Morgunblaðið - 11.09.1985, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 11.09.1985, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 11. SEPTEMBER 1985 Matthías Bjarnason: Efast um þing- meirihluta fyrir kvótakerfinu Nordfoto/Símamynd Kinar Ágústsson, sendiherra, Eyjólfur Konrið Jónsson, formaður aUnríkismálanefndar Alþingis, dr. Taiwani, sér- fræðingur íslendinga í hafsbotnsmálum, og Hans G. Andersen, sendiherra, ásamt dönsku fulltrúunum Nils Bol, riðuneytisstjóra utanríkisraðuneytisins, P. Briickner, skrifstofustjóra utanríkisriðuneytisins, og Daniel Nols, eftir fundinn í Kaupmannahöfn í gærmorgun. Fundur með íslendingum og Dönum um Rockall: Ákveöið að undirbúa rannsóknir á svæðinu íslendingar og Danir héldu með sér fund í Kaupmannahöfn í gær- morgun um Hatton-Rockall-svæðið. Fundinn sátu fyrir íslands hönd Eyj- ólfur Konráð Jónsson, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, Hans G. Andersen, sendiherra, Ein- ar Ágústsson, sendiherra, og dr. Talwani, sérfræðingur íslendinga í hafsbotnsmilum. N'iels Bol, riðu- neytisstjóri danska utanríkisráðu- neytisins og P. Brtickner, skrífstofu- stjóri utanríkisriðuneytisins, situ fundinn i vegum Dana, isamt rið- gjöfum og sérfræðingum. Blaðamaður hafði tal af Eyjólfi Konráð Jónssyni í Kaupmanna- höfn og innti eftir því hvað fram hefði komið á fundinum: „Þetta var ánægjulegur fundur, þar sem sameiginleg hagsmuna- mál Dana og Færeyinga annars vegar og íslendinga hins vegar, voru rædd og ákveðið að halda áfram nánu sambandi og sam- starfi þjóðanna," sagði Eyjólfur. „Menn voru sammála um að taka strax til nákvæmrar athug- unar og undirbúnings sameigin- legar vísindarannsóknir fslend- inga og Dana á Hatton-Rockall Eimskip leigir ms. Vesturland EIMSKIPAFÉLAG íslands hf. hefur gert samning við Nesskip hf. um þurrleigu til þríggja ira i flutninga- skipinu ms. Vesturlandi. Eimskip mun taka við rekstri skipsins í byrjun október, en Vesturlandið kemur í staö Urriðafoss, sem Eimskip hefur selt úr landi og verður afhentur nýj- um eiganda í þessari viku. Vestur- landið mun einkum verða í járn- blendisflutningum, auk annarra stór- flutninga i vegum Eimskips. Ms. Vesturland er 999 brúttó- rúmlestir að stærð, burðargeta þess er 2.500 tonn og lestarrými 160.000 rúmfet. Hörður Sigurgestsson forstjóri Eimskips sagði að Urriðafoss hefði verið seldur vegna þess að hann hefði verið of lítill fyrir þá flutn- inga sem honum voru ætlaðir. Eimskipafélagið hefði síðan ákveð- ið að leigja innlent skip, frekar en kaupa nýtt. Urriðafoss var seldur til Korsíku fyrir u.þ.b. 400 þúsund dollara. hafsbotnssvæðinu. Dr. Talwani var falið að gera greinargerð um fyrirkomulag slíkra rannsókna og ráð fyrir því gert að sérfræðingar beggja aðila hittust síðar í haust til að ganga frá endanlegum til- lögum. Mikið var auðvitað um það rætt hver væru æskilegustu skrefin í samstarfi þjóðanna nú alveg á næstunni og ákveðið að halda ann- an umræöufund bráðlega. Báðir aðilar lýstu þeirri skoðun sinni að æskilegt væri að ræða málin frekar við Breta, þar sem þeir hefðu ætíð verið reiðubúnir