Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 47

Morgunblaðið - 10.02.1998, Blaðsíða 47
H MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 10. FEBRÚAR 1998 47 J ATVINNUAUG LV S I N G AR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ] 4 4 4 4 4 í 4 4 i 4 4 Í H BRIMBORG Bifvélavirkjar Þjónustumiðstöð Brimborgar hf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf: Fólksbílaverkstæði: Leitum eftir fullmenntuðum bifvélavirkja og/eða vélstjóra, vélvirkja. Hæfniskröfur: Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun Góða samskiptahæfileika Góða þjónustulund Heiðarlegur og áreiðanlegur Stundvísi Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi) Hafa áhuga á bifreiðum Góða íslensku- og enskukunnáttu Starfsmenn í varahlutaverslun Lager: Leitum eftir starfsmanni á lager við meðhöndl- un á vörusendingum, upptöku, talningu og öðru tilheyrandi. Varahlutaverslun: Leitum eftir starfsmönnum við sölu á varahlut- um og ráðgjöf til viðskiptavina Hæfniskröfur: Góða samskiptahæfileika Góða þjónustulund Heiðarlegur og áreiðanlegur Stundvísi Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt Grunnþekking á tölvur Hafa áhuga á bifreiðum Góða íslensku- og enskukunnáttu Sölumaður vörubílskrana, palla og vinnuvéla Leitum eftir sölumanni á vörubílskrönum, pöll- um og vinnuvélum. Viðkomandi á að sjá um alla almenna sölu, sjá um öll samskipti við erlenda birgja og uppgjörsmál. Hæfniskröfur: Góða samskiptahæfileika Góða þjónustulund Heiðarlegur og áreiðanlegur Stundvísi Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálf- stætt Góða tölvuþekkingu (PC/windows umhverfi) Góða íslensku- og enskukunnáttu og æskilegt eitt Norðurlandamál Um er að ræða störf hjá einni stærstu þjón- ustumiðstöð landsins, þarsem uppbygging á starfsaðstöðu, endurmenntun og umhverfis- málum er í stöðugu endurmati. Brimborg leggur aðaláherslu á fagmennsku, lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustu- lund. Reyklaus vinnustaður. Skriflegar umsóknir sendist til afgreiðslu Mbl. fyrir 20. febrúar nk., merktar: „Verkstæði", „Varahlutir" eða „Sala", eftir því sem við á. Afgreiðslustarf — hlutastarf Starfskraftur óskast í verslun, sem verslar með höfuðföt og kvenfatnað. Æskilegur aldur 30—50 ára. Umsóknir, með uppl. um fyrri störf, meðmæli, ásamt mynd, sendisttil H.R., pósthólf 4003, 124 Reykjavík, fyrir 15. febrúar. Trúnaður virtur og umsóknum svarað. 35fH Félagsmálastofnun ¦Qlll Revkiavíkurborgar Slðumúla 39 • Slmi: 588 8500 • Bréfasími: 568 6270 Félagsráðgjafar!! Svæðisstjóri í öldrunarþjónustu Laus er til umsóknar staða svæðisstjóra í öldr- unarþjónustu. Um er að ræða 100% starf. Borginni er skipt upp í þrjú svæði með hliðsjón af hverfaskiptingu öldrunarþjónustudeildar í heimaþjónustuhverfi. Á hverju svæði er svæðisstjóri sem ber ábyrgð á meðferð ein- staklingsmála á svæðinu og fylgir eftir faglegri þróun þeirra úrræða borgarinnar í þágu aldr- aðra, sem á svæðinu eru. Starf svæðisstjóra byggist á heildstæðri nálgun og útfært skv. nýju skipulagi um meðferð einstaklingsmála (Case management). Félagsráðgjafar, sem gegna starfi svæðis- stjóra, hafa með höndum meðferð og af- greiðslu einstaklingsmála að því er varðar upp- lýsingar og ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, heima- þjónustu, húsnæðis- og vistunarmál og fylgja slíkum málum eftir í framkvæmd á sínu svæði. Nákvæm starfslýsing fyrir svæðisstjóra liggur fyrir. Auglýst er eftir félagsráðgjafa með próf frá viðurkenndum háskóla eða starfsmanni með viðurkennt öldrunarráðgjafanám. Handleiðsla í starfinu stendurtil boða. Laun skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa. Umsóknum skal skila til aðalskrifstofu öldrunarþjónustudeildar, Síðumúla 39, á umsóknareyðublöðum sem þar fást. Umsóknarfrestur er til 27. febrúar nk. Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg Sigur- geirsdóttir, yfirmaður öldrunarþjónustudeildar, og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, aðstoðarmaður yfirmanns, í síma 588 8500. **if V líliiiiiu y Fjölskylduráðgjafi Fjölskylduþjónusta kirkjunnar óskar eftir að ráða til eins árs prest, sálfræðing, félagsráð- gjafa eða annan með sambærilega háskóla- menntun, til að sinna fjölskylduráðgjöf. Menntun eða reynsla á því sviði er tilskilin. Starfshlutfall er a.m.k 50 %. Umsóknarfrestur ertil 24. febrúar nk. Nánari upplýsingar um starfið veita sr. Þor- valdur Karl Helgason, forstöðumaður, í síma 562 3600 og Ragnhildur Benediktsdóttir, skrif- stofustjóri Biskupsstofu, í síma 535 1500. Fjölskylduþjónusta kirkjunnar, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík. 53 Garðabær Garðaskóli — enskukennari Frá 1. mars er laus hálf staða enskukennara við Garðaskóla í Garðabæ. Frá haustinu 1998 gæti verið um fullt starf að ræða. I Garðaskóla eru um 600 nemendur í 7. —10. bekk. Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og HÍKvið Launanefnd sveitarfélaga. Upplýsingar veitir Gunnlaugur Sigurðsson, skólastjóri, í síma 565 8666. Grunnskólafulltrúi. Arkitektastofa óskar eftir hressum og hugmyndaríkum starfs- manni sem fyrst. Reynsla æskileg. CAD kunn- átta áskilin. Áhugasamir sendi umsókn, ásamt starfsferils- skrá, til afgreiðslu Mbl. fyrir 12. febrúar nk., merkta: „Teiknistofa — 478." Manfreð Vilhjálmsson Arkitektar ehf., Bergstaðastræti 52,101 Reykjavík. KOPAVOGSBÆR Félagsmálastofnun Kópavogs auglýsir lausa til umsóknar stöðu forstöðumanns í Dalshúsi Dalshús er úrræði fjölskyldudeildar og sinnir margháttuðu hlutverki, m.a. hópastarfi fyrir unglinga og fjölskyldur þeirra, fræðslu- og for- varnarstarfi, fjölskylduráðgjöf og erfiðleikum er kunna að koma upp innan fjölskyldna. Einnig er Dalshús notað af öðrum starfsmönn- um fjölskyldudeildar m.a. til viðtala við börn og fjölskyldur og áætlað er að sálfræðingur hafi starfsaðstöðu sína að hluta til í húsinu. Starfsemi Dalshúss hefur verið í stöðugri þró- un frá því að það tók til starfa og jafnan hefur verið reynt að mæta þeim þörfum fyrir þjón- ustu sem fyrir hendi eru hverju sinni. Starfið krefst þvífrumkvæðis, hugmyndaríkis og sjálf- stæðra vinnubragða. