Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUMNUDAGUR 22. NÓVEMBER 1987 Veitingastaður til sölu Góður veitingastaður í hjarta borgarinnar er til sölu. Einstakt tækifæri fyrir samhenta aðila. Upplýsingar á skrifstofu okkar. Lögmenn, Borgartúni, sími 29888. ^ÍÆSVANGÍJÍI1 Vto FASTEIGNASALA -^ JV BORGARTÚNI29.2.HÆÐ. ?f 62-17-17 Opið í dag kl. 1-3 VANTAR A SKRA NYLEGAR 2JA OG 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR Stærri eignir Dverghamrar Ca 170 fm fokh. einbhús á fráb. stað við Dverghamra. Verð 5,8 Einbýli Holtagerði Ca 150 fm gott hús á stórri lóð. Bílsk. 6 svefnherb. Afh. 1.8. 1988. Verð 6,8 millj. Einb. - Mosfellsbær Ca 307 fm glæsil. nýtt hús við Leiru- tanga. Eignin er ekki fullbúin en mjög smekklega innréttuö. í "J borgarinnar Ca 470 fm reysul. hús viö Amt- mannsstíg. Húsið stendur á 200 fm eignarl. er í dag notað sem ibhúsn. Býður uppá ýmsa mögul. Frábær staosetnlng. Verð 15 millj. Raðh. Vogatungu Ca 75 fm raðh. á einni hæð. Sérhannað fyrir eldri borgara. Afh. næsta sumar fullb. Verð 4.8 millj. Raðh. Bröttubrekku Ca 305 fm raðh. á fráb. stað i Suöurhliðum Kðpav. Ný eldhinnr., stórar sólsvalir. Verð 7,5 millj. Raðh. - Framnesvegi Ca 200 fm raðhús á þremur hæöum. Verð 5,7 millj. Háteigsv. - hæð/ris Ca 240 fm vönduð eign á góðum stað. Bilsk. Skipti mögul. á minni sérh. Raðhús - Hofslundi Gbæ Ca 160 fm fallegt raðhús á einni hæð með bilsk. á sérlega rólegum og góðum stað í Garðabæ. 4ra-5 herb. Ægisíða Samtals ca 140 fm falleg efri hæð og ris. Parket. Samþ. teikn. á stækkun á kvistum. Nýtt gler. Verð 4,8-5 millj. Kleppsvegur v. Sund Ca 100 fm góð íb. í lyftubl. Suðursv. Verð 4,3 millj. Sundin Ca 120 fm sérh. og ris í tvib. Bílsk. Garður í rækt. Verð 5,6 millj. Fálkagata - parh. Ca 100 fm sfcemmtil. parh. á tveimur hæðum. Góður garður. Verð 3,8 millj. Sérh./Þinghólsbraut Ca 150 fm góð ib. á 1. hæð. Svalir og garðstofa. 4 svefnherb. Frábært útsýni. Afh. égúst 1988. Verð 6,2 millj. Kambsvegur Ca 120 fm góð jarðhæð é fráb. stað. Verð 4,5 millj. Sérh. - Njörvasund Ca 110 fm falleg neðri sérh. Par- ket á stofu. Suðursv. Bílsk. Verð 5,2 millj. Dverghamrar Ca 165 fm falleg neðri sérh. Til afh. fljótl. fullb. utan, fokh. innan. Fast verð 4,1 millj. Lundarbrekka - Kóp. Ca 115 fm falleg íb. á 3. hæð. Sv. í suð- ur og norður. Góð staðs. Verð 4,8 millj. Álfheimar Ca 110 fm góð íb. Fráb. útsýni. Suð- ursv. Verð 3,7 millj. Laugavegur Ca 114 fm á 3. hæð í stoinhúsi. Nýtist sem íb. eða sfcrífsthúsn. Austurberg m. bflsk. Ca 110 fm falleg íb. á 3. hæð í fjölbýlis- húsi. Stórar suðursv. Verð 4,3 millj. 3ja herb. Bergþórugata Ca 80 fm góð íb. á 1. hæð. Verð 3,5 millj. Sérh. í Vogartungu 3 sérh., stærðir frá 85-100 fm á fráb. stað i Suðurhlíðum Kópav. Sérhannað fyrir eldrí borgara. Afh. fullb. næsta sumar. Verð frá 4,5 millj. Vesturgata Ca 97 fm góð jarðh. Mikið endurn. eign. Sérinng. Góð geymsla innan fb. Furugrund - Kóp. Ca 85 fm góð ib. á 2. hæð. Suð- ursv. Auka herb. í kj. Ákv. sala. Framnesvegur - 3ja-4ra Ca 50 fm fb. ásamt 25 fm aukaherb. i kj. Verð 3,5 millj. Hraunbær Ca 70 fm ágæt íb. é 2. hæð. Verð 3,5 m. Vantar í Kópav. Höfúm fjárst. fcaupanda að 3ja-4ra herb. íb. i Kópav. Greiðsla allt að 1,5 millj. é oin- um mánuði. Hverfisgata - ákv. sala Ca 110 fm íb. á 2. hæð. Verð 3,2 millj. 