Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 10
10 eser Haaorao .si HUOACFJTKíín. Qia/ MORGUNBLAÐIÐ "FIMl I8ZJ0H0M lBEft-1989— Suðurvangur - Hafnarfirði Einstaklega vönduð og góð 4-5 herb. endaíbúð á 3. hæð. 3 rúmgóð svefnherb. ásamt fjölskylduherb. eða holi sem nýtist vel. Góð stofa og svalir í vestur. Rúm- gott eldhús, þvottahús og búr innaf því. Baðherb. er gott og hús og sameign í góðu lagi. Sérgeymsla í kj. Ib. er laus 1. desember nk. Skuldlaus eign. Verð 6,9 millj. 221 AAA HðSEICMIR " VELTUSUNDI 1 C CBfiP VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 Danie) Ámason, lögg. fast., Helgi Steingrimsson, sölustjóri. 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSON framkvæmdastjori KRISTINN SIGURJÓNSSON, HRL. LÖGG. FASTEIGNASr Á fasteignamarkaðinn eru að koma meðal annarra eigna: Urvalsíbúð - öll eins og ný 5 herb. á 1. hæð í Seljahverfi. 3 svefnherb., stór sjónvarpsskáli, tvöf. stofa. JP-innréttingar. Sólsvalir. Sérþvottahús og búr við eldhús. Nýlegt parket. Góð geymsla í kjallara. Bílhýsi, sérgeymsla fylgir hverju bílastæðL Nánari uppl. á skrifst. Ódýr íbúð í gamia bænum 4ra herb. íb. á 3. hæð ísteinhúsi við Hverfisgötu. Laus strax. Skuldlaus. Hagkvæm skipti í Garðabæ Til kaups óskast góð 3ja herb. íb. á 2. eða 3. hæð með bílskúr eða bílskrétti í skiptum fyrir 5 herb. sér efri hæð á útsýnisstað með bílsk. Opið á laugardaginn. Kynniðykkur laugardagsauglýsinguna. ALMENNA FASTEIGHASALAN LAUGAVEGI SÍIMAR 2TI50-21370 r, IIIJSVIIN BORGARTÚNI29.2. HÆÐ. 62-17-17 Sigtún Ca 76 fm nettó 4ra-5 herb. gullfalleg jaröh./kj. Sérhiti. Fallegur garður. Hagst. lán áhv. Verð 5,5 millj. 1 Stærri eignir Einbýli - tvíbýli - Þingholtum - Rúmgott einb./tvíb. sem skiptist í kj., tvaer hæðir og ris. Hentar vel fyrir aðila er leitar eftir íb. og vinnuaðstöðu eða 2ja íb. húsi. Einbýli - Sigtúni Ca. 226 fm gott steinhús við Sigtún. Bilskréttur. Miklir möguleikar. Parhús - Haðarstíg 80 fm nettó parhús sem skiptist í kj., hæð og ris. Verð 5,7 m. Áhv. 2,9 m. Útb. 2,8 m. Raðhús - Ásgarði Ca 132 fm gott raöhús. Ákv. sala. Laust fljótl. Verð 6,9 millj. Sérh. - Seltjnesi Vönduð efri hæð við Lindarbraut. Skipt- ist i 2 stofur, 3 svefnherb. og forst- herb. Þvherb. innaf eldhúsí. Parket á stofum. Suður- og vestursv. með sjávar- útsýni. Bilsk. V. 8,9 m. íbhæð - Skipholti Ca 112 fm nettó falleg íb. á 2. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Suðursv. Bílskréttur. V. 6,9 millj. íbhæð - Austurbrún Falleg ib. á 1. hæð í fjórb. Þvottaherb. innan íb. Blómaskáli. Bílsk. Verð 8,5 millj. 