Morgunblaðið - 10.12.1995, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 10.12.1995, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 10. DESEMBER 1995 11 Þetta á t.d. við um Verkalýðsfélag Húsavíkur, sem hótar hörðum við- brögðum á næsta þingi ASÍ. Sigurður Ingvarsson, forseti Al- þýðusambands Austfjarða, segist ekkert geta fullyrt um stuðning við félögin meðan menn bíði dóms í máli Baldurs. Félögin á Austfjörðum hafi verið sammála um það mat að skv. lögfræðiáliti væri hæpið að hafna tillögu launanefndar og segja samningum upp. Hann kveðst ekki telja að brestir séu komnir í Alþýðu- sambandið en þó kristallist nú ákveðinn taugatitringur vegna al- vöru málsins og það verði eflaust rætt á komandi þingi ASÍ í vor. Mikill skoðanaágreiningur Margir forystumenn innan ASÍ eru þeirrar skoðunar að svo alvarleg- ur ágreiningur sé kominn upp milli VMSI-félaga annars vegar og for- ystu ASÍ, iðnaðarmannasamband- anna og verslunarmanna hins vegar, að hann muni stigmagnast fram að þingi ASÍ með ófyrirsjáanlegum af- leiðingum. Ovíst er hvaða afstöðu fulltrúar iðnverkafólks muni taka. ASÍ-þingið verður haldið dagana 20.-24. maí. „Það er mikill skoðanaágreiningur á milli Verkamannasambandsins og ASI. Því verður aðeins breytt með nýrri forystu Alþýðusambandsins og menn eru að vinna í því þessa dag- ana innan Verkamannasambands- ins. Ég hygg að það muni skýrast á næstu vikum að menn einhendi sér saman um nýjan forystumann fyrir ASÍ og reyni að afla honum fylgis,“ segir Kristján Gunnarsson í Keflavík. Sumir heimildarmanna blaðsins halda því fram að svo geti farið að Alþýðusambandið klofni á þinginu. Sú harða gagnrýni sem einstakir verkalýðsforingjar hafa haft í frammi sé í raun til marks um að til uppgjörs geti komið milli ólíkra sjónarmiða og fylkinga sem tekist hafi á á undanförnum árum. Óein- ingin eigi sér margra ára sögu og hafi verið að geijast allt þjóðarsátt- artímabilið frá 1990. Átök hafi verið um kröfugerð og launastefnu í kjara- samningum, um kröfur VMSI-félaga um háar prósentuhækkanir annars vegar og um stefnu ASÍ-forystunn- ar, verslunarmannafélaganna og samtakanna í iðngreinunum hins vegar, sem hafi ávallt fallist á minni kauphækkanir en viljað reyna aðrar Ieiðir í samningum til að styrkja kaupmátt. „Samningarnir frá í febr- úar skila meiri kaupmætti til okkar fólks en gerst hefur undanfarin 25-30 ár án þess að verðlag færi úr böndunum," segir viðmælandi innan verslunarmannafélaganna. Aukinn titringur undanfarna mánuði Titringurinn innan ASÍ kom í ljós við gerð febrúarsamninganna. Þrjú félög, Dagsbrún, Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, mynd- uðu svokallað „Flóabandalag" og gerðu líkt og Alþýðusamband Vest- fjarða kröfur um umtalsvert meiri kauphækkanir en önnur ASÍ-félög. Þá réðu Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, Samiðn, Rafiðnaðar- sambandið og iðnverkafólk hins veg- ar ferðinni með hugmyndum sem urðu í megindráttum ofan á, um krónutöluhækkanir í stað prósentu- hækkana kaupliða. Ljóst varð strax á vordögum að talsverður kurr var í mörgum verka- lýðsfélögum vegna þeirra hækkana sem samið var um í sérsamningum einstakra félaga og kjarasamningum sem gerðir voru í kjölfar febrú- arsamkomulagsins, m.a. við ríki og sveitarfélög. Steininn tók síðan úr við úrskurð Kjaradóms um verulegar launa- hækkanir þingmanna, ráðherra og æðstu embættismanna. Gaus þá upp almenn reiði í gjörvallri verkalýðs- hreyfingunni. Fjöldi félaga kallaði eftir hörðum aðgerðum og sökuðu stjórnvöld um að slíta friðinn á , vinnumarkaði. Meginmarkmið febr- úarsamninganna hefði verið að laun skyldu hækka í krónutölu og að samningarnir ættu að vera jafn- launasamningar. Margir töldu að nú væri komið á daginn að febrúar- samningarnir