Morgunblaðið - 14.02.1978, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 14.02.1978, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐID, ÞRIÐJUDAGUR 14. FEBRUAR 1978 ÁSBRAUT 4RAHERB.— VERÐ: 12 MILLJ. Endaíbúð á 4. hæ<) scm skiptist m.a. í stofu ok 3 svefnherbergi. stórt eldhús Og haðherb Ctb.: tilb. FLÚÐASEL 3 HERB. — 1. HÆÐ Fallef; Ibúð meö 0ððu útsýni. alveg ny. og hefur ekki verið búið í íbúðinni. Tilbúin til afhendin^ar strax. EINBÝLISHÚS Tilbúið undir tréverk á besta stað í Mosfellssveit alls rúmle^a 1-10 ferm. Huíísanlej; skipti á 3ja—4ra herb. íbúð i Reykjavik. 2JA HERBERGJA HAALEITISBRAUT Sértega vönduð fbúð á 1. hæð með suðursvölum í falle^u fjölbylishúsi. íbúöin er ca. 70 fcrm. með sér hita ©g bilskúrsrétti. Ibúð þessi fa?sf aðeins í skiptum fyrir ca. 4ra herb. íbúðarhieð íeldri borgarhverfunum. VÍÐIMELUR 2JA HERB. — ÚTB. 4.5 MILLJ. Samþykkl kjailaraibúó í þríbýlishúsi. Laus e.samk. Verð: 6.5 millj. VPSTI1« RORG EINBVLI Steinsteypt parhús á cinni hæð ca. 115 fcrm. Húsið sem er 10 ára ^amalt skiptist m.a. i stofu. borðstofu. hús- bóndaherber>íi. 2 svefnherberfíi Ofl baðhcrbctf4i. RúmKott cldhús. Verð 18 millj. FURUGRUND 3JA HERBERGJA Faileíí oíí ný 3ja herbergja ibúð ca. 85 fm á 1. hæð meðgóðum innréltin^um. Verð: 10.5—11.0 millj. 84438 82110 KVÖLDSIMI SÖLUM.: 38874 Sigurhjörn .-V. Friórik-vsoB- 82744 Rauðarár stígur ca. 75 fm góð 3ja herb. ibúð á jarðhæð í fjöibýltshúsi. Laus nú þegar. Útb. 4.4 millj. Kársnesbraut 76 fm Falleg 3ja herb. ibúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Góðar innréttingar. Góð sameign. falleg lóð. Verð 1 1. millj. Út.: 7.5—8 millj Langholtsvegur 85 fm 3ja herb. kjallaraibúð i tvibýlis- húsi. Sér inngangur. Verð 8 millj Útb-: 6 míllj. Framnesvegur 115 fm 4ra—5 herb. hæð og ris. í tvi- sér hita og sér inngangi. vl$S 8.5 millj. Útb.: 6 millj. Kópavogsbraut 143fm Mjög falleg efrí hæð i tvibýlis- húsi Vandaðar innréttingar, mikið útsýni. um 30 fm bilskúr. Ibúð i sérflokki. Mjóahlið hæð og ris Falleg 6. herb. ibúð á tveim hæðum, samtals ca 190 fm. Nýtt tvöfalt gler. ný,ar harðvið- arhurðir. Danfoss-hitakerfi. Bil- skúr Verð 22—23 millj. IAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (UT/MERSHÚSMU 3.HÍÐ) SÍMI 82744 KVÖtDSÍMAR SÖLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON 18710 ÖRN HELGASON 81560 Parhús Langholtsvegur Hef i einkasölu parhús við Langholtsveg sem er jarðhæð. hæð og rishæð. Húsið er með 2 samþykktum ibúðum. en eínnig er hægt að nota það seim eina stóra ibúð. Á jarðhæðinni er rúmgóð 3jo herbergja ibúð. Á 1. hæð er stór stofa. eldhús. skáli. snyrting og forstofa. Þessu fylgir i rishæðinni 3 herbergi. bað. þvottahús ofl., á jarðhæðinni fvlair stór geymsla og loks bílskúr. Húsið afhendist fokhelt i mai 1978. Beðið eftir Húsnæðismálastjórnarlánum. Teikning til sýnis á skrif- stofunni. Árni Stefánsson, hrl., Suðurgötu 4. Simi: 14314 SIMAR 21150-21370 SÖlUSTJ. larus þ. valdimars LOGNI. JOH Þ0ROARS0N HDL Til sölu og sýnis m.a. 3]a herb. íbúðir við Blöndubakka 3ja hæð. 80 ferm glæsileg. harðviður, teppi, kjallaraherb., sér þvottahús. fullgerð sameign. Hraunbæ 3ja hæð 85 ferm, glæsileg. harðviður. teppi. kjallaraherb. fullgerð sameign, útsýni. 4ra herb.