4ra-5 herb. IMorðurás - nýtt lán Glæsil. íb. á tveimur hæðum. Rúmg. suðursv. Ljós innr. i eldh. Parket. Verð 6,2 millj. Áhv. veðd. o.fl. 2250 þús. Útb. 3950 þús. 3ja herb. Spóahólar - ákv. sala 77 fm nettó falleg íb. á 2. hæð i litlu fjölb. Bílsk. Suðursv. Verð 5,8 millj. Áhv. veðd. o.fl. 1250 þús. Seilugrandi 96 fm nettó glæsil. íb. á 2. hæð. Par- ket. Tvennar súöursv. Bílageymsla. Áhv. veðd. 2,2 milli. Öðinsgata 65 fm nettó falleg íb. á 1. hæð m. sér- inng. Parket á stofu. Verð 4,2 millj. Vantar eignir með nýjum húsnlánum Höfum fjölda kaupenda að 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. með nýjum húsnæðislánum og öðrum lán- um. Mikil eftirspurn. Kríuhólar - iyftuh. 80 fm falleg íb. á 4. hæð. Suð-vest- ursv. Ákv. sala. Góð sameign. Verð 4,7 millj. Baldursgata 63 fm nettó falleg ib. á 3. hæð í fjórb. Nýl. Ijós eldhúsinnr. Sérhiti. Suð-vest- ursv. Verð 4,2 millj. 2ja herb. Víðimelur 60 fm nettó falleg kjíb. m. sérinng. Nýtt eldh. Parket. 50 fm vinnuskúr fylg- -ir. Þverholt - nýtt 50 fm ny risíb. Afh. tilb. u. trév. og máln. í nóv. nk. Verð 4,6 millj. Áhv. veðd. 2,7 millj. Útb. 1,9 millj. Sólvallagata - ákv. sala. Grenimelur 110 fm nettó falleg jarðh. í nýl. húsi. Þvottah. innan íb. Verð 5,9 mlllj. Áhv. veðd. o.fl. 2,2 millj. Útb. 3,7 millj. Barmahlíð Ca. 82 fm góð kj. íb. Verð 4,2 millj. Þinghólsbraut - Kóp. Ca 107 fm nettó falleg jarðhæð. Sér- inng. og -hiti. Góð staðsetn. V. 6,4 m. Grettisgata - laus Ca 109 fm falleg íb. á 2. hæð. Nýtt rafm. og þak. Skipti á minni eign mögul. Kaplaskjv. - lyftubl. Ca 117 fm nettó glæsil. endaíb. í lyftuhúsi (KR-blokkin). Parket. Vandaðar ínnr. 53ja fm nettó góð kjíb. Verð 3,9 millj. Stelkshólar m. bflsk. 58 fm nettó falleg íb. á 2. hæð. Suð- ursv. Verð 4,8 millj. Krummahólar - lyftuh. 45 fm falleg íb. á 4. hæð í lyftuh. Verð 3,4 m. Áhv. veðdeild 1,2 m. Útb. 2,2 m. Óðinsgata - nýuppg. Góð nýuppg. kjib. Verð 3,1 millj. Skóíavörðustígur Ca 65 fm íb. á fráb. stað með bílgeymslu. Selst tilb. u. trév..og máln." Áhv.'veðdeild o.fl. ca 3 millj. Verð 5,5 millj. Útb. 2,5 millj. Leifsgata - ákv. sala, 60 fm nettó góð kjíb. Garður i rækt. Skipti á stærri íb. mögul. Verð 3,3 millj. * ^tM FúinbogiKristiáii88on,GuðmuiidurB)ómSteinþór9Mn,KristinPétur8d., ^^ rÆHEL GuðmundurTómas8on,ViðarBödvar8son,viðskiptafr.-fasteignasali. JKp^ ^11540 Einbylis oci raðhus I Túnunum: Fallegt, mikið end- urn. einbhús tvær hæðir og kj. samt. 230 fm. 3 saml. stofur, 6 svefnherb. Parket á öllu. Gróðurhús. 40 fm bilsk. Kambasel: 190fm tvíl. endaraðh. 3 svefnherb., saml. stofur. Logafold: Nýi., glæsil. húseign sem skiptist í 175 fm 6-7 herb. ib. uppi, 80 fm séríb. niðri. 