Morgunblaðið - 20.12.1983, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 20.12.1983, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR 20. DESEMBER 1983 Borgarstjórn: „Verðbólguhraðinn vinnur ekki á sama hátt með skattgreiðendum og áður sagði Davíð Oddsson við umræður um fjárhagsáætlun Þegar fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 1984 hafði verið lögð fram í borgarstjórn til fyrstu umræðu á fimmtudag tóku borgarfulltrúar frá hverjum flokki til máls og héldu uppi gagnrýni á hana og það pólitíska val sem þar væri byggt á, eins og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarfulltrúi Kvennaframboðsins orðaði það. dæmi um 100% hækkun á skír- hækka um 42%, en útgjöld aöeins Sigurjón Pétursson, borgar- fulltrúi Alþýðubandalagsins, sagði að þrátt fyrir að ráð væri gert fyrir stórauknum tekjum borgar- innar og álögum á borgarbúa væri gert ráð fyrir miklum lántökum. Launþegar í borginni yrðu 50% lengur að vinna fyrir útsvarinu sínu á næsta ári en að meðaltali sl. 8 ár. Hækkanir á þjónustugjöldum væru miklar og nefndi hann m.a. sem dæmi 80% hækkún á að- gangseyri að sundlaugum borgar- innar. Hækkanir væru víða langt yfir verðhækkunum og greiðslu- getu almennings. Varðandi rekstr- arliði nefndi hann sérstaklega að sama krónutala væri áætluð til viðhalds á húsum borgarinnar og í ár, en það væri með öllu óraun- hæft. Ennfremur færi framlag borgarinnar til stofnana fyrir aldraða enn lækkandi samkvæmt þessari áætlun. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarfulltrúi Kvennaframboðs- ins, sagði að aukin skattpíning sem felst í því að útsvör launa- fólks hækka um rúm 40% á sama tíma og ráðstöfunartekjur hækka ekki nema um 20% einkenndi þetta frumvarp að fjárhagsáætl- un. Annað einkenni væri hækkun þjónustugjalda og nefndi hún m.a. teinum Borgarbókasafnsins. Ein- hverjir ættu eftir að finna fyrir 63,9% hækkun á fasteignagjöldum samkvæmt frumvarpinu, en þá hækkun mundi Kvennaframboðið hins vegar styðja, þar sem fast- eignagjöld væru mun réttlátari skattur en útsvarið, því eignir sé ekki hægt að fela eins og tekjur. Mesta athygli vekti þó hversu mikið fé fer í afborganir lána eða 9,1% af öllum tekjum borgarinn- ar, en samkvæmt áætlun ársins 1983 var hlutfallið 4,48%. Við gerð fjárhagsáætlunar færi fram ákveðið val á því í hvað tekjunum skuli varið og sl. ár hafi gatnagerð verið forgangsverkefni og í ár væru það afborganir af þeim skuldum sem hún skapaði sem hefðu fyrsta forgang. Kristján Benediktsson, borgar- fulltrúi Framsóknarflokksins, sagði m.a. að fjárhagsáætlun fyrir árið 1984 væri gerð við mjög óvenjulegar aðstæður þar sem verðbólgan væri á hraðri niður- leið. Það væri lágmarkskrafa á opinbera aðila að þeir íþyngdu ekki fólki umfram brýna nauðsyn með óhóflegri og ótímabærri skattheimtu. Það vekti furðu að tekjur borgarsjóðs í heild ættu að um 22,5%. Næstum allar gjalds- krár þjónustufyrirtækja ættu líka að stórhækka. Nefndi hann dæmi um að vatnsveitan mundi hækka tekjur sínar um 57% og hitaveitan um 82%. Tölur eins og hækkun fasteignagjalda um 63,9%, aðstöðugjalda um 52% og framlag stofnana og fyrirtækja um 144,6%, minntu á þann tíma þegar verið var að berja saman fjár- hagsáætlunum í 50—60% verð- bólgu. Bar Kristján fram tillögur til lækkunar á fasteignagjöldum um tæp 20% og aðstöðugjöldum um tæp 10%. Sigurður E. Guðmundsson, borgarfulltrúi Alþýðuflokksins, sagði frumvarpið að fjárhagsáætl- un einkennast að því að allir tekjumöguleikar væru notaðir til hins ýtrasta. Greiðslubyrði borg- aranna yrði aukin um 19,5%, þar sem tekjur munu hækka um 42% milli ára samtímis og rekstrar- gjöldin hækki aðeins um 22,5%. Skýringa á hækkunarstefnu meirihlutans væri að leita í mjög erfiðri stöðu borgarsjóðs um þess- ar mundir, fyrst og fremst vegna framkvæmdanna í Grafarvogi, sem hefðu kostað stórfé umfram þær tekjur, sem komið