Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 22. NÓVEMBER 1987 Bókaverslun - gott fyrirtæki - Af sérstökum ástæðum er til sölu bókaverslun sem er í eigin húsnæði í nýrri og glæsilegri verslunarmiðstöð. Verslunin selur einnig gjafavörur og leikföng. Til greina kemur að selja verslunarreksturinn með eða án fasteignar. Upplýsingar veittar á skrifstofu undirritaðra. Lögmenn Skeif unni 11, Sigurður Sigurjónsson hdl., Ásgeir Björnsson fulltr., sími 687400. ísllwSJUOFNAR ÞINGIIOLT - FASTEIGNASALAN - BANKASTRÆTI S 29455 VEGNA ÓVENJU MIKILLAR SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR GERÐIRFASTEIGNAÁ SÖLUSKRÁ EINBYLISHÚS NORÐURBRAUT-HF. Opiðkl.1-4. LOGAFOLD 3 D aiIEP: p ffil FlOFl Vorum að fá í sölu hús sem er ca 350 fm sem skiptist i 120 fm íb. m. 4 svefnh. og atvhúsn. sem eru 2 stórir salir o.fl. ÁLFABERQ-HF. Glæsil. ca 380 fm einbhús á tveimur hæöum. Gert ráð f. séríb. á jaröh. Stór tvöf. bílsk. Efri hæð er svo til fullb. Neðri hæð ófrág. Hagst. áhv. lán. Verð 8,3 millj. SÉRBÝLIÁSELTJNESI ÓSKAST Leitum að góðu einbhúsi eða raðh. á Seltjnesi fyrir fjárst. kaupanda. 4 svefn- herb. æskil. Verðhugm.: 9-11 millj. SÚLUNES-GB Vorum að fá i sölu góða sérhæð vel staðsetta sem afh. fokh. að innan. Húsið múrhúðað að utan og frág. þak. Stærð efri hæð 146 fm ásamt 29 fm bílsk. Verð 3,9 millj. HÁTEIGSVEGUR Ca 170 fm sérh. ásamt 70 fm risi. Stór- ar stofur, eldh. m. endurn. innr. og búri innaf, 7 svefnherb. Stór bilsk. Ákv. sala eða skipti á minni hæð. GARÐASTRÆTI Skemmtil. ca 120-130 fm ib. á 3. hæð. Franskir gluggar. Nýl. innr. f elrih., þvhús innaf eldh., sv-svallr. BÍIsk. Verð 5,2 millj. 2JA HERB. VANTAR góða 2ja herb. íb. á 1. hæð i Austurb. fyrir fjársterkan kaupanda. KARLAGATA Falleg ca 60 fm kjíb. Mikið endurn. Verð 2.7-2,8 millj. BRAGAGATA Snotur ca 35 fm einstaklíb. á jarðhæð. Verð 1550-1600 þús. BERGSTAÐASTRÆTI Snotur ca 50 fm ib. í kj. Sérinng. (b. er mikið endurn. Verð 2,0 millj. RÁNARGATA Góð ca 55 fm íb. á 1. hæð i steinh. fb. er öll endurn. Verð 2,6 millj. FREYJUGATA Ca 60 fm íb. á 3. hæð. Talsv. endurn. Ekkert áhv. Verð 2,6 millj. HJARÐARHAGI Ca 35 fm einstaklib. í kj. Verð 1,2 millj. Ca 400 fm einbhús á tveimur hæðum. Stendur á 1800 fm Iðð. Stórgl. teikn. Skilast fokh. eða lengra komið. Uppl. og teikn. á skrífst. okkar. Hægt er að hafa 2 íb. í húsinu. SEUAHVERFI Vorum að fá í sölu mjög skemmtil. ca 300 fm fokh. hús sem er kj., hæð og hátt rís. Bílskplata. Áhv. lán frá Hús- næðismstjórn ca 1,2 millj. Afh. strax. Verð 5 millj. UNNARBRAUT Gott ca 230 fm parhús ásamt 30 fm bílsk. Séríb. í kj. Góður garður. Ekkert áhv. Verð 8,0 millj. 4RA-5 HERB. VANTAR góða 4ra-5 herb. íb. i Seljahv. Góður afhtími i boði. ÆGISSÍÐA Góð ca 120 fm hæð og ris. Á hæðinni eru 2 rúmg. stofur, 2 svefnh. eldh. og bað. I risi eru stórt herb. , 2 lítil herb. og geymslur. Samþ. teikn. f. stækkun á risi fylgja. Nýtt gler. Parket á stofu, góð lóð. Verð 4,8-5 millj. SELÁS Góð ca 180 fm íb. á tveimur hæðum. Vandaðar innr. Verð 6 millj. 