55 fm bílsk. ásamt ca 150 fm rými í kj. Mikið áhv. Bollagarðar: 220 fm raðh. á pöll- um. 4 svefnherb. Innb. bílsk. Útsýni. Mögul. á góðum greiðslukj. Markarflöt: 250 fm fallegt einl. einbhús. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Falleg ræktuð lóö. Vesturbrún: 264 fm tvil. parh. á byggingast. Áhv. 1,8 millj. frá byggsj. Miðstræti: Virðulegt 300 fm timbureinbhús sem hefur allt verið end- urn, geta verið tvær ib. Selst i einu eða tvennu lagi. Fallegur gróinn garöur. Rauðihjalli: Mjög vandað 210 fm tvíl. endaraðh. (vestari endi). 4 svefn- herb. Vandaðar innr. Innb. bílsk. Trönuhólar: 250 fm fallegt einb- hús á tveimur hæðum. 40 fm bílsk. Arinn. Heitur pottur. Mögul. á tveimur íb. Skipti á minni eign æskil. 4ra og 5 herb. Hjarðarhagi: 115 fm góð íb. á 1. hæð i 6 íb. húsi. 3 svefnherb. Par- ket. Laus fljótl. Verð 8 millj. Ásbraut: 100 fm góð ib. á 3. hæð. 3 svefnherb. Bílskúr. Verð 6 millj. Melhagi: Mikið endurn. falleg 100 fm hæð í fjölbhúsi. Saml. stofur, 2 svefnherb. 30 fm bílsk. Eiðistorg: Glæsil. 110 fm íb. á tveimur hæðum. Vandaðar, nýl. innr. 2-3 svefnherb. Stæði i bílhýsi. Gott útsýni. Holtagerði: 105 fm 3ja-4ra herb. góð ib. á jarðh. Verð 5,5 mlllj. Hjallabraut: 103 fm mjöggóðíb. á 1. hæð. 3 svefnherb. Þvottah. og búr í íb. Verð 6,5 millj. Hjarðarhagi: 82 fm góð íb. á 3. hæð. Skiptanl. stofur. 2 svefnh. 1 millj. áhv. langtl. Laus strax. Verð 5,8 millj. Sigtún: 100 fm miðh. í fallegu steinh. Saml., skiptanl. stofur, 2 svefn- herb. 35 fm bílsk. Verð 7,5 millj. Bræðraborgarstfgur: Höf- um til sölu 2 115 fm íb. á 1. og 3. hæð i sama húsi. 3 svefnherb. Sérhiti. Verð 6,5 millj. Bólstaðarhlíð: Mjöggóð115fm íb. á 4. hæð. 3 svefnherb. Mikið áhv. Asparfell: Glæsil. 6 herb. 165 fm „penthouse". Nýendurn. 4 svefnherb. Arinn. 25 fm bílsk. Útsýni. Laus strax. Á Melunum: Tilsöluhálf húseign á eftirsóttum stað á Melunum sem skiptist í 5 herb. efri sérhæð og 3ja herb. íb. í risi. Arinn. Suðursv. Laus strax. Góð greiðslukj. í boði. 3ia herb. Lúxusíb. í Reykási: Vorum að fá í einkasölu afar vandaða 2ja-3ja herb. íb. 75 fm á 3. hæð (efstu). Þvottaherb. í íb. Útsýni. Getur losnað fljótl. Eskihlíð: 100 fm mikið endurn.íb. á 2. hæð ásamt herb. í risi með að- gangi aö snyrtingu og herb. í kj. Furugrund: Góð 80 fm íb. á 2. hæö. 2 svefnherb. Verð 5,5 millj. Álfaskeið: 90 fm íb. á 2. hæð. 2 svefnherb. 25 fm bílsk. Verð 5,5 millj. Laugavegur: 50 fm íb. 2 svefn- herb. Laus strax. Góð greiðslukj. Bræðraborgarstfgur: Mjög góð 117 fm íb. á 1. hæð með íbherb. í kj. Rauðalækur: 80 fm íb. í kj. með sérinng. Töluvert áhv. Verð 4,8 millj. Spítalastígur: 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt 2 herb. í risi og 1 í kj. m/að- gangi að snyrtingu. Verð 4,5 millj. 