íbúðir við Eyjabakka 3ja hæð 110 ferm, glæsileg. fullgerð, sér þvottahús, frágengin sameign, mikið útsýni írabakka 2. hæð 100 ferm. mjög góð fullgerð, harðviður, teppalögð sér þvottahús, fullgerð sameign Á 1. hæð víð Vesturberg 4ra herb nýleg og mjög góð íbúð Hentar fötluðum Fullgerð sameign, sér lóð. Hafriarfjörður — Garðabær Þurfum að útvega einbýlishús eða raðhús Æskileg stærð um 1-Tm^~„AÍ''"*: T??"lea * s»óru húsi (100X2 ferm) a m'°9 Qooum stað i borginni Ódýr íbúð við Bragagötu á hæð í steinhúsi um 70 ferm. 3ja herb. endurnýjuð. sér hitaveita Verðaðeins 7 5 millj A Selfossi í skiptum Nýtt glæsilegt einbýlishús 135 ferm Húsið er fokhelt með járni á þaki Selst í skiptum fyrir íbúð i Reykjavík eða nágrenni. Ný söluskrá fjöldi góðra eigna. ALMENNA FASTEIGNASALAN LADGAVEGI49 SIMAR 2TÍ50 21370 28444 Dvergabakki 3ja herb. 90 fm ibúð á 3. hæð. Herb. i kjallara fylgir. Overgabakki 3ja herb. 85 fm ibúð á 3. hæð. Glæsileg ibúð. Gott útsýni. Hraunbær 2ja herb. einstaklingsibúð á jarð- hæð. Laus fljótlega. Framnesvegur 2ja herb. 50 fm ibúð á 1. hæð. Laus fljótlega. Holtagerði — Kóp. Höfum til sölu húseign á 2 hæð- um 2x85 fm. Geta verið tvær 3ja herb. ibúðir. Tvöfaldur bil- skúr. Búðir — Byggðir Höfum til sölu einbýltshús i smiðum, seljast fokheld, afhend- ast í mai 78. Teikningar og nán- ari upplýsingar á skrifstofunni. Fasteignir óskast á sölu- skrá HÚSEIGMIR ~sm; * SKIP Kristmn Þórhallsson au.>.. Skarphéðinn Þónsson hdl 28611 Akurholt Mos. ágætt einbýlishús á einni hæð (117 fm.) ásamt tvófóldum bil- skúr (38, fm.). Verð 18 millj. Útb. 12 millj. Ásbúð Garðabae m|ög gott einbýlishús á einni hæð 126 fm. Fullbúið bilskýh Verð 18 millj. Útb. 12 millj. Neðra Breiðholt endaraðhus fullbúið endaraðhús á tveim hæðum ásamt bilskúr. Æskileg skipti á sér hæð (4 svefnherb.) ásamt bilskúr i Reykjavík. Bakkagerði 4ra herb. um 90 fm mjög góð ibúð á miðhæð 2 saml. stofur. bilskúrsréttur. Útb, um 9 millj. Ljósheimar 4ra herb. um 100 fm ibúð á 8. hæð. Verð 12 millj. Útb. um 8 millj. Fasteignasalan Hús og eignir Bankastræti 6 Lúðvík Gizurarson hrl. Kvöldsimi 17677 26200 Laugavegur Til sölu einbýlis- hús ofarlega á Laugavegi. Húsið er með tveimur íbúðum í önnur er 2ja her- bergja en hin 3ja herb. Íbúðír óskast Vegna ótrúiega góðrar sölu hjá okkur að und- anförnu vantar okkur allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá. VERÐMETUM SAMDÆGURS. FOTGNASAIiN MGIMLABSHÍSIM l i Oskar Kristjánsson !MALFLini\GSSkRIFSTOF\! Guðmundur Pétursson Axel Einarsson hæstaréttarlÖKmenn RAÐHUSI SEUAHVERFI Höfum til sölu 250 fm raðhús við Bakkasel. sem afhendist nú þegar rúmlega u trév og máln Teikn og allar upplýsingar á skrifstofunni. EINBÝLISHÚS í MOSFELLSSVEIT 140 fm fullbúið einbýlishús í Holtahverfi Bilskúr. Skipti á sér- hæð i Reykjavik koma til greina RAÐHÚS VIÐ BREKKUTANGA Höfum til sölu 275 fm raðhús m innb bilskúr við Brekku- tanga, Mosfellssveit. Húsið af- hendist fljótlega u. trév. og mál. Teikn og upplýsingar á skrifstof- unni í SMÁÍBÚÐAHVERFI 4ra herb ibúð á 1 hæð Sér hiti Skipti koma til greina á 2ja herb ibúð i Breiðholti ÍBÚÐIR í SMÍÐUM 4ra herb 100 fm ibúðir i Hóla- nveru u. ..» ,. T .. , . . . . ------*'" Tpikn. a sknfstofunni VIÐ KÓPAVOGSBRAUT 4ra herb 107 fm ibúð á jarð- hæð í fjórbýlishúsi