Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 4
4 ÞRIÐJUDAGUR 10. FEBRÚAR 1998 MORGUNBLAÐIÐ SJÓMANNADEILAN Átök og spenna einkenndu atburðarásina í sjómannadeilunni í gær Lagasetning blasti við eftir árangurslausan sáttafund Það kom fáum á óvart þegar ríkisstjórnin tók í gær ákvörðun um að leggja fram frumvarp á Alþingi um stöðvun verkfalla sjómanna á fískiskipaflotanum. Það kom ríkisstjórninni hins vegar á óvart þegar stjórnarandstaðan hafnaði því að taka frumvarpið til efnislegrar umræðu í gær. Egill Ólafsson fylgdist með atburðarásinni í sjómannadeilunni. UM HELGINA gerði sáttasemjari tilraun til að leysa deiluna með samningum og litu menn almennt svo á að um úrslitatilraun væri að ræða. Á sáttafundi á sunnudag lögðu Þórir Einarsson ríkissáttasemjari og Ásmundur Stefánsson, sem unnið hefur að lausn deilunnar með hon- um, fram hugmyndir um samnings- grundvöll. Útvegsmenn lýstu sig til- búna að ræða málið áfram, en for- ysta sjómanna hafnaði að ræða um íausn á þessum grunni. Samkvæmt upplýsingum Morgun- blaðsins voru meginatriði þessarar sáttaleiðar, um að sett verði lág- marksverð á fisk og möguleikar út- gerðarmanna til að framselja veiði- heimildir verði þrengdir. Sjómenn settu það sem skilyrði fyrir því að ræða málið frekar á þessum grunni að komið verði á fót kvótamarkaði þar sem allar tilfærslur á veiðiheim- ildir færu um. Því höfnuðu útvegs- menn algerlega. Eftir að niðurstaða sáttafundarins lá fyrir þótti mörgum blasa við að ríkisstjórnin myndi stöðva verkfallið með lögum. Síðdegis á sunnudag komu forsætisráðherra, utanríkis- ráðherra, sjávarútvegsráðherra og félagsmálaráðherra saman til fundar 3g varð niðurstaða hans að hefja undirbúning að lagasetningu um að stöðva verkfall sjómanna. Deiluaðílar boðaðir til fundar I gærmorgun boðuðu þessir fjórir ráðherrar forystumenn deiluaðila til fiindar. Forystumenn sjómannasam- takanna þriggja voru boðaðir sam- siginlega til fundar, en forystumenn Farmanna- og fiskimannasambands- ins og Sjómannasambandsins höfn- iðu því að mæta með fulltrúum Vél- stjórafélagsins og varð niðurstaðan pví sú að ráðherrarnir funduðu sér- staklega með vélstjórum. Guðjón A. Kristjánsson, formaður FFSÍ, sagði iðspurður um þetta atriði, að um væri að ræða tvær aðskildar deilur og það væri ektó mál FFSÍ og Sjó- mannasambandsins að leysa verkfall Vélstjórafélagsins. Eftir fundinn sagði Sævar Gunn- arsson, formaður Sjómannasam- bandsins, að hann óttaðist að ríkis- stjórnin ætlaði að setja lög á verkfall- ið. Hann sagði að sjómenn væru því algerlega andvígir og það hefðu þeir sagt á fundinum með ráðherrunum. Það væri samningsaðila að leysa deil- una með samningum. Guðjón og Helgi Laxdal, formaður Vélstjórafé- lagsins, lýstu sömu afstöðu til laga- setningar. Rristján Ragnarsson, formaður LÍÚ, sagði þegar hann kom út af fundi með ráðherrunum að hann hefði ekM beðið um að stjórnin stöðv- aði verkfallið með lögum. „Deilan fór í mjög harðan hnút í gær eftir að sáttasemjarar höfðu lagt upp ákveðinn farveg sem við lýstum okkur tilbúna til að fara eftir en þeir ekki. Sáttasemjari mat það svo að það væri þýðingarlaust að boða til annars fundar í bráð. Það liggur því fyrir að deilan mun ekM leysast með samningum næstu daga og þar með er málið á borði stjórnvalda." Þegar Kristján var spurður hvort hann hefði sagt ráðherrunum, að það væri ekki hægt að leysa þessa deilu við samningaborðið vísaði hann til þess sem hann hefði þegar sagt um stöðu deilunnar. Ríkisstjórnin yrði að meta hvaða kostir væru fyrir hendi. Stjórnarandstaðan beðin um að greiða fyrir lagasetningu Á eftir forystumönnum útgerðar- innar kom Þórir Einarsson ríkis- sáttasemjari til fundar við ráð- herrana og gerði þeim grein fyrir stöðu samningaviðræðna Hann sagði eftir fundinn að eins og staðan væri núna myndi hann ekki boða deiluað- ila til fundar. Næstir gengu á fund ráðherranna Vakni a%/á m i nni ng * Itt IR 1 Þatfhi 1 minnt HA^^'S""^ J$m Nánai mó- 1 sSi^L/*^ 1 °8 s*s fm m\/Sm 1 færöu 1 SÍMAS að láta vekjaþig e i þig á eitthvað? Þaðgerirþúmeðt að ýta á ? 