Dagblaðið Vísir - DV - 19.10.2012, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 19.10.2012, Blaðsíða 4
Þuklaði á systurdóttur sinni n Hafði safnað barnaníðsefni í 11 ár H æstiréttur staðfesti á fimmtu­ dag dóm Héraðsdóms Suður­ lands yfir 24 ára karlmanni sem dæmdur hafði verið í sex mánaða fangelsi, þar af þrjá skilorðs­ bundna, fyrir að áreita fjögurra ára gamla systurdóttur sína kynferðis­ lega með því að hafa girt niður um hana og nuddað á henni kynfær­ in þegar hann var að passa hana. Þá fundust þrjú þúsund ljósmyndir með barnaníðsefni á tölvu mannsins sem hann viðurkenndi fyrir dómi að hafa safnað og skoðað síðan hann var 13 ára gamall. Sumar myndir voru af stúlkum allt niður í 3–4 ára gamlar. Viðurkenndi maðurinn að það hafi verið orðin fíkn hjá honum að leita að barnaníðsefni á netinu. Fram kom í máli mannsins að systir hans hefði hringt í hann daginn eftir brotið. Hafði stúlkan þá sagt móður sinni frá því sem gerst hafði. Í kjölfarið sagði maðurinn að honum hafi liðið „mjög illa, m.a. reynt sjálfs­ morð þremur dögum síðar, og verið undir læknishendi.“ Kvaðst maður­ inn hafa glímt við þunglyndi í mörg ár en hefði haft gott af starfsendur­ hæfingu sem hann var í. Kvaðst hann „eftir þennan atburð hafa misst allan kynferðislegan áhuga á börnum en sá áhugi hafi verið til staðar þegar umrætt atvik átti sér stað.“ Í skýrslu sálfræðings fyrir dómi segir að maðurinn sé haldinn barna­ grind, hafi kynferðislegan áhuga á stúlkubörnum og hafi haft í mörg ár. Þá hafi hann kynferðislegar þrá­ hyggjuhugsanir varðandi barna­ níðsefni. Þrátt fyrir þetta metur sál­ fræðingur það sem svo að „lítil til miðlungs áhætta“ sé á að maðurinn fremji aftur kynferðisbrot. Ríkissaksóknari hafði skotið mál­ inu til Hæstaréttar og krafist þyngri refsingar en Hæstiréttur sá ekki ástæðu til þess. Maðurinn þarf einnig að greiða allan sakarkostnað. n mikael@dv.is 4 Fréttir 19.–21. október 2012 Helgarblað E ignarhaldsfélagið Varnagli, sem var í eigu Tryggva Þórs Herbertssonar þingmanns, hefur verið úrskurðað gjald­ þrota. Þetta kemur fram í Lögbirtingablaðinu. Félagið var tekið til gjaldþrotaskipta þann 3. október síðastliðinn. Félagið skuld­ ar rúmar 800 milljónir króna og á nánast engar eignir á móti þess­ um skuldum – tæpar 400 þúsund krónur. Skiptastjóri er Steinn Finn­ bogason hdl. Ljóst er að kröfuhafar Varnagla þurfa því að afskrifa um 800 milljónir af skuldum félagsins. Varnagli var stofnað til að halda utan um hlutabréfaeign Tryggva Þórs í fjárfestingarbankanum Askar Capital en hann var ráðinn sem forstjóri hans árið 2006. Tryggvi fékk 300 milljóna kúlulán frá Askar og Glitni inn í félagið til að kaupa hlutabréf í bankanum. Tryggvi Þór fór í leyfi frá störfum sem forstjóri Askar Capital um sumarið 2008 þegar hann var ráðinn sem efna­ hagsráðgjafi ríkisstjórnar Geirs Haarde. Í viðtali við DV í mars 2009, þegar blaðið greindi frá kúlu­ láni Tryggva Þórs, sagðist hann hafa selt félagið aftur til bankans þegar hann gerðist ráðgjafi Geirs. Þessi háttur var hafður á þar sem kúlulánið var hluti af starfskjörum Tryggva Þórs hjá Askar Capital. Sagðist koma út á sléttu Í því viðtali sagði Tryggvi Þór: „Ég kem á sléttu út úr þessu persónu­ lega. Ég tapaði engu og græddi ekkert.“ Tryggvi hefði hins vegar getað greitt mikið ef hlutabréfin í Askar Capital hefðu hækkað í verði. Engar persónulegar ábyrgðir voru fyrir láninu en Tryggvi sagðist hafa lagt fram 500 þúsund krónur til að stofna eignarhaldsfélagið. Um þetta sagði Tryggvi: „Þetta er bara hefðbundið og eins og hlutirnir gengu fyrir sig á þessum tíma. Askar er einkahlutafélag en ekki al­ menningshlutafélag þannig að ekki var verið að svína á neinum. Hugs­ unin er sú að hagsmunir mínir og félagsins fari saman. Þetta er bara það sem var gert og var fullkomlega eðlilegt á þeim tíma þó setja megi spurningarmerki við það í dag.