til formlegra viðræðna og íslend- ingar kváðu sig geta fallist á að ræða við Ira, ef þeir þá kærðu sig um það. Er þess því að vænta að þriggja eða fjögurra ríkja viðræður geti hafist áður en íangt um líður," sagði Eyjólfur Konráð Jónsson að lokum. Dr. Talwani og Hans G. Ander- sen koma fyrir utanríkismála- nefnd á fimmtudag til þess að greina frá niðurstoðum fundarins í Kaupmannahöfn. „ÉG HEF avallt verið i móti kvóta og ég tel að istand sjivar sé miklu betra en verið hefur," sagði Matthí- as Bjarnason samgönguriðherra er Morgunblaðið innti hann ilits á ilyktun kjördæmisþings Framsókn- arflokksins i Vestfjörðum um sjiv- Vopnafjörðnr: Framleiðslan 25—30 % minni Vopnafírði, 10. september. BÓNUSVERKFALL hófst í frysti húsi Tanga hf. í morgun. Að sögn Péturs ísleifssonar, verkstjóra, virð- ist vinnslan dragast saman um 25—30%. Um 50 tonn af fiski eru nú til í frystihúsinu og sagði Pétur að takast myndi að vinna allt það hrá- efni, iður en það skemmdist, en þi yrði að salta hluta þess. Aðspurður um það hvort frysti- húsinu yrði lokað, ef verkfallið yrði Iangt, sagði að Pétur að ekk- ert væri ákveðið enn í þeim mál- um, en vissulega væri það inní myndinni. Hann tók fram að lok- um að sér fyndist slælega að samningamálunum staðið að byrja ekki samningaviðræður fyrr en komið væri fram á haust í ljósi þess að bónussamningar hefðu verið lausir um síðustu áramót. Fólk sem rætt var við í frysti- húsinu var yfirleitt óánægt með þetta verkfall og sögðust sumir allt eins eiga von á að þetta gæti staðið lengi. B.B. arútvegsmil, þar sem þess var kraf- ist að kvótakerfið verði þegar i næsta iri afnumið. „Það er vaxahdi hitastig í sjón- um, sem gefur fiskistofnunum aukna vaxtarmöguleika og það er alveg örugglega mun meiri fisk- gengd en verið hefur," sagði Matthías, „ég er því bjartsýnn á það að við megum veiða meira." Matthías sagðist hins vegar vera alveg sammála vísinda- mönnum okkar í því að það yrði að vera aðhald og eftirlit með veiðun- um. Við mættum á hinn bóginn ekki haga okkur þannig við stjórn- un veiðanna að við sigldum hrað- byri inn í fátækt og aumingja- skap. „Þess vegna er ég alveg undrandi á því," sagði Matthías, „að nú er verið að ræða um að kvótakerfið verði sjálfgefinn hlut- ur á næsta ári. Núgildandi löggjöf nær aðeins til ársins í ár og ég dreg það mjog í efa að það sé þing- meirihluti fyrir framhaldi þeirrar löggjafar." Tvö skip seldu í Grimsby og Hull TVÖ íslenzk fiskiskip seldu afla sinn erlendis í gær. Fengu þau tæpar 44 krónur að meðaltali fyrir hvert kíló. Þorri SU seldi 36,6 lestir í Grimsby. Heildarverð var 1.606.500 krónur, meðalverð 43,85. Bliki EA seldi 59,9 lestir í Hull. Heildarverð var 2.624.100 krónur, meðalverð 43,80. Upplausn á framkvæmdastjómarfundi Alþýðubandalagsins: Tillögum Svavars hafnað eða breytt Fær ekki einn að flytja framsögu á miðstjórnarfundi ÞAÐ VAR fitt um kveðjur milli formanns Alþýðubandalagsins, Svavars Gestssonar, og fulltrúa í framkvæmdastjórn flokksins eftir að framkvæmdastjórnarfundur leystist upp i mánudagskvöld. Hafði þi tillögum formannsins um ræðumenn i miðstjórnarfundi flokksins 4.