hafa í aðra hönd og fyrirsjáanlegt er að komi. Á meðan almenningur byggi við stórskert kjör fengi ekki staðist að álögur væru stórauknar. Borgar- stjóri hefði rökstutt, nauðsyn hinna háu gjalda með því að sveit- arfélög væru stórskuldug, en sú röksemd gilti tæpast um Reykja- vík. Davíð Oddsson, borgarstjóri, sagði að borgarstjórnarmeirihlut- inn fylgdi fram samræmdri stefnu og vitnaði til kosningastefnu sjálfstæðisflokksins 1982. Á síð- asta ári hefði fasteignagjalda- prósentan verið lækkuð um 15,8% og í ár væri útsvarsprósentan lækkuð úr 11,88% í 11 prósent. Það yrði ekki vefengt, að óbreytt álagningarhlutfall leiði til meiri skattbyrði gjaldenda við minnk- andi verðbólgu, meðan gjöld árs- ins væru reiknuð af tekjum næst- liðins árs. Verðbólguhraðinn ynni ekki með skattgreiðendum á sama hátt og verið hefði í óðaverðbólgu liðinna ára. Hafa verður í huga að þessi lækkun útsvarsins væri ekki árbundin í huga meirihluta borg- arstjórnar, heldur væri hér um varanlega lækkun að ræða, sem muni skila sér í beinhörðum pen- ingum til almennings, þegar jafn- vægi hefur komist á efnahagslíf þjóðarinnar. í raun væri nú horfið frá skattstefnu vinstri stjórnar í Reykjavík. Áhrif kjaraskerðingar- innar verða minni vegna lækkun- ar útsvarsins í 11%. Þeir liðir í frumvarpinu hækkuðu mest þar sem borgin ein réði ekki ferðinni, heldur borgin og ríkið í samein- ingu. Fleiri þættir skiptu einnig máli, t.d. hvað Bæjarútgerð Reykjavíkur varðaði, þá hefðu slæmar horfur um ástand fiski- stofnanna þau áhrif m.a. að til- kostnaður við útgerðina yrði svo mikill á næsta ári miðað við óbreyttan rekstur að það gerði það að verkum að útilokað væri að lækka útsvarið meira en gert væri. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn báru fram frávísun- artillögu við tillögu Framsóknar- flokksins um fasteignagjöld. Þar sagði að borgarfulltrúar Fram- Mikligarður: „Fyrirtækið getur ekki upp á sitt eindæmi gengið frá útkeyrslunni u sagði Davíð Oddsson borgarstjóri við umræður í borgarstjórn „Verslunin Mikligarður getur ekki fremur en önnur fyrirtæki upp á sitt eindæmi gengið frá þessari útkeyrslu og beint umferð frá verzluninni inn á þunga umferðar- götu. Það eru borgaryfirvöld, skipulagsnefnd, umferðarnefnd og jafnvel hafnarstjórn vegna stað- setningar stjórmarkaðarins sem eru ákvörðunaraðilar í þessu máli. Persónulega tel ég það vera út í bláinn að heimila þessa útkeyrslu vegna þungrar umferðar á Klepps- veginum. Þarna var fyrir tenging til bráðabirgða vegna framkvæmda verktaka, en ekki er gert ráð fyrir henni á skipulagi þessa svæðis, það er aðeins gert ráð fyrir henni á teikningum SÍS sem hvergi hafa hlotið samþykki réttra yfirvalda," sagði Davíð Oddsson borgarstjóri við umræður í borgarstjórn á fimmtudag um tillögu Öddu Báru Sigfúsdóttur borgarfulltrúa Alþýðu- bandalagsins og Kristjáns Bene- diktssonar borgarfulltrúa Fram- sóknarflokksins um að vegatálm- um á útkeyrslu frá verzluninni Miklagarði yrði rutt úr vegi þegar í stað. Atöldu þau þessa framkvæmd borgarstjóra harðlega. Adda Bára Sigfúsdóttir sagði að engin umferðaróhöpp eða slys hefðu orðið í umferð um tenging- una, en verzlunin byði mjög gott verð á vörum sínum og því væri umferð við hana mjög mikil. Hvers vegna vildi borgarstjóri þá leggja stein í götu SÍS og KRON? Og spyrði hún um það hvort borgarstjóri ætlaði að halda þessu „meiningarlausa stríði við borgarbúa" áfram? Vitnaði Adda Bára í bréf forráðamanna Mikla- garðs til embættismanna borgar- innar frá 7. nóvember sl., en þá hafði malbikun vegarins þegar farið fram. í bréfinu komu fram þakkir þeirra fyrir skilning og ábendingar af þeirra hálfu sem fram hefðu komið á viðræðu- fundi þeirra þó nokkru áður. Á þeim fundi, sem m.a. gatnamála- stjóri hefði setið, hefði verið rætt um að beina umferð frá verzlun- inni inn á Kleppsveg um um- rædda tengingu. Kristján Benediktsson