2ja herb. Karlagata Ca 55 fm gullfalleg endurn. kjfb. Parket. Súluhólar Ca 60 fm falleg íb. á 2. hæð. SA-sv. Verð 2,8 millj. Krummahólar/m. bflag. Ca 50 fm falleg íb. á 4. hæð i lyftu- blokk. Verð 3 rnillj. Víðimelur Ca 42 fm kjíb. Verð 2 millj. Hverfisgata Ca 60 fm risib. Litiö undir súð. Verð 2 m. Ugluhólar Ca 60 fm falleg jarðh. Verð 2,7 m. Njálsgata Ca 55 fm falleg risíb. Verð 1,8 millj. Makaskipti Tómasarhagi Ca 130 fm falleg efri hæð. Fæst í skipt- um fyrir stærri eign i Vesturborginni. Kaplaskjólsvegur Ca 120 fm glæsil. íb. i lyftuh. Fæst i skiptum fyr\r sérbýli í Vesturborginni eða á Nesinu. Ránargata Ca 100 fm falleg ib. i nýl. hús. Fæst i skiptum fyrir lítið raðh. ! Rvik. Hoítagerði - Kóp. Ca 100 fm íb. m. bílsfc. Fæst i sfciptum fyrir sérbýli í Kóp. Bólstaðahlíð Ca 135 fm göð íb. á 3. hæð. Bilskrétt- ur. Einungis f skiptum fyrir sérb. I Rvik eða Kóp. Fyrirtæki Hófum til sölu fyrlrtækið Kjarnaborun sf. á Solfossi. Guðmundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, Viðar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. HUÓMTÆKI Til leigu Bíldshöfði 10 ira BpLxn E3 1. hæð: 500 fm., lofthæö 3,3 m. Tvennar innkeyrsludyr. 2. hæð: 1050 fm., lofthæð 2,7-4 m. Húsnæðiö er bjart og nýstandsett. Rúmgóð bílastæði. Til leigu nú þegar. Upplýsingar í síma 32233. SKEIFAM r^ 685556 FASTEiarNATVUÐLXJN [77VY1 WWWWWW ®i SKEIFUNNI 11A II M 1 === MAGNÚS HILMARSSON JÓN G. SANDHOLT [Vl/J F]? LÖGMENN: JÓN MAGNÚSSON HDL. Seljendur fasteigna athugið! Vegna gífuriega mikillar sölu undan- farið bráðvantar okkur allar gerðir eigna á skrá. Skoðum og verðmetum eignir samdægurs. - Skýr svör. - Skjót þjónusta. Einbýli og raðhús MOSFELLSBÆR - PAR- HÚS Sérbýli á svipuðu verði og ibúö i blokk Opið kl. 1-3 MIÐVANGUR - HF. Falleg íb. á 3. hæð i lyftublokk ca 80 fm. Suðursv. Ákv. sala. Höfum í einkasölu glæsileg parhús á mjög góðum stað við Lindarbyggð i Mosfollsbæ. Húsin eru ca 156 fm é eínni hæð, með lauf- sfcála og bílskýli. Afh. fullbúin og máluð aö utan, fokh. eða tilb. undir tréverk aö innan. Hagstætt verð. Teikningar og allar upplýs- ingar á skrifstofu okkar. Bygglngaraðili: Áfftárós hf. BYGGÐARHOLT/MOS. Fallegt raöh. á einni hæð, ca 145 fm, ásamt 20 fm biisfc. 4 svefnherb., fal- legar innr. Ræktuð lóð. Samþ. teikn. fyrír byggingu á loufskála. Verð 6,4 millj. KJALARNES - EINB. ÓSKAST Höfum mjög góðan kaupanda að einbhúsi á Kjalarnesi. Ýmsir mögul. HOLTAHVERFI - MOS. Fallegt einb. á einni hæð ca 145 fm ésamt ca 36 fm bilsk. Goöar innr. Ræktuð lóð. HF. - NORÐURBÆR Höfum i einkasölu glæsil. einbhús á tveimur hæðum ca 310 fm ásamt ca 70 fm bflsk. Sér 2ja herb. íb. á jarðhæð. Getur verið stærri. Fallegar innr. Arinstofa, gufubaö o.fl. Falieg ræktuö lóð. BRATTHOLT - MÖS. Fallegt parh. sem er kj. og hæð ca 160 fm. Góðar innr. Falleg ræktuð lóð. Ákv. sala. Verð 5,2 millj. JAKASEL Fallegt parhús, hæð og ris, ca 126 fm. Skipti ósfcast á 4ra herb. ib. i Seljahverfi. Verð 5,6 millj. ÞINGÁS Höfum til sölu fofch. einbhús sem er hæð og ris ca 200 fm með ca 25 fm bilsk. Verð 4,3. Verð tilb. að utan, fokh. að innan, 5,0 millj. 