55 ?, ák inntíma(td. 0730 i upplýsingar um v þjónustu Landssú í sima 800 7000 ec KRÁNNI. ða tví veð-)ogH 1 erð nans 1 a ^^^^B ^g /JH LANDSSÍMIMM Morgunblaðið/Golli SÆVAR Gunnarsson og Guðjón A. Krisrjánsson fengu góðar móttökur á fundi srjórnarandstöðunnar í gær. DAVIÐ Oddsson sagði að ekki yrði komist hjá afskiptum Alþingis af deilunni. formenn þingflokka stjórnarandstöð- unnar. Á fundinum fóru ráðherrarnir fram á að stjórnarandstaðan greiddi fyrir því að lög um verkfall sjómanna fengi skjóta afgreiðslu á Alþingi, en það þýddi m.a. að stjórnarandstaðan samþykkti að afgreiða frumvarpið með afbrigðum frá þingskaparlógum. Með þessi stólaboð fóru formennirnii' til fundar við þingflokkana. Ríkisstjórnin kom saman til stutts fundar kl. 13 þar sem lagt var fram lagafrumvarp um verkfall sjómanna og að því búnu fóru ráðherrarnir til fundar við þingflokka sína þar sem frumvarp um lög á verkfall sjómanna var kynnt. Afskipti þingsins óh.jákvæmileg Eftir ríkisstjórnarfundinn ræddi forsætisráðherra stuttlega við fjöl- miðla. Hann sagði að staða málsins væri þannig að það væri óhjákvæmi- legt að það yrði kynnt fyrir þingfiokk- um og færi til meðferðar þingsins. „Við höfum leitast við að skapa um- ræðum samningsaðila skjól og að koma hvergi nærri. Nú er dæmið þannig komið að það finnst enginn fiötur á viðræðum. Ríkissáttasemjari hefur kynnt að sá grundvöllur sem var ræddur leiði ekki til neins og eng- inn annar viðræðugrundvöllur sé sjá- anlegur, eins og hann orðar það. Þeg- ar svona er komið getum við ekki látr ið eins og málið komi okkur ekki við," sagði Davíð. Davíð sagðist gera sér vonir um að málið færi í gegnum þingið á einum sólarhring, þ.e. að það yrði að lögum í dag. Hann sagðist hafa beint því tíl stjórnarandstöðunnar að greiða fyrir því að frumvarpið færi í gegnum þingið, en tók jafnframt fram að í því fælist ekki að hún ætti að bera ábyrgð á þvt Togstreita um afbrigði Samkvæmt þingskaparlögum eiga að líða tveir dagar frá því frumvarp er lagt fram á Alþingi þar til mælt er fyrir því. Hægt er hins vegar að veita afbrigði frá þessari reglu, en til þess þarf samþyktó 2/3 þingheims. Á þingflokksfundum stjórnarand- stöðunnar kom strax fram hörð and- staða við tilmæli stjórnarinnar um að afgreiða frumvarpið án þess að um það færi fram ítarleg efnisleg um- ræða á þinginu. Innan þingflokks Al- þýðuflokksins var það sjónarmið ríkj- andi að stjórnarandstaðan ætti að fella tillögu um veita afbrigði svo að frumvarpið mætti koma á dagskrá. Innan þingflokks Alþýðubandalags- ins voru nokkrir þingmenn hins veg- ar í upphafi tvístígandi um hvort það væri rétt að hafna afbrigðum. Þing- menn flokksins voru aftur á móti sammála alþýðuflokksmönnum um að ekki kæmi til greina að afgreiða frumvarpið án efnislegrar umræðu. Skilaboð gengu á milii þingflokk- anna á meðan á fundunum stóð og varð að samkomulagi miili þeirra að óska eftir því að fulltrúar sjómanna kæmu til fundar við stjórnarandstöð- una til að upplýsa um stöðu samn- ingaviðræðna og kynna fyrir þeim af- stöðu sjómanna til lagasetningar. Fundurinn var haldinn í fundarher- bergi þingsins í Þórshamri. Athygli vakti að Helgi Laxdal, formaður Vél- stjórafélagsins, var ekki boðaður á fundinn. Forystumenn Farmanna- og fiskimannasambandsins og Sjó- mannasambandsins voru því einir um að kynna afstöðu sjómanna til máls- ins. Sjómenn þungorðir Guðjón og Sævar voru þungorðir þegar þeir komu af fundinum þar sem þeir fengu að sjá frumvarp ríkis- stjórnarinnar. Guðjón