Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 13
- mmmsM, smmKmwz mtíms'm t? w i Krummahólar - 2ja herb. Vorum að fá í sölu 2ja herb. ca 50 fm íb. á 1. hæð. Bílskýli. Bráðvantar - mikið áliv. Bráðvantar fyrir ákv. kaupanda 3ja-4ra herb. íb. á Stór-Reykjavíkursvaeðinu með miklu áhv. Laugavegur - nýtt - 3ja herb. Tvær 3ja herb. ca 90 fm (nettó) íb. Suðursv. Fokh. að innan, fullfrág. að utan. Afh. febr. 1988. Verð 2,8 og 3,1 millj. Teikn. á skrifst. Miðvangur - Hf. - 3ja herb. Mjög góð 3ja herb. íb. á 3. hæð. Suðursv. Gott út- sýni. Verð 3,5 millj. Dalaland - 3ja herb. Mjög góð ca 90 fm (nettó) íb. á 3. hæð. Suðursv. Snyrtileg eign. Verð 4,5 millj. Eskihlíð - 3ja-4ra herb. Góð ca 110 fm (nettó) íb. á 3. hæð. Gott útsýni. Óvenju gott skápapl. Aukaherb. í kj. Verð 4,3 millj. Fannborg - Kóp. - 4ra herb. Mjög góð ca 120 fm íb. á jarðhæð (1. hæð). Snyrtil. eign. Sérinng. Bílskýli. Ákv. sala. Vesturbær - nýtt - 4ra herb. Glæsileg ca 135 fm 4ra herb. íb. í lyftublokk. Suð- ursv. Afh. fljótl. tilb. undir trév. Verð 4,7 millj. Kambsvegur - 5 herb. 5 herb. ca 140 fm íb. á 3. hæð. Geymsluloft yfir íb. Bílskréttur. Verð 5,3 millj. Borgarholtsbraut - 4ra herb. Rúmg. lítið niðurgr. 4ra herb. íb. á jarðhæð ca 100 fm nettó. Ekkert áhv. Verð 3,6 milíj. Bólstaðarhlíð - 5 herb. Mjög rúmgóð og skemmtil. rúml. 120 fm (nettó) íb. á 3. hæð í fjölbýli. 4 svefnherb. Mikil og góð sam- eign. Bílskréttur. Verð 5,1 millj. Mögul. skipti á góðu sérbýli. Þiughólsbraut - sérhæð Mjög góð sérhæð ca 150 fm á 1. hæð. Suðursv. Mjög gott útsýni. Sólstofa. Ásbúð - Gb. - parhús Glæsil. ca 250 parhús á tveimur hæðum. Mjög vel staðsett. Mikið útsýni. Tvöf. innb. bílsk. Mögul. á séríb. á neðri hæð. Hrauntunga - Kóp. - raðhús Vantar fyrir fjárst. kaupanda gott raðhús í Kópa- vogi t.d. í Hrauntungu. Laugarásvegur - einbýli Sérlega glæsilegt og vandað einb. ca 400 fm. Mjög vel staðsett á þessum eftirsótta stað. Séríb. í kj. Eign í algjörum sérflokki. Árni Stefánw. viðskfr. Bárður Tryggvason Elfar Olason Hiukui Sigurðarson Eystri Hóll - Rang. Vorum að fá í sölu jörðina Eystri Hól, Vestur- landeyjarhreppi, Rangárvallasýslu. Jörðin er u.þ.b. 500 hektarar. Byggingar m.a. ágætt stál- grindarhús 2 x 36 metrar og nýlegt refahús - að öðru leiti gamlar byggingar. Nánari upplýsingar um bújarðir gefur Magnús Leópoldsson á skrifstofu okkar. mióstöóin HÁTÚNI 2BSTOFNSETT1958 Sveinn Skúlason hdl. 0 Opið í dag kl. 12-4 Raðhús og einbýli MARKHOLT - MOS. Fallegt 146'fm einb. ásamt stórum bflsk. Nýtt eldhús. Mjög stór garður. Garðstof a. Akv. sala. Vorð 6,6 mlllj BIRKIGRUND Glæsil. 210 fm raðhús á þremur hæðum. Séríb. i kj. Vandaðar JP-innr. Mjög ákv. sala. Fallogur garður. Verð 7,8 mlllj. LYNGBREKKA Ca 300 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bflsk. Efrí hæð 150 fm sérhæð. Neðri hæð nýtt sem tvær ib. Fallegur garður. 