Morgunblaðið - 26.02.1992, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 26.02.1992, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐID MIÐVIKUDAGUR 26. FEBRUAR 1992 fasteignasala Skeifunni 11A 2. hæð ® 679999 Lögmafiur: Stgurður Siguriénsson ftrf. Einbýli- raðhús Logafold V.12,5m. Fallegt einbhús á einni hæð 116 fm ásamt 31 fm bílsk. 3 herb., mögul. á 4. Áhv. 3,2 millj. Ákv. sala. Brúarás V. 15,9 m. Mjög fallegt raðh. á tveimur hæðum, 186 fm ásamt 50 fm bílsk. Eldhús, stofa, arinstofa, 3-4 svefnherb. ásamt baðstofulofti. Falleg eign. Góð staðs. Ákv. sala. Fagrihjalli - Kóp. V.14,7m. .Mjög glæsíf. raðhús. 4 svefnherb. Glæsii. innr. Parket, flísar. Faljegt útsýni. Suðursv. Áhv. 4,4 millj. Ákv. sala. 5-6 herb, og hæðir I Othlíð V.11,4m. | Glæsileg neðri sérhæð 130 fm ásamt 28 fm bílsk. i fjórb. 3 svefn- herb., 2 saml. stofur, eldhús m/fal- legum eikarinnr. Parket. Fráb. stað- setn. Laus fljótl. Fellsmúli Glæsil. 5 herb. endaíb. 113 fm nettó á 4. hæð. Nýjar innr. Eign í topp- standi. Blokkin er nýmáluð að utan, fallegt útsýni. Ákv. sala. Hagamelur Falfeg 5 herb. fb. 117 fm á 2. hæð ásamt 50 fm eignarhl. i 60 fm bilsk. Parket. Tvennar svalir. Falleg, rækt- uð lóð. Stutt í alla þjón. Breiðvangur V. 9,8 m. Mjög falleg 5 herb. i'b. á 2. hæð ásamt bílsk. íb. er 120 fm og skipt- ist I 4 svefnherb., stofu og borðst. Sameign i mjög góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Ákv. sala. 4ra herb. Engjasel V. 8,5m. Falleg 4ra herb. ib. á 2. hæð í 3ja hæða blokk ásamt stæði í bilgeymslu. Þvhús í fb. M/íb. fylgir 18 fm aukaherb. í kj. sem er innr. sem einstakfib. Áhv. 2,4 millj. veð- deild. Ákv. sala. Alfatún V.9,5m. Mjög glæsil. 4ra herb. íb. 110 fm á 2. hæð i 3ja hæða blokk. Gfæsil. innr. Fallegt útsýni. Áhv. hagst. tán ca 2,0 miilj. Suðurhlíðar - Kóp. endaíbúð V. 10,8 m. Glæsil. 4ra herb. fb. 104 fm nettó á 1 ¦ hæð i 3ja hæða blokk ásamt bílsk. Parket og flísar. Beykiinnr. í eldhúsi. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. hagst. lán frá veðd. ca 5,0 millj. 3ja herbergja Eiðistorg V. 8,5 m. Mjög falleg 3ja herb. „penthouse"íb. á tveimur hæðum samt. 106 fm. Á neðri hæð er snyrting, stór stofa, eldhús og sólstofa. Á efri hæð eru 2 herb., bað og geymsla. Fallegt útsýni. Suðvestursv. Sporhamrar V. 9,9 m. Glæsil. 3ja herb. íb. ásamt 24 fm bflsk. á jarðhæð í 3ja hæða blokk. Sér suðurlóð. Ákv. sala. Laufásvegur V. 6,5 m. Falleg 3ja herb. íb. 85 fm nettó f kj., Iltið niðurgr. 2 saml. stofur, sér- þvhús. Góð staðsetn. Ákv. sala. Kambasel V. 7,5 m. Falleg og rúmg. 3ja herb. fb. 102 fm á 2. hæð f tveggja hæða blokk. Þvhús og búr, 2 rúmg. herb., sjónv- hol. Áhv. 1,9 millj. veðdeild. Ákv. sala. Rauðás V. 7,2 m. Mjög falleg 3ja herb. fb. 80,4 fm nettó á 2. hæð í þriggja hæða blokk. 2 rúmg. herb. Parket, flfsar. Fallegar innr. Fallegt útsýni. Áhv. 2,2 millj. veðdeild. Akv. sala. Ath.! Fjöldi annarra eigna á skrá. J®621600 HUSAKAUP Borgartúni 29 Symshorn ur söluskra: Smáíbúðahverfi - tvær íbúðir Rúmgott parhús 211 fm (nettó) á þess- um vinsæla stað. Húsið er á tveimur hæðum meö sér 3ja herb. íb. í kj. Góð- ar stofur með arni. Ný gólfefni. Nýr 34 fm bílskúr. Ákv. sala. Fossvogur - einbýli Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð. Góð staðsetning. Skipti möguleg. Álfheimar - laus Falleg og rúmgóð 122 fm íbúð í fjöl- býli. íbúðin