3JA HERB. GRETTISGATA Snotur ca 45 fm ib. á 2. hæð. Serinng. Verö 1,7 millj. GRETTISGATA Gott ca 180 fm elnbhus ó stórri eignarlóð. Talsv. endurn. Bílskréttur. Laust fljótl. Verð 5,4 GUNNARSBRAUT Falleg ca 85 f m neðri sérh. Ib. er t góflu ástandi. Suðurev. Góður garður. Verð 4 millj. KRIUNES Gott ca 340 fm einbhús á tveimur hæðum. Séríb. á jarðh. Verð 9,0 millj. RAÐHUS FANNAFOLD Vorum að fa i sölu parh. á tvelm- ur hæðum sem afh. fokh. Innan en fullb. utan. Stærð 142 bitsk. Teikn. og nánarí uppl. á skrlfst. okkar. Verð 3950 þús. KRUMMAHOLAR Góð ca 85 fm íb. ásamt bilskýli. Verð 3,7-3,8 millj. KRÍUHÓLAR Góð ca 85 fm ib. á 3. hæð. Góðar vest- ursv. Verö 3,6 millj. LEIFSGATA Mjög goð ca 90 fm íb. á 2. hæð sem skiptist i tvær mjög stórar stofur, eld- hús með endurn. innr., gott hjónaherb. og baðherb. Utið áhv. Verð 3,9 millj. FREYJUGATA Ca 75 fm íb. á 2. hæð. Stofa, 2 stðr herb, eldh. og bað. Laus strax. Ekkert áhv. Verð 3,5 millj. BREKKUBYGGÐ GB. Góð ca 70 fm Ib. 2ja-3ja herb. é jarðh. Sérinng., sðrlóð. Þvotta- hús f íb. Verð 3,3 millj. SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Ca 475 fm skrifsthúsn. á 2. hæð i nýju húsi á mjog góðum staö i bænum. Afh. í mars-apríl '88. Verð 18,5 millj. Hagst. kjör. SÖLUTURN Til sölu er mjög góður söluturn í nýju hverf i. Velta tæpar 2 millj. Verð 5,7 millj. IÐNAÐARHÚSNÆÐI - KÓPAVOGI Vorum að fá í sölu ca 400 fm iðnaöar- húsn. á tveimur hæðum. Góðar innkdyr. Verð ca 8 millj. Hagst. áhv. lán ca 4 millj. I MJODDINNI Atvhúsn. á 2. hæð sem er 224 fm. Til afh. nú þegar svo til fullb. LÓÐ Velstaðs. lóð v. Stigahl. Verð ca 4 millj. BÓN-OGÞVOTTA- STÖÐ Vorum að fá I sölu bón- og þvottast. ( eigin húsn. Gott fyrirt. á góðum stað. Verð 5 millj. SÖLUTURN Til sölu er söluturn i Austurb. Góð velta verð ca 4 millj. SÖLUTURN - MYNDBANDALEIGA Höfum til sölu myndbandal. og söluturn á mjög góðum stað i Austurborginni. Lottókassi. Velta af söluturni yfir milljón á mán. Ákv. sala. IÐNAÐARHÚSNÆÐI VANTAR Okkur vantar góða 3ja herb. íb. I Rvfk f. fjárst. kaup. sem er tilb. að kaupa nú begar. 2ja millj. kr. samningsgr. I boði. rtmiiHiniHiiiiHiiiiHii, rni^í^rt Ca 900 fm nýtt iðnaðarhúsn. á jarðh. Afh. f. áramöt. Hægt að fá keypt I hlut um. Hagst. kjör. S29455 1^11540 Opið kl. 1-3 I smíðum HÖrgshlíð. 160 fm glæsil. ib. Tvennar svalir. Stórar stofur. Bílskýli og 85 fm 3ja herb. ib. í sama húsi. Afh. tilb. u. trév. i april. Öll sameign fullfrág. Alviðra - Garðabæ: tii sölu 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í nýju glæsil. húsi. Öllum ib. fylgir bilhýsi. Mikil og vönduð sameign sem afh. fullfrág. Fyratu Ibúðlrnar afh. tllb. u. trév. f feb. I VeStUrbæ: 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúðir í nýju lyftuh. Afh. í júni