sagði að það væri lýsandi fyrir framkomu ríkis- stjórnarinnar við sjómenn að hún hefði ekM einu sinni fyrir því að kynna frumvarpið fyrir forystu sjó- manna. „Við erum búnir að vera í verkfalli í sex daga. Hafnarfríum áhafna lauk í gær og í dag og verk- fallið er því ekki einu sinni farið að hafa áhrif á sumar útgerðir í landinu. Útgerðarmenn hafa hingað til ekki tapað krónu á þessu verkfalli, en rík- isstjórnin er hins vegar tilbúin til að setja lög um leið og það fer að hafa einhver áhrif." Sævar sagðist ekki vera trúaður á að sú nefnd, sem frumvarpið gerir ráð fyrir að verði stofnuð, kæmi fram með tillögur sem leysti ágreining sjó- manna og útvegsmanna. Hann minntí á að sjávarútvegsráðherra hefði stópað fimm menn í nefnd í jan- úar í fyrra tíl að taka á þessu máli. „Ráðherra stoppaði hins vegar störf hennar í haust vegna þess að þetta væri viðkvæmt samningsmál. Eg hef Fundirvegna sjómannadeilunnar mmJm í 9^ Tími 1000 1030 1115 1145 1215 1230 1300 1330 1500 1510 1600 1710 1800 Fundur forsætisráðherra, utanríkisráðherra, félagsmálaráðherra og sjávarútvegsráðherra. Formenn FFSÍ og Sjómannasambandsins með ráðherrum Fundur formanns Vélstjórafélagsins með ráðherrum Fundur formanns LIÚ pg framkvæmdastjóm VSÍ með ráðherrum Sáttasemjari hirtir ráðherrana Formenn þingflokka stjómarandstöðunnar hitta ráherrana Ríkisstjórnarfundur Þingflokksfundir Fundir í Alþingi Þingfundi frestað Formenn FFSÍ og Sjómannasambandsins hitta stjómarandstöðuna Formenn þingflokka funda með forseta Alþingis Þingfundur enga trú á að þriggja manna nefnd leysi málið frekar en fimm manna nefnd." Sævar sagði að þetta frumvarp væri samið á borðum LÍÚ. „Þetta er aðför að samningsfrelsi>stéttarfélaga. Útgerðarmenn hafagetað treyst því ár eftir ár að vinir þeirra í stjórnar- ráðinu skeri þá úr snörunni. Við munum fara í atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun aftur. Ég mun leggja fram slíka tillögu á stjórnarfundi í Sjómannasambandinu í fyrramáfið." Halldór og Davíð vildu atkvæðagreiðslu Eftír að Sævar og Guðjón voru farnir af fundinum ræddu þingmenn stjórnarandstöðunnar áfram um hvernig skynsamlegast væri að halda á málinu. Þau sjónarmið komu fram í máli nokkurra þingmanna að það væri kannski áróðurslega ektó sterkt að fella tillögu um afbrigði. Það kynni að vera betra að málið kæmi strax á dagskrá og stjórnarandstaðan myndi takast á við rítóssyórnina í málefna- legum umræðum. Niðurstaðan var engu að síður sú að greiða atkvæði gegn tillögu um afbrigði. Með þessi skilaboð fóru formenn þingflokka stjórnarandstöðunnar á fund með Ólafi G. Einarssyni, forseta Alþingis. Þar var málið rætt fram og aftur. Sumir þingmenn stjórnarinnar töldu eðlilegast að hætta við að fara fram á afbrigði frá þingsköpum úr því að stjórnarandstaðan tók þessa afstöðu í málinu og bíða fram á mið- vikudag með að ræða frumvarpið. Málið var borið undir Davíð Oddsson forsætísráðherra og Halldór Ás- grímsson utanrítósráðherra og voru þeir sammála um að láta reyna á af- brigði og láta stíórnarandstöðuna fella tíllögu um að málið mættí koma á dagskrá. Þeir munu hafa litíð svo á að með slíkri afgreiðslu myndi at- hyglin beinast frá rítósstjórninni og hennar gerðum í málinu og að stjórn- arandstöðunni. Athygli vaktí að Kristín Ástgeirs- dóttir, sem er þingmaður utan flokka, var ekki boðuð á sameiginleg- an fund þingmanna stjórnarandstöð- unnar; ektó frekar en á fund stjórn- arandstöðunnar með ráðherrunum fjórum fyrr um daginn. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar ræddu hins vegar við hana áður en þingfundur- inn hófst kl. 18 og könnuðu hug hennar til að fella tíllögu um afbrigði. Hún gaf ektó upp afstöðu sína'en ákvað á endanum að sitja hjá.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.