Morgunblaðið - 20.12.1983, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 20.12.1983, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR 20. DESEMBER 1983 64% hækkun fast- eignaskatta 1984 Fasteignaskattar eru áætlaöir um 378,7 milljónir króna samkværat frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 1984. Hækkun fasteignaskatta frá álagn- ingu yfirstandandi árs er um 64%. Frumvarpstölurnar miða við 57% framreikning á fasteigna- mati eftir að fram er komin 4,4% aukning vegna endurmats og fjölgunar umfram afskriftir. Þá er miðað við óbreytt álagningarhlut- fall, þ.e. 0,421% á íbúðarhúsnæði og 1,25% á annað húsnæði. „Rétt er að minna á, að á þessu ári var álagningarhlutfallið á íbúðarhúsnæði lækkað um 15,8% gegn háværum mótmælum úr herbúðum vinstri flokkanna, en á næsta ári hefðu íbúðaeigendur þurft að greiða 36,3 milljónum króna hærri fasteignaskatta, ef vinstri meirihlutinn hefði verið við völd," sagði Davíð Oddsson, borgarstjóri, m.a. í ræðu sinni við umræður um fjárhagsáætlun. Áætlað er að byggingarleyfi hækki um sama hlutfall og bygg- ingarvísitala, en kvöldsöluleyfi um 50% í samræmi við tillögu, sem liggur fyrir borgarstjórn. Lóða- leigur munu nema um 29,2 millj- ónum króna og hækka í samræmi við fasteignamat. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 1984: Launakostnaður 41,5% af útgjöldum Heildarútgjöld Reykjavík- urborgar samkvæmt frum- varpi að fjárhagsáætlun borg- arinnar nema um 2.405,0 milljónum króna. Þessar Bílvelta BÍLL valt á Keflavíkurvegi um sjöleytið á sunnudagskvöldið, skammt frá afleggjaranum að Vogum á Vatnsleysuströnd. Bif- reiðin var að fara fram úr annarri bifreið, þegar bifreið kom á móti og tók ókumaður þann kost að aka út af með þeim afieiðingum að bif- reiðin valt. Tveir voru í bifreið- inni, en engin slys urðu á mönnum. upplýsingar komu fram á fundi borgarstjórnar í síð- ustu víku. Davíð Oddsson, borgarstjóri, sagði í ræðu sinni við umræður um frumvarpið, að launakostnað- ur væri um 41,5% af heildarút- gjöldum borgarinnar, eða myndi nema um 1.000,0 milljónum króna á næsta ári. Liðurinn „Efniskaup orku og vélavinna" nemur um 735,0 millj- ónum króna, sem er um 30,5% af heildarútgjöldum. Þá nema styrk- ir og framlög ýmiss konar um 430,0 milljónum króna, sem er um 18% af heildarútgjöldum borgar- innar. Loks eru fjármagnshreyf- ingar upp á um 240,0 milljónir króna, sem er um 10% af útgjöld- um Reykjavíkurborgar. Bragi Ólafsson læknir er látinn BRAGl Ólafsson fyrrverandi aðstoð- arborgarlæknir er látinn. Hann fæddist í Keflavík 18. nóvember 1903. Foreldrar hans voru Ólafur V. Ofeigsson, kaupmaður þar, og síðari kona hans, Þórdís Einarsdóttir. Bragi varð stúdent frá Mennta- skólanum í Reykjavík 1923 og cand. med. frá Háskóla íslands 1929. Hann stundaði framhalds- nám í Þýskalandi 1929—30 og árið 1931. Hann var starfandi læknir í Hafnarfirði 1930—31, í Reykjavík 1931—34. Héraðslæknir á Hofsósi 1934-45 og á Eyrarbakka 1945- 1967. Bragi var aðstoðarborgar- læknir í Reykjavík 1967—76. Bragi ólafsson kvæntist 19. nóv- ember 1929, Amalíu Sigríði Jóns- dóttur, sem lést fyrir nokkrum ár- um.v_ 84 stúdentar brautskráðir frá MH 84 stúdentar, þar af 24 úr öld- ungadeild brautskráðust frá Menntaskólanum við Hamrahlíð sl. laugardag. Af nýstúdentum voru 20 af nýmálabraut, 31 af félagsfræðabraut, 2 af eðlisfræði- braut, 3 af tónlistarbraut og 2 brautskráðust af tveimur brautum, eðlisfræði- og náttúrufræðabraut. 