Morgunblaðið - 26.11.1997, Blaðsíða 55

Morgunblaðið - 26.11.1997, Blaðsíða 55
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 26. NÓVEMBER 1997 55 BREFTILBLAÐSINS VISTVÆNN grunnskóli, Ecole de Tournai, Prófessor Jean Wilfart. Belgíu. Arkitekt: Vistvænir grunnskólar Frá Gesti Ólafssyni: UM ÞESSAR mundir eru íslensk sveitarfélög að verja milljörðum króna til byggingar skólahúsnæðis víðs vegar um landið í kjölfar þess að ákveðið hefur verið að allir grunnskólar skuli vera einsetnir. Eins og kunnugt er tóku sveitarfé- lögin við grunnskólanum 1. ágúst 1996 og í lögum um grunnskóla frá 1995 segir að einsetningu grunn- skólans skuli vera að fullu lokið að sex árum liðnum frá gildistöku lag- anna. Bygging þessa húsnæðis er umtalsvert átak fyrir flest sveitarfé- lög og svo kostar líka mikið fé að reka þessar byggingar og halda þeim við þegar að því kemur. Öll átaksverkefni af þeirri stærð- argráðu sem hér um ræðir geta verið tvíbent og það sérstaklega þegar um er að ræða jafn litla þjóð og íslendingar eru. Þetta ætti sagan að hafa kennt okkur. Hér nægir að minna á fjárfestingu okkar í öll- um nýsköpunartogurunum (síðu- togurunum) eftir að hugmyndir um skuttogara höfðu komið fram. Allir þessir síðutogarar eru nú horfnir af sjónarsviðinu. Hættan er nefni- lega sú að svona átaksverkefni séu framkvæmd samkvæmt ríkjandi hugmyndafræði, að framkvæmdin verði of einsleit og mismunandi kostir og nýjungar ekki nægilega vel kannaðar og rannsakaðar. Alltof auðvelt er að hanna þessar bygg- ingar samkvæmt „stæl" líðandi stundar í stað þess að kafa dýpra í þetta verkefni og velta fyrir sér þeim möguleikum sem þarna kunna að finnast. Samt vita allir hve erf- itt og dýrt getur verið að breyta byggingum sem ekki standast kröf- ur tímans. Auk þess að taka tillit til breyt- inga og framfara í kennsluháttum, sem sjálfsagt er að nýir skólar taki fullt tillit til, hefur víða verið lögð á það áhersla að undanförnu að nýjar skólabyggingar séu hannaðar þannig að þær verði eins vistvænar og kostur er, taki mið af sjálfbærri þróun og setji gott fordæmi í þess- um efnum þannig að jafnvel sé hægt að nota þær fyrir „kennslu- tæki" á þessu sviði. Fyrir fímm árum gerðist ísland aðili að Dagskrá 21 ásamt 180 öðrum löndum. Með þessari aðild höfum við skuldbundið okkur til að stuðla að sjálfbærri þróun hér á landi. Mörg þeirra mála sem Dagskrá 21 tekur til eiga sér stað- bundnar rætur og því er eðlilegt að sveitarstjórnir eigi þar frum- kvæði. Islensk sveitarfélög þurfa reyndar í kjölfar þessarar sam- þykktar nú að marka sér um- hverfisstefnu eða svokallaða Stað- ardagskrá 21 og framkvæmda- áætlun í kjölfar hennar á grund- velli sjálfbærrar þróunar. Nú fer því fjarri að íslendingar séu al- mennt farnir að gera sér grein fyrir alvöru þessara skuldbindinga og í hverju þær felast. Víða hafa samt kennarar verið opnir fyrir þessum málum, reynslan hefur sýnt að börn á grunnskólaaldri eiga mjög auðvelt með að tileinka sér þá grundvallarhugsun sem hér íiggur að baki. Vistvænar grunnskólabyggingar geta því verið mjög mikilvægt kennslutæki til þess að fá nemend- ur til þess að setja sig inn í þessi mál. Byggingar mynda það um- hverfi sem við flest búum við dag- lega; í þeim er notaður um helming- ur af allri orku sem við notum; í byggingar er notaður um helmingur af öllu hráefni í iðnaði og um helm- ingur af þeim efnum sem eyða óson- laginu. Efnisval og orkunotkun í slfkum byggingum skiptir því miklu. Skólar eru líka stórir vinnu- staðir sem velta árlega miklu fé, nota mikið af vatni, pappír og öðr- um efnum sem geta verið skaðleg umhverfinu og skila líka frá sér miklu magni af frárennsli og rusli. Mikill fjöldi