Morgunblaðið - 11.05.1993, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 11.05.1993, Blaðsíða 24
24 MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 11. MAI 1993 Stjórn Bandalags íslenskra listamanna Hugmyndir um lista- miðstöð verði teknar til endurskoðunar BYGGING tónlistarhúss ætti að hafa forgang fram yfir fram- kvæmdir við listamiðstöð á Korpúlfsstöðum, eftir því sem segir í yfirlýsingu sljórnar Bandalags íslenskra listamanna. Minnt er á að skorað hafi verið á ríkisstjórn og borgarstjórn Reykjavíkur að hafist yrði handa nú þegar um byggingu tón- listarhúss í Reykjavík og að það yrði forgangsverkefni á sviði menningarmála landsins. Brýnt er talið að allar hugmyndir og forsendur byggingar listamiðstöðvar á Korpúlfsstöðum verði teknar til endurskoðunar og þá hlustað á röksemdir og tekið tillit til sjónarmiða þeirra listamanna sem í landinu búa, eins og komist er að orði. Stjórnin víkur að tillögum um Listamiðstöð á Korpúlfsstöðum og kemur þá m.a. fram að kostnaður sé áætlaður 1.400 milljónir að ótöld- um kostnaði við lóð og búnað innan- dyra. Hún minnir þannig á að mikl- ir fjármunir séu í húfi og telur víst að á meðan á framkvæmdum standi verði aðrir fjármunir ekki veittir til byggingar sambærilegra mann- virkja. „Hvorki Bandalag íslenskra listamanna né heldur önnur samtök listamanna hafa hvatt til þess sér- staklega að byggð sé Listamiðstöð á Korpúlfsstöðum í anda þeirra til- lagna sem nú liggja fyrir. Lista- menn og samtök þeirra hafa hins vegar sent frá sér ótal yfirlýsingar og ályktanir á síðustu misserum um nauðsyn þess að byggja tónlistar- hús í höfuðborginni," segir í yfirlýs- ingunni og bent er á að mikill áhugi fyrir tónlistarhúsi hafi hvorki vakið ráðamenn í landsstjórn né borgar- stjórn til dáða, „og verður ákvörðun borgarstjórnar um að byggja Lista- miðstöð á Korpúlfsstöðum að skoð- ast sem staðfesting á því að þeim áhuga verði ekki svarað af hendi borgaryfirvalda." Bent er á að hvorki hafí verið kvaddir til fulltrúar Bandalags ís- lenskra listamanna né annarra listamannasamtaka til að vinna að undirbúningi tillagna um listamið- stöð. „Þetta áhugaleysi á því að hafa samtök listamanna með í ráð- um er ekki hægt að túlka öðruvísi en svo að borgaryfirvöld telji það ekki ómaksins vert að almenn sam- staða sé á meðal Iistamanna um byggingu listamiðstöðvar. Enn- fremur bendir þessi málsmeðferð til þess að borgaryfirvöld hafi talið það hentugra að umræða fyrir opn- um tjöldum um þetta mál færi ekki fram fyrr en þau sjálf hefðu Iagt fram fastmótaðar tillögur um hvert hlutverk miðstöðvarinnar ætti að vera og hvernig því yrði best þjón- að," segir ennfremur í yfirlýsing- unni. Listamiðstðð á Korpúlfsstöðum Sérfræðingar skil- uðu skriflegu áliti og ábendingum EFTIR að tekin hafði verið ákvörðun um hvaða listgreinar fengjuinni í listamiðstöð á Korpúlfsstöðum leitaði Korpúlfs- staðanefnd eftir ábendingum frá sérfræðingum í hverri list- grein um þann ytri búnað sem nauðsynlegur væri fyrir þá fjolþættu starfsemi sem þar skyldi fara fram að sögn Huldu Valtýsdóttur formanns Korpúlfsstaðanefndar. Vegna samþykktar í stjórn Bandalags íslenskra listamanna varðandi alhliða listamiðstöð á Korpúlfsstöðum á vegum Reykja- víkurborgar sem nú er í undirbún- ingi sagði Hulda nauðsynlegt að koma nokkrum upplýsingum á framfæri svo misskilningi verði eytt „Árið 1989 var samþykkt sam- hljóða í borgarstjórn Reykjavíkur að komið yrði á fót alhliða listamið- stöð á Korpúlfsstöðum í framhaldi af