Morgunblaðið - 15.11.1995, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 15.11.1995, Blaðsíða 8
8 MIÐVIKUDAGUR 15. NÓVEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Vandlnn vlb ab auka hráefnl tll landvlnmlu tr ab , finna Innan raba LÍÚ. form. VMSÍ: Leppurinn hef- ur ekkert hreyfi frá LÍÚ-auganu i •cglr B|Orn Grétar \j | \\^ff/ffiy fcS*^ Svelnuon tomu&ur Vrrka- mannasarnbandstns. II"' •' Það er ekki að undra, þetta er fæðingargalli Bjössi minn. Leppurinn verður ekki hreyfð- ur nema með skurðaðgerð . . . íslandsbanki mótmælir fullyrðingum Vilhjálms Inga Arnasonar „Byggðar á misskilningi og rangtúlkunum" ÍSLANDSBANKI hefur sent frá sér greinargerð þar sem fullyrðingar Vilhjálms Inga Árnasonar, formanns Neytendafélags Akureyrar og ná- grennis, um viðskipti íslandsbanka á Akureyri og verktakafyrirtækisins A. Finnssonar hf. er harðlega mót- mælt. A. Finnsson var tekið til gjald- þrotaskipta fyrir nokkru og segir í bréfi sem Valur Valsson bankastjóri og Sigurveig Jónsdóttir upplýsinga- fulltrúi undirrita, að Vilhjálmur Ingi hafí „mánuðum saman lagt sig fram um að koma óorði á íslandsbanka," vegna áðurnefnds gjaldþrots. Við það starf hafi Viljálmur Ingi beitt ýmsum aðferðum, „svo sem blaðaskrifum, stofnun sérstakra samtaka, greinargerðum og nú sein- ast fyrirspurn á Alþingi, sem beint var til viðskiptaráðherra," segir í bréfinu. Líklega vísvitandi röng túlkun „Málflutningur hans hefur ein- kennst af órökstuddum fullyrðingum í fjölmiðlum í garð fjölmargra aðila auk íslandsbanka, svo sem bæjarfull- trúa á Akureyri og lífeyrissjóða, sem erfitt hefur verið að svara. Nú liggur hins vegar fyrir skrifleg greinargerð frá Vilhjálmi og við skoðun á henni kemur í Ijós að ásakanir hðfundarins eru byggðar á misskilningi, rangtúlk- unum og sögusögnum. Jafnframt liggur fyrir að bústjóri, sem greinar- gerðin beinist að, telur enga ástæðu Reynt að koma óorði á bankann til aðgerða í málinu." Meðfylgjandi svari bankans eru yfirlýsingar nokkurra þeirra sem Vilhjálmur Ingi nafngreindi í greinargerð sinni, þess efnis að full- yrðingar sem að þeim snúa séu rang- ar. I greinargerð bankans, sem unnin er af Jóni G. Briem, forstöðumanni lögfræðideildar íslandsbanka, segir að málflutningur Vilhjálms einkenn- ist af misskilningi og sé ljóst að hann „fullyrðir margt þótt hann viti að það sé rangt. Túlkun hans á ýmsu sem hann getur um er röng, líklega vísvitandi," segir Jón og kemst að þeirri niðurstöðu að „eins og málum er háttað verður ekki komist hjá því að líta svo á að Vilhjálmur standi einn að þessum ósönnu ásökunum." Óttuðust gjaldfellingu lána Vilhjálmur Ingi kvaðst í samtali við Morgunblaðið ekki vera sérstak- - lega forviða yfir viðbrögðum íslands- banka. Þau séu af sama toga og þegar hann hafi barist fyrir ung hjón sem voru að skipta um húseign og urðu ósátt við fasteignaviðskiptin sern tengdust bankanum. „íslandsbanki hélt því fram að málflutningur minn þá væri rugl og misskilningur og vísvitandi verið að sverta nafn bankans. Árangur þess máls var að eftir þriggja ára baráttu var kveðinn