Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 22.11.1987, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 22. NÓVEMBER 1987 19 ÍRlíl-OJ) VITASTÍG 13 26020-26065 Opið kl. 1-3 GRENIMELUR. 2ja herb. íb. 55 fm. Mikið endurn. Verð 2,8 millj. NJÁLSGATA. 3ja herb. ib., 65 fm á 1. hæð. Góð íb. HVERFISGATA. 3ja herb. íb. á 3. hæð 75 fm. Verð 2,8 millj. FANNAFOLD. 113 fm 3ja herb. góö íb. Bílsk. í nýbygg. Selst fokh. eða tilb. u. trév. JÖKLAFOLD. 3ja herb. íbúðir á 2., 3. og 4. hæð, 82,3 fm nettó. Góöar vestiirsv. íb. afh. fullb. u. trév. og máln. JÖKLAFOLD. 4ra herb. íbúðir á 2. og 3. hæð 110,3 fm nettó. Tvennar svalir. ÆSUFELL. 4ra-5 herb. íb. 115 fm. Fráb. útsýni. Mikil sameign og mikið útsýni. KAMBSVEGUR. 4ra herb. ca 120 fm jarðh. Verð 4,5 millj. ESKIHLIÐ. 4ra herb. íb. á 3. hæð, 100 fm. Fallegt útsýni. Verð 4,3 millj. BÓLSTAÐARHLÍÐ. 4ra-5 herb. íb. 125 fm á 1. hæö auk bílsk. í SUÐURHLÍÐUM KÓP. Efri sérh. í nýbyggingu 130 fm m. bflsk. Afh. í júní '88 tilb. u. trév. Verð 5,5 millj. FLÚÐASEL. Raðh. á þremur hæöum 225 fm. Mögul. á séríb. í kj. Góðar innr. V. 6,5 millj. KARSNESBRAUT. Parh. 220 fm tveimur hæðum auk 35 fm bílsk. Húsið skilast frág. að utan en fokh. að innan í mars. Verð 5,2 milli. VIÐARAS. Raðhús 115 fm auk 30 fm bflsk. Húsin skilast fullfrág. utan, fokh. innan. BLEIKJUKVÍSL. Einbhús á tveimur hæðum 302 fm. Friðað svæði sunnan við húsið. Teikn. á skrifst. HLÍÐARHJALLI - KÓP. Glæsil. einbhús 196 fm auk 32 fm bílsk. Húsinu verður skilað fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 5,9 millj. FANNAFOLD. Einbhús á einni hæð 165 fm auk 35 fm bílsk. Verð 4,8 millj. SÍÐUMÚLI. Til sölu góö skrifst- hæð, 300 fm á 2. hæö. Uppl. á skrifst. DRAGHALS Iðnhúsn., 520 fm. BÍLDSHÖFÐI. Iðnaöarhúsn., 400 fm, getur selst í tvennu lagi. Laust strax. Lofth. 4,5 m. TANGARHÖFÐI. lönhúsn., kj., 1. og 2. samtals 900 fm. Skoðum og verðmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., igS Gunnar Gunnarsson, s. 77410, Valur J. Ólafsson, s. 73869. SELTJARNARNES - EINBYLI Vorum að fá til sölu sérlega vandað 210 fm einbýlishús á sunnanverðu Seitjarnarnesi. Húsið skiptist meðal annars í: Forstofu, gestasn., stórt hol, samliggjandi stofur, vandaö eldhús með þvottaherb. innaf, 4 svefn- herb., 2 baðherb., sjónvarpsstofu, saunabað o.fl. 40fm sundlaug. Tvöfaldur bílskúr. Mjög fallegur garður. Nánari upplýsingar veitir: 'f-Jl FASTEIGNA *F C^} MARKAÐURINN I I Óðinsgötu 4, sfmar 11640-21700. Jón Guðmundu. mofu.tj. Opið 1-3 LoóE.Lövelöufr.. ÓUfur Stefánss. vlðskiptáfr. Opið kl. 12-15 Skaftahlíð - hæð rrt. bílskúr Vorum að fá í einkasölu glæsilega efri hæð (133 fm nt., 162 fm br.) ásamt bílskúr (24,5 fm). 