“ Lánið til Tryggva Í febrúar 2010 sagði DV svo frá því að Tryggvi Þór hefði fengið rúm­ lega 25 milljóna króna lán frá einkafélaginu í erlendum mynt­ um áður en hann seldi það aftur til bankans. Lánið var veitt til að fasteignakaupa – Tryggvi keypti kjallara hússins sem hann bjó í við Sörlaskjól – og var til þriggja ára. Tryggvi Þór sagði lánið ekki vera óeðlilegt: „Það er ekkert óeðlilegt við þetta … Þetta er bara venjulegt lán.“ Tryggvi Þór sagðist þá ætla að endurgreiða lánið árið 2010. Í viðtali við DV um sumarið 2011 vildi Tryggvi Þór ekki greina frá því hvort hann hefði greitt lán­ ið til baka. Meira en þrjú ár voru þá liðin frá því að hann fékk lánið frá eigin einkahlutafélagi. „Eina sem ég vil segja er að ég gaf ykkur upp­ lýsingar á sínum tíma en annars lít ég á þetta sem mitt einkamál.“ Greiddi lánið í fyrra Þegar DV spurði Tryggva Þór um stöðu lánsins árið 2011 lá fyrir að veðið fyrir umræddu láni hefði ekki verið í húsi Tryggva í Vestur­ bænum, miðað við veðbandayfir­ lit hússins. Í ársreikningi félagsins fyrir árið 2009 kom fram að stærsta eign Varnagla væru útistandandi lán upp á tæpar 38 milljónir króna. Í ársreikningi félagsins fyrir árið 2010 kom fram að þessi útistand­ andi lán stæðu í 0 krónum og fór eignastaða félagsins úr rúmum 38 milljónum árið 2009 og niður í rúmlega 390 þúsund árið 2010. Tryggvi Þór segist hafa greitt lánið frá Varnagla í fyrra. „Já, ég er búinn að greiða þetta. Ég greiddi þetta fyrir ári síðan.“ Miðað við þetta mun lánið til Tryggva ekki lengur vera ein af útistandandi kröfum félagsins við gjaldþrota­ skipti þess. Varnagli er í dag í eigu eignar­ haldsfélagsins Hrímbaks sem er í eigu fyrrverandi forstjóra Mile­ stone, fyrrverandi eiganda Askar Capital. Sá heitir Guðmundur Óla­ son. Varnagli endaði því sem eign Hrímbaks eftir að Tryggvi Þór hætti hjá Askar Capital. n SegiSt hafa greitt kjallaralánið n Um 800 milljónir af skuldum Varnagla verða afskrifaðar „Þetta er bara venjulegt lán Ingi Freyr Vilhjálmsson fréttastjóri skrifar ingi@dv.is Greiddi lánið Tryggvi Þór segist hafa greitt Var- naglalánið í fyrra. 24 fá sekt Brot 24 ökumanna voru mynd­ uð í Rofabæ í Reykjavík á mið­ vikudag. Fylgst var með öku­ tækjum sem var ekið Rofabæ í vesturátt, við Árbæjarskóla. Á einni klukkustund, eftir há­ degi, fóru 84 ökutæki þessa akstursleið og því ók hátt í þriðjungur ökumanna, eða 29 prósent, of hratt eða yfir af­ skiptahraða. Meðalhraði hinna brotlegu var 43 kílómetrar á klukkustund en þarna er 30 kílómetra hámarkshraði. Vöktun lögreglunnar í Rofa­ bæ er liður í umferðareftirliti hennar á höfuðborgarsvæðinu, en ábendingar höfðu borist um hraðakstur á þessum stað. Helgi Þór Bergs dæmdur: Endurgreiðir 642 milljónir Helgi Þór Bergs, fyrrverandi fram­ kvæmdastjóri hjá Kaupþingi, þarf að endurgreiða slitastjórn bank­ ans tæplega 642 milljónir króna vegna ábyrgðar á tveimur lán­ um sem hann fékk hjá vinnuveit­ anda sínum fyrir hrun til hluta­ bréfakaupa í bankanum. Ábyrgðin hafði verið felld niður af stjórn bankans í umdeildum aðgerðum hennar skömmu fyrir hrun. Héraðsdómur Reykjavíkur hafði í maí í fyrra dæmt slitastjórn Kaupþings í vil en hún hafði gert þær kröfur að ráðstöfun stjórn­ ar Kaupþings frá 25. september 2008 um að fella niður persónu­ lega ábyrgð Helga Þórs á greiðslu lánanna. Héraðsdómur dæmdi einnig Helga Þór til að endur­ greiða 641.875.606 krónur með dráttarvöxtum frá 25. september 2008. Hæstiréttur staðfesti dóm­ inn úr héraði á fimmtudag. Sýknukrafa Helga í málinu byggði á því annars vegar að kröf­ ur slitastjórnarinnar hafi hvorki verið réttmætar né lögmætar þegar persónuleg ábyrgð hans var felld niður. Helsta röksemdin, sem Helgi færði fyrir þessu samkvæmt dómi Hæstaréttar, var að hon­ um hefði verið lofað skaðleysi af kaupum á þeim hlutum sem hann keypti fyrir lánin tvö. Ekki var hins vegar kveðið á um slíkt skaðleysi í lánssamningunum. Hæstiréttur sagði ljóst að með niðurfellingu ábyrgða hafi verið um gjafagern­ ing að ræða hjá fyrrverandi stjórn­ endum Kaupþings.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.