Morgunblaðið - 24.10.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 24.10.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR 24. OKTÓBER 1978 Hraunbær Höfum kaupanda að 4ra—5 herb. íbúö helst í Hraunbæ, íbúðin þarf ekki aö vera laus fyrr en 15.5. 79. Einnig kemur til greina að íbúðin sé í Neðra-Breiðholti eða Hólahverfi. \ Höfum kaupendur að vönduðum séreignum í Reykjavík, Kópavogi, Qaröabæ og Hafnarfirði. í sumum tilfellum eru makaskipti á eignum möguleg. FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN, Austurstrætí 7, símar 20424 — 14120. Heima 42822. Sölustjóri Sverrir Kristjánsson. • SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ. LARUS Þ.VALDIMARS LÖGM JÓH. Þ0RÐARS0N HDL Til sölu og sýms m.a.: Endaraðhús á einni hæö Nýtt fullgert 135 fm meö 4—5 svefnherb., bílskúr. sólverönd, ræktuö lóð Húsið stendur á mjög góöum stað í Fellahverfi Glæsiieg hæö í Hlíöunum 5 herb. efri hæð 120 fm á hornlóð á mjög góðum stað. Hæðin er mikiö endurnýjuð. Nýtt parket og fl. Ræktuð lóð, suður svalir, bílskúrsréttur. Útb. aðeins 15 millj. í myndarlegu timburhúsi 90 fm hæð endurnýjuð. Sér hitaveita, sér inngangur. Teppalögö. Með nýju baði. 50 fm vinnupláss fylgir (3ja fasa raflögn) Húsiö stendur á eignarlóö í gamla bænum. Skipti æskileg á 2ja herb. íbúö (ekki í úthverfi). Glæsilegar 3ja herb. íbúöir viö Dalsel, Vesturberg og Asparfell. Einstaklingsíbúð í Fossvogi 2ja herb. íbúö á 1. hæð við Efstaland um 50 fm. Sér lóö, sólverönd. Úrvals íbúð fyrir einstakling. Hæö Fossvogur skipti Góð 5—6 herb. hæð eða raöhús óskast til kaups. Skipti möguleg á 4ra herb. úrvals íbúð í Fossvogi. Tvíbýlishús óskast f jársterkir kaupendur. ALMENNA FASTt IGNASAl AN LAUGAVEGI 49 SÍMAR 21150-21370 43466 - 43805 OPIÐ VIRKA DAGA TIL KL. 19 OG LAUGARDAGA KL. 10—16. Úrval eigna á söluskrá. |B"",| Fasteignasalan HL ErGNABORGsf —"— :. ' Til sölu Iðnaðarhúsnæði í gððu iönaðarhverfi Iðnaðarhúsnæöi á 2. hæð í nýlegu húsi við Auðbrekku. Stærð um 300 fm. Sér hiti. Sér inngangur. Laus fljótlega. Hag-stætt verð. Ibúð óskast , Staðgreiðsla Hef kaupanda að 2)a, 3ja eða 4ra herb. íbúð, má vera í blokk. Um útborgun getur veriö að ræða á fáum mánuð-um, ef um góða eign er að ræða. Hef kaupendur að flestum stærðum og gerðum fasteigna. Vinsamlegast hringið og látið skrá eign yðar. Oft er um hagstæöa skiptamöguleika aö ræöa. Árnl stetansson, hri. Suðurgötu 4 S.mi 14314 Sjá einnig fasteignir á bls. 10 Til leigu er verslunar- iönaöar- og skrifstofuhúsnæöi aö Ármúla 7 (þaö sem Baröirtn h.f. og fl. hafa haft á leigu). Húsnæöiö er því sem næst 2000 ferm. Til greina kemur leiga í tvennu til þrennu lagi. Hjólabaröasala og þjónusta hefur veriö rekin í húsnæöinu í rúm 15 ár. Húsnæöiö hentar til margra góöra hluta, t.d. stórmarkaöar, mjög góö aostaöa, næg bílastæöi. Leigan miöast viö 1. janúar 1979. Upplýsingar næstu daga milli kl. 2 og 4 e.h. í síma 37462. 