2ja herb. Smárabarð - Hf.: Falieg 2ja herb. íb. á 2. hæð. Talsv. áhv. Meistaravellir: Mjög falleg og björt 50 fm íb. í kj. Mikið endurn. Par- ket. Verð 4,1 millj. Blikahólar: Mjög góð 60 fm ný- standsett íb. á 6. hæð i lyftuh. Glæsil. útsýni. Verð 4,4 millj. Bjargarstígur: 40fm neðri hæð í tvibhúsi. Laus strax. í miðborginni: 40 fm íb. á jarðh. m/sérinng. Gætl losnað strax. fö>n FASTEK3NA tí\ MARKAÐURINN I I ' Óðinsgötu 4 ' 11540-21700 æBL\ ión GuÖmunduBíwi sölustj., . ¦¦ . Leó E. Löve lögfr. ¦¦ Olafur Stefánsson ^icskiptafr. Fróðleikur og skemmtun fyrir háa sem lága! Mikil sala - vantar eignir Höfum kaupendur að: • Raðhúsi eða einbýli í Reykjavík eða Kópavogi. Má kosta allt að 16 millj. • Sérhæð eða litlu parhúsi í Reykjavík, Kópavogi eða Garðabæ. • Eignum með nýjum húsnæðislánum. Mikil eftirspurn. SS 25099 Einbýli og raðhús LYNGÁS GB. - 3-4 IBUÐIR. Vorum að fá i sölu rúml. 500 fm hús á tveimur hæðum ásamt bilsk. Á efri hæð er 140 fm sérhæð fullb. og lítil 2ja herb. íb. fullb. Á neðri hæð eru 2 saml. ca 110 fm ib. tilb. u. trév. Húsið er nýmálað að utan. Fallegt útsýni. Miklir mögul. Teikn. á skrifst. RAÐHÚS - MOS. Eigumtilsölu fallegt endaraðhús á tveimur hæðum ca 160 fm ásamt 30 fm bílsk. Fallegur garð- ur. Hagst. áhv. lán. VAIMTAR - RAÐHÚS. Höfum kaupendur að góðum raðhúsum á Seltj- nesi, Fossvogi eða austurbæ, Kóp. SELÁS - EINBÝLI. Vorumaðfá í einkasölu fallegt einbhús á tveimur hæðum 285,6 fm. Innb.- bílsk. Lítil sérib. er á neðri hæð. Fallégt útsýni. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. í Hraunbæ. Verð 14,3 millj. ENGJASEL - RAÐH. - HAGSTÆÐ LÁN. Ca 140 fm fallegt raðh. á tveimur hæðum ásamtstæðt í bilskýli. 4svefnherb. Áhv. hagst. lán allt að 3 míllj. Ákv. sala. DALSEL - RAÐH. - LAUST STRAX. Fallegt raðh. á þremur hæð- um 174 fm nettó. Stæöi í bílskýli. Falleg eign. Laus strax. FÁLKAGATA - EINB. Fallegt 80 fm einbhús. Mikið endurn. Góð stað- setn. Ákv. sala. KARLAGATA - SÉRH. - HAGSTÆÐ LÁN. Góð 5 herb. sérhæð i fallegu steinhúsí. Áhv. 3,2 milfj. iangtímalán. HAGAMELUR - SÉRHÆÐ. Glæsil. ca 140 fm efri sérh. í fallegu þribh. ásamt góðum bilsk. Mjög vandaðar innr. Allt sér. Suðursv. Fráb. staðsetn. FLUÐASEL - 5 HERB. - LAUS FUÓTL. Gullfalleg 5 herb. íb. á 2. hæð i 3ja hæða fjölb- húsi. Staeði í bílskýli. Húsið er ný sprunguviðgert og máTað og utan. Áhv. hagst. lán 2,2 millj. Laus fljótl. 