Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 12.10.1989, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 12* OKTOBER J989 Um 30% ársverka í Eyjafírði bundin í iðnaði: Afkoma Eyfirðinga mikið til undir gengi iðnaðarins komin - segir Sigurður P. Sigmundsson framkvæmdastjóri Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar UM 30% ársverka á Eyjafjarðarsvæðinu eru bundin í iðnaði en 23,3% á landinu öllu. Sigurður P. Sigmundsson framkvæmdastjóri Iðnþróun- arfélags Eyjafjarðar segir Eyjafjörð eitt öflugasta iðnaðarsvæði landsins og iðnaður skipti verulegu máli varðandi hag héraðsins. Afkoma Eyfirðinga sé mikið undir því komin hvernig búið sé að iðnaði. „Fyrirtæki í Eyjafirði hafa ekki farið varhluta af þeim erfiðleikum sem verið hafa í efnahagslífi lands- manna undanfarin tvö ár og hefur velta þeirra í flestum tilfellum minnkað. íslenskur iðnaður hefur átt undir högg að sækja undanfarin ár, m.a. vegna vaxandi samkeppni við innfluttar vörur. Það skiptir því ákaflega miklu máli að kaupendur vöru geri sér grein fyrir mikilvægi þess að velja íslenskar vörur og styrkja þar með íslensk framleiðslu- fyrirtæki," segir Sigurður. Á Eyjafjarðarsvæðinu eru um 30% ársverka í iðnaði, en á Akur- eyri einni eru tæplega 36% ársverka í bænum í iðnaði. I landbúnaði eru 5,6% ársverka í Eyjafirði og 15,3% í sjávarútvegi, þ.e. fiskveiðum og vinnslu. Tæplega 50% ársverka á svæðinu eru bundin í þjónustugrein- um; verslun, samgöngum, bönkum og ýmiskonar þjónustu annarri. Frá árinu 1972 til ársins 1987 hefur ársverkum í þjónustugreinunum fjölgað úr 35% í tæplega 50%. „Það er ljóst að þó ársverkum í þjónustugeiranum hafi fjölgað hlut- fallslega mest undanfarin ár er ekki raunhæft að búast við áfram- haldandi aukningu þar. Við lifum ekki á því að þjónusta hvert annað. Það er verðmætasköpunin sem skiptir höfuðmáli fyrir aukinn hag- vöxt í framtíðinni," segir Sigurður. Morgunblaðið/Rúnar Þór Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri Húsnæðisstofnunar ríkis- ins kom til fundar við bæjarráð Akureyrar, en honum hefur verið falið að leita eftir samningum við bæjarsljórn um þjónustu á vegum stofnunarinnar í bænum. Frá vinstri á myndinni eru Sigríður Stefáns- dóttir, Dan Brynjarsson hagsýslustjóri, Sigurður Guðmundsson fram- kvæmdastjóri Húsnæðisstofnunar, Sigfús Jónsson bæjarstgóri, Sigurð- ur Jóhannesson, Sigurður J. Sigurðsson og Freyr Ofeigsson. Húsnæðisstomun ríkisins: Starfsemi hefjist á Akureyri ekki síðar en um næstu áramót Morgunblaðið/Rúnar Þór Þórarinn Kristjánsson framkvæmdastjóri Gúmmívinnslunnar hf. á Akureyri með gúmmímottu, sem endurunnin er úr ónýtum hjólbörð- um. Hann segir að ef bæjarfélagið keypti 1.000 fermetra af slíkum mottum á barnaleikvelli myndi það losa sig við 25 tonn af úrgangi, auk þess sem þær dragi úr slysahættu. STEFNT er að því að starfsemi á vegum Húsnæðisstofnunar ríkisins hefjist á Akureyri ekki síðar en um næstu áramót. Sig- urður Guðmundsson fram- kvæmdastjóri Húsnæðisstofn- unar ríkisins kom til fundar við bæjarráð Akureyrar í fyrradag þar sem rætt var um fram- komna ályktun húsnæðismála- stofnunar um að hefja skuli undirbúning að umboðsmanna- kerfi úti á landsbyggðinni. Framkvæmdastjóra var falið að leita eftir samningum við bæjar- stjórn Akureyrar um að koma á fót þjónustu- og upplýsingastarf- semi á vegum Húsnæðisstofnunar í bænum. Sigurður J. Sigurðsson forseti bæjarstjórnar sagði í samtali við Morgunblaðið að hugmyndir um fyrirkomulag skrifstofu sem hefði með húsnæðismál að gera hefðu verið ræddar ítarlega á fundinum. Ákveðið var að tilnefna menn frá Húsnæðisstofnun, stjórn verka- mannabústaða og Akureyrarbæ, sem falið yrði að vinna áfram að þessu máli. „Við miðum við það að ekki seinna en um næstu áramót eigi þessi starfsemi að hefjast," sagði Sigurður. „Þetta voru jákvæðar viðræður af hálfu Húsnæðisstofn- unar og það er ljóst að vilji er til koma þessari starfsemi af stað. Vonir manna standa til þess að þjónusta og upplýsingastreymi til íbúa á Norðurlandi aukist í kjölfar þessa." Mjög misjöfii kartöflu- uppskera í Eyjafirði Allt frá mjög lélegu upp í það besta sem þekkist KARTÖFLUUPPSKERA í Eyja- firði var afar misjöfn á þessu hausti, eða allt frá því að vera mjög léleg og upp í að þykja með besta móti. Kartöfluupp- töku er nýlega að fullu lokið og ljóst að uppskeran er heldur undir meðallagi í heildina. Á Eyjafjarðarsvæðinu er meðal- uppskera á bilinu tvö til þrjú þúsund tonn af söluhæfum kart- Þórarinn Kristjánsson framkvæmdastjóri