54 nýstúdentar eru konur en 30 karlar. Hæstar einkunnir á stúd- entsprófi hlaut Helga Valfells, stúdent af eðlisfræðibraut. Við brautskráninguna flutti kór skólans lög frá ýmsum lönd- um, flest tengd jólunum. Rektor skólans, Örnólfur Thorlacius, minntist við brautskráninguna eins af kennurum skólans, Jó- hanns S. Hannessonar, sem lést fyrir skömmu. Á haustönn 1983 voru innrit- aðir í dagskóla Menntaskólans við Hamrahlíð um 850 nemendur og um 700 í öldungadeild. Hitaveitusvæðin: Húseigendum gert að nota hitaveituna Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja fram frumvarp til laga um jöfnun húshitunarkostnaðar á fyrstu dögum þings eftir áramót, en tilgangur frumvarpsins er að „létta verulega kostnað þeirra, sem þyngstar byrðar bera vegna hitunar híbýla sinna, með niður- greiðslu orkugjafa og ráðstöfunum til orkusparnaðar," að því er Sverr- ir Hermannsson iðnaðarráðherra sagði við 3. umræðu um fjárlaga- frumvarp rikisstjórnarinnar. Jafn- framt hafí verið ákveðið að gera húseigendum að láta af olíukynd- ingu þar sem kostur er innlendra orkugjafa. Sagði Sverrir að í fjárlagafrum- varpinu væru ætlaðar 230 milljón- ir króna til niðurgreiðslu rafhit- unar og 61,5 milljónir króna til niðurgreiðslu olíuverðs, eða sam- tals 291,5 milljónir kr. Sagði Sverrir að liðir þessir hefðu hækk- að samtals um 335% frá því sem var í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar. Þá sagði Sverrir að óánægju hefði gætt í þingliði ríkisstjórnar- innar að ekki skuli hærri fjár- upphæðir áformaðar til verkefnis- ins og væri slíkt eðlilegt miðað við Frumvarp um jöfnun húshitunarkostnaðar lagt fram eftir áramót yfirlýsingar og kosningaloforð, þar sem menn hétu því að beita sér fyrir að 1,5 sóluskattstigi skyldi varið til þessa, en sú fjár- hæð er talin nema 471 milljón kr. Það sagði Sverrir ekki gert af þeim sökum að fjárhagsstaðan væri mun verri en menn hefði órað fyrir og hefðu menn ekki ráð á hærri fjárveitingu til þessa. Þó kvaðst Sverrir geta fullyrt að fjár- munir þessir myndu hrökkva til þess að verulega muni létta hjá þeim sem örðugast eiga, með niðurgreiðslum og öðrum orku- sparandi aðgerðum sem hafist verður handa við innan tíðar. Þá kom það fram hjá Sverri að ríkisstjórnin hefði ákveðið að veita 30 milljónum á næsta ári til verkefnis sem miðar að orku- sparnaði við upphitun húsnæðis og 3 milljónum að auki til tækni- legs undirbúnings. Könnun verðlagsstofnunar: Eitt atriði gæti orkað tvímælis „ÞETTA er eina atriðið í könnun- inni sem gæti orkað tvímælis og væri hægt að deila á," sagði Jóhann- Sam-útgáfan gerir ríkisstjórninni tilboð: Vilja kaupa eða leigja rás 2 SAM-útgáfan í Reykjavík hefur boðist til að kaupa eða taka á leigu rás 2 Ríkisútvarpsins, enda sé stofnun rás- arinnar í hróplegri andstöðu við þá stefnu ríkisstjórnarinnar, að selja rfkisfyrirtæki, sem einkaaðilar geta séð um rekstur á, eins og segir í bréfi útgáfufélagsins til fjármálaráðherra. Albert