4ra herb. íbúðir VESTURBERG - LAUS FLIÓTL. Falleg 4ra herb. ib. á jarð- hæð með sérgarði. Eign í ákv. sölu. Laus fljótl. Verð 5,3 millj. VESTURBERG. Falleg 4ra herb. íb. á 3. hæð. Lítið áhv. Laus strax. Verð 5,2 millj. HRAUNBÆR. Góð 4ra herb. íb. á 3. hæð. Gott skápapláss. Verð 5,6-5,7 m. ENGJASEL - BlLSK. - GLÆSIL. fB. Glæsil. 114 fm nettó endaíb. á 2. hæð ásamt stæði I bilskýli. 3 góð svefnherb., rúmg. stofa, gott sjónvarpshoi. Agætt útsýni. Ákv. sala. VEGHUS - 4RA - NÝTT HÚSNLÁN Höfum til sðlu 4ra herb. (b. tilb. u. trév. Áhv. nýtt ián frá húsnstj. ca 4,1 millj. Vorð 6850 þús. NÓATÚN - LAUS. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð i steinhúsi. Ný teppi. Skuldlaus. Verð: Tilboð. SEUABRAUT - 4RA HERB. - 50% ÚTB. Falleg 4ra herb. endaíb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Rúmg. stofa. Sérþvhús. Áhv. ca 3. millj. Við veðdeild. ENGIHJALLI. Glæsil. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í lyftubl. Áhv. hagst. lán. Vorð 5,9 millj. SKÓGARÁS - BÍLSK. Nýl. 4ra herb. íb. hæð og ris 103,6 fm nettó ásamt fokh. bílsk. Sérþvottah. Áhv. hagst. lán ca 2,5 millj. Útb. 4 millj. á árinu. VESTURBÆR. Falleg 4ra herb. íb., mjög mikið enóurn. á 3. hæð. Ákv. sala. Verð 5,8 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. Glæsil. 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð ásamt toílskýli. Tvennar svalir. 3 svefnherb., 2 stofur. Eikarinnr. Parket. Laus eftir ca 2 mán. Áhv. ca 1600 þús. V. 7,7-7,8 m. í smíðum MIÐHÚS - EINBYLI Vorum að fá i sölu stórgl. 199,5 fm einb- hús á tveimur hæðum. Innb. 25 fm bílsk. Húsið skiptist í efri hæð, þar er bílsk., 2 svefnherb., rúmg. eldhús, stofa, borð- stofa og baðherb. Neðri hæð: 2 rúmg. svefnherb., sjónvarpsherb., baðherb. og þvhús. Afh. fullb. að utan en fokh. að inn- an. Teikn. á skrifst. GARÐHÚS - TVÍBÝLI Vorum að fá í sölu stórgl. tvíbhús. Skipt- ist í ca 175 fm sérhæð með ca 70 fm tvöf. bílsk. Einnig er ca 58 fm 2ja herb. íb. Mögul. er að fá annan bilsk. með 2ja herb. íbúðinni. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Afh. frág. að utan en fokh. að innan. SELÁS - EINB. - AFH. STRAX. Fallegt ca 180 fm einb., hæð og ris, asamt 28 fm bilsk. Einnig er 3ja herb. ca 85 fm íb. í kj. Afh. fullfrág. að utan en fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Til afh. strax. FANNAFOLD - RAÐH. - HAGSTÆTT VERÐ. Fallegt 165 fm raðhús á einni hæð með innb. bílsk. Mögul. á sólstofu, 4 svefnherb. Afh. fullfrág. að utan, fokh. að innan. V. 6,3 m. LEIÐHAMRAR - EINB. Fal- legt 155 fm einb. ásamt ca 40 fm tvöf. bílsk. Húsið afh. frág. að utan en tilb. u. trév. aö innan. Teikn. á skrifst. V. 8,9 m. 5-7 herb. íbúðir REYKÁS - 6 HERB. Vorum að fá í einkasölu glæsil. fullb. ca 140 fm nettó 6 herb. íb. Vandaður frág. Áhv. lán frá húsnæðisstj. HRAFNHÓLAR - BÍLSK. - MIKIÐ ÁHV. Falleg ca 108 fm nettó 4ra-5 herb. fb. ásamt góðum bílsk. fb. er ígóðu standi. Óvenju rúmg. Mögul. að yfirtaka hagst. lán allt að 3,8 millj. Verð 6,7-6,8 millj. 