Gúmmívinnslunnar hf.: Fyrirtæki í enduryinnslu eiga rétt á endurgreiðslu virðisaukaskatts ÞÓRARINN Kristjánsson framkvæmdastjóri Gúmmívinnslunnar hf. á Akureyri segir það réttlætismál að um áramót fái þau fyrirtæki sem vinni að endurvinnslu endurgreiddan frá ríkinu virðisaukaskatt þann sem þegar er búið að borga til ríkisins af því hráefni sem notað er. Hjá Gúmmívinnslunni eru um 85-90% af því hráefni, sem notað er til vinnslunnar, úrgangur og segir Þórarinn að ef fyrirtæk- ið fengi þann hluta endurgreiddan, þar sem áður væri búið að borga af vörunni, þá myndu þær vörur sem framleiddar eru hjá fyrirtæk- inu lækka um 20%. Gúmmívinnslan ætlar í framtíðr inni að snúa sér í æ ríkari mæli að endurvinnslu á gúmmívörum, en þegar eru framleiddar hjá fyrirtæk- inu nokkrar vörutegundir. Á þeim fimm árum sem fyrirtækið hefur starfað hefur verið unnið að þróun- arstarfi varðandi endurvinnsluna og er flestar vélanna sem notaðar eru heimasmíðaðar. Þórarinn segir að varast hafi verið að fara út í offjár- festingar, en smátt og smátt sé verið að færa út kvíarnar. í sumar var tekin í notkun ný- bygging þar sem boðið er upp á alla hjólbarðaþjónustu fyrir stóra og smáa bíla og nú er verið að inn- rétta aðstöðu fyrir fólk sem bíður á meðan unnið er við bifreiðarnar. Þær vörutcgundir sem unnar eru úr notuðu gúmmíi eru gúmmímott- ur og hellur, millibobbingar og nú nýlega var farið að framleiða stóra bobbinga hjá fyrirtækinu og brátt kemur á markaðinn riýtt 21 tommu bobbingahjól. Auk þessa eru ýmis- konar umferðarvörur fyrir Vega- gerðina og bæjar- og sveitarfélög endurunnar úr gúmmíi. Um 50 tonn af gúmmíi eru notuð til framleiðsl- unnar á ári og fellur stærsti hlutinn til hjá fyrirtækinu sjálfu, en auk þess er gúmmísalli fengin frá einu fyrirtæki í Reykjavík. Þórarinn segir að endurvinnsl- unni hafi ekki verið sýndur of mik- ill áhugi á meðal ráðamanna og til að mynda hafi Akureyrarbær ekki keypt mikið af vörum fyrirtækis- -ins.„Ef bæjarfélagið keypti 1.000 fermetra af gúmmíhellum á barna- leikvöll, þá væri það að losa sjálft sig við 25 tonn af úrgangi, sem annars færi á haugana. Auk þess sem betra umhverfi skapaðist fyrir krakkana og slysum myndi eflaust fækka þar sem þau meiða sig ekki eins mikið ef þau detta á gúmmí- hellur og á stein," segir Þórarinn. Hann segir að ef stjórnmálamenn hefðu í raun áhuga á endurvinnslu, án þess að borgað væri með henni, þá væri það réttlætismál að þeir sæju til þess að ekki væri borgaður virðisaukaskattur af þeim hluta vörunnar sem unninn væri úr hrá- efni sem þegar væri búið að borga skatt af til ríkisins. Um 85-90% af þeim vörum sem unnar eru hjá Gúmmívinnslunni eru gerðar úr úrgangi, sem þegar er búið að borga af til ríkisins og segir Þórarinn að ef fyrirtækið fengi þann virðisauka- skatt greiddan til baka væri unnt að lækka verð vörunnar um 20%. „Það er mikið fjallað um endur- nýtingu og á þeim vettvangi er hægt að gera marga góða hluti, en þá verða ráðamenn að sýna lit og styrkja þennan iðnað," sagði Þórar- inn. öflum og er það nálægt því að vera einn fjórði af heildarneyslu landsmanna á ári. Ólafur Vagnsson ráðunautur hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar sagði uppskeruna í haust hafa verið ótrúlega breytilega á milli bæja. Þegar seint vori, eins og til- fellið hafi verið nú, þá skipti lega garðsins miklu máli. Sprettutím- inn hafi verið í styttra lagi og því skipti miklu að grösin standi sem lengst fram á haustið þar sem undirvöxturinn sé mestur í sept- ember. Næturfrost síðari hluta ágúst- mánaðar og í septemberbyrjun skemmdi kartöflugrös á sumum bæjum og segir Ólafur að það hafi haft verulega mikið að segja varðandi uppskeruna. Á öðrum stöðum hafi grös staðið óskemmd allt fram til þess. Lega garðsins skiptir þarna mestu, en í garða sem eru í halla sest ekki kalt loft og þeir garðar sem liggja nálægt sjó eru einnig betur settir varð- andi næturfrostin. Það svæði sem best kom út í heildina er Höfðahverfið, en lakari uppskera yar inn Svalbarðsströnd- ina og í Öngulstaðahreppi. Ólafur segir að þó sé uppskeran breytileg milli bæja innan svæðanna. „I heildina var uppskeran nokkuð undir meðallagi. Á allmörgum bæjum var uppskeran mjög góð og með því besta sem menn hafa fengið, en aftur á öðrum bæjum var þetta mjög lélegt," sagði Ólaf- ur. Hann sagði að líkur bentu til þess að kartöfluuppskera yfir landið í heild væri heldur undir meðallagi sem þýddi að flytja þyifti inn kartöflur þegar kæmi fram á sumar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.