Morgunblaðið - 18.11.1994, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 18.11.1994, Blaðsíða 29
^ MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 18. NÓVEMBER 1994 29 t KAR 9-* Morgunblaðið/Omar Mikil óvissa um framtíð í AV STJÓRN íslenskra aðalverktaka er þannig skipuð: Arni Grétar Finnsson, formaður, Ragnar Halldórsson ojr j ón Sveinsson, allir þrir fulltrúar rikisins, Harald- ur Einarsson og Páll Gústafsson, sem eru fulltruar Sameinaðra verktaka í stjórn í A V og á Páll einnig sætí í stjórn Sameinaðra verktaka, og Jakob Bjarna- son, sem er fulltrúi Regins hf. í stjórn IA V og ájafn- framt sæti í st jórn SV. Arni Grétar Finnsson, stjórnarf ormaður íslenskra aðalverktaka, sagði m .a. þegar ég talaði við hann í gær: „Eins og sjá má af verkefnalista okkar, þá eru Islenskir aðalverktakar að vinna mikið átak i mark- aðs- og verkefnaöflun, bæði hér heimaog erlendis." Arni Grétar sagði, að það að breyta íslenskum aðal- verktökum i almenningshlutafélag, eins og er yfirlýst markmið utanríkisráðherra frá J>ví að ríkissjóður eign- aðist meirihluta í fyrirtækinu, væri um þessar mundir i hálfgerðri biðstöðu. St jórn félagsins hafi metíð mál- ið þannig, að fyrsta skrefið í þá átt værí að leysa innrí vandamál Sameinaðra verktaka, þannig að hlutabréf SV yrðu gjaldgeng vara. Þá yrði Hka að liggja fyrir hver ætti að verða starfsvettvangur ÍAV í framtiðinni. „íslenskir aðalverktakar eru geysilega Sfhigt fé- lag, sem nú er að meirihluta í eigu ríkisins. Ég tel að það eigi að nota það fjármagn, sem til er í félag- inu og við höf um yfir að segja, til þess að byggja hér upp ðflugt atvinnulíf," sagði Arni Grétar. Arni Grétar bendir á að óvissan um framtíðarverk- efni Aðalverktaka á Keflavíkurflugvelli sé mjög mikil og því geti varla taUst skynsamlegur kostur að einblina á verktöku fyrir varnarliðið og ekkert annað. „Þarna starfa fleiri hundruð manns og hafa gert í áratugi. Hvað verður um þetta fólk ef fyrirtæk- ið leggur upp laupana og ekkert er hugað að fram- tíðinni?" spyr Arni Grétar Finnsson. i verið ráðstafað, samkvæmt stjórnar- samþykkt ÍAV um að verja allt að í 300 milljónum króna til atvinnuupp- , byggingar og nýsköpunar í atvinnu- málum á Suðurnesjum. T Stærsti hluti þeirrar fjárhæðar fór í kaup á skipinu Aðalvík, 170 milljón- í ir króna, sem er leigt Stakksvík hf. fyrir 20 milljónir króna á ári. Þá er ÍAV nú stærsti eignaraðilinn að Heilsufélaginu við Bláa lónið hf. og i hefur lagt til félagsins 42 milljónir i króna, þar af 20 milljónir króna í c vinnuframlagi. Auk þess hafa ÍAV lagt lægri fjár- 3 hæðir í fjölmörg verkefni á Suður- r nesjum, á bilinu 2 til 16 milljónir í króna. Enn er óráðstafað um 34 r milljónum króna og í erindi Jóns kom + fram að líklega yrði þeirri fjárhæð eða hluta hennar ráðstafað í gerð fríiðnaðarsvæðis á Suðurnesjum, þegar og ef í það verður ráðist. Oháð ofangreindum verkefnum, hafa íslenskir aðalverktakar gert samning við olíufélögin þrjú hér á landi um byggingu gasstöðvar í Straumsvík. Gert er ráð fyrir að Aðalverktakar byggi og eigi stöðina, sem áætlað er að kosti um 170 millj- ónir króna. Olíufélögin þrjú munu síðan leigja stöðina af Aðalverktök- um til sameiginlegra nota næstu ár og greiða á milli 13 og 14 milljónir króna í leigu á ári, auk þess sem þau annast allt viðhald og gjöld vegna stöðvarinnar. Þá gerði Jón grein fyrir þátttöku ÍAV í ýmsum verkefnum og hlutafé- lögum á erlendri grund, svo sem f Litháen, Þýskalandi, Bandaríkjunum og^Asíu, nánar tiltekið Víetnam. ÍAV stofnuðu í desember í fyrra, í samvinnu við Ármannsfell, Ger-hf. þar