Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 6
öílii nj_g r ¦¦¦ 6' ÞRIDJUDAGUR l'Ö.FEBRÚAR 1998 ¦ ¦¦ ,:l±M I • MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Halldór Ásgrímsson segir að rflrisstjórnin hafí ekki átt marga kosti Lagasetning felur ekki í sér endanlega lausn Sjávarútvegsráðherra segir það vonbrigði að sjómannadeilan skuli ekki vera leyst með samningum HALLDOR Ásgrímsson utanríkis- ráðherra og Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra segja að það séu mikil vonbrigði að útvegs- mönnum og sjómönnum skuli ekki takast að leysa ágreining sín í milli með samningum. Halldór segir að í reynd sé lagasetning ekki annað en frestun á vandanum. Eina var- anlega lausnin sé samningur milli deiluaðila. „Ég hef litlð svo á að sjómenn og útvegsmenn ættu að leysa þessa deilu sjálfir. Ég hef haft trú á að þeir gætu það, en eftir að upp úr sÚtnaði á sunnudag og ríkis- sáttasemjari gerði okkur grein fyrir því hver staða málsins væri og eftir viðtöl við fulltrúa samn- ingsaðila í morgun, sem lýstu al- veg sama mati á stöðunni, mátti vera alveg ljóst að ríkisstjórnin yrði að grípa inn í deiluna," sagði Þorsteinn. Tveggja þrepa lausn Þorsteinn sagði að alla tíð hefði verið Ijóst að ekki yrði hægt að leysa þessa deilu án lagasetningar. Hann hefði hins vegar vonast eftir að deiluaðilar kæmu sér saman um breytingar á lagaumhverfi sjávar- útvegsins. Þeim hefði því miður ekki tekst að finna sameiginlega lausn og þess vegna yrði ríkis- stjórnin að standa að lagabreyt- ingu á grundvelli nefndarstarfs. „Frumvarpið felur í sér tveggja þrepa lausn. Annars vegar er verið að framlengja samninga með frið- arskyldu til 30. júní. Hins vegar mun ríkisstjórnin innan mánaðar, á grundvelli nefndartillögu, flytja lagafrumvarp á því sviði sem aðil- ar hafa verið að deila um. Það er eðlilegt að sjómenn og útvegs- menn taki afstöðu til málsins þeg- ar þær breytingar hafa átt sér stað. Sjómenn hafa fullt frelsi eftir 30. júní, til þess að notfæra sér al- menn ákvæði laga um stéttarfélög og vinnudeilur til að knýja á um ný verkfóll ef þeir eru ósáttir við stöð- una." Vinna samningamanna skil- aði ekki árangri Þorsteinn sagði að nefndin yrði skipuð embættismönnum, en deiluaðilar myndu ekki eiga full- trúa í henni. „Það eru mikil vonbrigði að það skuli þurfa að koma til lagasetn- ingar. Það má segja að það sé ekki nein endanleg lausn sem felst í því. Það mun alltaf koma að því að deiluaðilar verða að setja niður sinn ágreining. Hins vegar er okk- ur ljóst eftir viðræður við deiluað- ila í morgun og þær upplýsingar sem við fengum frá rfkissáttasemj- ara, að það hafa orðið viðræðuslit og það eru engar líkur á því að það verði boðaður fundur á næstunni. Það var því ekki annar kostur í stöðunni," sagði Halldór. Samkomulag verður að nást óháð lagasetningu Halldór sagði að þau atriði sem ágreiningur væri um í þessari deilu snertu breytingar á lögum. Nú hefði verið tekin ákvörðun um að gera breytingar á lögum áður en útvegsmenn og sjómenn hefðu náð saman. Á þessari stundu væri ekkert hægt að segja um hver við- brögð sjómanna yrðu þegar búið væri að gera efnislegar breytingar á lögunum, en það væri ljóst að út- vegsmenn yrðu að ná samkomu- lagi við sjómenn um kjaramál óháð þessari lagasetningu. Aðspurður viðurkenndi Halldór að það hefði verið hægt að fresta verkfalli í stað þess að aflýsa því eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. ,Alþingi þarf að taka á málinu og á Alþingi að spyrja deiluaðila áður en slíkt frumvarp er afgreitt, er þetta nóg eða er hitt nóg? Það er ekki eðlilegt að Alþingi starfi undir alltof miklum utanaðkomandi þrýstingi. Við verðum að tryggja sem best sjálfstæði þingsins á þessu sviði." Halldór sagði að þrátt fyrir þessa niðurstöðu gætu hvorki út- gerðarmenn né sjómenn treyst því í framtíðinni að kjaradeilur þeirra yrðu leystar með lögum. Samn- ingamenn þeirra yrðu hins vegar að leggja sig fram um að leysa deilur. Þessi deila hefði staðið í 13 mán- uði og nú kæmi í ljós að menn væru enn á byrjunarreit. Ríkis- stjórnin gæti ekki látið eins og þessi deila kæmi henni ekki við. Þegar Halldór var spurður hvort samningamenn deiluaðila hefðu staðið sig illa svaraði hann: „Þeir hafa a.m.k. ekki skilað nein- um árangri hverju svo sem því er um að kenna." Morgunblaðið/Golli ÞAÐ voru margir sem vildu tala við sjávarútvegsráðherrann í gær þegar ríkisstjórnin