upp dómur í Hæstarétti í sumar þar íslandbanki var dæmdur til að greiða unga fólkinu á fimmtu milljón króna í skaðabætur. Ég á ekki von á að lyktir þessa máls verði mjög frábrugðnar," segir Vilhjálmur. Hann fullyrðir að þeir aðilar sem lýsi því yfir að hann fari með rangt mál, hafi allir lesið greinargerð þá sem hann sendi bústjóra og staðfest í vitna viðurvist að þær upplýsingar sem þar koma fram, séu réttar. „Þessir sömu aðilar treystu sér hins yegar ekki til að fara fram á við bústjóra á opnum fundi með kröfuhöfum, að vísa málinu til RLR, vegna þess að þeir eru sjálfir með lán í bankanum og óttuðust að þau yrðu gjaldfelld," segir Vilhjálmur. Hann hefur að eigin sögn ekki þurft að draga til baka ummæli sín eða skrif til þessa, en muni skoða greinargerð bankans áður en hann svari henni frekar. „Mér nægir að viðskiptaráðherra hefur talið ástæðu til að benda bankaeftirliti Seðlabankans á þessi viðskipti íslandsbanka og A. Finns- sonar hf., eftir að hafa skoðað greinargerð mína í samráði við lög- fræðinga. Bankinn er hins vegar að reyna að verja sig með öllum ráðum, en getur ekki hrakið bókhaldsgögn fyrirtækisins og vitnisburð mætra aðila," segir Vilhjámur. Flytur fyrirlestur um ríkisrekstur RUTH Richardson, fyrrum fjármálaráðherra Nýja Sjálands, heldur fyrirlestur hér um hagræðingu ríkis- umsvifa 21. nóvember á vegum fjármálaráðuneytis- ins. Richardson var ráðherra á Nýja Sjálandi 1990- 1993. Fyrirlestur hennar mun bera heitið „Reynsla Nýja-Sjálands í kjölfar breytinga í ríkisrekstri". Einnig munu Derry Ormond, yfirmaður opinberrar stjórnunardeildar Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD), og dr.'Guðfmna Bjarnadóttir, sem vinnur hjá ráðgjafarfyrirtækinu LEAD, flytja ávörp. Þá munu Björn Bjarnason menntamálaráðherra, Davíð Oddsson forsætisráðherra, Friðrik Sophusson fjármálaráðherra og Ingibjörg Pálmadóttir, heilbrigð- is- og tryggingaráðherra, flytja ávörp. Þór Sigfússon, ráðgjafi fjármálaráðherra, sagði að enn væri upphaf kjörtímabils og margar nýjar hug- myndir að koma fram. Tilgangur fyrirhugaðrar ráð- stefnu væri að gefa fólki kost á að átta sig á hugsun- inni að baki þessum hugmyndum um breytingar. Islensk orðabókaútgáfa íslensk orða- bókaútgáfa illa stödd MIKILVÆGUSTU verkefnin fram- undan eru að vinna íslenskan orðastofn og gefa út vandaða ís- lensk-íslenska orðab'ók. Þau verk eru forsendan fyrir útgáfu á íslensk- erlendum orðabókum sem er mjög mikill hörgull á, það þyrfti til dæmis að gefa út ítarlega íslensk- enska orðabók. Að auki þyrfti alfræðiorðabókin að vera í sífelldri endur- skoðun," segir Sigríður Harðardóttir sem var annar tveggja ritstjóra orðabókadeildar Arnar og Örlygs. - Hvað er til ráða? „Að mínu mati voru það í fyrsta lagi mistök að leggja niður orðabóka- deild Arnar og Örlygs. Eg tel að það hefði þurft að halda þess- ari starfsemi áfram með ein- hverjum hætti. Það er, að ég hygg, farsælast að hafa þessa útgáfu í höndum bókaforlaga en styrkja þau rækilega til starfsins því það er ekki hægt að vinna þessar bækur án stuðn- ings." - En margar