hefðu verið mistök. Samningar sem á eftir fylgdu sýndu að forsendur hefðu verið fyrir hendi til að ná fram mun meiri kjarabót- um. Þung orð féllu en nokkrir for- VINNUVEITENDUR taka ekki í mál að hefja samningaviðræður við félögin sem halda uppsögn samninga til streitu og telja ekki mikinn þunga á bak við hótanir þeirra. Aðildarfélög innan Alþýðusamdands íslands (ASÍ) Aðildarfélaf Félög Karlar Konur Félags- menn alls % af ASÍ Stærsta félag 0 Félög með beina aðild 21 1.529 3.539 5.068 7,6 Sókn (2.903) 100 Landsamband iðnverkafólks 14 1.626 1.827 3.453 5,2 Iðja (2.935) 200 Landsamband ísl. verslunarmanna 25 5.889 10.265 16.154 24,3 V.Rvíkur (11.693) 300 Landsamband vörubifreiðastjóra 30 354 0 354 0,5 Mjölnir (30) 500 Rafiðnaðarsamband íslands 9 1.621 31 1.652 2,5 Fél. ísl. rafvirkja (796) 600 Samiðn, Samband iðnfélaga 36 5.027 69 5.096 7,7 Trésmiðaf. Rvíkur (1.149) 700 Sjómannasamband íslands 41 3.960 51 4.011 6,0 Sjómannaf. Rvíkur (689) 800 Verkamannasamband íslands 52 13.939 14.718 28.657 43,0 Dagsbrún (5.200) 900 Þjónustusamband íslands 10 1.064 1.070 2.134 3,2 Fél. st. í veitinqah. (1.121) Samtals 238 35.009 31.570 66.579 100,0 Þau félög sem sagt hafa upp samningunum* 804 Verekamannafélagið Hlíf, Hafnarfirði 1.108 10 1.118 1,7 606 Verkalýðs og sjómannaf. Keflavíkur og nágr. 1.235 1.425 2.660 4,0 819 Verkalýðsfélagið Baldur, Isafirði 211 302 513 0,8 B jLftil'/- n 823 Verkalýðsfélagíð Eining, Akureyri 1.402 2.550 3.952 5,9 Samtals 3.956 4.287 8.243 12,4 Atkvæðagreiðsla stendur yfir um hvort standa skuli við uppsögn samninga* 802 Verkamannafélagið Dagsbrún 4.845 355 5.200 7,8 * Þessi félög eru öll i Verkamannasambandi tslands. ÞRÍR forystumenn í verkalýðshreyfingunni mættu ekki á fund miðstjórnar ASI sl. miðvikudag vegna ágreinings við forystuna. Miklar umræður urðu á fundinum um greinargerð forseta ASÍ og þá stöðu sem upp er komin í verkalýðshreyfingunni. ystumenn innan ASÍ gagnrýna nú marga félaga sína fyrir allt of herskáar yfirlýsingar vegna Kjara- dóms í haust sem þeir segja að hafi eingöngu vakið óraunsæjar vænting- ar meðal launþega og orðið hreyfing- unni til minnkunnar nú þegar niður- staðan liggi fyrir. Þegar launasamanburður Þjóð- hagsstofnunar var birtur, sem leiddi í ljós að opinberir starfsmenn höfðu fengið hlutfallslega meiri hækkanir en samið var um á almenna markað- inum, töldu forystumenn í ASÍ ein- sýnt að forsendur samninganna væru brostnar. Menn greindi þó mjög á um hvaða leiðir bæri að fara og hvort félögunum yrði stætt á að segja samningum upp. Einn viðmæl- andi lýsti því þannig, að stefnt hefði í algera hneisu fyrir hreyfinguna ef einstök landssambönd hefðu ekki risið upp og lýst yfir stuðningi við launanefndina. „Bola tvíhöfða þurs iðnaðar og verslunar úr hásætinu“ „Sumir innan Verkamannasam- bandsins segja að núna eigi VMSÍ að taka Alþýðusambandið yfir og bola þessum tvíhöfða þurs verslun- armanna og iðnaðarmanna úr há- sætinu. Það verður eflaust reynt,“ segir viðmælandi innan ASI. Á und- anförnum dögum hafa farið fram talsverðar óformlegar viðræður á milli einstakra forystumanna innan verkalýðshreyfingarinnar um átökin sem framundan eru fyrir ASÍ-þingið og væntanlegt forsetakjör. Eru menn farnir að setja sig í stellingar fyrir væntanlegan kosningaslag um forystuna, að sögn heimildarmanns. „Það verður tekist á um forseta- embættið í vetur milli iðnaðar- mannageirans, verslunarmanna annars vegar og órólegu deildarinn- ar í Verkamannasambandinu hins vegar. Merin eru að fara í skotgraf- irnar núna og verða í þeim fram yfir þingið. Ef kæmi til uppgjörs á sjálfu þinginu þá einfaldlega klofnar Alþýðusambandið," sagði heimildar- maður sem á sæti í æðstu stofnunum ASÍ. Mikil reiði er meðal forystumanna í nokkrum landssamböndunum