð í tvíbhúsi. Nýl. innr. Eign í góðu ástandi. Litið áhv. Verð 3,9 millj. EfStaSUnd. Risib. i þríbhúsi. Björt og vönduð íb. Mikið endurn. Fallegt út- sýni. Áhv. 1500 þús. Verð 4,3 millj. BHkahÓlar. Björt og falleg íb. í lyftuh. Suðursvalir. Nýl. eldhinnr. Verð 4,1 millj. Austurbrún. (b. ofan. i ivftuh. Suðursv. Fallegt útsýni. Húsvörður. Verð 3,9 mlllj. Hávegur - K. m/bílsk. ib. í tvíb. ca 50 fm m. rúmg. bílsk. Sér- inng. Afh. e. samkomul. Laus strax. Verð 4,3 millj. HríSmÓar. Nýleg rúmg. íb. á 3. hæð í lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Suðursv. Bílskýii. Verð 5,1 mlllj. HrÍngbraUt. 2ja herb. ný íb. með svefnlofti. Aukaherb. á sömu hæð fylg- ir. Laus strax. Hagst. skilmálar. 3ja herb. íbúðir RauðáS. Nýl. íb. á 2. hæð. Fallegt útsýni. Tvennar svalir. Bílskplata. Verð 6,3 millj. ReykáS. Nýl. ib. á 1. hæð. Þvottah. í íb. Suðursv. Stórar svalir. Verð 5,3 mlllj. Smáíbúðahverfi. Þrjár ib. ui sölu i góðu steinh. Risíb. og kjíb. til afh. strax. 40 fm bílsk. fylgir hæð. Stór lóð. Ákv. sala. Dvergabakki. góö ib. á 2. hæð. Fallegt útsýni. Hús nýl. málað að utan. Stigahús málað og teppal. Laus fljótl. Ath. skipti á stærri eign m. bilsk. Verð 4,9 millj. MjÓahlíð. Kjíb. tæpir70fmígóðu ástandi. Afh. samkomul. Laus strax. Laugarnesvegur. Rúmg. risib. í fjórbýlishúsi. Gott útsýni. Stórar svalir. Verð 4,1 millj. Efra-Breiðholt. Rúmg. íb. á 6. hæð í lyftuhúsi. Þvottah. á hæðinni. Gott útsýni. Laus strax. Ekkert áhvíl. Verð 4,6 millj. 4ra-6 herb. íbúðir Dalaland. ib. í góðu ástandi á jarðhæð. Sérinng. Sérgarður. Sér- þvottah. Verð 6,9 millj. EngjaSel. Rúmg. Ib. á 2. hæð. Þvóttah. innaf eldh. Suðursv. Útsýni yfir borgina. Bílskýli. Ákv. sala. LeÍrubakkÍ. Rúmg. Ib, á 2. hæð. Sérþvottah. innaf eldh. Ný falleg eld- húsinnr. Suðursv. Aukaherb. fylgir í kj. Hús í góðu ástandi. Verð 6,5 millj. Háaleitisbraut. íd. i góðu ástandi á 2. hæð í enda. Tvennar sval- ir. Útsýni. 15 fm ibherb. i kj. Verð 6,9-7,0 millj. Hraunbær. to. i góðu ástandi á 2. hæð. Sérþvottah. Nýl. eldhinnr. Hús og sameign igóðu ástandi. Verð 6,1 millj. Arahólar. 106 fm ib... 4. hæð. Fallegt útsýni. Nýl. parket á gólfum. Verð 6,5 millj. Seljahverfí. Falleg íb. á 1. hæð. Sérþvhús. Suðursv. Verð 6,5 millj. StelkshÓlar. Endaíb. á 2. hæð í 3ja hæða húsí. Innb. bilsk. Skipti á minni eign æskil. Verð 6,8 millj. EngjaSel. 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð. Suðursv. Þvottah. í ib. Gott út- sýni. Bilskýli. Veðdlán 2,7 millj. HrafnhÓlar. 