er á tveimur hæðum. Á efri hæð er mögul. á þremur herb. og/eða góðrí vinnuaðstöðu. Aukaherb. í kjall- ara. Bílskrétttur. Við sundin blá - laus Mjög f alleg 3ja-4ra herb. ný- standsett ib. á efri hæð í þrib. Ný eldhósinnr. Mý gólfefni. Fal- legt útsýní. Laus strax. Bergur Guðnason, hdl., Brynjar Harðarson, viðskfr., Guðrún Árnadóttir, viðskfr., Haukur Geir Garðarsson, viðskfr. SKEIFAM FASTEICNAMIÐLUN • SKEIFUNNI 19 • 685556 SÍMI: 685556 Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir fasteignaá sóluskrá, Skoðum og verðmet- um samdægurs. Einbýli og raðhús TUNGATA - RVIK Mikið endurn. parhús sem er kj. og tvær hæðir. Hæðin er stofa m/parketi, glæsil. eldh. m/góðum innr. og tækjum, vinnuherb., forst. og hol. Uppi eru 3 rúmg. svefnherb. m/parketi og bað- herb. í kj. er 2ja herb. t'b. Góður garð- ur. Fráb. staðsetn. Verð 15,5 millj. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. SMÁRAFLÖT - GBÆ Fallegt og vandað einbhús á einni hæð 140 f m nettó ásamt 36 fm bílsk. 4 svef n- herb. Allar innr. vandaðar. Parket. Mjög fallegur gróinn garður. Ákv. sala. Verð 14,3 millj. DALATAIMGI - MOS. Fallegt 3ja herb. raðhús á einni hæð 87 fm nettó. Góðar innr. Góður garður og verönd. Allt sér. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 8,2 millj. 4ra-5 herb. og hæðir ESKIHLIÐ Góð og björt endaíb. á 2. hæð. Suðvest- ursvalir. Fallegt útsýni. Góður staður. Ákv. sala. Verð 7,2 millj. ÍRABAKKI Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Tvennar svalir. Sérþvottah. Ákv. sala. V. 6,8 m. GRAFARVOGUR - BÍLSK. Glæsil. 4ra herb. ib. á 2. hæð 117 fm. Fallegar innr. Suðaustursv. Þvhús í íb. Fallegt útsýni. Áhv. hátt lán frá byggsj. 3ja herb. LAXAKVISL Glæsii. 3ja herb. íb. á 1. hæð (jarðhæð) 90 fm í íitlu 2ja hæða fjölbhúsi. Vandað- ar ínnr. Sérþvhús í íb. Verönd í vestur. Ákv. sala. HJALLAVEGUR Falleg 3ja herb. íb. i risi. 55 fm nettó. Parket. Nýl. eldhúsinnr. Áhv. nýtt -tán frá húsnstjórn 3 millj. Ákv. sala. Sér- hiti. Verð 5,8 millj. HÓLAHVERFI Falleg 3ja herb. íb. á 7. hæð 88 fm I lyftublokk. Parket. Suðursv. Fráb. út- sýni. Áhv. veðdeild ca 1700 þús. og fl. langtimalán. Verð 6,5 millj. 2ja herb. ASPARFELL Björt og snyrtil. 2ja herb. ib. á 4. hæð 60,5 fm nettó í lyftubl. Fallegt útsýni. Laus eftir mánuð. Áhv. húsnlán 2,5 millj. Ákv. sala. Verð 4,8 millj. BARÓNSSTÍGUR Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð 58,1 fm rtettó. Vestursv. Parket. Góðar innr. Áhv. langtímalán 2 millj. Steinhús. Ákv. sala. Verð 6,2 millj. SIMI: 685556 MAGNUS HILMARSSON EYSTEINN SIGURÐSSON HEIMIR DAVÍÐSON JÓN MAGNÚSSON HRL. EIGNAMIÐIIMN^ Sími 67-90-90 - Síðumúla 21 Atvinnuhúsnæði Háaleitisbraut - endaraðh. Vorum að fá í einkasölu afar fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð í botnlanga við Háaleitisbraut. Húsið er um 160 fm auk bílskúrs um 27 fm. í húsinu eru m.a. 4 svefnherb., parket, nýlega stands. baðherb. Sérlega falleg og vönduð eign. Áhv. húsbréf ca 7,0 millj. Verð 15,0 millj. 2242. -Ábyrg þjónusta í áratugi. „lACrf-Ai,ra IIVII 67-90-90 SIÐUMULA 21 Sverrir Krisliitsson. solustjóri ¦ Þorleifur GuðmunuWn, soltiin. Þórólfur HaUdórsson, lögfr. • Guðmundur Sigurjónsson, lögfr. BOLSTAÐARHLIÐ - HÆÐ OG RIS Ca 175 fm efri hæð og ris ásamfbílskúr. Má gera séríb. í risi. Toppstaður. Góð eign. Verð 14,0 millj. HVERAFOLD - 3JA - BÍLSKÚR Glæsil. 