var að taka ávörðun um lagasetningu. Formaður fískvinnslustöðva Fátt annað kom til greina FORMAÐUR Samtaka físk- vinnslustöðva telur að ríkis- stjórnin hafi orðið að leggja fram frumvarp um frestun verkfalls sjdmanna, miðað við þá slæmu stöðu sem málið hafí verið kom- ið í „Auðvitað eru það vonbrigði að ekki skuli hafa náðst lending um helgina. Eins og staðan er í dag sýnist fátt annað en laga- setning koma til greina," segir Arnar Sigurmundsson, formað- ur Samtaka fiskvinnslustððva. Segir hann það ókost að ekki sé hægt að Ijúka ákveðnum atrið- um með lögum en í núverandi stöðu, við upphaf loðnuvertíðar, væri ekki um aðrar leiðir að ræða. „Ég er þokkalega sáttur, miðað við þær aðstæður sem við biíum við," segir hann. Hráefni er búið eða á þrotum hjá mörgum fískvinnslufyrir- tækjum en önnur hafa nægilegan fisk til að vinna áfram. Telur Arnar að vinnsla stöðvist í vik- unni eða hafi þegar stöðvast hjá allmörgum fyrirtækjum. Miðað við að verkfalli verði frestað á miðvikudag fer nýtt hráefni í fyrsta lagi að berast í vikulok og togarar munu ekki landa fyrr en f næstu viku, að sögn Arnars. „Meginatriðið er að þegar loðnan finnst og hægt verður að hefja frystingu, verður það mikil vftamínsprauta. Vonandi gerist það sem fyrst." Forseti Alþýðusambandsins Lagasetning óverjandi „ÉG tel lagasetningu óverjandi," segir Grétar Þorsteinsson, forseti Alþýðusambands íslands, þegar leitað er hans viðbragða við frum- varpi rfkissljórnarinnar um frest- un sjómannaverkfalls. „Það er búið að gera tvær til- raunir í grimmum átökum til að leysa þessa deilu. Ég tel að menn séu að víkja sér undan því að leysa hana með þessari lagasetningu," segir Grétar. SamkomulagTölvu- nefndar og íslenskrar erfðagreiningar Nýir skil- málar settir TÖLVUNEFND samþykkti á fundi sínum í gær nýjar starfsregl- ur eða skilmála fyrir íslenska erfðagreiningu vegna rannsókna og meðferðar á persónuupplýsing- um. Þorgeir Örlygsson, formaður Tölvunefndar, tjáði Morgunblað- inu í gær að gengið hefði verið frá nýju ferh um starfsaðferðir, menn hefðu eytt ágreiningi og náð sögu- legri sátt. í samþykkt Tölvunefndar sem send verður íslenskri erfðagrein- ingu í dag er vísað til eftiriitsferð- ar nefndarinnar til fyrirtækisins í lok nóvember síðastliðinn, þeirra bréfa sem fyrirtækinu voru send í framhaldinu og viðræðna þeirra um nýtt vinnuferli við erfðarann- sóknir. Tekið er fram að reglurnar eigi einvörðungu við um rannsókn- ir sem unnar eru í samstarfi yið lækna sem ekki eru starfsmenn Is- lenskrar erfðagreiningar hf. og að óheimilt sé að samtengja gögn úr einstökum rannsóknum, nema fyr- ir því liggi sérstök heimild Tölvu- nefndar enda Ktur nefndin svo á, að slíkt sé í eðli sínu ný rannsókn. Tryggja nafnleynd Markmið vinnuferilsins er fyrst og fremst að tryggja nafnleynd þátttakenda í þeim rannsóknum sem fram fara hjá íslenskri erfða- greiningu hf. Það er meðal annars haft að leiðarljósi að rannsókna- gagna í vörslu samstarfslækna ÍE sé gætt sem sjúkragagna í sam- ræmi við læknalög og reglugerð um sjúkraskrár. Að rannsókna- gögn hjá íslenskri erfðagreiningu séu án persónueinkenna og að tenging milM persónugreindra gagna hjá samstarfslæknum og ópersónugreindra gagna hjá ÍE geti ekki átt sér stað nema með notkun dulmálslykils. Það er einnig haft að leiðarljósi að notkun dulmálslykils fari ekki fram nema undir eftirliti tilsjónarmanna Tölvunefndar og í samræmi við skilmála sem vinnuferlið lýsir og að dulmálslykils sé tryggilega gætt. Tilsjónarmenn Tölvunefndar búi til dulmálslykil Ætlast er til að tilsjónarmenn Tölvunefndar búi til einn dulmáls- lykil sem notaður verður í öllum erfðarannsóknum sem fram fara á rannsóknastofu íslenskrar erfða- greiningar. Dulmálslykillinn setur persónunúmer í stað kennitölu, þ.e. kóðar. Tilsjónarmenn Tölvu- nefndar kóða ættfræðigrunninn (Islendingabók) með dulmálslykl- inum og með sama hætti sjúk- lingalisti viðkomandi samstarfs- læknis. Islensk erfðagreining sam- tengir síðan kóðaða sjúklingalist- ann við kóðaða ættfræðigrunninn og verður þannig til listi án nafna yfir þátttekendur í rannsókninni. Fram kemur í niðurstöðu Tölvu- nefndar að hún mun á næstunni, í samræmi við nýja vinnuferlið, gefa út nýjar heimildir vegna þeirra rannsókna sem hún hefur þegar veitt leyfi til og afgreiða umsóknir sem henni hafa borist vegna ann- arra rannsókna.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.