4ra-5 herb. ib. á 4. hæð i lyftuh. Parket á stofum. Hús í góðu ástandi. Húsvörður. Verð 6,5 millj. Boðagrandi m. bílsk. Rúmg. endaib. i góðu ástandi á 1. hæð. Parket á gólfum. Sameign í góðu ástandi. Suðursvalir. Innb. bílsk. á jarðh. fylgir. FífuSel. íb. á 1. hæð. Parket. Bilskýli. íb. er tengd herb. i kj. með hringstiga. Hjarðarhagi. h. & 2. hæð <kaif ur). Stórar stofur, 4 svefnherb., sér- þvottah., 2 snyrtingar. Eign i góðu ástandi. Bílsk. Laus strax. Verð 4,2 millj. Sérhæðir Smáíbúðahverfi. 5 herb. ib. í fjórbhúsi v/Sogaveg. Sérþvottah. Bílsk. Ákv. sala. Verð 9,5 millj. Stakkahlíð. Efri sérhæð í mjög góðu ástandi í þríbh. Sérinng. Bílsk. fylgir. Ákv. sala. Verð 7,9 millj. Huldubraut - Kóp. EfrUérh; í nýl. þri'þh. Suðursv. Sérþvottah. Innþ. bílsk. Verð 7,8 millj. Holtagerðí. Efri hæð í tvfbhúsi. Sérinng. Sérhiti. Bílskúr. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 7,9 mll". Bugðulækur. b. ó'i. hæð i fjðrbh. Stærð ca 121 fm (nettó). Sér- inng. Sérhiti. 4 svefnh. 2 stofur. Bílskréttur. Verð 7,5 mlllj. Alfheimar. ib. & 2. hæð \ goðu ástandi. Sérhiti. Rúmg. bilsk. Hátt veðdlán. Verð 8,7 millj. Reykjafold. Neðrihæðitvíbhúsi. Til afh. tilb. u. trév. og máln. Hús frág. að utan. Eignaskipti hugsanleg. Raðhús HagaSel. Hús á tveimur hæðum með innb. bílsk. Fullb. vönduð eign. Góð aðstaða fyrir börn. Garðabær. 3jaherb.vandaðrað- hús á tveimur hæðum (hringstigi). Bílsk. fylgir. Verð 6,8 millj. Einbylishús VeStUrbær. Nýl. glæsil. hús, kj., hæð og rishæð. Litil íb. í kj. Ákv. sala. Vandaðar innr. Stór lóð. Heildarstærð ca 310 fm. Smáíbúðahverfi. Gottsteinh. m. þremur íb. Góður þílsk. Góð eign á fráb. stað. I smiðum Leiðhamrar. parhus á einni hæð ca 133 fm með bllsk. Afh. í fokh. ástandi að innan en fullfrág. að utan. Verð 5,9 millj. GrafarVOgUr. Parh., raðh. og sérh. á byggingastigi. Teikn. á skrifst. Kolbeinsstaðamýri. Rað- hús á byggstigi. Teikn. og uppl. á skrifst. Ýmislegt Hrauntunga Glæsilegt hús til sölu. Stærð hvorrar hæðar er ca 130 fm auk þess bílsk. ca 40 fm. Frábær stað- setn. Mikið útsýni. Arkitekt: Högna Sigurðardóttir. Afh. fljótl. Hagamelur Sérh. (1. hæð) í vönduðu þríbhúsi. Sérinng. Bílsk. Hæðin skiptist í 2 rúmg. stofur og 3 svefnherb. 2 mjög góðar geymslur í kj. Endumýjað baðherb., gólfefni o.fl. Ákv. sala. Verð 11,0 millj. Flúðasel - 5 herb. íb. ásamt bílgeymslu Mjög góð 5 herb. íb. á 3. hæð í enda. 4 svefn- herb. parket. Fallegt útsýni. Bílskýli. Laus fljótl. Islensk frímerki: 34. útgáfa bókarinnar DAGUR frímerkisins var 9. október. Þann dag kom út 34. útgáfa bókarinnar íslensk frímerki sem er skráning íslenskra frímerkja og verðlagning þeirra. I bókinni er að finna litmyndir af öllum gerðum íslenskra frímerkja. Auk þess er í bókarlok skráning allra þekktra fjórblokka úr franskri prentun íslensku frímerkjanna, sem heftir dagsetningu prentunar neðst í hægra horni. Er þetta