3 rúmgóð svefn- herb. og 2 stórar saml. stofur. íbúðin er öll endurnýjuð s.s. hita- og raflagnir og gler. Parket á gólfum. Suður- svalir. Verð 7,3 millj. Á glæsilegum útsýnisstað í Vesturborginni Vorum að fá í einkasölu hæð og ris samtals um 200 fm á einum besta útsýnisstað í Vesturborginni. Verð 9,8-10 millj. Uppl. aðeins á skrifst. (ekki í síma). Melgerði - einbýli (tvíbýli) Vorum að fá til sölu fallegt einbýlishús við Melgerði (Rvík.). Húsið er samtals um 200 fm, hæð og rishæð. Á 1. hæð eru stofur, 4 herb., eldhús, bað o.fl. Á rishæð er stórt baðstofuloft, smekklega inrir., 2 herb., eldhús, bað o.fl. Bílskúr m. upphitaðri innkeyrslu. Skipti á 4ra-5 herb. góðri íb. koma vel til greina. Verð 8,5-9 millj. Miklatún - parhús Vorum að fá til sölu fallegt parhús skammt frá Mikla- túni. Húsið er samtals um 200 fm (br.), tvær hæðir og kjallari, og skiptist í 2 saml. stofur, 6 herb.m eldhús, bað, geymslur o.fl. Suðursv. Góð lóð. Verð 7,5 millj. EIGNAMIÐLUMN 2 77 11 ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 Sverrir Kristinsson, sölustjóri - Þorleifur Guðmundsson, sölum. Þórólfur Halldórsson, lögfr.-Unnsteinn Beck, hrl., sími 12320 Hafnfirðingar! VERSLUNARHUSNÆÐI Til af hendingar strax Til sölu 200-400 fm eftir samkomulagi á besta stað við Grensásveg. Hentar vel fyrir hvers kyns verslunar- eða veitingarekstur. VAGNJÓNSSONK FASTB6NASÁLA SUÐURLAMDSBRöiJT « SÍMI: 84433 UDGFRÆOINGUR ATU ^NSSON___________________ v/>'W/7////'////s. ¦ ¦ ////'//¦ &¦ Höfum fengið til sölu 2ja-3ja herb. íbúðir fyrir Hafnfirðinga 60 ára og eldri. íbúðirnar afh. fullb. að innan í okt. 1988 en að utan í jan. 1989. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Heimasími sölum: 12232. Árni Grétar Finnsson, hrl., Strandgötu 25, Hafnarfirði. Sími: 51500. ÖBBVUGJOOFNAR, Vm FASTEIGNA LljJhölun MIÐBÆR-HÁALEITÍSBRAUT58-60 SÍMAR: 35300 - 35522 - 35301 Mikil sala - Vantar allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá Opið kl. 1-3 Grundarstígur - 2ja Ingólfsstræti - sérh. Mjög snotur ib. ó 1. hæð í tvibýli. Tals- vert endurn. Ekkert áhv. Skúlagata - 2ja Vorum að fá i sölu 2ja herb. og ein- staklib. á 1. hæö v. Skúlag. fb. eru 55 og 45 fm að stærð. Seljast saman eða I sitt hvoru lagi. Lausar strax. Skuldl. oignir. Nýlendugata - 2ja + 3ja Vorum að fá i sölu heila húseign m. tveimur íb. Grunnfl. ca 60 fm. Gæti selst í einu eða tvennu lagi. Ekkert áhv. Eigninni fyigir ca 30 fm bakhús. Hagst. verð. Álftahólar - 3ja Mjög rúmg. íb. i 3. hæð. Suðursv. Gött útsýni. Sameign nýstands. Mjög njmg. bilsk. fylgir eigninni. Birkimelur - 3ja Mjög góð ib. á 3. hæð. Skiptist í tvær stofur og gott svefnherb., aukaherb. i risi og kj. Suðursv. Garðabær - 3ja Mikið endurn. og góð neðri hæð i tvib. viö Goðatún. Eigninni fylgir rúmg. bilsk. Sérinng. Litið íhv. Framnesvegur — 3ja Til sölu góð ib. sem er hæð og kj. Samt. um 85 fm. Ib. er öll ný stands. m. park- eti i gólfum. Tvær saml. stofur. Laugavegur - 3ja Mjög goð ib. á hæð vel staðsett við Laugaveg. Ekkert áhv. Þangbakki - 3ja Vorum aö fá I sölu mjög fallega ca 90 fm ib. á 8. hæð i lyftubl. Stórar suð- ursv. Fallegt útsýni. Dalsel - 4ra Glæsil. ib. i 1. hæð. Þvottah. innaf eldh. Suðursv. Bílskýli. Utlð éhv. Kleppsvegur - 4ra Glæsil. ib. i 4. hæð. Skiptist i 3 svefnherb.. fataherb., flísal. bað, stofu m. suðursv. og nýtt eldh. Utið áhv. Norðurbær — Hafn. Til sölu 2 mjög góðar 3ja herb. endaib. á 1. hæö og jarðh. við Hjallabraut i Hafnarf. fb. sem eru samt. ca 180 fm seljast saman og henta mjög vel fyrir tvær samhentar fjölsk. eða eina stóra fjölsk. Skuldlaus eign. Parhús - Seljahverfi Til sölu mjög fallegt parh. á tveimur hæðum, samt. ca 126 fm. Skiptist m.a. í 3 svefnherb., stóra stofu og failegt oldh. Húsið er mjög vandað, aö mestu fullfrág. Mögul. á skiptum fyrir 4ra herb. ib. i hverfinu. nn FASTEICNA LlLJhöllin MI06ÆR - HÁALEITiSBRAUT 58 -60 35300-35522-35301 Góð ib. sem er hæð og ris i tvibhúsi. Sérínng. Ekkert áhv. Laus strax. Seljahverfi - raðh. Glæsil. ca 200 fm raðh. Skiptist i tvær hæðir og kj. f húsinu eru m.a. 6 herb., mjög góð stofa, tvö baðherb. o.fl. Allar innr. og frág. hússins hlð vandaðasta. Fallegur suðurgarður. Bftskýli. Klapparberg - einb. Glæsil. ca 120 fm einhús i einni hæð ásamt njmg. bilsk. Skiptist m.a. f 3 svefnherb., rúmg. stofu og eldhús. Góö eign. Blesugróf - einb. Glæsil. nýtt einb. á tveimur hæðum, samtals ca 300 fm. Tilb. til afh. i dag u. trév. Mögul. i tveimur ib. Kríunes - einbýli Glæsil. ca 340 fm einb. í tveimur hæð- um i Arnarnesi. Innb. tvöf. bilsk. Mögul. i séríb. á jarðhæð. Húsið er að mestu fullfrág. Gott útsýni. Álfhólfsvegur - einb. Til sölu gamalt en vel með farið ca 70 fm timburti. á stórri hornlöð. Byggrétt- ur. Skuldlaust. Verð 3,0 millj. Kársnesbraut - einbýli Vorum að fá i sölu einbhús sem er hæð og rís samt. um 140 fm auk 48 fm bílsk. Skuldlaus eign. I smíðum Kópavogur - sérhæðir Vorum að fá i sölu glæsil. 165 fm sérh. i tvibhúsum. Eignirnar skilast fullfrág. utan ásamt bilsk., tilb. u. trév. innan. Garðabær - sérh. Glæsil. 100 fm efrí hæð ásamt bilsk. við Löngumýrí. Til afh. strax fullfrég. utan og fokh. að innan með miðstöð. Ekkert ihv. Þingás - raðhús Glæsil. einnar hæðar ca 160 fm raðhús m. innb. bilsk. Skilast fullfrig. utan með glerí og útihurðum en fokh. að innan. Teikn. i skrífst. Hesthamrar - einb. Glæsil. 150 fm einb. með 30 fm bílsk. i mjög góðum stað i Grafarv. Húsið skilast fullfrig. utan m. glerí, útihurðum og bílskhurð. Fokh. innan eða lengra komið eftir samkomul. Matsölustaður Vorum að fi í sölu mjög góðan mat- sölust. staðs. við Laugaveginn i fullum rekstrí. Miklir tekjumögul. fyrír þi sem vilja skapa sinn eigin atvrekstur. m Bemdlkt Sigurbjömsson, lögg. fattelgnasall, Agnar Agnarss. viðskfr., Arnar Slgurðsson, Haraldur Arngrimtson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.