tilb. u. trév. Sameign fullfrág. Mögul. á bílsk. JÖklafold: TH sölu 176 fm raðh. Innb. bílsk. Afh. fljótl. Logafold: 190 fm mjög skemmtil. uinl. parhús. Innb. bilsk. Hverafold: Vorum aö fá til sölu sökkla af óvenju skemmtil. rúml. 200 fm einbhúsi. Teikn. á skrifst. Hlíðarhjalli - Kóp.: Höfum til sölu örfáar 160 fm sérh. i tvibhúsum. Bílsk. fylgir öllum íb. Teikn. á skrifst. Einbýlis- og raðhús Bleikjukvísl: 340 fm nýtt glæsil. tvíl. hús á fallegum útsýnisst. Stórar stofur, vandað eldh. og baðh. Stór innb. bilsk. Eign < sérfl. I Hraunbæ:Tiisöiuiiofmeinb- hús auk 41 fm bílsk. á mjög stórrí eignarlóð. Klapparberg: ni böiu rúmi. 150 fm einl. nýtt oinbhús á mjög skemmtil. útsstað. Saml. stofur, 3 svefnh., vandað eldh. og bað. Bilsk. Laust fljótl. EskÍholt: 300 fm tvil. einb. Innb. bílsk. Húsið er ekki fullb. í Vesturbæ Kóp.: 100 fm einb. á fallegum útsýnisst. Bílsk. Stór lóð. Skipti á tvib. í Kóp. eða Fossvogi. I FoSSVOgÍ: tH sölu ca 100 fm raðh. auk bilsk. f dag 2 íb. Aðolno í skiptum é sérb. m. bflsk. Skeiðarvogur: tíi böiu 160 fm raðhús. Laust fljótl. Verð 6,5 mlllj. GrjÓtaSek 330 fm nýl. einbh. Stór innb. bilsk. Mögul. á góðum grkj. StrýtUSel: 240 fm vandað einb. Stórar stofur, 4 svefnh. Innb. bilsk. Kleifarsel: Giæsn. iss fm tvfi. raðhús. Innb. bílsk. Elgn < sérfl. ÓskaSt ITlÍðSV.: Höfum kaup- anda að einb., parh. eða góðri sérh. Jakasel: 140 fm tv0. parh. Verð 5,4-6,6 millj. Á Arnarnesi: iBOfmelnl. hús. 4 svefnh. Stór verönd m. heitum potti. Bílskplata. Skipti á minni eign koma til greina. 4ra og 5 herb. Sérhæð á Högunum: fii sölu 120 fm falleg neðri sérh. Bllskrótt- ur. Sérhæð við Silfurteig: 135 fm falleg neðri sérhæð. fb. er mik- ið endurn. Bílskréttur. MíðleÍtÍ: 125 fm vönduð fb. á 4. hæð. Stórar stofur. Parket. Þvottah. I ib. Suðursv. Bílhýsi. Hólahverfi m. bílsk.: 117 fm falleg Ib. á 5. hæð. Lyfta, útsýni. Kleppsvegur: 100 fm góð ib. á 4. hæð. Nýstandsett eldh., 3 svefn- herb. Suðursv. Útsýni. Barmahlíð: 4ra herb. góð risíb. Nýstands. eldh., ný teppi. 3ja herb. I Norðurbæ Hf.: 3ja-4ra herb. mjog góð íb. á 2. hæð. Suiurav. Þvottah. innaf eldh. Álftahólar: 85 fm gðð ib. 0 3. hæð. Suðursv. Bílsk. Eyjabakki: 100 fm falleg tb. á 2. hæð. Parket. Nýstands. eldhús. Rauðilækur: 90 fm goð <b. á jarðh. Sérinng. Leifsgata: 100 fm gðð ib. é 2. hæð. Sk. á 2ja herb. íb. í lyftuh. Eskihlíð: Rúml. 80 fm endaib. á 3. hæð. Laua fljótl. I AUStUrbæ." 95 fm falleg ný íh. á 2. hæð. Suðursv. Friðrik Stefánsson viðski 2ja herb. Þangbakki: tii söiu goð einstib. á 7. hæð. Svalir, útsýnl. Verð 2,5 millj. r^, FASTEIGNA JjLfl MARKAÐURINN [ f I Oðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölust)., Leó E. Löve logfr. Olafur Stefánsson viðskiptatr. VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi 62 VEGNA MIKILLAR EFTIR- SPURNAR VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA NORÐURBÆR - VANTAR 250-300 fm einb. og 150 fm raðhús eða einb. Fjársterkir keupendur. SELVOGSGATA - LAUS Einb. á tveimur hæðum. 