í fyrsta sinn sem þetta sérsvið er skráð og fjórblokkirnar auk þess verðlagðar. Nú hefur verðlagning allra íslenskra frímerkja verið endur- skoðuð og er hún í fullu samræmi við markaðsverð frímerkjanna og þær gengisbreytingar sem verið hafa. Auk þess' er gengi nokkurra gjaldmiðla í íslenskum krónum gefið upp eins og það var þann dag sem verðskráningu lauk. Þá hefur skráning afbrigða í íslensk- í 681066 1 Leitið ekki langt yfir skammt Súluhólar 51 fmgóð2jaherb. ib.m. stórumsvötum og góðv útsýni. Ákv. saia. Verð 3,9millj. Kleppsvegur 2ja herb. snyrtil. kjib. titið niðurgr. Verð 3,4millj. Leifsgata 40 fm iítil 2/a herb. ib. Mikið endurn. m.a.- parket, eldhús. Skipti mögul. á stœrri eign. Verð 3,0 millj. Gnoðarvogur Ca 60 fm 2/a herb. ib. I góðu standi. Laus strax. Verð 4,0 mittj. Bifreið sem greiðsla 2ja-3ja herb. ib. vel staðsett IReykJavík. Mögul. á að taka góðajeppabifreið sem hluta af söluverði. Efstasund 3ja herb. rúmg. ib. á jarðh. i tvíbhúsi m/sérinng. Sérþvottah. Verð 5,2 mitlj. Engjasel 4ra herb. góð endaib. með sérþvhúsi. Stæði í bilskýli. Verð 6,4 milt/. Efsialeiti - Breiðablik Tit sölu ib. á einum besta stað íhúsinu með fallegu útsýni. Tit afh. nú þegaf titb. undir tréverk, '¦•';- Langholtsvegur 104 fm gáð 3ja herb. ib. i tvibhúsi. Aukaherb. ikj. Mikið endurn. eign. Verð 5,4 mitlj. Rauðhamrar 3~S Til sölu nokkrar 4ra-S herb. stórar íb. vel staðsettar i Grafarvogi. Sérþvhús fytgir hverriib, Mögut. á bilsk. Eignask. mögul, Teikn. á skrifst. Reykás 128 fm 4ra herb. glæsil. ib. með sérþv- húsi. Parket. Sérsmfðaðar innr. Mjög vðnduð eign. Ákv, sala. Verð 8 miilj. Álfaskeið - Hf. 160 tm tvær efri hæðir i tvibhúsi. Ca 40 fm bitsk. Mjög góð staðsetn. Til afh. strax. Smáíbúðahverfi 145 fm efri sérh. iþribhúsi. Glæsíl. stað- setn. Falleg ib. Sérinng., sérþvottah. Bilskrétíur. Ákv. sala. Verð 8,7 mitlj. Seljahverfi 205 fm einbhús, hæð og ris, með innb. bílsk. 4 svefnherb. Húsið er klætt með múrsteini. Ákv. sala. Verð 12,5 míltj. Sunnuflöt - Gbæ. 408 fm einbhús é tvaimur hæðum með tvöf. innb. bilsk. Þrjár ib. í húsinu. Margvlsl. nýtingamögul. Eignaskipti mögul. Verð 16 millj. Selbrekka Ca 290 fm raðh. Gott útsýni. Húsið er mikið endurn. m.a. parket. Sér3ja herb. ib. éjarðh. Innb. bilsk. Verð 11,5 millj. Logaland 195 fm mjög gott endaraðhús. Vandað- ar innr. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Verð 12,8-13 mitlj. Húsafell vgi 106 íf FASTEIGNASALA LangbofangillS (BæjaneiSahOsinu! Sání:$810$6 Þorlákur Einarsson Borgur Guðnason um frímerkjum verið aukin og nálgast listinn sífellt að verða eins konar handbók um íslensk frímerki. Listinn skráir auk allra íslenskra frímerkja: Þjónustumerki, frímerk- ingamiða, sérstimpla, hliðarst- impla, ársett frímerkja, gjaf- amöppur og dagsettar fjórblokkir 28444 EFTIRTALDAR FASTEIGNIR ERU í ÁKVEÐINNI SÖLU AUSTURSTRÖIMD Falleg og góð 70 fm 2ja herb. á 6. hæð í lyftuh. Bilskýli. Þvottahús á hæðinni. Útsýni. V. 5,1 m. KAPLASKJÓLSVEGUR Á bessum vinsæia stað er til sölu björt og góð 2ja herb. 60 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. V. 4,3 m. SEILUGRANDI Mjög falleg 60 fm 2ja herb. á jarðhæð. Einkagarður og bílskýli. Góð áhv. lán. Nýleg ib. V. 4,9 m. DÚFNAHÓLAR Góð 80 fm 3ja herb. íb. á 6. hæð í lyftuh. Ekkert áhv. Laus nú begar. V. 4,5 m. FREYJUGATA Sérlega falleg 80 fm 3ja herb. ris. Góð lán. V. 5,2 m. VESTURBERG Mjög falleg og góð 95 fm 4ra herb. íb. Mikið útsýni. Mjög mikið áhv. Útb. 25%. JÖRFABAKKI Falleg 110 fm íb. á 3. hæð ásamt auka- herb. I kj. Mjög góð sameign. Lítið áhv. HRAUNBÆR Þrjár góðar 110-120 fm ibúðir á 1., 2. og 3. hæð. ÁLFTAMýRI Glæsileg og björt 115 fm endaíbúð á 4. hæð ásamt bilskúr. Tvennar svalir. Parket. Frábært útsýni. EIÐISTORG Nýleg 110 fm íbúð á tveim hæðum, vel íbúðarhæf. Blómaskáli. Góð áhv. lán. Ákv. sala. V. 7,0 m. KAPLASKJÓLSVEGUR Mjög björt og falleg 125 fm hæð í lyftu- húsi. Sérlega góð sameign. Tvennar svalir. Getur losnað fljótl. HÁALEITISBRAUT Sérstaklega falleg 125 fm endaib. ásamt bílsk. 4 svefnherb. Tvennar svat- ir. Skuldlaus. GOÐHEIMAR Sérstaklega falleg og góð 150 fm fyrsta sérhæð á bassum frábæra staö. 4 svefnherb. og 2 stofur. Sérþvottahús og -búr. Skuldlaus eign. Laus í febr,- /mars 1990. Bílskréttur. BAKKASEL Fallegt og gott 237 fm raðhús, tvær hæðir og kj. sem nýta má sem séríb. Bílskúr. Frábært útsýni. KÁRSNESBRAUT Mjög laglegt 140 fm einbýli, hæð og ris, ásamt 48 fm bílskúr. Góð staðsetn- ing. V. 9,1 m. NEÐSTABERG Stórfallegt og vel búið 250 fm einbýli á tveim hæðum ásamt bílsk. Allt mjög vandað. V. 13,6 m. IÐNBUÐ - GBÆ 120 fm önnur sérhæð rúmlega tilbúin undir tréverk. HÚSEIGMIR VELTUSUNOI 1 O CtflD simi 28444 4K. 9m%MW~ Daniel Ámason, lögg. fast., '¦ Jt HelgiSteingrímsson.sölustjóri. II Grandavegur - Álagrandi Mjög falleg og góð 50 fm ósamþykkt kjallaraíbúð í tvíbýli á þessum vinsæla stað. íbúðin er laus nú þegar. Sérinn- gangur. íbúðinni geta fylgt langtímalán og önnur lán allt að kr. 1.600.000,00 til 17-20 ára. Verð 3 millj. 