Guðmundsson, fjármála- ráðherra, sagði í samtali við blm. Morgunblaðsins, að hann „væri fljótur að selja ef ég hefði leyfi til þess. En þetta heyrir undir mennta- málaráðherra. Ef hún óskar eftir að stöðin verði seld, þá mun ég leyfa það fyrir mitt leyti," sagði Albert. Ragnhildur Helgadóttir, mennta- málaráðherra, sagðist hafa fengið tilboð Sam-útgáfunnar en gildandi lög kæmu i veg fyrir að hægt væri að selja rás 2. f bréfi Sam-útgáfunnar til fjár- málaráðherra segir m.a.: „Rás 2 tek- ur til starfa á sama tíma og í undir- búníngi er að gefa rekstur út- varpsstöðva frjálsan. Rás 2 er ekk- ert annað en útvíkkun á einokunar- aðstöðu ríkisútvarpsins. Einkaaðil- ar eru fullfærir um að reka út- varpsstöðvar hér á landi. Með því að selja eða leigja rás 2 getur ríkis- stjórnin sýnt í verki traust sitt á einkarekstri útvarps. Betur væri þó ef ríkisstjórnin bæri fram frumvarp um afnám einokunar ríkisútvarps- ins." Þórarinn J. Magnússon, annar rit- stjóra og einn aðaleigandi Sam- útgáfunnar, sagði í samtali við blaðamann Mbl., að tilboðið væri sett fram fyrst og fremst „til að vekja athygli á okkar viðhorfi til stöðvarinnar. Við erum að vísu mjög ánægðir með útkomuna og teljum stöðina vera dæmi um hvernig á að reka tónlistarútvarp, en það er bara rangur aðili að vasast í þessu. Und- irtektir, sem rás 2 hefur fengið, sanna að það er þetta, sem fólk vildi. En stofnun rásar 2 má ekki verða til þess að fólk hætti að tala um stað- bundnar stöðvar og við óttumst, að þetta nýmæli geti orðið til að bregða fæti fyrir áform um breytingar á útvarpslögum." Ragnhildur Helgadóttir, mennta- málaráðherra, sagði að svo einkaað- ili gæti tekið við rekstri deildar Ríkisútvarpsins þyrfti að gera breytingar á útvarpslögum. „Frum- varp um þær breytingar hefur verið til umfjöllunar í ríkisstjórninni síð- an í haust og er nú til umfjöllunar hjá flokkunum. f stjórnarflokkun- um eru skiptar skoðanir um nokkur atriði og m.a. eru þingmannanefndir að kanna frumvarpið. Ég vil hins- vegar láta reyna á það hvort frum- varpið verður lagt fram sem stjórn- arfrumvarp eða ekki — það liggur ekki fyrir ennþá. En, sem sagt, ég hef tekið við bréfi Sam-útgáfunnar en sem stendur er ekki aðstaða til að selja rás 2," sagði menntamálaráð- herra. es Gunnarsson, fulltrúi á Verðlags- stofnun, aðspurður um hvort ekki hefði sambærileg vara verið borin saman í verðkönnun stofnunarinnar frá því í síðustu viku, en þar kom fram 155% munur á hæsta og lægsta verði á Londonlambi. „Við miðuðum við Londonlamb úr framparti, en nokkrar verslanir seldu ekki Londonlamb úr fram- parti, heldur Londonlamb sem annaðhvort var úr læri eða þá úr blönduðu kjöti og þessi verðmunur sem þarna kemur fram getur skýrst að hluta til vegna þess, því sú verslun sem reyndist vera með hæstar verðið var með London- lamb úr læri," sagði Jóhannes ennfremur. „Hins vegar má á móti benda á að það kemur ekki alltaf fram úr hverju Londonlambið er, svo að neytendur vita ekki um þetta, nema þeir séu þeim mun betur að sér," sagði Jóhannes ennfremur. Jóhannes sagði að þess hefði verið getið í athugasemdum með könnuninni, þegar Londonlambið var úr einhverju öðru en fram- parti.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.