Morgunblaðið - 14.02.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 14.02.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 1.4. FEBRUAR 1978^ Hafnarfjörður Hafnarfjörður til solu m.a. Hjallabraut 3ja herb. 90 fm falleg íbúð á 3. hæð ! fjölbýlishúsi Vönduð eign. Útb. 8,2 millj. Vesturbraut 3ja herb. 65 fm hæð i eldra tvibýlishúsi. Útb. 4,2 millj. Vitastigur 3ja herb. 90 fm efri hæð i tvibýl- ishúsi. Allt vel útlitandi. Ræktuð lóð. Útb. 6,3 millj. Hringbraut 3ja herb. 90 fm rishæð í þribýl- ishúsi. Vel útlitandi. Ræktuð lóð. Hverfisgata 4ra herb. 105 fm parhús. ný- standsett með nýjum teppum. Lausstrax. Útb. 7,3 millj. Grindavík 6 herb. 130 fm raðhús ásamt bilskúr. fbúðarhæft en ekki að fullu frágengið. Útb. 9 millj. Skipti á ibúð i Hafnarfirði koma til greina. Vantar allar stærðir íbúða á söluskrá. Arni Grétar Finnsson hrl. Strandgötu 25, Hafnarf. sími 51 500 Árni Grétar Finnsson hrl. 'Strandgötu 25, Hafnarf. ^ sími 51500. 4jr*X. 10 18. 27750 á 2. ibúð- Verð 1 I I I I I ¦ I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I J IngóHsstræti 18 s. 27150 Við Kóngsbakka snotur 3ja herb. 1: hæð Útb. 6.5 m. Laus eftir 6 — 8 mánuði. I Hólahverfi 3ja herb. ibúð á í. hæð. Laus fljótlega. Útb. 6.5 m. Við Kóngsbakka , Urvals 4ra hef b." íb"úð hæð, sér þvottahús i inni. Laus í sept. 1 978 .13 m.; útb, 8 niillj. " Endaraðhús í smáíbúðahverfi vandað um 190 ferm. á þrem hæðum, tvennar suður- svalir, tvær ibúðir eru i hús- inu, 2ja og 5 herb. Útb. 1 4 — 1 5 millj. Sala eða skipti möguleg á 3ja herb. ibúð. Fokhelt endaraðhús ásamt bilskúr i Þorlákshöfn. Við Asparfell glæsileg 124 ferm, ibúðar- hæð Skrifstofuhúsnæði, Iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði. Benedikt Halldðrsson sölustj. Hjaltí Steinþórsson hdl. Gústaf Þor Tryggvason hdl. Lögfræðiþjónusta Fasteignasala HÖFUM KAUPENDUR Vantar 2ja til 3ja herb. ibúðir. Útborgun við samning. kr. 4 millj. TILSÖLU ÁLFTAMÝRI Endaraðhús. tvær hæðir og kjall- ari með innbyggðum bílskúr á einum vinsælasta stað borgar- innar. Skipti á sérhæð eða litlu einbýlishúsi koma til greina. ÆSUFELL 4ra herb. ibúð á 6. hæð. Litur út sem ný. SELTJARIMARNES Eignarlóð i grónu umbverfi. Til- búin til byggingar. Borgartúni 29 Simi 2 23 20 N Halldór I. Eliasson prófessör: 2ja herb. ibúð á 8. hæð ! háhýsi við Kriu- hóla. Um 70 fm. Harðviðarinn- réttingar Teppalagt. Útborgun 6 millj. Kópavogur 3ja herb ibúð á 1. hæð i þrí- býlishúsi. Harðviðarinnrjjnkigör' Teppalagt Útborgun 7 millj. ' Bakkagerði 4ra herb. ca. 90 fm á 1. hæð i þfíbýlishúst. Sérhiti Útborgun 9,5 millj. Holtagerði í Kópavogi. 6 herb. íbúð á 2. hæð i tvibýlishúsi. Sér hiti og inngangur. Bilskúrsréttur. Út- borgun 1 0— 1 0,5 millj. Skipholt 5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt einu herbergi í kjallara. 4 svefn- herbergi, ein stofa, eldhús og bað á hæðinni. Utborgun 9,5—lOmillj. Kópavogur einbýlishús við Löngubrekku. KjaJlarí og hæð. 7—8 herb. Út- borgun 1 2.5— 1 3,5 millj. iFiSTÍlSSia AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Sími 24850 og 21970. Heimasimi 38157 HAALE/TfX —— FASTEIGNASALAY%m HÁALEITISBRAUT 68' \\ AUSTURVERI 105 R OKKUR VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA ASKRA VERÐMETUM HVENÆR SEM ÓSKAÐ ER YÐUR AÐ KOSTN- AÐARLAUSU. ^ 81516 SÖLUSTJÓRI: HAUKUR HARALOSSON HEIMASÍMI 72164 GYLFI THORLACIUS HRL SVALA THORLACIUS HDL OTHAR ORN PETERSEN HDL Sjónhverfingar til bráðabirgða Nú er yfirstaðin enn ein gengis- fellingin ásamt viðeigandi sjón- hverfingum í