Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 14

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 14
14 den anden er lukket, bringes til at glöde ved at Fiam- men fra en Lampe omspiller den, ofte tindes der inellem Röret og Cylindren en Tændingsventil som aab- nes af Motorens Mekanisme, naar Tændingen skal finde Sted, men ol'te er den udeladt, da Röret allid staar l'uldt af Spildegas, saa den nye Ladning ikke kan komme i Beröring med Rörets glödende Væg förend Gassen er tilstrækkelig sammentrykket; man kan da regulere lidt paa Tændingsöjeblikket ved at rykke Lampen tættere ind mod Motoren, eller længere fra; denne Tænding brugtes tidligere ogsaa meget paa Petro- leumsmotoren, men man er nu gaaet iiæsten helt fra den og bruger istedetfor Tænding ved Tændhoved. Hvorledes et Tændhoved ser ud er vanskeligt at be- skrive da der íindes utallige Konstruktioner, men Princippet i dem er det samme som i Glöderöret bare med den Forskel al man i Tændhovedet har gjort Overíladen saa stor at Eksplosionen i Cylindren selv kari holde Hovedet varmt saa længe Maskinen arbej- der ved fuld Belasting, naar det er vel opvarmet för- end Maskinen sæltes i Gang. I Dieselmotoren íindes ingen Tændingsmidier, her driver man Sainmentrykningen af Luften saa vidt, at Olien, naar den indspröjtes i en lin Douche under böjt Tryk, straks bryder i Brand ved den höje Temperatur, soin er fremkommet ved Luftens Sam- mentrykning. Da Cylindrenes Vægge og den til de indre Slid- flader lilförte Smörelse ikke kan taale den höje Var- rnegrad, som ved Eksplosionerne íindes i Cylindren, maa denne omgives af en Vandtröje, der stadig gen- nemströmmes af Kölevand, hvis Mængde maa afpas- ses efter den foreliggende Motor, da ikke alie Moto- rer arbejder godt ved samme Varmegrad. Kölevandet pump. s igennem Vandlröjen af en lille Pumpe trukken af Motoren. Del er ogsaa den höje Varinegrad i Cy- lindren der er Aarsag til, at man i Reglen foretrækker enkeltvirkende Trunkinaskiner, inen man finder ogsaa dobbeltvirkende Motorer, men disse maa da have vandafkölet Stempel og Stempelstang. Ved Motorer til Flyvemaskiner og Cycler undlader man ofte Vand- tröjen af Hensyn til Vægten, men (iylindren maa da forsynes med Ribber for da bedre at kunne bortlede Varmen til Luften. Den til Afpasningen af Kredslöbet i en 4 Takt- motors Cylinder fornödne Mekanisme, bestaar i Reg- len af en Kamaksel, der ved Tandhjul drejes rundt af Krumtapsakslen, og gör halvt saa mange Omdrej- ninger som denne. Paa Kamakslen findes Kamme med Knaster der aabne og lukke de tidligere omtalte Ventiler. Paa Totaktsmotoren findes ingen Kamaksel; lier besörges Aabning og Lukning af Stemplet selv som ovenfor beskrevet. Motorens Gang afpasses af en Regulator der kan arbejde efler 2 Syslemer: Udsætter og Centrifugal. Udsætterregulatoren virker paa Brændstofventilen eller paa den lille Pumpe, der indspröjter flydende Brændstof, saaledes at der ikke tilföres Brændstof, naar Motoren gaar for hurtigt; der vil da under Sugeslaget kun blive indsuget Luft, hvorfor Eksplo- sionerne bortfalder til Gangen igen er bleven normal. Man kan ogsaa lade Regulatoren virke paa Ud- blæsningsventilen saaledes at denne holdes aaben saa længe Motoren gaar for liurtigt saa den gamle Lad- ning suges ind igen og blæses ud atter til Gangen er bleven nomal; men denne Regulator bruges dog ikke meget livor Omdrejningerne skal være meget nöj- agtige. Centrifugalregulatoren virker paa den Maade at den gör Ladningen större eller mindre, krafligere eller svagere efter som Maskinen gör Ilere eller færre Omdrejninger. Dette opnaas ved at liave 2 Kugler forbundne med en Fjeder, der svinges rundt af Motoren; löber Motoren for hurtigt, slynges Ivuglerne længere fra hinanden og virker da, paa Brandstofventi’en eller forkorter Brændselspumpens Slag til Gangen atter bliver normal. Molorens Regulator indstilles til fuld Kraft; dog er det ofte muligt at stille paa samme under Gangen saaledes at Motoren f. Eks. under Tomgang kan löbe med færre Omdrejninger. Dersom Ladningen anlændes senere end naar Sammentrykningen er störst, liliver Drivtrykket mindre; sædvanligt kan Tændingsöjeblikkel varieres mellem Krumtapstillingerne c. 15° lil hver Side for Top-Dödpunktet. Tændes lidt för Dödpunktet, op- naas særligt i hurtiggaaende Motorer en mere fuld- kommen Forbrænding, men den bedste mekaniske Virkning faas hvis der tændes, ligesom Slaget er begyndl; men Forbrændingen er ofte ikke fuldendt förend der aabnes for Spildegassen; hvis man tænder for tidligt tabes en stor Del af Kraften, ja det kan endog hænde al Motoren ikke vil gaa eller slaar Bak. Ladningens Tilberedning er forskellig og retter sig efter hvilket Brændslof man anvender i Motoren. Er Motoren en Gasmotor, lader dette sig göre ved paa samme Tid som Sugeventilen aabnes at holde en Gasventil aaben og Moloren vil da suge til sig Gas sammen med Luften. Mængden af Gas reguleres paa en Hane. ved Oliemolorer, hvorunder regnes Benzinmo- torer, Gasoliemotorer, Petroleumsmotorer, Solarolie- motorer og Raaoliemotorer, maa Brændstofiet först bringes i Dampform för det kan antændes. For Benzin- og Gasolinmotorernes Vedkommende lader dette sig göre ved at lade Motoren suge Forbrænd- »4 W*

x

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands
https://timarit.is/publication/404

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.