3 svefnh., 2 saml. stofur. Útigeymsla. Verð 4,3-4,5 millj. BREIÐVANGUR - PARH. 176 fm parhús á tveimur hæðum. Bflsk. Afh. frág. að utan einangr. að innan. Teikn. á skrifst. GRENIBERG - PARHÚS 6 herb. 164 fm pallbyggt parh. auk 35 fm innb. bflsk. Afh. frég. utan, fokh. innan. Teikn. á skrifst. STEKKJARHVAMMUR Glæsil. og vel sataðs. 192 fm endaraðh. á tveimur hæðum auk 25 fm bilsk. Verð 7,6 millj. KÁRSNESBRAUT Glæsil. 6 herb. 178 fm parh. á tveimur hæðum auk bilsk. Frág. utan, fokh. inna. Teikn. á skrifst. GOÐATÚN - GBÆ 5-6 herb. 175 fm einb. á einni hæð. Bílsk. Verð 6,5 millj. FAGRABERG HF./EINB. 6 herb. 130 fm einb. á tveimur hæðum. Verð 4,9-5,0 millj. Frábær útsýnisstaður. VALLARBARÐ BYGGLÓÐ Byggingarlóð fyrír einb. Allar teikn. fylgja. Uppl. á skrifst. SUÐURHVAMMUR Glæsil. raðh. á tveimur hæðum. Innb. bilsk. og sólst. Teikn. og uppl. á skrifst. HRAUNBRÚN - HF. Glæsil. 6 herb. 174 fm einb. á tveimur hæðum. Á neðri hæð er nú innr. lítil séríb. Bilsk. Fallega gróin lóð. Eign f sérfl. (Eintcasala). VITASTÍGUR - HF. 120 f m einb. á tveimur hæðum. 4 svef n- herb., 2 saml. stofur. Verð 4,3-4,5 millj. SUÐURHV. - RAÐH. Glæsil. 185 fm raðh. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Afh. frág. utan fokh. innan. Verð 4,6 millj. KVISTABERG - PARH. 140 fm parh. á einni hæð. Teikn. á skrifst. BREIÐVANGUR 5 herb. íb. auk herb. i kj. B ílsk. Verð 5 millj. STEKKJARKINN 7 herb. 160 hæð og ris. Bilskréttur og gróðurhús. Verð 5,8 millj. ÖLDUGATA — RVÍK Góð 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Ekkert áhv. Verð 4,6 millj. HRINGBRAUT - HF. Falleg 6 herb. 128 fm efri-sérh. 4 svefnh., 2 saml. stofur. Útsýnisstaður. Bflskróttur. Verð 5,6 millj. HJALLABRAUT Fallog 3ja-4ra herb. 96 fm íb. á 2. hæð. Verð 3,9 millj. ALFASKEIÐ 4ra herb. 115 fm íb. á 1. hæð. Bilsk. Verð 4,5 millj. SUÐURHVAMMUR - SÉRHÆÐ Glæsil. 105 fm ib. á neðri hæð. Afh. frág. utan fokh. að innan. Verð 2,8 inillj. Teikn. á skrifst. MIÐVANGUR Góð 3ja herb. 96 fm íb. á 2. hæð. Suö- ursv. Verð 3,8 millj. GRÆNAKINN Góð 3ja herb. 85 fm f tvíb. Allt sér. Laus I jan. '88. SMYRLAHRAUN - SKIPTI 3ja herb. 86 fm fb. ásamt bilsk. Fæst aðeins I skipum fyrir raðh. eða einb. i Hafnarf. HJALLABRAUT Goð 3ja herb. 96 fm Ib. á 3. hæð. Suð- ursv. Verð 3,9 millj. SUÐURGATA - HF. Nýl. 60 fm íb. á jarðh. Verð 2,2 millj. smArabarð Nýjar 2ja herb. 85 fm ib. með sérinng. Afh. tilb. u. trév. i febr. Verð 3350 þús. og 3450 þús. Toikn. á skrifst. HAFNARFJÖRÐUR Matvöruversl. ifullum rekstri. Heppilegt tækifæri fyrir semhenta fjölsk. Uppl. á skrffst. HVALEYRARBRAUT IÐNAÐUR/FISKVINNSLA Selst I elnu lagi eða í einingum. Teikn. á skrífst. Gjörið svo velað líta inn! ¦ Sveinn Sigurjónsson sölustj ¦ Valgeír Krrstinsson hrl. 4
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.