Sér inng og sér hiti Útb. 7.5 millj. VIÐ EFSTASUND 3ja herb. snotur kjallaraibúð. Sér inng og sér hiti Útb. 4.5—5.0 VIÐ BOLSTAOARHLIO 2ja—-3ja herb. vönduð ibúð á prðhæð Sér hiti Útb 6.5 milli VIÐ MIÐTUN 2|a herb. 60 Im kiallaraibúð. Sér hiti Utb 4.5 miltj. EINSTAKLINGSÍBÚÐ Í HVASSALEITI 45 fm snotur einstaklingsibúð á iarðhæfl Utb. 4 millj í MÚLAHVERFI Tvær 200 fm skrifstofuhæflir. Afhendast tilb u. trév m. frág sameign siðar á árinu. EKmmioLumn VONARSTItÆTI r> 27711 26933 Kópavogur 2ja herb 70 fm ibúd á & 1. hæð í fjórbýli Nýleg S vonduð ibúð verð um 9 & millj "5 Flúðasel | 3ja herb 85 fm. íbúð á A jarðhæð nýleg Útb *? 6,5 millj A $ eR Furugerði 5 herbergja 110 fm S íbúð á 2. hæð. Nýleg © glæsileg eign Uppl. á Sl skrifstofunni. '£ Hraunteigur | 4—5 herb risíbúð í ^ fjórbýli, mjog skemmti- A leg eign. Verð um 13.5 § millj Skipti æskileg á A minni eign æ I Fljótasel Fokhelt raðhús um 240 A fm. að stærð Tilb. til * afh. Verð 11,5— 12 § A Ny söluskra komin ut $ V — heimsend ef óskað S t CJJEigna $ kÆjmarkaÖurinn *\f Austurstrati 6 Sími 26933 EIGNASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 LANGHOLTSVEGUR 2ja herb. mjög snyrtileg kjallara- ibúð. Verð um 6 millj. V/LAUGAVEG 3ja herb risibúð i bakhúsi. íbúðin er um 70 ferm. Mjög snyrtileg eign. NJÖRVASUND 3,a herb kjallaraibúð. Samþykkt ibúð. Laus 1 marz. BREIÐÁS GB 4ra herb 100 ferm. jarðhæð. Bilskúr fylgir. HÓFGEROI Risibúð um 100 ferm. íbúðin er litið undir súð og i ágætu ástandt Bílskúrsréttur. KÓPAVOGSBRAUT 4ra herb. 100 ferm. risibúð i timbur- húsi. Glæsilegt útsýni. Bilskúrs- réttur. LÆKJARKINN HF. 4ra herb. risibúð ásamt tveím herb. i kjallara. Bilskúr fylgir. Verð um 10.5 míllj. Útb.: ca 7.5 millj. RÉTTARHOLTSVEGUR M/BÍLSKÚR 4ra herb 130 ferm ibúð á 2 hæð. Sér hiti. Ibúðin er i ágætu ástandi. Verð 14,5 — 15 mil.li ÆSUFELL 4ra herb. 104 mjög góðu ástandi Útb : /.a—^fi,.. . millj. HRAUNTEIGUR 140 ferm risibúð i þribýhshúsi Stórt loft yfir allri ibúðinni. Sala eða skipti á minni eign. í VESTURBÆNUM. Rað- hus á einni hæð um 1 1 5 ferm. að grunnfleti. Allt i mjög góðu ástandi. ÍVESTURBÆNUM. SÉR- HÆÐ m. bllskúrsrétti. 144 ferm. ibúflin er i mjög goðu ástandi með sér ínng. og sér hita. EIGIMASALAfM REYKJAVIK IngóHsstrœti 8 Haukur Bjarnason hdl. Simi19540og19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson Kvöldsimi 44 789 29922 Opid virka daga fráWtí/22 #S| FASTEIGNASALAN ASkálafell MJOUHIIO 1 IW) MIKLArOFiGl StMt 29922 séuistjtíi svæifBsvít L0QM ÖUFuHAXELSSONMOt. Símar 13837 & 16688 Blómvallagata 2ja herb. 70 fm ágæt risibúð. Dúfnahólar 3ja herb. 87 fm góð ibúð á 2. hæð i 3,a hæða blokk. Hraunbær 2/a herb. 60 fm sérstaklega skemmtileg ibúð á 2. hæð. Verð 8.5 mill, Utb 6.5 millj Vesturberg 4ra—5 herb. 108 fm ibúð á jarðhæð. Verð 12% millj Otb. 8Vi millj. Ibúðir í smíðum í Kópa- vogi, tilbúnar undír tré- verk. 3,a og 4ra herb. ibúðir, sem afhendast i april á næsta ári. 3,a herb. ibúðtrnar eru 103.71 fm og 4ra herb. ibúðirnar 105.32 fm. Fast verð. traustir byggingar- aðilar. 1"I f^ a ; ¦ i.ju»i«í»; tlblMAumboðið Simar IMiM«iii> i:t83T Ht'tmir LArwmOL simi 7H509. Ixin»H'nn: Asíífir ThiiilwMlnii. hifí. Injióifiir Hjartarson. htll.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.