3ja herb. íbúðir HAMRABORG - 3JA. Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð með suðursv. Stæði í bilskýli. Lítið áhv. Verð 5,2 millj. MJÓAHLÍÐ - LAUS. Falleg nýstandsett 3ja herb. íb. í kj. Nýtt gler, gólfefni o.fl. Áhv. ca 750 þús. hagst. lífeyr- issjóðslán. HRAUNBÆR. Rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt 12 fm aukaherb. í kj. Mjög ákv. sala. DALSEL. Falleg 96 fm nettó ib. á 2. hæð. Fallegt útsýni. Óvenju rúmg. eign. LAUGAVEGUR - NÝTT - ÁHV. HAGSTÆÐ LÁN. Ca 90 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í nýju húsi. Afh. tilb. u. trév. 1. nóv. Áhv. ca 2,9 v/veðd. Verð 4,8 millj. LANGHOLTSVEGUR - 50% ÚTB. Höfum til sölu 3ja herb. íb. í kj. m/nýjum gluggum og gleri. Mikið endurn. að öðru leiti. Áhv. hagst. ián ca 2,0 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR. Falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð sem er öll endurn. i hólf og gólf. Ákv. sala. BERGSTAÐASTRÆTI. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð í steinhúsi. Nýtt eldhús. Sárþvherb. Verð 3,9 rnillj. SKEGGJAGATA. Falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. 2 svefnherb. Skuldlaus. 2ja herb. íbúðir LEIFSGATA. 2ja herb. íb. á 1. hæð i góðu steinhúsi. Skudlaus. Verð 3,8 millj. KRUMMAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. á 4. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Ákv. sala. Áhv. 1,3 við veðd. VESTURBÆR. Falleg 2ja-3ja herb. risib. á 4. hæð i fjöTbhúsi. [b. er öll endurn. Áhv. 1300 þús. langtímalán. Laus um áramót. V. 4,1 m. BOÐAGRANDI. Nýl. mjög rúmg. 62 fm nettó íb. á 1. hæð i 3ja hæða fjölb- húsi. Laus e. ca 2 mán. Áhv. ca 1300 þús húsnlán. Verft 4,6 millj. AUSTURSTRÖND. Gull- falleg 50 fm fb. á 2. hæð í nýju húsí ásamt staaði f bílskýli. Parket á öllu. Áhv. lán ca 1600 þús. við húsnæðisstj. VerS 4,8 mill). HRAUNBÆR. Falleg 2ja herb. endaíb. á 2. hæð. Nýtt rafm. og ofnar. Mjög ákv. sala. ÁSBRAUT. Falleg 47 fm íb. á 3. hæð. Verð 3,1 mlllj. FÁLKAGATA. Gott 2ja herb. einb- hús á einni hæð. Ekkert áhv. Ákv. sala. Verð 3,3 millj. ÓÐINSGATA. Falleg 2ja herb. íb. á efri hæð í steyptu tvíb. Öll nýstandsett. Nýtt þak. Verð 3,4 mlllj. Árni Stefánsson, viðskiptafr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.