Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 15

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 15
15 ingsluften igennem en Karburator; denne bestaar af en Beholder hvortil et Rör föres fra Benzintanken; en Svömmer holder Benzinen i konstant Höjde i Beholderen. Fra Bunden af Beholderen udgaar et opadböjet Rör, som ender i en Spids og förer ind i Motorens Luftsugerör; Spidsen staar en Smule höjere end Benzinoverfladen i Beholderen for at Benzinen ikke skal löbe ud, naar Motoren standses. Aabningen i Spidsen kan forstörres eller formindskes ved Hjælp af en Naaleventil; nedenfor detle Rör íindes i Molo- rens Luftsugerör et Spjæld til at regulere Lufltilför- slen, og over Röret íindes en Si af Metaltvist for at Ildstödet ikke skal slaa ned og' antænde Benzi- nen, hvis Indsugningsventilen er læk. Naar Motoren er i Gang vil der under Indsugningen danne sig et Vakuum i Luftsugeröret, og dette vil suge Benzinen i en fin Straale ud af Spidsen og da Benzin er meget flyglig vil det straks antage Dampform og kunne bruges i Motoren. Den ber ovennævnte Kar- burator lader sig ogsaa anvende i Petroleumsmoloren, men da Petroleum er mindre llj'gtig end Benzin maa den derfor efler at være bragt i Stövform i Ivarbu- ratoren fordampes i en Forgasser; igennem denne Forgasser leder man Spildegassen og dennes Varme bruges da til at fordampe Petroleumen, hvorfor disse Motorer da maa sæltes i Gang med Benzin ind- til Forgasseren er blevet varm, hvorefler der skiftes om til Petroleum. Almindeligt arbejder Petroleums, Solarolie og Raaoliemotorer ens og her anvendes da som Forgasser og tillige som Tændingsmiddel det föromtalte Tændhoved. Petroleumen pumpes her af en lille Pumpe i en fin Slraale ind imod Tændhove- dets varme Vægge hvor den straks fordamper og under Sammenlrykningsslaget blandes med Luft og eksploderer. Öjeblikket for Indspröjtningen al Olien er meget forskellig for de forskellige Molorer, og kan variere fra at faa det i Udblæsningsslaget til at faa det ret för Tændingen skal íinde Sted. Alle disse her omtalte Motorer kaldes under et fælles Navn, Ildslödsmotorer, fordi Forbrændingen foregaar næsten momentanl medens i Dieselmotoren Forbrændingen spænder over et Stykke af Slaget; denne Motor kaldes derfor den egenllige Forbræn- dingsmotor. Dieselmotoren kan fremstilles i Störrelser paa op til flere Tusinde Heslekræfter, er sædvanligvis af Firetaktssystemet og anvender en billig Raa- eller Tjæreolie. Molorens Virkemaade er fölgende: I försle Slag indsuges Lufl af Atmosfærens Tryk og Varmegrad, i andet Slag sammentrykkes Luften til 30—40 Atmosfærens Tryk og opvarmes herved til 500°—4000°, der er over Brændstoflels Anlændelses- punkt. Under förste Del af 3. Slag foregaar under konstant Tryk Brændslofl'ets gradvise Indspröjtning i Cylindren, og samtidig dets Forbrænding, idet den dertil nödvendige Varmegrad er til Stede. Naar Stemplet har vandret ca 12°/o af Slaget, begynder Ekspansionen der fortsættes til Udblæsningsventilen aabner sig lidt för Stemplet naar Bund; under 4. Slag udströmnier Forbrændingsprodukterne fra Cy- lindren. Paa denne Motor findes foruden de 2 al- mindelige Ventiler tillige 2 andre: Brændstofventilen og Gangsælningsvenlilen. Den förste har til Opgave at tilpasse Tiden for Indströmningen samt at bringe Olien i Taageform; dette opnaas ved al före Olien samt stærkt sammenpresset Luft (60 Atm.) op i et med Plader, hvorigennem er borel fine Huller, ud- fyldt ringformet Rum omkring Brændstofventilens Spindel; naar nu Ventilen aabnes, presses ölien og Luften igennem de fine Huller, hvorved den antager Taageform og bryder i Brand, naar den kommer ind i Cylindren. Den anden Ventil bruges kun under Maskinens Gangsætning og den sidder saaledes i For- bindelse med Brændstotventilen at kun en af disse to kan være paa deres Styreknaster samtidig. Naar Maskinen skal sæltes i Gang, tages Brændstofventilen fra og Gangsætningsventilen sættes til, Motoren drejes saaledes at Stemplef har begyndt paa 3. Slag, der aabnes for Brændstof og for Luften til Brændstofven- tilen, saml for Kölevandet; man aabner da pludseligt for Luften til Gangsætningsventilen og Luften vil da strömme igennem Gangsætningsventilen og virke paa Stemplet akkurat som Forbrændingen og Motoren vil gaa i Gang. Naar Motoren har löbet nogle Omdrej- ninger sættes Gangsætningsventilen fra, Brændstof- venlilen sættes til og Motoren arbejder nu ved For- brænding. Luften til Brændsloflels Forstövning samt til Molorens Gangsætning lages fra nogle Luftbehol- dere som under Maskinens Gang stadig holdes fyldt til et Tryk paa 60 Atm. af en Höj og Lavtryks Luft- pumpe, som drives fra en mindre Ivrumtap paa Enden af Krumtapsakslen. Luflen maa under Sammentryk- ningen stadig afköles for al Pumpen ikke skal öde- lægges. Naar Motoren stanses, maa man altid sörge for at have Luftbeliolderne vel oppumpede for at kunne sætte Maskinen igang igen. De förste Motorer som kom frem var en Del usikre i Drift og uökonomiske; rnen i de senere Aar er Motorindustrien gaaet saa stærkt frem hvad Driftsik- kerheden og Okonomien angaar, at den er svært paa Vej med at forlrænge Dampmaskinen paa de fleste Omraader.

x

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands
https://timarit.is/publication/404

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.