og aðildarfélögum þeirra vegna þeirrar gagnrýni sem einstakir forystumenn í aðildarfélögum VMSÍ hafa beint að forseta ASÍ og Ingibjörgu R. Guðmundsdóttur varaforseta á sein- ustu dögum og segja þeir hana ódrenjgilega. Áhrifamenn innan VMSI gagnrýna hins vegar forystu og sérfræðingaveldið í ASI harðlega í samtölum við Morgunblaðið. Halda þeir því fram að nauðsynlegt sé að ný og sterkari forysta komist til valda í ASÍ, sem þori að hafa skoð- anir og fylgja þeim eftir. Skv. heimildum blaðsins hafa komnar upp sterkar raddir innan stóru iðnaðarmannasambandanna að sameina þau í eitt og mynda sam- band iðnfélaganna, sem kæmi þá fram eitt og óskipt að kjaraviðræð- um við viðsemjandann í Samtökum iðnaðarins. Hafa forystumenn rætt þetta eitthvað óformlega að undan- förnu. Mun vera áhugi á að af sam- einingunni geti orðið fyrir þing ASI og að samtökin stæðu sameinuð að baki forsetaframbjóðanda á þinginu. Hefur Grétar Þorsteinsson, forseti Samiðnar, verið nefndur í því sam- bandi en hann naut mikils stuðnings sem hugsanlegur forsetaframbjóð- andi á þinginu 1992. Ekki er þó vit- að hvort hann mun gefa kost á sér eða hvort hann nýtur umtalsverðs stuðnings núna í hreyfingunni.' „Þjappa sér saman um endurnýjun" Benedikt Davíðsson hefur til þessa ekki iýst yfir hvort hann gefur kost á sér til endurkjörs á þinginu í vor. Hann segist í samtali við blað- ið hafa tekið þetta starf að sér á þinginu árið 1992 þar sem að honum hafi verið lagt á seinustu stundu og samkomulag hafi náðst um kjör hans af mjög breiðri fylkingu. Bene- dikt kveðst þá hafa fallist á að gegna þessu starfí þetta kjörtímabil. Sú afstaða hans hafi ekkert breyst. „Ég tel að verkalýðshreyfingin þurfi á því að halda að þjappa sér saman um endurnýjun í forystunni. Mér sýnist að þær væringar sem uppi hafa verið að undanförnu sýni það betur en flest annað. Hvort það tekst á þessu þingi veit ég hins vegar ekki, en þetta er mjög mikilvægt verkefni og þá er ég ekki bara að tala um toppinn í Alþýðusamband- inu, heldur miklu víðar,“ segir hann. Undirbúningur innan VMSI- félaga fyrir forsetaframboð er þegar kominn talsvert á leið og er höfuð áhersla lögð á að VMSI komi vel undirbúið til þingsins og séð verði til þess að næsti forseti ASÍ komi úr röðum þess. Hefur mest verið rætt um Kára Arnór Kárason, fram- kvæmdastjóra Lífeyrissjóðs Norður- lands og fyrrv. forseta Alþýðusam- bands Norðurlands, í því sambandi. Kári hefur ekki enn ljáð máls á fram- boði en þreifingar eru þegar hafnar við að afla honum stuðnings í hreyf- ingunni. Ovíst er þó talið hvoi-t hann ætti stuðning vísan utan VMSÍ. Einnig hefur verið orðað við Björn Grétar Sveinsson, formann VMSÍ, að gefa kost á sér, en hann mun hafa tekið því ólíklega. Einnig rætt um að sækja _ forsetaefni á skrifstofu ASI Skv. upplýsingum blaðsins myndu verslunarmenn og iðnaðarsamtökin ekki geta fallist á að næsti forseti ASI kæmi úr röðum VMSÍ ef svo fer fram sem horfir og kosningaátök verða á milli fylkinga í vor. Flestir viðurkenna þó að erfitt muni reyn- ast að finna hæfan forystumann sem sæmileg sátt yrði um. Þá setja stjórnmál strik í reikninginn við val forseta ASÍ, því órjúfanleg hefð er fyrir því að forseti komi ekki úr röð- um annarra flokka en Alþýðubanda- lags eða Alþýðuflokks. Skv. heimild- um Morgunblaðsins hefur þeirri hug- mynd þó einnig skotið upp að leitað verði málamiðlunar með því að sækja frambjóðanda inn á skrifstofu ASI. Skv. heimildum blaðsins hefur áhugi komið upp innan eins af stærstu landssamböndunum á að fá Halldór Grönvold, skrifstofustjóra ASÍ, til forsetaframboðs. Einnig hefur Gylfi Arnbjörnsson, hagfræðingur ASI, verið nefndur í þessu sambandi skv. upplýsingum blaðsins.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.