sem ÍAV leggja fram 8 milljónir í hlutafé, sem er 80% hlutafjárins, og Ármannsfell 2 milljónir króna, 20% hlutafjárins. Félagið stofnaði dótturfélag i Þýskalandi, Ger GmbH, sem keypti lóðir í Stuttgart og byggði fjórar íbúðir, svonefnd „Permaform" hús, sem nú hafa verið seld og verða sölu- samningar.frágengnir nú á mánudag, samkvæmt nýfengnum upplýsingum frá Þýskalandi. Því verður fljótlega ákveðið að ráðast í næsta byggingaráfanga, í Þýskalandi, á vegum Ger GmbH. í hverjum áfanga verður bygging 20 íbúða, samskonar og þeirra fjögurra sem reistar voru á þessu ári í til- raunaskyni. Ætlunin er að verkið verði í umsjón íslenskra iðnaðar- manna frá íslenskum aðalverk- tökum og Ármannsfelli. Forvitnilegt er að staldra örlít- ið við verkefni íslenskra aðalverk- taka í Bandaríkjunum, nánar tiltek- ið, Miami í Flórída. ÍAV á 70% í BVB hf., eða 14,7 milljónir króna, Byggða- verk hf. á 12%, Rósakot hf. 12% og Akkur hf. 6%. BVB á svo 75,1% í bandarísku verktakafyrirtæki á Flórídasvæðinu, Roofcraft Inc, á móti Bandaríkjamanninum David Jones, sem á 24,9%. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í þakviðgerðum og nýbygg- ingum þaka. ÍAV hafa m.a. k kynnt sér möguleika á að markaðssetja íslenska byggingatækni á svæðum þar sem fellibylir valda usla í Bandaríkjunum, en hefðbundin íslensk hús myndu stand- ! ast. Talið er að markaður fyrir { slík hús geti ver- ið mikill, meðal efnameiri kaup- enda í Flórída. Nú hefur ver- ið stofnað dótt- urfélag í Flórída, Iceland Prime Technol- ogies, og í gegn- um það hafa ver- ið keyptar fimm lóðir á eftirsóttum stað á Miami svæð- inu, þar sem ætla má að hvert hús geti selst á um eða yfir eina milljón dollara. Lóðirn- ar voru keyptar á 1,4 milljónir dollara, eða á 96 milljónir króna, sem IAV lána þessu dótturfélagi. íslenskir aðalverktakar segja, að fasteignasalar meti það svo, að lóðirnar á Miami svæðinu hafi þegar hækkað um 10%-15% í verði frá því þær voru keyptar, en félagið telur samt sem áður, að' áhugaverðari og arðvænlegri kostur, sé að byggja húsin á Miami og selja svo. Tæknimenn ÍAV vinna nú að nánari útfærslu á þeim húsagerðum sem til greina koma. HeH með mörg járn í eldinum Annar mjög svo forvitnilegur þátt- ur í landvinningastarfsemi Islenskra aðalverktaka, er tvímælalaust sú starfsemi, sem félagið á aðild að í Saigon, Víetnam, með þriðjungs hlut- afjáreign í HeH International. Hér er um að ræða samstarfsverk- efni með Hauki Harðarsyni, arkítekt, víetnömskum starfsbróður hans og félaga, Trieu Hoang, en þeir eru frumkvöðlar að stofnun félagsins, og verkfræðistofunnar Ferlis hf. Hlutafé HeH er þrjár milljónir króna og skipt- ist jafnt á milli ÍAV, arkítektanna og Ferlis. - Trieu Hoang er fæddur og uppal- inn í Saigon, en menntaður í Banda- ríkjunum. Hann og Haukur Harðar- son námu saman arkítektúr í Chicago og hafa verið vinir og samstarfsmenn síðan. Þeir reka m.a. arkítektastofu saman hér á landi. Það sem einkum mun gera Trieu Hoang svo éftirsóknarverðan sam- starfsaðila í Víetnam fyrir íslending- ana, er sú staðreynd, að hann mun hafa mikil og góð tengsl innan stjórn- kerfisins í Víetnam og eiga betri möguleika á því en útlendingar að greiða fyrir ýmiskonar viðskiptum og samböndum. HeH hefur kannað möguleika þess að byggja hótel á lóð sem er mjög miðsvæðis í Saigonborg og hefur raunar tryggt sér einskonar fornýt- ingarrétt á lóðinni, sem varir í þrjá mánuði. Staðsetning lóðarinnar er talin vera feykilega eftirsóknarverð fyrir hótelrekstur. ÍAV lánuðu félaginu 100 þúsund dollara, til þess að gera svokallaða hagkvæmniathugun á