formi hliðarráðstaf- ana eða bráðabirgðalausna. Þótt verðhækkanir á innlendri fram- leiðslu og þjónustu séu slæmar, þá eru menn sammála um að gengisfelling sé miklu verri. Því eru allar þessar hliðarráðstafanir nauðsynlegar. Þessar sjónhverf- ingar eru orðið svo kunnáttusam- lega hannaðar, að gengisfellingin er að verða aukaatriði sem menn nenna ekki að fárast útaf. Eg ætla samt ekki að fara að andmæla gengisfellingunni. Það tala að visu margir um að gengis- felling ýti undir verðbólguna. Ekki þarf þó grannt að skoða til að sjá, að innlendar verð- og kauphækkanir fara þar jafnan á undan, eða hvers vegna ætli við séum ætið með viðskiptahalla við útlönd? Útflytjendur fá þannig sínar heimatilbúnu verðhækkanir ekki fyrr en nokkru eftir að verðlagsnefndir hafa miskunnað sig yfir framleiðendur á innan- landsmarkað. Því er alveg óþarfi að vera að tala um, að það sé verið að gera eitthvað sérstakt fyrir fiskvinnsluna. Það væri raunar ékki annað en samræming í kerfinu, ef ein verðlagsnefndin yrði stofnuð í viðbót til að ákveða gengið (ég er þó enginn sam- ræmingaraðdáandj), Þaðí"ér at- hygli vert, að' raenn gerðu al- mennt ekki veður útaf stefnu viðskiptahallans niður úr óllu, nema hvað forsætisráðherra gerði grein fyrir þessu, líklega til að fylgja öllum formsatriðurn. Nei, það voru hliðarráðstafanir, sem allt snerist um. Til hvers voru svo þessar ráðstafanir? Við skulum fyrsta líta á gengismunar- sjóðinn, sem öllum finnst svo bráðnauðsynlegur. Einhver spekingurinn hefur líklega ein- hvern tíma fundið það út að það væri hreint pg klárt óréttlæti , að eigendur útflutningsbirgða gætu selt á nýja genginu, enda afurða- lánin svo til gefins. Við skulum láta það gott heita. Hvað hefði nú gerst, ef ríkisstjórnin hefði látið sem hún vissi ekki af þessum peningum? Nú, Seðlabankinn hefði getað notað þessa seðla í stað þess að prenta nýja. Þetta Halldór I. Elfasson finjst rikisstjórninni víst engin nýting, þarna sé fundið fé fyrir hana að sóa að eigin geðþótta. Nú má það vera, að sérfræðingar ríkisstjórnarinnar hafi fundið það út, að fiskverðshækkun -«g, gengisfelling þyrfti ekki að v-éra'1: jafn mikil, ef þ^nnig"^'æri hlaupið uhdír .hendur ¦útgerðarmanna og ftskverkanda með gengismunar- peningum. Ef svo er þá mun eiga eftir að sannast, að þessi gengis- lækkun er ekki nógu mikil til að halda aftur af þeirri éftirspurn eftir ' gjaldeyri, sem orsakar stöðugan viðskiptahalla og þaráf- leiðandi verðbólgu. Ef dæmið væri þannig, að útflutningi væri þörf á fleiri krónum fyrir sína dollara, en landsmenn hefðu vilja til að eyða í innflutning, þá er augljóslega rangt að miða við slík- ar þarfir, heldur þyrfti að draga þar saman seglin. Hitt mun sann- ara, að þessú sé og hafi lengi verið öfugt farið. Framleiðni í sjávarút- vegi er enn í hærra lagi hér á Iandi þrátt fyrir alla óstjórnina í fjárfestingum þar undanfarin ár. Hér er enn verið að ala þann draug, að hægt sé að hamla gegn verðbólgu með því að halda aftur af verðhækkunum með valdbeit- ihgu eða trikkum, í stað þess að ráðast gegn hvata verðbólgunnar, sem er stöðugt viðhaldið með sifelldum halla á viðskiptum við útlönd, á rekstri ríkisins og á svo Einbýlishús til sölu mjög vandað ca. 130 fm einbýlishús á einni hæð Fossvogsmegin í Kópavogi. Laust fljótt. Markarflöt til sölu gott 1 55 fm einbýlishús á samt tvöföld- um bílskúr á hornlóð. Góður útsýnisstaður. Möguleiki er á að taka minni eign upp í. Höfum mjög góða kaupendur að 2ja til 3ja íbúða húsi í Reykjavík Höfum kaupendur að