83000 Okkur vantar lítið einbýlishús eða raðhús. Góð útborgun. Til sölu: Viö Sporðagrunn stór 2ja herb. íbúö á jarðhæö. Sér hiti, sér inngangur, laus strax. Við Sporðagrunn lítil einstaklingsíbúö á jarðhæö sem er góð stofa, eldhúskrókur. baðherb. meö sturtuklefá. Laus strax. Við Hofteig vönduð og falleg 3ja herb. íbúð í kjallara. Samþykkt. Nýjar lagnir meö danfosskerfi, nýtt vandaö teppi á stofu. Sér hiti, sér inngangur, bílskúrsréttur. Viö Laugarnesveg vönduð 3ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt geymslurisi og góðu herb. í kjallara. Við Laugateig góö 3ja herb. kjallaraíbúö um 100 fm, sér inngangur. Viö Laugarnesveg góö 3ja herb. íbúð um 80 fm á 1. hæð í þríbýlishúsi + bílskúr. Getur losnað fljótlega. Við Álfheima vönduð 4ra herb. íbúö um 117 fm á 4. hæð í blokk, ásamt tveimur stórum herb. í risi. Skipti á 4ra—5 herb. íbúð á 1. hæö æskileg. Einbýlishús viö Kársnesbraut lítið einbýlishús sem stendur á 1720 fm lóð og samþykkt teikning á 4ra—6 herb. húsi. Skipti á 4 herb. íbúð á 1. hæö æskileg. í hverageröí til sölu: Einbýlishús viö Dynskóga Falllegt einbýlishús 118 fm, bílskúrsréttur. Hagstætt yerö- , nmRVÍ,u I Hveragerði til sölu: n-, aR Kjöt- og nýlenduvöruverzlun Verzlunin er í fullum gangi, mikil og góð viðskipti. Hús verzlunarinnar er til sölu sem er verzlunarhæðin, íbúö á anarri hæð ásamt risi. Laus strax ef óskað er. Opiö alla daga til kl. 10. Geymiö auglýsinguna. |^| FASTEICNAÚRVALID U M SÍMI 83000 siifurteign Sölustjóri: Auðunn Hermannsson Benedikt Björnsson lgf. a4JF . Jón Bjarnason, hrl., g. - • . Hilmar Valdimarsson, rasteignasalan fasteignaviöskipti. Noróurveri Hátúni 4 a Óskar Þ. Þorgeirsson, Slmar 21870 og 20998 sölustjóri. S: 34153. ísmíðum Viö Flyörugranda: 2ja herb. íbuð á 1. hæð, tilbúin undir tréverk og málningu nú þegar. Við Norðurbraut, Hafnarfirði: Tveggja íbúða hús. Hvor íbúð er ca. 130—140 fm. íbúðir þessar seljast fokheldar og veröa tilbúnar til afhendingar um næstu áramót. Viö Fljótasel: Raðhús á tveim hæöum, auk kjallara. Húsið er fokhelt nú þegar. Við Gljúfrasel: Einbýlishús á tveim hæöum. Innbyggö bílgeymsla. Húsiö er fokhelt nú þegar. Höfum fjársterka kaupendur aö öllum stærðum fasteigna. •MK>BORG: fasteignasalan í Nýja bíóhúsinu Reykjavík Símar 25590,21682 2ja herbergja risíbúð Strandgötu Hafnarfiröi Snotur risíbúð með góðri stofu, svefnherbergi, baði og eldhúsi. Verð 9 útb. 5,5—6 milljónir I WjiteYltVJ' ' 3ja herbergja Hellisgötu Hafnarfirði fbúðin er á 1. hæð. Samliggjandi stofur, hægt að loka milli, svefnherbergi. Ný eldhúsinnrétting og fleira endurnýjað. Góöar geymslur í risi. Verð 12 útb. 7.5 milljónir Einbýlishús Brattakinn Hafnarfiröi Húsiö er ca, 160 fm á tveim haeðum. Á hæöinni hol, stofur, eldhús, þvottahús. Uppi 4 svefnherbergi, baö. Bílskúrsréttur. Verð: 28 útb. 17 millj. Skipti möguleg á 4—5 herb. í Norðurbæ. 