veglegri gjöf Iistamannsins Errós til borgarinnar. Hugmyndir um listamiðstöð á Korpúlfstöðum hafa Iengi verið uppi og þótt hæfa vel þessu merka húsi. Eftir samþykkt borgarstjórnar var hafist handa við undirbúning og sérstök nefnd sett á laggirnar á vegum borgarstjórn- ar. Þegar ákvörðun hafði verið tek- in um þær listgreinar sem þar fengju inni sneri nefndin sér til sér- stakra ráðgjafa í hverri listgrein fyrir sig til að fá frá þeim ábending- ar um þann ytri búnað sem nauð- synlegur væri fyrir þá fjölþættu starfsemi sem þar skyldi fara fram," sagði Hulda. Ráðgjafar Hún sagði að ráðgjafarnir hefðu skilað skriflegu áliti og ábendingum hver á sínu sviði. „Vegna fjölnota- salar sem ætlaður er fyrir tónlist, leiklist, fyrirlestra o.fl. voru fengnir þeir Hjálmar H. Ragnarsson tón- skáld (tónlist) og Þorstemn Gunn- arsson arkitekt og leikari ásamt Arnóri Benónýssyni leikara (leik- list). Vegna bókasafnsins var leitað ráðlegginga hjá dr. Sigrúnu Klöru Hannesdóttur bókasafnsfræðingi. Til ráðgjafar vegna aðstöðu og sýn- inga fyrir myndlist var Gunnar Kvaran listfræðingur til fenginn en hann er auk þess starfsmaður Korp- úlfsstaðarnerndar. Þá má geta þess að í húsinu verður einnig mynd- bandasafn og aðstaða fyrir kvik- myndagerðarmenn í samræmi við ábendingar Félags ísjenskra kvik- myndagerðarmanna. í öllum tilvik- um komu fram margar og góðar ábendingar sem tekið var fullt tillit til vegna forteikninga." Umræða um rekstur í kjólfariö Hulda Valtýsdóttir sagði að til *þess að leiðrétta þann misskilning sem kæmi fram í bréfi Bandalags íslenskra listamanna skyldi á það bent að fram til þessa hefði undir- búningsnefndin eingöngu fjallað um hvaða listgreinar gætu rúmast í húsinu á Korpúlfsstöðum og unnið að því að draga upp mynd af um- gerðinni fyrir lifandi liststarf. „Um- ræðan um reksturinn kemur síðan í kjölfarið og eðlilégt að unnið verði að undirbúning háns í samráði við félagasamtök viðkomandi listgreina eins og reyndar er raunin um menn- ingarmálanefnd Reykjavíkurborgar þar sem eiga sæti tveir fulltrúar Bandalags íslenskra listamanna," sagði Hulda Valtýsdóttir að lokum. AF INNLENDUM VETTVANGI OLAFUR Þ. STEPHENSEN Vamarstríð gegn GATT-samniiigi? DEILURNAR innan stjórnarliðsins um breytingar á búvöru- lögum vegna innflutnings landbúnaðarafurða taka á sig ýmsar myndir. Meðal annars hefur þingræðið dregizt inn í deiluna vegna skyndilegra þingslita forsætisráðherra er ekki náðist samkomulag í stjórnarliðinu um afgreiðslu máls- ins. Menn segja jafnvel líf ríkisstjórnarinnar í hættu vegna þessa ósamkomulags. Því hefur verið haldið fram að um smámál sé að ræða, sem snúist um nokkur útlend blóm og gefi ekki tilefni til pólitískra Ioftfimleika á borð við þá, sem mátt hefur sjá á undanförnum dögum. Þannig kann það að koma fyrir sjónir á yfirborðinu, en mun líklegra er að harð- fylgi talsmanna landbúnaðar á Alþingi við að tryggja land- búnaðarráðherra forræði á álagningu jöfnunargjalda á inn- fluttar landbúnaðarafurðir endurspegli ótta við áhrif yænt- anlegs GATT-samkomulags á íslenzkan landbúnað. Áhugi Alþýðuflokksins á möguleikum GATT-samningsins til að opna fyrir frjálsan innflutning og lækka verð búvara veldur ekki sízt áhyggjum hjá þessum hópi þingmanna. Athygli hefur vakið, hversu mik- il harka hefur hlaupið í deilurnar um breytingar á búvörulögunum. Egill Jónsson, formaður landbún- aðarnefndar Alþingis, hefur látið þar mikið að sér kveða. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins telja Friðrik Sophusson fjármálaráð- herra, Jón Sigurðsson viðskipta- og iðnaðarráðherra og Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra að Egill hafi þverbrotið allar reglur um samráð við ráðuneyti í meðferð málsins í landbúnaðarnefnd. Ekk- ert mark hafi verið tekið á athuga- semdum þeirra fjögurra ráðuneyta, sem höfðu staðið að samkomulagi um málið, annarra en landbúnaðar- ráðuneytisins. Egill segist reyndar ekkert hafa vitað um samkomulag- ið, sem gert var í ríkisstjórn 16. marz, fyrr en sl. laugardag. Egill „tekur forræðið" Sömuleiðis hefur verið fullyrt að Egill Jónsson hafi gerzt fulleinráð- ur í nefndarstörfum landbúnaðar- nefndar og ekki haft samráð við aðra nefndarmenn. Egill mótmælir þessu og segist til dæmis hafa gert Össuri Skarphéðinssyni, for- manni þingflokks Alþýðuflokksins, grein fyrir því að hann myndi ekk- ert aðhafast í málinu án hans vit- undar. Össur hafi því vitað ná- kvæmlega hvernig málin stóðu. Aðrar heimildir Morgunblaðsins herma að Össuri hafí verið afhent mótmæli ráðuneyta við breyting- artillögum landbúnaðarnefndarinn- ar, en hann hafi ekki skeytt um að koma þeim til skila. Enn hefur ekki náðst í Ossur til að fá fram hans sjónarmið í málinu. Þegar andstæðingar Iandbúnað- arráðherra og formanns landbún- aðarnefndar í stjórnarliðinu fóru síðan fram á að málinu yrði frestað til hausts, hótaði Egill í fyrstu að knýja það í gegnum þingið með atkvæðum stjórnarandstöðunnar. Þetta verður að teljast örþrifaráð og hleypti ákaflega illu blóði í ráð- hérrana þrj'á, sem töldu samkomu- lagið við sig brotið. Nú hefur Egill lýst því yflr að ríkisstjórnin sé einskis nýt í málinu, hann muni því „taka forræðið" og flytja málið sjálfur á næsta þingi. Áhrif GATT fara eftir aðgerðum stjórnvalda Harkan í deilunum þarf ekki að koma á óvart, þegar litið er til þess að í raun er ura miklu meiri hagsmuni að ræða en snúa að nokkrum blóma- og grænmetisteg- undum, sem innflutningur verður leyfður á. Fyrir dyrum.kann að standa samkomulag í svokallaðri Úrúgvæ-lotu Almenna samkomu- „Það er hagsmunaaðil- um í landbúnaði tvi- mælalaust í hag að land- búnaðarráðherra ráði sem mestu ef GATT- samkomulag næst" lagsins um tolla og viðskipti (GATT). Samþykkt GATT-sam- komulagsins myndi hafa í för með sér stóraukna fríverzlun með land- búnaðarafurðir um allan heim. Hér á landi myndi innflutningur land- búnaðarafurða, í samkeppni við ís- lenzkar búvörur, stóraukast. Hagfræðistofnun Háskóla ís- lands reiknaði út fyrir nokkru að samkomulag í GATT-viðræðunum gæti haft í för með sér lækkun verðs landbúnaðarafurða hér á landi á bilinu 8-25%. Það færi eft- ir túlkun hérlendra stjórnvalda á samkomulaginu hversu mikil þessi verðlækkun gæti orðið. Þar skiptir m.a. máli hvernig verðjöfnunar- gjöldum og tollum er beitt. í þessu sambandi má vitna til orða Hauks Halldórssonar, formanns Stéttar- sambands bænda, í Morgunblaðinu fyrir tveimur mánuðum. Þar sagði hann að það væru ekki EES og GATT sem myndu ráða örlögum íslenzks landbúnaðar, heldur ís- lenzk stjómvöld miklu frekar. Ráðherrann og hagsmunirnir Það er því engin furða að Egill Jónsson og fleiri fulltrúar landbún- aðarins á þingi skuli leggja ofur- áherzlu á að búvörulögunum verði breytt þannig að landbúnaðarráð- herra hafi síðasta orðið um verð- jöfnunargjöldin. Það er hagsmuna- aðilum í landbúnaði tvímælalaust í hag að landbúnaðarráðherra ráði sem mestu ef GATT-samkomulag næst, enda er hefð fyrir því að land- búnaðarráðherra lítur á sig sem gæzlumann hagsmuna