einbýlishúsum, raðhúsum og sérhæðum í Reykjavík, Kópavogi og Garðabæ. Ýmis eigna- skipti koma til greina. FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN, Austurstræti 7 simar 20424 — 14120, heima 42822 Sölustj. Sverrir Kr'istjánsson. Viðsktr. Kristján Þorsteinsson. _________ til öllum rekstri í landinu, a.m.k. opinberum eða hálfopinberum rekstri. Ég ætla ekki að ræða hvort hin- ar ýmsu tilfærslur peninga, sem felast í hliðarráðstöfunum ríkis- stjórnarinnar, séu góðar eða slæmar. Hér á að vera tilraun til að hamla gegn verðbólgu. Ríkis- stjórnin þarf auðvitað stöðugt að vera með viðleitni í þá átt, það kemur gengisfellingu lítið við. Því er það sem ég kalla þessar hliðarráðstafanir sjónhverfingar. Kjarni þessarar tilraunar er niðurskurður vísitölubóta og enn ein „lagfæring" vísitöluút- reiknings með dæmalausri vald- beitingu. Nú eru sennilega flestir sammála um það, að núverandi vísitala sé ekki skynsamleg viðmiðun, heldur þurfi vísitölu sem tekur einnig mið af viðskipta- kjörum, en gengisbreytingar mundu hafa hverfandi áhrif á slíka vísitölu. Hvers vegna var þessu þá ekki breytt fyrir siðustu kjarasamninga? Var það áf því að ytri aðstæður virkuðu þá til hækkunár slikrar vísitölu, eða voru menn bara sofandi? Ég geri ráð fyrir að flestir hefðu tekið því með þolinmæði, þótt ríkisvaldið hefði viljað hafa alla sína tekju- öflun fyrir utah slika vísitölu og þá: auðvitað tilfærslur til ein- staklinga líka, þótt beinna liggi við að hafa þetta allt inni. Það sem ríkisstjórnin hins vegar gerir núna, að taka óbeinu skattana út en halda niðurgreiðslum inni, ... mig hreint vantar lýsingarorðin. Þetta endar líklega með því að rikisstjórnin fer að annast inn- kaupin fyrir fólk, lætur líklega bara senda heim, vísitalan í núlli, engin laun, enda hver þarf þá peninga? Ekki er að furða þótt verkalýðs- félögum blöskri og samningum verði sagt upp. Hætt er þá við að lítið verði úr þessum vísitölustig- um sem nurlað var saman. Laun- þegar þurfa hins vegar að halda sönsum og átta sig á því að ekkert er að sækja til atvinnurekenda nema meiri verðbólgu. Því er að mínu mati áríðandi að verkalýðs- félögin beini kröfum sínum að ríkisvaldinu og heimti endur- skoðun visitölumálanna. Ekki er um neitt við atvinnurekendur að tala. Rikisstjórnin ræður yfir mörgum tækjum til að ráðast gegn verðbólgunni án þess að grípa til valdníðsluaðferða, ef viljinn er fyrir hendi. Beinast er að endurgreiða eitthvað af skuld- unum við Seðlabankann, sjá til þess að viðskiptajöfnuður sé já- kvæður, erlend lán endurgreidd í einhverjum mæli og auðvitað reka ríkið hallalaust. Þetta er hægara sagt en gert, en verðbólgu verður ekki náð niður með ein- hverjum trikkum. Alþingi hefur líka í hendi sér að hafa jákvæð áhrif með því að endurbæta mein- gallaða lagasetningu í peninga-, viðskipta- og skattamálum, t.d. að gera framleiðendum mögulegt að verja hagnaði til Iækkunar vöru- verðs en hækkunar launa eða- fjárfestingar. Að slíkum athugun- um á undirstöðunni ætti alþingi og ríkisstjórn að snúa sér frekar en ad stunda sjóhhverfingar og skollaleiki. Seltjarnarnesi 12. 2. 78 Halldór I. Elfasson. íbúðir í smíðum í vesturbæ' Eigum óseldar tvær 5 herb og eina3ja herb ibúð i fjölbýlishúsi okkar við Flyðrugranda 8— 10. Afhendast tilbúnar undir tréverk og málningu i marz og júlí 1979. Öll sameign fullfrág. Fast verð. Uppl idagkl 13—18og næstúdaga kl 16—18 Óskar og Bragi s.f. byggingarfélag Hjálmholti 5 Sími 85022.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.