siíkri bygg- ingu. HeH hefur nú hlotið norrænt lánsloforð upp á 11 milljónir króna, sem verður annað hvort styrkur eða lán, sem ræðst af næstu skrefum. Eða með öðrum orðum, þótt ÍAV - hafí lánað tæplega 7 milljónir króna til verksins, þá tryggir þetta víkjandi lánsloforð það, að ÍAV fær lánið endurgreitt frá HeH, burtséð frá því hvert framhaldið verður. Það er Nordisk Projekt Export Fond sem veitir HeH þennan styrk, sem er þess eðlis, að hann verður endurgreiddur, ef í verkið verður ráðist, en ef það gengur ekki upp, getur HeH farið fram á niðurfellingu skuldarinnar. Kostar um 14 milljarða króna ____ Niðurstöður þessarar hagkvæmn- iathugunar munu hafa verið afskap- lega jákvæðar. Ef af yrði, er um geysilega stórt verkefni að ræða, eða upp á um það bil 200 milljónir doll- ara, sem er nálægt 14 milljörðum króna. Augljóslega er slíkt verkefni mun stærra verkefni en ÍAV myndu nokkurn tíma ráðast í upp á eigin spýtur. En ekki er þar með sagt, að ís- lenskir aðalverktakar gætu ekki orð- ið, í gegnum eignaraðild sína að HeH, samstarfsaðilar Víetnama að slíku verkefni, finnist fjárfestar, sem annað hvort vilja fjármagna verkefn- ið eins og það leggur sig, í samvinnu við HeH og Víetnama, eða hreinlega kaupa „projektið" eins og það liggur fyrir nú, þ.e. fornýtingarrétt lóðar- innar og hagkvæmnikönnunina. Finnist fjárfestar, sem yænlegt væri að starfa með, gætu íslenskir aðalverktakar hugsanlega tekið að sér eftirlit með framkvæmdum og umsjón með útboðum og öðru. Þá mun Hyatt-hótelkeðjan hafa lýst miklum áhuga á því að reka slíkt hótel, ef það verður byggt, þótt áhugi keðjunnar á fjárfestingunni sem slíkri sé takmarkaður. Gera forsvarsmenn ÍAV og HeH sér vonir um að umtalsverð arðsvon geti legið í þátttöku í slíku verkefni. Vonir standa til að málin hafi skýrst fyrir áramót. HeH hefur einnig haft forgöngu um að ýmsir islenskir aðilar eru nú að skoða möguleika á verkefnum og samstarfi í Víetnam og eru bundnar miklar vonir við starfsemi þessa fé- lags, samkvæmt upplýsingum Morg- unblaðsins. Markmið HeH með und- irbúnings- og markaðsvinnu sem þessari, er að selja þjónustu sína gegn hlutafé í samstarfsverkefnun- um, ef þau ganga upp. SHísamstarfviðVíetnama? , - Meðal þess sem HeH hefur í haust verið að kanna, í samráði við Sölum- iðstöð hraðfrystihúsanna, sem sendi fulltrúa til Víetnam í septembermán- uði, er hvort möguleiki sé á, að koma á samstarfi SH við Víetnama, um útgerð, rækjuvinnslu, uppsetningu gæðakerfa, og að SH tæki að sér umboðssölu á frystum sjávarafurðum Víetnama. Rætt er um í þessum efnum að koma á samstarfi SH, víetnamska sjávarútvegsráðuneytisins og stærsta sjávarútvegsfyrirtækis Víet- nam, Sea Prodex. Raunhæfir mögu- leikar eru taldir á, að af slíku sam- . starfi SH og Víetnama geti orðið. Er einnig talið líklegt að niðurstaða fáist í þessum efnum fyrir árslok. Enn er ótalin könnun HeH á því í Víetnam, hvort hægt er að koma á samstarfi Víetnama og íslenskra tölvufyrirtækja, en þar mun, að sögn vera nokkurn veginn óplægður akur enn qg moguleikarnir í samræmi við það. Islensk tölvufyrirtæki hafa sýnt slíkum möguleikum umtalsverðan áhuga, samkvæmt upplýsingum mín- um. í erindi Jóns Sveinssonar kom fram, að þær fjárhæðir sem íslenskir aðalverktakar hafa lagt af mörkum til verkefnaleitar erlendis, í formi hlutafjár og lóðakaupa, eru samtals um 140 milljónir króna og þar af vega lóðakaupin á Miami í Flórída langþyngst. Ekkert fé hefur enn tap- ast I þessum athugunum, að sögn Jóns og hann telur litla hættu á að svo fari.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.