5-6 herb. og sérh. VANTAR SÉRHÆÐ Höfum fjárst. og góðan kaup. að sérh. m. bifsk. eða bílskrátti í Vesturbæ eöa Hliðum. KLEPPSHOLT Falleg sérh. ca 100 fm ásamt ca 25 fm bilsk. Nýir gluggar og gler. Byggróttur ofan á húsið fylgir. Verð 4,9 millj. 4ra-5 herb. 4RA - VANTAR - í BÖKKUM Höfum góðan kaup. að 4ra herb. fb. í Neðra-Breiðholti. FÍFUSEL Höfum í einkas. glæsil. 3ja-4ra herb. ib. á einni og hálfri hæö ca 100 fm. Suðvestsv. Verð 4,1 millj. EYJABAKKI Falleg fb. á 2. hæð ca 110 fm. Suð-vest- ursv. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Verð 4 millj. 3ia herb. VESTURBERG Falleg íb. é 7. hæð ca 80 fm. Suðvestsv. Frábært útsýni. Verð 3,5 millj. RAUÐAGERÐI Falleg fb. á jarðh. ca 100 fm. Sérinng., sórþv- hús. Tvöf. verksmgler. Verð 3,8 millj. KRÍUHÓLAR Falleg ib. á 3. hæð f lyftubl. ca 90 fm. Vestursv. Verð 3,6 millj. ENGIHJALLI Falleg íb. á 9. hæð ca 90 fm. Tvennar sval- ir. Fallegar innr. Frábært útsýni. DVERGHAMRAR Höfum til sölu ca 85 fm jarðhæð í tvíbhúsi. Sérinng. Skilast tilb. u. trév. i jan. 1988. Húsið skilast fullb. undir máln. að utan. Verð 3,8 millj. LANGHOLTSVEGUR Góð íb. í kj., ca 75 fm. Sér lóö. Sér inng. Skipti mögul. á 4ra herb. fb. i sama hverfi. 2ja herb. BJARNASTIGUR Falleg íb. ca 50 á 2. hæð í 3ja hæða steinh. Laus strax. Ákv. sala. Verö 2,3 millj. Annað VERSLUNAR- OG SKRIFSTHÚSN. VIÐ RAUÐARÁRSTÍG Af sérstökum ástæðum er ennþá óseld ca 580 fm götuhæð undir verslun eða skrifst. í nýju húsi á besta stað við Rauðarárstig í Rvík. Selst fullfrág. að utan, tilb. u. trév. aö innan. Til afh. fljótt. Gott verð. Byggingar- aðili Álftárós. GRUNDARSTÍGUR Mjög gott sfcrífstofupláss á jarðhæð ca 55 fm. Sérinng. Mikiö endurn. Laust strax. Uppl. á skrifst. SÓLBAÐSSTOFA Höfum til sölu sólbaöstofu i fuflum rekstri i miðborginnl. Góðir mögul. SOLUTURN Höfum til sölu góðan söluturn ásamt mynd- bandal. í austurborginni. Góð velta. HAFNARFJÖRÐUR - NORÐURBÆR Höfum í einkasölu glæsil. einbhús á tveimur hæðum ca 310 fm ásamt ca 70 fm bílsk. Sér 2ja herb. íb. á jarðhæð. Getur verið stærri. Fallegar innr. Arinstofa, gufubað o.fl. Falleg ræktuð lóð. FISKISLÓÐ, ÖRFIRISEY - IÐNAÐARHÚSN. Höfum til sölu ca 180 frn í þessu glæsil. iðnaðarhúsn. sem er á eínni hæð. Lofth, 6 m. Skilast fullb. utan, tilb. u. trév. innan. Hægt er að setja milligólf í húsið. Afh. í febr. '88. Teikn. á skrifst. Byggverktaki: Byggðaverk. Verð 5,5 millj. RAUÐAGERÐI - 3JA HERB. Hötum fallega 3ja herb. ib. á jarðh., ca 100 fm. Sérinng., sérþvhús. Verð 3,8 millj. ENGIHJALLI - 3JA HERB. Höfum til sölu fallega 3ja herb. ib. á 9. hæð ca 90 fm í lyftublokk. Tvennar svalir í suður og austur. Frábært út- sýni. Þvottahús á hæðinni. Ákv. sala. BRATTHOLT - MOSFELLSBÆR Höfum í einkas. fallegt parh. sem er kj. og hæð samt. ca 160 fm. Á hæöinní er stofa, eldh. og 2 svefnh. í kj. er rúmg. baðh., stórt herb. (sem geta auðveldl. verið 2 svefnh.), þvottah. ofl. Fallegar innr. Ákv. sala. Verð 5,2 millj. VESTURBERG - 3JA HERB. Höfum í einkas. fallega 3ja herb. íb. á 7. hæð í lyftubl. v. Vesturberg. Suðvestsv. Frábært útsýni yfir borgina. Þvottah. á hæðinní. Verð 3,5 millj. SMIÐJUVEGUR - KÓP. - IÐNAÐARHÚSN. Höfum til sölu mjög gott atvinfiuhúsn. á alnni hæð ca 340 fm. Setet tilb. u. trév, þ.e.a.s. pússað utan og innan. Teikn. é skrffst.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.