Fréttablaðið - 27.11.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 27.11.2010, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Matur l Allt l Allt atvinna 27. nóvember 2010 LAUGARDAGUR Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Basar KFUK verður haldinn í húsi KFUM og KFUK að Holta- vegi 28 í Reykjavík laugardaginn 27. nóvember frá 14. til 17. Allur ágóði af basarnum rennur til starfs KFUM og KFUK. Á boðstólum verður handverk og ýmsar heimabakaðar kökur og tertur. Hægt verður að kaupa nýbakaðar vöfflur, kaffi og kakó á staðnum. Patti.isLandsins mesta úrval af sófasettum Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16 Vín Sófasett 3+1+1 Verð frá 345.900 krÍslenskir sófarYfir 90 mismunandi gerðir.Mál og áklæði að eigin vali. Borðstofustólar - Verð frá 12.900 kr Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona syngur íslensk jólalög á flottasta djassklúbbi LA í kvöldÁstin leynist alls staðar Anna Mjöll segir góða tilfinningu að vera metin fyrir tónlisti stór. Á djassklúbbinn Vibrato þarog Tom J É g er alltaf í smá sambandi við Julio (Iglesias) og hitti hann stundum þegar hann kemur í bæinn. Hann sendir mér ávallt jólagjöf og ég ætla að gefa honum jóla-plötuna. Þeir Julio, sonur hans Enrique og reyndar öll fjölskyldan er svo eðli-legt og hjartahlýtt fólk, en þeir sem ég hef kynnst um dagana og eru í heims-fræga flokknum eru í raun alveg eins og allir aðrir og ekkert súrrealískt að umgangast þá sem vini; mér þótti miklu skrýtnara í byrjun hvað það var eðlilegt,“ segir söngkonan Anna Mjöll Ólafsdóttir, sem í kvöld verður með útgáfutónleika nýju jólaplötunnar sinnar Christmas JaZZmaZ á flottasta og virtasta djassklúbbi Los Angeles, Vibrato, sem er í eigu trompetleikarans Herb Alpert.„Þótt LA sé stórborg fréttist allt eins og eldur í sinu. Það var uppselt á síðustu tvo tónleika sem ég hélt á Vibrato og varð að vísa fólki frá. Vonandi verður alveg troðið í kvöld. Mamma er komin en pabbi ekki því hann þarf að reka gít-arskólann heima,“ segir Anna Mjöll, en faðir hennar Ólafur Gaukur sá um djas-sútsetningar erlendra og íslenskra jóla-laga á nýju plötunni. „Ég valdi íslensku jólalögin því pabbi samdi textana við þau. Hér finnst fólki svaka sniðugt að ég syngi lögin á íslensku og bíður spennt eftir að heyra mig flytja þau í kvöld,“ segir Anna Mjöll, en um undirleik á plötunni sáu 2 27. nóvember 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Sölufulltrúar Við Ingi Pétursson vip@365.is 512 542 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 » » » » » » » » » » » » » » » » » Spænskukennari óskast Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða vanan spænskukennara í hlutastarf næstu vorönn. Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið sigridur@hradbraut.is. Sérfræðingur Horn er fjárfestingarfélag í eigu Landsbankans og annast fjárfestingu og umsýslu hlutabréfaeigna bankans. Horn leitar að sérfræðingi í greiningu. Starfssvið • Greining fyrirtækja • Eftirfylgni með núverandi fjárfestingum • Greining markaða og fjárfestingarkosta • Upplýsingagjöf til stjórnenda Mennt n og hæfni • Háskólamenntun sem nýtist í starfi • Góð þekking og brennandi áhugi á verðbréfamörkuðum • Frumkvæði og faglegur metnaður • Hæfni í mannlegum samskiptum • Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði • Þekking á Norðurlandamáli kostur Nánari upplýsingar veita Hermann Már Þórisson, framkvæmdastjóri Horns í síma 410 2801 og Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri Landsbankans í síma 410 7904. Umsókn fyllist út á vef Landsbankans landsbankinn.is merkt: „Sérfræðingur - Horn“. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember nk. E N N E M M / S Í A / N M 4 4 5 10 matur [ SÉRBLAÐ FRÉTTA BLAÐSINS UM MA T ] nóvember 2010 Hollusta í fyrirrúmi Sigurður Örn Þorleif sson bak- ari hefur hannað hei lsusam- legt brauð fyrir aðve ntuna. SÍÐA 4 Að hætti mömmu Elín Ásbjarnardóttir býr til sælgætistoppa fy rir jólin. SÍÐA 2 Algjör himnasæla Sitthvað sætt undir tönn fyrir jólin. spottið 12 27. nóvember 2010 274. tölublað 10. árgangur Helgarútgáfa Stolt Rúmeníu Bílaframleiðandinn Dacia á fulltrúa í úrslitum um val á Bíl ársins í Evrópu 2011. bílar 44 Myrkrið umhverfis Ljósu Kristín Steinsdóttir ræðir um nýja bók og hlutskipti geðveikra fyrr á tímum. bækur 32 Engin næring í mat sem ekki er borðaður skólamáltíðir 38 Víglínan mörkuð Stefán Haukur Jóhannes son aðalsamningamaður ræðir aðildarviðræðurnar við ESB. evrópusambandið 22 Fjögurra barna móðir sterkust fólk 102 FESTIVAL NÓVEMBER LINDUM KÓPAVO GI Í DAG, LAUGARD AG Sjá nánar inni í blaði 3 - 110 R. 10 R. R. hálsi 3 - 110 R. . . FRAMKVÆMDIR Tvö stór og mann- aflsfrek verkefni við uppbygg- ingu snjóflóðavarnagarða í Nes- kaupstað og á Ísafirði fara án tafar í útboð. Ríkisstjórnin sam- þykkti á fundi í gær að veita 350 milljónir króna úr Ofanflóðasjóði sem sérstaklega eru eyrnamerkt framkvæmdunum. Svandís Svavarsdóttir umhverfis- ráðherra segir að sameiginlegt minnisblað hennar og Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra þessa efnis hafi verið samþykkt, enda sé um afar mikilvæg verk- efni að ræða. „Þetta er mikilvægt út frá byggðarsjónarmiðum en ekki síst sem atvinnuverkefni á þessum tveimur stöðum.“ Í fjárlagafrumvarpi næsta árs var gert ráð fyrir að 450 milljónum yrði varið úr Ofanflóðasjóði og því verða 800 milljónir til skiptanna til að byggja upp flóðavarnir. Framkvæmdunum í Neskaup- stað og á Ísafirði var frestað árið 2009 vegna tilmæla AGS um sam- drátt ríkisútgjalda. Þá átti að fresta öllum nýframkvæmdum við uppbyggingu flóðavarna til ársins 2013. Þetta hefur verið gagnrýnt harðlega, þar sem staða sjóðsins er góð. Eignir sjóðsins eru rúmlega sjö milljarðar króna. Á hverju ári gefa tekjustofnar sjóðsins um 1,3 milljarða króna. Reikna má með að vaxtatekjur sjóðsins, af sjö milljarða króna eign, séu á milli 800 og 900 milljónir á ári. - shá Snjóflóðavarnir skapa störf Samþykkt var á ríkisstjórnarfundi í gær að verja 350 milljónum króna úr Ofanflóðasjóði til að hefja tvö stór verkefni við uppbyggingu snjóflóðavarna í Neskaupstað og á Ísafirði. Hægt er að bjóða verkin út strax. 522 Í FRAMBOÐI Landsmenn ganga í dag að kjörborðinu og velja á milli 522 frambjóðenda til stjórnlagaþings. Af þeim munu 25 til 31 ná kjöri, en úrslit liggja í fyrsta lagi fyrir síðdegis á mánudag. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan 9 árdegis og verða opnir til tíu í kvöld. Sjá síðu 2 ALLT UM Í BLAÐINU Í DAG:
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.