þessar bækur bera sig sjálfar? „Já, en í þeim tilfellum þarf samt að styrkja verkin á meðan þau eru unnin. Það er mjög erf- itt fyrir forlögin að taka lán fyrir vinnslu á bókunum því að hagnaður af þeim skilar sér seint. Ég veit til þess, að í Sví- þjóð hafa forlög verið styrkt til útgáfu á orðabókum og það hefur gefist vel. Þegar Menningarsjóður var lagður niður var upphaflega markmiðið að í staðinn fyrir að dreifa fé hans út og suður í mörg verkefni yrði meira fé lagt í færri verkefni. Það var gert fyrsta árið. Síðan hefur þetta breyst. Styrkirnir eru of lágir og duga ekki fyrir stórum verk- efnum." - Hver er munurinn á góðri orðabók og lélegri? „Góð og faglega unnin orða- bók sýnir hvert orð hljóðritað, sýnd er orðskipting, ákveðnar málfræðiupplýsingar eiga að koma fram, nákvæm _______ orðgreining verður að fara fram, það þarf með öðrum orðum að greina merkingu orð- anna niður þannig að '. ' sýnd séu sem flest merkingar- afbrigði og notkunarmöguleikar með dæmum og svo má nefna nákvæma merkingarlega skil- greiningu á hverju orði auk þess sem finna þarf góða þýðingu. Eitt megineinkenni góðra orða- bóka er svo samræmi." - Hvað þarf að þínu mati að gera við íslensk-íslensku orðabókina? „Það þarf að endurskoða hana frá grunni, til dæmis er nauðsyn að endurnýja orðstofn- inn. Svo þarf að vinna hana þannig að þar sé hægt að finna frumskilgreiningu á hverju orði og markvissa málfræði- -og merkingargreiningu. í bókinni Sigríður Harðardóttir. ?Sigríður Harðardóttir er fædd árið 1949 í Reykjavík. Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum að Laugar- vatni árið 1969. Hún hefur B.A.-próf frá Bandarikjunum í enskum bókmenntum og hefur stundað cand.mag.- nám í enskudeild Háskóla ís- lands. Árið 1983 hóf hún störf við orðabókadeild Arnar og Örlygs. Hún varð ritstjóri deildarinnar ásamt Dóru Haf- steinsdóttur árið 1987 og gegndi þvi starfi til þessa árs. Á þeim tima komu út íslenska alfræðiorðabókin, Alfræði unga fólksins og Frönsk-islensk orðabók. Sig- ríður starfar nú sem upplýs- ingafulltrúi Samkeppnis- stofnunar. Sigríður er gift Páli V. Bjarnasyni arkitekt og eiga þau þrjár dætur. Það vantar alla mark- vissa vinnu þurfa líka að vera mun fleiri notkunardæmi en nú eru. En umfram allt þarf að byggja þessa bók markvisst og skipu- lega upp." -Hvað um framtíðina? „í orðabókadeild- inni sem ég starfaði við hafði safnast mikil þekking á því hvernig á að vinna orðabækur ^^— og ekki nóg með það heldur höfðum við aflað okkur góðra sambanda við fræðimenn og aðra í þjóðfélaginu sem nauð- synlegt er að hafa aðgang að við vinnu á orðabókum. Allt þetta getur glatast því hópurinn sem starfaði hjá forlaginu er tvístraður og farinn til annarra starfa. Ég tel að>íslensk orðabókaút- gáfa sé illa stödd, hún er að minnsta kosti hvorki fugl né fiskur miðað við það sem hún var fyrir tíu árum. Það vantar alla markvissa vinnu. Ég vona bara að hleypt verði nýju blóði í íslenska orðabókagerð svo að hægt verði að halda þeirri vinnu áfram sem hafin var."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.