landbúnað- arins fremur en annarra hags- muna, til dæmis neytenda eða ann- arra atvinnugreina. Þegar litið er á hverjir hafa set- ið í stóli landbúnaðarráðherra síð- ustu 40 árin eða svo, hafa það yfir- leitt verið framsóknarmenn eða bændur og landsbyggðarþingmenn úr Sjálfstæðisflokki. Til undan- tekninga frá þessu heyra landbún- aðarráðherrar í tveimur skammlíf- um minnihlutastjórnum Alþýðu- flokksins, sem breyttu fáu í lands- málum, og Steingrímur Sigfússon, fyrrverandi landbúnaðarráðherra og varaformaður Alþýðubanda- Iagsins. í stjórnarmyndunarviðræð- um er sá möguleiki yfírleitt strax útilokaður að þingmaður Reykvík- inga eða Reyknesinga, eða þá Al- þýðuflokksmaður, geti orðið land- búnaðarráðherra. Hins vegar er ekki áreiðanlegt að fjármálaráðherrann, sem nú hefur forræði á álagningu jöfnun- argjalda, sé hagsmunum bænda jafnhliðhollur og landbúnaðarráð- herrann. Einn heimildarmaður Morgunblaðsins orðaði það svo að fulltrúar landbúnaðarins. á þingi treystu engum til að koma nálægt framkvæmd landbúnaðarstefnu nema landbúnaðarráðherranum. Samkvæmt heimildum Morgun- blaðsins telja landbúnaðarráðherr- ann og formaður landbúnaðar- nefndarinnar að hinir ráðherrarnir þrír, sem eru þeim andsnúnir í málinu, hafí gefið í skyn að þeir vilji „grafa undan landbúnaðinum" og einmitt þess vegna sé nauðsyn- legt að túlkun alþjóðlegra samn- inga sé hjá atvinnuráðuneyti bænda, eins og landbúnaðarráð- herrann orðar það í samtali við Morgunblaðið í dag. Neytendur hafa áhyggjur Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, segir að samtök sín hafi áhyggjur af breyt- ingartillögum landbúnaðarnefndar á búvörufrumvarpinu. „Mér finnst fráleitt að landbúnaðarráðherra hafi, eins og frumvarpið hljóðar, síðasta orðið um það hvort við brjótum væntanlega EES-samn- inga eða GATT-samkomulög," sagði hann. „Við óttumst að menn fari að misnota þessi verðjöfnunar- gjöld. Við hjá Neytendasamtökun- um bindum miklar vonir við að samkomulag náist í GATT varð- andi frjálsari viðskipti með búvöru. Ein rök okkar eru þau að hér er mjög takmörkuð samkeppni, en innflutningur myndi veita mikil- væga samkeppni og þrýsta verði innlendrar framleiðslu niður. Þá fer maður að velta fyrir sér, hvort nota eigi jöfnunargjöld til þess að hindra að slík samkeppni yrði í raun. Við höfum áhyggjur af þessu." Jóhannes segir verðjöfnunar- gjöld eiga rétt á sér í þeim tilfell- um, þegar vara sem er meira niður- greidd í einu landi en öðru geti hreinlega kollvarpað framleiðslu í því landi, sem hún sé flutt til. Þess vegna hafi Neytendasamtökin ekki lagzt gegn verðjðfnunargjöldum, þar sem sýnt sé að um sé að ræða meiri styrkveitingar úr opinberum sjóðum erlendis, en það sé þá ís- lenzkra stjórnvalda að sýna fram á að um slíkt sé að ræða. Ekki vegna hagsmuna, heldur skýrleika Egill Jónsson hafnar því að áherzla hans á að knýja breyting- arnar á búvörulögunum í gegn á Alþingi tengist GATT-samningun- um og hagsmunum landbúnaðar- ins. „Við erum bara að fj'alla um EES," sagði hann í samtali við Morgunblaðið. Aðspurður um ástæðuna fyrir þessari ofuráherzlu á að koma málinu í gegh með breyt- ingum landbúnaðarnefndar fyrst ekki væri um efnisbreytihgu að ræða frá. frumvarpi stjórnarinnar, eins og hann og Halldór Blöndal hafa haldið fram, sagði hann: „Það er fyrst og fremst til þess að menn skilji hvað er verið að samþykkja á Alþingi. Skyldur þingmanna eru að lög í landinu séu sem skýrust og skiljanlegust."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.