—6. október nk. veríð hafnað eða breytt og ennfremur gerði Ólafur Ragnar Grímsson formaður framkvæmdastjórnar- innar athugasemd við að Hjörleif- ur Guttormsson alþingismaður og fyrnim iðnaðarriðherra verði ræðumaður i nimstefnu flokksins um nýja sókn í atvinnulífinu sem fram i að fara sunnudaginn 22. september nk. Sagði Ólafur m.a. þitttöku Hjörleifs í nimstefnunni setja „pólitíska slagsíðu" i hana. Á fundi framkvæmdastjórnar- innar átti m.a. að ræða umsögn Æskulýðsfylkingar Alþýðu- bandalagsins um niðurstöður svonefndrar mæðranefndar Al- þýðubandalagsins um stoðu flokksins, sem borist hafði stjórninni. Umsögnin kom aldrei til umræðu þar sem fundurinn leystist upp vegna deilna for- mannsins og fulltrúa í fram- kvæmdastjórn. Miðstjórnar- fundur Alþýðubandalagsins er fyrirhugaður 4.-6. október nk. og aðalviðfangsefni verður und- irbúningur landsfundar 7.—10. nóvember nk., innanflokksmál og utanríkismál. í umræðum á framkvæmda- stjórnarfundinum gerði for- maðurinn, Svavar Gestsson, grein fyrir þeirri skoðun sinni að honum sjálfum bæri að hafa -framsögu um stoðu flokksins og innanflokksmál á miðstjórnar- fundinum. Guðrún Helgadóttir alþingismaður kom aftur á móti fram með þá tillogu, að Rann- veig Traustadóttir, einn fulltrúi í mæðranefndinni svonefndu, yrði framsogumaður. Sú tillaga var studd af fundarmönnum, m.a. formanni framkvæmda- stjórnarinnar, Ólafi Ragnari, að Svavar — fundar- menn snerust gegn honum. Ólafur Ragnar afþakkaði ræðu um utanríkismil. Hjörleifur — setur „pólitíska slagsíðu" i nimstefnu. þau flyttu bæði framsogu Svavar og Rannveig. Þá gerði Svavar ennfremur tillogu um að ólafur Ragnar Grímsson, Hjörleifur Guttormsson og Guðrún Helga- dóttir önnuðust umfjöllun um utanríkismál á miðstjórnarfund- inum. ólafur Ragnar lýsti þá þeirri skoðun sinni að hann sæi ekki hvað hann hefði að gera í þeim hópi, afbað þátttöku og sagðist telja nægilegt að þau Hjörleifur og Guðrún önnuðust málið. Viðmælendum Mbl. í fram- kvæmdastjórn ber ekki saman um hver endanleg afgreiðsla þessara mála var þar sem fund- urinn leystist upp eftir þessar afgreiðslur, en næsti fram- kvæmdastjórnarfundur er nk. mánudag. Þá bar það og til tið- inda á fundinum, að formaður framkvæmdastjórnar, ólafur Ragnar Grímsson, gerði athuga- semd við það að Hjörleifi Gutt- ormssyni skuli ætlað að flytja ræðu á námstefnu Alþýðubanda- lagsins um nýja sókn í atvinnu- lífinu, sem fram á að fara sunnu- daginn 22. september nk., en auglýst hefur verið að Hjörleifur eigi að flytja þar „hugleiðingu um stjórnmál og atvinnuþróun." Sagðist hann m.a. álíta að nær- vera Hjörleifs sem ræðumanns myndi setja „pólitíska slagsíðu" á námstefnuna. Hann gerði ennfremur fyrirspurn um hver tekið hefði ákvörðun um að Hjörleifur flytti þessa ræðu. Engin svör fengust við því, hvorki frá formanni flokksins né öðrum, en þeir Helgi Guðmunds- son og össur Skarphéðínsson, sem sætu áttu í undirbúnings- nefnd fyrir námstefnuna, greindu frá því að undirbúnings- nefndin ætti þar enga aðild að.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.