3ja herbergja Hrauntunga Kópavogi íbúðin er á 1. hæð í tvíbýlishúsi. 2 stór svefnherbergi. Ný standsett. Sérinng. Bílskúrsréttur. Verð: 14—15 útb. 9 milljónir. Vantar ma. Vantar Höfum kaupendur Eldra hús í Reykjavík m/tveim íbúðum. 4ra herbergja Vogum Árbæ þyrfti ekki að losna strax. Sumarbústaðaeigendur ath.: Sumarbústað f. félagasamtök, helst stutt frá Þrastalundi og þar í grennd. Látiö skrá íbúðina strax í dag Jón Rafnar sölustjóri Hejmasími 52844. dddcii lllllUiiuiimL Vantar íbúðir allar stœrðir. .JUIDíD MHBSORQ M/66SS Miklabraut 3ja herb. 75 fm góð kjallaraíbúö. Hraunbær 2ja herb. 65 fm falleg íbúð á 1. hæð. Suður svalir. Kelduland 3ja herb. mjög oérstök íbúð á jarðhaeð. Sérhannaðar innrétt- ingar í stofu og svefnherb. Holtsgata 3ja herb. 90 fm íbúð á tveimur hæðum. íbúðin er rúmlega tilb. undir trév. Hrauntunga 90 fm sérstaklega skemmtileg jarðhæð. Allar innréttingar nýjar. Kópavogsbraut 3ja herb. risíbúö í forsköluöu timburhúsi. Vesturberg 5 herb. góð íbúð á jarðhæð. Tilb. undir tréverk Vorum að fá í sölu 2ja og 3ja herb. íbúðir í miðbæ Kópavogs. íbúöirnar afhendast í okt. 1979. Greiðslutími er 18 mán. Fast verð. Traustir byggingaraöilar. Bílskýli fylgir íbúðunum. Lóð til sölu 1160 fm lóð í Arnarnesi. Greiðslukjör góð. E\cna umBODiD LAUGAVEGI 87, S: 13837 1áL£BS? Heimir Lárusson s. 10399 '"OOO Ingileifur Einarsson s. 31361 Ingólfur Hjartarson hdl. Asgeir Thoroddssen hdl. 2ja herbergja á 2. hæð í háhýsi við Krumma- hóla. Bílageymsla fylgir. Góð eign. Útb. 7 millj. 2ja herbergja við Þverbrekku Kópavogi, Asparfell og Hringbraut með bílskúr. Hverfisgata 3ja herb. íbúð á 3. hæð í steinhúsi. Útb. 8,5 millj. Mosfellssveit 3ja herb. íbúö á 2. hæð í fjórbýlishúsi við Markholt. Um 80 ferm. Sér hiti og innganpur. Verð 11 — 11,5 millj. Utb. 7,5—8 millj. Suðurhólar Höfum í einkasölu 4ra herb. vandaöa íbúð á 4. hæð. Harð- viðarinnréttingar. Teppalögð, flísalagt bað. Utb. 11 millj. írabakki 4ra herb. íbúð á 1. hæð um 108 ferm. Verð 15,5 millj. Útb. 10 millj. Hafnarfjörður 4ra herb. íbúö á 3. hæö viö Laufvang í Noröurbænum. Vönduð eign. Útb. 11,5 millj. Höfum kaupendur að einbýlishúsum, raðhúsum eða hæðum í smíöum í Reykja- vík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ eða Mosfellssveit. Skipti Höfum í sölu 4ra herb. enda- íbúð í Fossvogi í skiptum fyrir sérhæð í Austurbæ. Peningamilligjöf. Iðnaðarhúsnæði 240 ferm. í Hafnarfiröi. Teikn- ingar á skrifstofu vorri. Sigrún Guömundsdóttir, lögg. fasteignasali. inSTElGNlfii AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Slmi 24850 og 21970. Heimasimi: 381 57

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.