Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 13

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands - 01.01.1914, Blaðsíða 13
dómi væri verkinu vaxinn, bæði fyrir kunnáttu sakir • og vöndunar. Skal jeg þessu til stuðnings geta þess, að bæði i byggingarlöguin fyrir Kristjaníu frá 1899 13 og í áðurn. Betánkande o. s. frv. eru skýr og ótví- ræð fyrirmæli í þessa átt. Læt jeg svo að sinni últalað um þelta. 4. Motorer. Foredrag holdt i Verkfræðingafjelag íslands 10. December 1912 af Maskiningeniör M. E. Jessen. Efterhaanden som man begyndte at anvende Ma- skiner i den mindre Industri, rejste der sig Krav om Energikilder, der var forholdsvis billige at anskaffe, krævede lidt Pasning og indtog ringe Plads. Damp- maskinen viste sig umulig her, og man maatle se at finde andre Udveje; man forsögte da at konstruere en Maskine, bvor Forbrændingen foregik i selve Cy- linderen istedetfor som i Dampmaskinen at liave Dam- pen som Mellemled. Efter ílere umodne Forsög lyk- kedes det endelig Dr. N. A. Otto i Aaret 1876 at konslruere den förste brugelige Forbrændigsmaskine; denne var en enkeltvirkende 4 Takts Motor. Dette System holder sig endnu; men i de senere Aar liar der vist sig en Tendens til at bygge Molorer efter 2 Takts Systemet, da disse tager mindre Plads, vejer mindre og arbejder jevnere. Al Moloren arbejder i 4 Talct vil sige al der behöves 4 Stempelslag til bver Forbrænding. I förste Slag indsuges Luften og Brænd- stolfet i Cylinderens Topende. Luften kan indsuges gennem en Luftventil og Brændstolfet indspröjtes som fine Slraaler, eller begge indsuges gennem Luftvenlilen. I andet Slag vandrer Stemplet tilbage til 'l'oppen og sammentrykker derved den indsugede Ladning; under dette Slng er Ventilerne lukkede. Ligesom Stemplel skal fjegynde 3. Slag, tændes og eksploderer Ladnin- gen; ved den herved udviklede Varmemængde stiger Temperaturen og Trykket laetydeligt; eflerhaanden som Stemplet vandrer imod Bunden, udvider de böj- spændte GasarLer sig og udreLter Arbejde. Under delte Slag er Ventilerne ogsaa lukkede. I fjerde Slag uddri- ves Forbrændingsprodukterne igennem en Udblæsnings- ventil som holdes aaben i bele dette Slag; naar Stemplet er i Top, lukkes Udblæsningsventilen, Luft- ventilen aabnes og Kredslöbet begynder forfra. Da der kun bverl fjerde Slag virker Drivtryk paa Stemplet^ maa Enkeltcylinder-Motorer have storeSvinghjul lil at opspare Energi og give Arbejde i de 3 döde Slag. At Motoren arbejder i Totakl vil sige at den for hver Omdrejning faar 1 Eksplosion. Da der i denne Motor skal udrettes det samme i 2 Stempelslag som i 4 Taktsmotoren i 4, maa denne Motor være ander- ledes indrettet. Denne Motor er sædvanlig som 4 'raktsmoloren enkeltvirkende, men Krumlappen ar- bejder i et lukket Hus som staar i Forbindelse med Undersiden af Stemplet. Naar Stemplet staar i Top, staar en sammentryk- ket Ladning paa Stemplets Overside, medens der un- der Stemplets Opgang er indsugel en ny Ladning under Stemplet i Krumtaphuset igennem en Ventil paa dette; i dette Ojeblik indtræder Eksplosionen over Slemplet, delte drives ned, under Nedslaget expanderes Gasarterne over Stemplet, medens i Krumtaphuset den nye Ladning sammentrykkes. Naar Stemplet har vandret f—ý af Slagel, blottes i Cylinderens Væg 2 Porte; den ene Udblæsningsporl staar i Forbindelse med Atmosfæren; igennem denne undviger Forbræn- dingsprodukterne, medens igennem den anden Port, som staar i Forbindelse med Krumtaphuset, den nye Ladning træder ind i Cylinderen og skyller de til- oversblevne Forbrændingsrester bort; lor ikke al noget af den nye Ladning skal undvige igennem Ud- l)læsningsporten, íindes paa Stemplet en Kam der leder den nye Ladning op i Toppen af Cylinderen. Under Opslagef lukker Stemplet atter for Porlene og Sam- mentrykningen begynder i Top medens en ny Ladning indsuges i Krumtaphuset. Disse Motorer behöve ikke saa stort Svinghjul som 4 Takts Motoren, da der for hvert Arbejdsslag kun er et dödt Slag. Tændingen af Ladningen sker i Reglen paa föl- gende Maader. Ved Strömmen fra el Batleri og en Inductions- rulle skabes en böjspændt Ström, som springer over mellem to Elektroder i Sammentrykningsrummet, naar Strömmen slultes ved en Kontakt, der bevæges af Motoren; den höjspændte Ström kan ogsaa frembrin- ges ved en lille Magneto, som slaar i direkte Forbind- else med Motoren. Et andet System som bruges meget lil Sös er at skabe en vedvarende lavspændt Ström ved Magneter. Ledningen er förl isolerel igen- nem (fylindervæggen til Tændspidserne livoraf den ene er fast, medens den anden kan drages til og fra den förste ved en Svipper. Tændingen foregaar nu ved al Maskinen hurtig afbryder Strömmen ved med Svipperen at slaa Tændspidserne fra hinanden hvor- ved der fremkommer en stærk Gnist som tænder Lad- ningen. Elektrisk Tænding anvendes paa Gas, Benzin, Gasolin og Petroleumsmolorer, og har den Fordel al Moloren straks kan sættes i Gang, men den er slem til at komme i Ustand. Tænding ved Glöderör bruges nu for störsle Par- ten i Gasmotorer, hvor ikke elektrisk Tænding er an- vendt. Den bestaar i at el Rör, af Porcelæn eller Nikkel, som med sin ene Ende slaar i Forbindelse med Motorens Sammentrykningsrum medens det i L

x

Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ársrit Verkfræðingafjelags Íslands
https://timarit.is/publication/404

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.