fólks kemur í skólana á hverjum degi og notar mismun- andi ferðamáta. Öll þessi atriði bjóða upp á góðar eða slæmar lausnir hvað umhverfið varðar. I þessu átaki sem nú er verið að gera í íslenskum skólabyggingum eru fólgnir miklir möguleikar á að sýna fram á hvernig hægt er að byggja og reka vistvæn mannvirki. Þegar upp er staðið kann það að vera eitt af því mikilvægasta sem skólakerfíð getur kennt grunn- skólanemendum. GESTUR ÓLAFSSON, arkitekt og skipulagsfræðingur. Ánægður með upplýsinga- rit ríkisstjórnarinnar Frá Páli Olafssyni: ÉG KOM nýlega inn á bensínstöð og tók þar ókeypis eintak af riti sem ríkisstjórnin gaf út fyrir nokkru. Ég hafði ekki séð ritið áður, en hafði tekið eftir nöldri nokkurra þing- manna vegna útgáfu þess og sár- móðguðum leiðara í Degi af sömu ástæðu. Eftir lestur þessa greinagóða upp- lýsingarits um fyrstu tvö ár rík- isstjórnarinnar get ég ekki annað en lýst ánægju minni. Þarna er að fínna á einum stað mjög gott yfirlit um það sem ráðuneytin hafa verið að gera. Textinn er að mestu leyti frásögn af framvindu verkefna og tilgangi þeirra. Auðvitað er ritið ekki hlutlaust, en þarna er ekkert skrum. Það er rétt aðeins í inngangi ritsins sem ráðherrarnir berja sér á brjóst, en skiljanlega lýsa menn yfír ánægju með það sem áunnist hefur. Þessi útgáfa er það vel heppnuð að ég hef ekki séð nema eina efnislega athugasemd við hana. Það er ótrú- lega lítið miðað við efnismikið rit um starfsemi heillar ríkisstjórnar. Útgáfa á svona upplýsingariti er í samræmi við auknar kröfur um að almenningur geti fylgst með störfum stjórnvalda. Ekki er á fjölmiðla að treysta til að fá greinargott yfirlit af þessu tagi. Þeim hættir til að elt- ast aðeins við æsifréttir líðandi stundar af vettvangi stjórnmálanna. PÁLL ÓLAFSSON, Kleppsvegi 38, Rvík. VETRARFERÐIR - VANDARU VALIR! miBMHAFU ¦ OKKÍS SERSVIÐ Skemmtisiglingar vikulega á nýjustu glæsiskipum heimsins, CARNIVAL - IMAGINATION, DESTINY O.FL. Fljótandi hallir færa þig milli blómskreyttra eyja undir hitabeltissól þar sem golan gælir við þig og ekkert mun skorta. DOMINIKANA - hvfldardvöl á fegurstu eyjunni með drifhvítar pálmastrendur, hálft fæði eða allt innifalið, matur, drykkir, skemmtanir. RIO MERENGE - nýjasta trompið, 5 stjörnu glæsistaður, eða CAPELLA BEACH RESORT, afar vinsælt. Brottför vikulega. Bestu kjör. Flug 2 fyrir 1. Gistisamningar á hálfvirði. Sérverð í nóv. til des. Pantið núna! THAILAND - ný ímynd, það besta á bestu stöðum á besta verði, allt árið fyrir einstaklinga, félög, klúbba, vinnuhópa o.s.frv. Hópferð með fararstjóra 15. jan. '98. Frábært verð! FERÐASKRIFSTOFAN SERFARGJÖLD til Asíu, Ástralíu, Afríku, Suður-Ameríku. Munið að betrí ferðirnar eru oft ódýrarí og ánægjulegri. Reynslan mælir meö ferðum Heimsklúbbsins. HEIMSKLUBBUR INGÓIFS Austurstræti 17,4. hœD 101 Reykjavik, s[ml56 20400,fax562 6564 Lagermal evu okkar sergrein Bjóðum allskonar lager- og hillukerfi fyrir vélvædd vórugeymsluhús sem minni lagera. Innkeyrslurekkar sem rúllurekkar. Aðeins vönduð vara úr sænsku gæðastáli. Mjög gott verð. Bjóðum einníg sérhæfð lyftitæki. Leitið ráða við skipulagningu og byggingu lagerrýma. Þjonusla - þehklng - ráðgjöf. Áratuga reynsla. UMBOÐS- OG HEíLDVERSLUN SUNDABORG I, RVK * SIMI568 3300 • FAX 568 3305 NICOTINELL GETUR HJÁLPAÐ ÞÉR TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA. Tilboð á NICOTINELL nikótín tíggjó dagana 27., 28. og 29. nóvember nk. NICOTINELL tyggjó 4 milligrömm, 84 stykki kr. 1499. NICOTINELL tyggjó 2 milligrömm, 84 stykki kr. 999. INGÓLFS APÖTEK 6oMfbragð ti| að h*tta að reyKja KRINGLUNNI REYKJAVÍK SÍMI 568 9970
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.