130 fm niðurgr. atvinnuhúsn. fylgir húsinu. Skipti mögul. Verð 8,6-8,7 millj. SAFAMYRI Vandað einbhús, tvær hœðir og kj. ca 90 fm að grfl. á einum eftirsótt- asta staö i borginni. Kj. með sérinng., mjög hentugt sem vinnuaðstaða. Miðheð: Stðrar stofur, eldhús og snyrting. Efsta hæö; 4 svefnherb.. fllsalagt bað. Arinn. MJðg fallegur ræktaður garður. Akv. sala. LANGHOLTSVEGUR Vorum að fá í einkasölu 250 fm nýtt parhús ásamt innb. bílsk. Húsið er á þremur hæö- um. fbhæft að hluta. Allar nánari uppl. á skrifst. Verð 7,3 millj. BRATTABR. - KÓP. Ca 305 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. á góðum stað I Suð- urhliðum Kópavogs. Vandað eldhús. Mögul. á tveímur íb. Glæsil. útsýni. Storar suðursv. Mjög ákv. sala eða skipti á mlnni elgn. Verð 7,6 mlllj. LOÐ - MOS. Til sölu 1035 fm lóð undir tvö parhús. Arki- tekts teikn. fylgja. Gjöld greidd. VANTAR - EINBÝLI Höfum mjög fjárst. kaupanda að einb. i Hóla-, Selja- eða Seláshverfi. Einnig vantar okkur fyrir öruggan og fjárst. kaupanda einbhús á Flötunum i Garðabæ. í smíðum HVERAFOLD - SÉRHÆÐ Glæsil. 140 fm efri sérhæö í tvíbhúsi ásamt 30 fm bílsk. á fallegri sjávarlóð. Fallegt út- sýni. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Frábær staðsetn. ALFATUN m ~3 DC m m \r Glæsil. 180 fm parhús é tveimur hæðum með bilsk. Skilast fokh. i febr. Fráb. stað- setn. Teikn. á skrífst. Verð 4,3 mlllj. FANNAFOLD SKTPASUND Göð 150 fm hasð og ris i tvibhúsi ásamt 50 bilsk. sem er innr. sem 2Ja herb. fb. Goður garður. Ákv. sala. Vorð 5,6 millj. Höfum til sölu stórskemmtil. rað- og parhús á einum besta stað í Mosfellsbæ. í húsunum er mjög skemmt- il. garðstofa og þakgluggi með Plexí-gleri. Afh. fullb. að utan, fokheld að innan. Arkitekt er Vífill Magnús- son. Líkan af hverfinu og teikn. á skrifst. Dæmi - Stærðir - Verð: 112 f m + 30 fm bílskúr. Verð 3,7 millj. 153 fm + 33 fm bílskúr. Verð 4,1-4,3 millj. 161 fm + 30 fm bílskúr. Verð 4,4-4,6 milIj. Staðarbakki - raðhús Glæsilegt 210 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt inn- byggðum bílskúr. Glæsilegt útsýni. 4-5 svefnherb., nýleg teppi og parket. Vönduð eign. Möguleg skipti á 140 fm sérhæð í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ eða Mosfellsbæ. Verð 8 millj. SKOGARAS Glæsil. 180 fm nær fullb. ný íb. á tveimur hæðum. Mjög vandaö eldhús. Ákv. sala. VANTAR SERBYLI 2 MILU. V/SAMNING Höfum mjög fjárst. kaupanda að góðri 110-160 fm ib. á Rvk-svæöinu. ib. i litilli blokk kæmi til greina. OLDUGATA Ca 75 fm risíb. i þribýti. Nýtt gler. Fallegt útsýni. Verð 2,9 millj. DVERGABAKKI Falleg 92 fm'íb. á 3. hæð ásamt 15 fm aukaherb. i kj. Nýtt parket. Stórar suðursv. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. Verö 3,7 mlllj. KRUMMAHOLAR Falleg 125 fm endaib. á 1. hæð. Sérþhús i ib. Sérgarður. Ákv. sala. Verð 4,3 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR Ca 130 fm íb. á 2. hæð. Nýl. eldfiús og bað. Verð 3,7 millj. RAUÐALÆKUR Góð 120 fm sórhæ* ásamt 33 fm bílsk. Nýl. gler. Suðursv. Ákv. sala. Verð 6,3 mlllj. 4ra herb. ibúðir SUÐURHOLAR Glæsil. 115 fm íb. á 2. hæð. Goðar suð- ursv. Vónduð eign. Verð 4,3 mlllj. KAMBSVEGUR Vönduð 120 fm neðri sérhæð i tvibýli. Nýtt eldhús. Skuldlaus. Verð 4,6 mlllj. VESTURBERG Ffttleg 80 fm ib. ó 3. hæð t iyftuhúsi. Glæsil.útsýní.Ákv.sala.Verð3,4m. LEIFSGATA Góð 85 fm íb. á 2. hæð i steinhúsi. Skuld- laus eign. Ákv. sala. Verð 3,3 mlllj. VANTAR - 3JA-4RA - BREIÐHOLT Höfum mjög fjarst. kaupenda að 3ja-4ra herb. ib. i Holahverfi. HAMRABORG Falleg 95 fm ib. á 3. hæð. Nýt. eld- hus. Ákv. sala. Húseign nýl. máluð. Mjög ákv. sala. Verð 3,6-3,7 mlllj. OLDUGATA Glæsil. 3ja-4ra herb. ca 90 fm fb. örlitið undir súð. (b. ar öll ný að inn- an, innr., lagnir og gólfefni. Áhv. við veðdeild 800 þús. Laus strax. Verð 3,6 millj. SKIPASUND Falleg 60 fm risíb. lítið undir súð. 2 svefn- herb., nýtt eldhús. Fallegur garöur. Verð 2,5 millj. HVERFISGATA Falleg 90 fm íb. á 3. hæð. Mikið endurn. Akv. sala. Verð 2,8 millj. DIGRANESVEGUR Góð 130 fm neðrí sérhæð. 3 svefnherb. Allt sér. Glæsil. útsýni. Skuldlaus. Mögul. skipti á 3ja herb. i Kópavogi. HRAUNBÆR Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð. Suðursv. Þvottahús innaf eldh. Ákv. sala. Verð 4,2 m. MIÐVANGUR Falleg 3ja herb. ib. á 3. haað. Stórar suðursv. Glæsil. útsýni. Akv. sala. Verð 3,5 millj. BAKKAR Falleg 110 fm tb. á 2. hseð. Sórþv- hús. Nýtt eldhús. Stór geymsla. Litið áhv. Verð 4-4,1 mlllj. RAUÐARARSTIGUR Göð 95 fm íb. á 3. hæð. Verð 2860 þús. VESTURBERG Falleg 110 fm ib. á 2. hæö. Litið áhv. Vönd- uð eign. Verð 4,2 mlllj. NJÁLSGATA Göð 4ra herb. ib. Tvennar svalir. Litiö áhv. Sérhiti og danfoss. Verð 3 mlllj. HVERFISGATA Til sölu þrjár 95 fm 3ja herb. íb. á 2., 3. og 4. hæð. ib. eru allar i sama húsi. Glæsil. útsýni. Ákv. sala.. Gætu einnig hentað sem skrifsthúsn. Skuldlausar. Verð 3-3,2 millj. LINDARGATA Góð 80 fm ib. á 1. hæð. Verð 1900 þús. BREIÐHOLT Glæsil. 90 fm íb. Frábært útsýni. Rúmg. svefnherb. Verð 3,8 millj. 2ja herb. íbúðir ALFHEIMAR 100 fm fb. á 4. h. Nýtt gler. Skuldlaus eign. Verð 3,9 mlllj. VESTURGATA Ný glæsil. fulffrag. 70 fm íb. a 3. hæð. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. Laus strax. Áhv. góð langtimalán. Verð 3,6 mlllj. 113 fm parhús á einni hæð ásamt bilsk. Selst fokh. eða tilb. u. trév. GRAFARVOGUR Glæsil. 175 fm sérhæð I tvib. ásamt 30 fm bilsk. Selst tilb. u. tráv. 5-7 herb. íbúðir 3ja herb. íbúðir i Hraunbæ, Ásum eða VANTAR 3ja-4ra herb. íb. Kvlslum. FURUGRUND Glæsil. 85 fm ib. i tyftuhúsi. Vönduð eign. Laus strax. Áhv. ca 1200 þús. Langtimalán. Verð 3,7 millj. ALFHOLSVEGUR Skemmtil. 100 fm neðrí sérhæð i rrýju tvibhusi. Afh. titb. u. tróv. Teikn. á skrífst. Verö 3,9 millj. FRAMNESVEGUR Nýl. og vandað 2ja-3ja herb. raðhús ca 70 f m. Allt endurn. Áhv. 850 þús. við veðdoild. KARLAGATA Stórgl. 60 fm ib. i kj. Sárinng. Allt nýtt, innr., lagnir, gler o.fl. Verð 2,7-2,8 mlllj. VÍÐIMELUR Ca 40 fm samþykkt íb. i kj. BERGSTAÐASTRÆTI Falleg ca 50 fm tb. I kj. Allt nýstandsett. Akv. sala. Verð 1980 þús. HJARÐARHAGI Ca 40 fm ib. f kj. Varð 1300 þús. NESVEGUR Samþykkt 50 fm íb. í kj. Sérinng. Skuidlaus. Verð 1600 þús.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.