3ja herb. íb. í lítilli blokk. Sérsmíðaðar innr. Parket. Verð 9,6 millj. Áhv. veðd. 4,6 millj. BLÖNDUBAKKI-3JA 182 fm endaíb. á 3. hæð ásamt aukaherb. í kj. Verð 6,7 millj. GAMLIBÆRINN-3JA Ca 84 fm íb. á 4. hæð v/Njálsgötu. Mikið endurn. Verð 5,8 millj. Áhv. veðd. 3,0 millj. RAUÐILÆKUR-3JA Góð 3ja herb. íb. á jarðhæð. Sérinng. Verð 6,7 millj. Áhv. veðd. 3,5 millj. ÁSTÚN-3JA-LAUS Ca 75 fm íb. á 2. hæð. Stórar svalir. Verð 6,9 millj. Áhv. ca 2,5 millj. langtlán. VALSHÓLAR - 2JA Ca 41 fm íb. á 1. hæð. Parket. Laus 1. apr. Verð 4,2 m. MARÍUBAKKI - 2JA Rúml. 50 fm íb. á 1. hæð. Fataherb. innaf svefnherb. Laus fljótl. Verð 4,6 millj. BLIKAHÓLAR-2JA Góð 60 fm íb. á 4. hæð. Glæsil. útsýni. Húsvörður sér um alla sameign. Verð 5,5 millj. Áhv. ca 3,8 millj. ÞIINGIIOLT Suðurlandsbraut 4A, simi 680666 EIGNASALAIM REYKJAVIK SAMTSSIVCJO SÖLUSKRÁ ÁSBYRGI Símar 19540-19191 Yfir 30 ára reynsla tryggir öryggi þjónustunnar UÓSHEIMAR - 2JA - LAUS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 2ja herb. góð ib. á 9. hæð i lyftuh. Glæsil. útsýni. Séð um alta sam- eign. Laus næstu daga. KLEPPSVEGUR - 3JA - í LYFTUHÚSI 3ja herb. íb. á hæð (lýftuhúsi inn- arlega v/Kleppsveg. Góð eign m/suðursvölum og góðu útsýni. Góð sameign. GRETTISGATA - RIS 3ja-4ra herb. skemmtil. mikið endurn. risib. í steinh. Mikið út- sýni. Hagst. útb. Um 3,0 millj. HOFUM KAUPENDUR að 2ja-5 herb. ris- og kjíb. Mega þarfn. standsetn. Góðar útb. geta verið í boði. HÖFUM KAUPANDA að góðri sérh. m/bílsk. eða bílskrétti. Ýmsir staðir koma til greina. Góð útb. HÖFUM KAUPANDA að einb., gjarnan í Laugames- eða Vogahverfi. Mætti þarfn. standsetn. Einnig vantar okkur góða húseign m/tveimur íb. Góð útb. f. rétta eign. HÖFUM KAUPANDA að 3ja herb. íb. m/bílsk. eða bílskrétti. Ýmsir staðir koma til greina. Einnig vantar okkur góða 3ja-4ra herb. íb. i Þingholtunum eöa á svæðinu umhv. Skólavörðuholtið. Góðir kaupendur. HÖFUM KAUPANDA að.ca 110-120 fm nýl. góðu rað- eða parhúsi í Garðabæ eða Hafnarf. Góð útb. f. r'étta eign. HÚSEIGN ÓSKAST Okkur vantar góða húseign m/tveimur íb., gjarnan á Stóragerðissvæðtnu. Fl. staðir koma til greina. Má kosta allt að 25,0 millj. SELJENDUR ATH. Okkur vantar alfar gerðir fast- eigna á söluskrá. Skoðum og verðmetum samdægurs. EIGNASAUVM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Jf* Sími 19540 og 19191 n Magnús Einarsson, lögg. fastsali, Eggert Elíasson, hs. 77789, Svavar Jónsson, hs. 657596. 26600 FASTEI6NA WÓNUSTAN Seljendur fasteígna athugið: Þið getið lækkað auglýsingakostnað verulega! Frá og með næstu mánaðamótum mun Fasteignaþjónustan gefa mánaðarlega út vand- aða söluskrá sem dreift verður á flestar bensínstöðvar og söluturna á Stór-Reykjavíkur- svæðinu. Verð á auglýsingum í söluskránni verður mun lægra en í hefðbundnum auglýs- ingamiðlum. Kostir þessa fyrir seljendur og kaupendur fasteigna eru augljósir: • Mun lægri auglýsingakostnaður. • Lágt auglýsingaverð gefur svigrúm til að birta myndir og gefa mun ítarlegri upplýsingar um fast- eignir en áður. • Söluskráin verður gefin út í stóru upplagi og hún mun liggja frammi á flestum bensínstöðvum og söluturnum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Skráið eign ykkar tímaniega! Fastelgnaþiániistan, Skúlagötu 30, 3. Iiæá. Sími 26600, fax 26213.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.