28 444 HÚSEIGNIR StMI 28444 «K 9ltl~. Daniel Ámason, lógy. tast., éF* HeigiSteingrimsson.sölustjóri. svo sem áður segir. Gegnum árin hefur fjöldi sérhæfðra greina birst í bók þessari og er ætlunin að gera heildarskrá yfir þær í næstu útgáfu. Listinn er einnig að miklu leyti á ensku svo að erlendum söfnurum sé auðveldara að nota hann og ensk orðaskrá fylgir aftast. Höfundur listans og ritstjóri hefur frá upphafi verið Sigurður H. Þorsteinsson, uppeidisfræðing- ur og skólastjóri. Setningu, prentun og bókband hefur ísafoldarprentsmiðja annast en ísafold hefur verið útgefandi íslenskra frímerkja frá upphafi. (Fréttatilkynning) ÆM FASTEIGNASALA ^^^^^K SlHmDG*l» It. UrHi91->S;7tO_______________ Sími 652790 Einbyli — raðhús Vantar Vantar fyrir góðan og fjárst. kaupanda lóð, byrjunarfram- kvæmdir eða í byggingu, einbýli, helst í Hafnarfirði. Kvistaberg Nýl. einb. með innb. bílsk. Alls 230 fm. V. 11,2 m. Brattakinn Fallegt 160 fm einb. á tveimur hæðum ásamt 45 fm bílsk. Ræktuð lóð. Nýtt gler. Nýl. innr., gólfefni o.fl. Áhv. lang- timalán ca 2,0 millj. V. 9,4 m. Urðarstígur Steinh. ca 120 fm á tveimur hæðum. Mikið endurn. Viðbyggmögul. V. 6,4 m. Nönnustígur Járnkl. timburh. á tveimur hæðum 144 fm. 2 millj. áhv. langtlán. V. 6,9 m. Arnarnraun Einb. á tveimur hæðum 170 fm ásamt 35 fm bílsk. V. 10,2 m. 4ra herb. og stærri Ölduslóð Myndarleg efri sérhæð ca 125 fm ásamt 36 fm bílsk. Mögul. 4 svefnherb. Ágætt útsýni. Rólegur og góður staður. Stutt i skóla. Áhv. 1,5 millj. hagkvæm lán. Gott verð 8,2 m. Lundarbrekka - Kóp. 4ra herb. ca 110 fm endaib. á 2. hæð. Endurn. sameign. V. 5,9 m. Engihjalli - Kóp. 4ra herb. oa 117 fm íb. á 2. hæð I lyftuh. Suðursv. V. 5,9 m. Engjasel - Rvík Falleg 4ra herb. ca 110 fm fb. á 2. hæð m/stæði í Mskýlí. V. 6,5 m. Engihjalli - Kóp. Falleg 4ra herb. endaib. á 7. hæö i lyftuh. Sérl. glæsil. útsýni. Park- et á gólfum. V. 6,3 m. Hjallabraut Góð 4ra-5 herb. endaíb. á 3. hæð. Húsið var tekið í gegn i fyrra. V. 6,3 m. Sléttahraun Falleg 4ra herb. ib. ca 110 fm. Þvottah. á hæð. Parket. Suðursv. Gott útsýni. Bílskréttur. V. 5,7 m. Álfaskeið 4ra-5 herb. ca 125 fm íb. V. 5,8 m. Reykjavíkurvegur 5 herb. íb. á 3. hæð ásamt litilli íb. i risi alls 190 fm, svo og bílsk. Góð greiðslukjör. Hringbraut 4ra herb. ca 100 fm íb. á jarðhæð í þribh. Vel meðfarin og góð eign. Stór ræktuð lóð. V. 5,3 m. 3ia herb. Suðurgata 3ja-4ra herb. ca 100 efri hæð ásamt bílsk. V. 5,4 m. Kaldakinn 3ja herb. ca. 85 fm ib. Sérinng. V. 4,7 m. Hellisgata 3ja herb. 86 fm íb. Sérinng. V. 4,9 m. Kaldakinn 3ja herb. ca 80 fm ib. á 3. hæð. V. 4,6 m. Brattakinn 3ja herb. miðhæð V. 3,2 m. Ásbúðartröð Neðri sérh. i tvib. ca 85 fm ásamt bilsk. Laus strax. V. 4,9 m. 2ja herb. Arnarhraun 2ja herb. ca 65 fm íb. á jarðh. í góðu húsi. V. 3,9 m. Hrísmóar - Gbæ Nýl. 2ja herb. ca 70 fm íb. á 2. hæð. Stutt i biónustu. V. 4,7 m. Kaldakinn 2ja hefb. ca 60 fm ósamþ. ib. V. 2,3 m. a Ingvar Guðmundsson, jSm lögg. fasteignasali, II heimasími 50992,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.