sagði að um malbikun vegarins hefði ver- ið rætt við embættismenn borg- arinnar og hefði sú ráðstófun ekki átt að koma borgaryfirvöld- um á óvart. Það væri hlutverk borgaryfirvalda að greiða fyrir einstaklingum og fyrirtækjum en ekki að leggja stein í götu þeirra, en sú ákvörðun borgarstjóra að loka veginum væri vanhugsuð og jafnvel gerræðisleg. Borgarstjóri vísaði á bug þeim fullyrðingum að embættismenn borgarinnar hefðu samþykkt malbikunarframkvæmdir stór- markaðarins á vegarspottanum og kvaðst hann telja það óeðli- legt að Adda Bára, sem setið hefði í stjórn KRON, annars eig- anda verzlunarinnar Miklagarðs, tæki þetta mál upp í borgar- stjórn og vitnaði þar jafnframt í einhliða heimildir frá forráða- mónnum fyrirtækisins. Tillaga Öddu Báru og Krist- jáns Benediktssonar hlaut at- kvæði borgarfulltrúa Alþýðu- bandalagsins og Framsóknar- flokksins en ekki annarra borg- arfulltrúa og því ekki stuðning. Á fundi borgarráðs á þriðju- dag var þessu máli vísað til um- sagnar umferðarnefndar og skipulagsnefndar. Borgarstjórn: Fjárveitingar ríkisins til heilsugæzlu í borginni aðeins 100 þúsund krónur í JANÚAR sl. samþykkti borgarstjórn að komið yrði á kerfisbreytingu í Reykjavfk á sviði heilsuverndar og heirailislækninga í sararæmi við lög um heilbrigðisþjónustu frá 1978. Var undirbúningur þegar hafinn að breyting- unni og var áætlað að hún yrði nú um áramótin. „Það er ekki um uppgjöf að ríkisins hálfu hefur engin fyrir- ræða hjá Heilbrigðisráði þótt það horfist í augu við staðreyndir eins og þær að engar stöður fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga liggja fyrir eða hafa verið aug- lýstar, talsmenn ríkisins hafa talið skorta lagaheimild fyrir því að ríkissjóðúr taki sjúkraliða við heimahjúkrun á launaskrá og því er óleyst hvernig standa skuli að þessari þjónustu hér í borginni eftir að ákvæði laga um heil- brigðisþjónustu taka gildi og þessi þjónusta flyst alfarið yfir á heilsugæslustöðvarnar. Samning- ar við lækna Tryggingastofnunar ríkisins eru enn ekki gerðir og af greiðsla átt sér stað þrátt fyrir endurteknar áskoranir á grund- velli þess að núverandi ástand í heilbrigðisþjónustu utan sjúkra- húsa er óviðunandi. Og fyrir ligg- ur að fjárveitingar ríkisins til heilsugæzlu í Reykjavík 1984 virðist ætla að slá öll lægðarmet, en það endurspeglar e.t.v. aðild Reykvíkinga að Alþingi íslend- inga," sagði Katrín Fjeldsted, borgarfulltrúi Sjálfstæðis- flokksins við umræður í borgar- stjórn á fimmtudag um tillögu Öddu Báru Sigfúsdóttur, borgar- fulltrúa Alþýðubandalagsins, um að kerfisbreyting á sviði heilsu- verndar og heimilislækninga komi til framkvæmda 1. apríl nk. Sagði Katrín það með öllu óraunhæft að miða við ákveðna dagsetningu í þessu efni, þar sem enn væri margt óljóst um endan- lega framkvæmd breytingarinn- ar. Var heilbrigðisráði falið að vinna áfram að kerfisbreyting- unni og ná þeim áfanga á næsta ári að viðurkenning fáist á starf- semi heilsugæslustöðva í bráðab- irgðahúsnæði í Domus Medica og Þórsögu. Jafnframt að áfram verði unnið að nýrri heilsugæslu- stöð fyrir Breiðholt III. Á þeim heilsugæslustöðvum þar sem hús- næði er þegar fyrir hendi verði læknum fjölgað, en það eru heilsugæslustóðvar Fossvogs, Árbæjar og miðbæjar. Skorað á þingmenn Reykjavíkur Borgarstjórn samþykkti þá til- lögu Katrínar Fjeldsted í fram- haldi af þessum umræðum að beina því til þingmanna Reykja- víkur og fjárveitinganefndar að framlag ríkisins til uppbyggingar heilsugæzlustöðva í borginni á árinu 1984 verði hækkað, en það er nú áætlað 100 þúsund krónur. Borginni verði þannig gert kleift að halda áfram við verkefni á því sviði. Var það sérstaklega áréttað að tillögur fjárveitinganefndar leiði alls ekki til þess að borgin geti staðið við lögbundnar skyld- ur sínar um veitta heilbrigðis- þjónustu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.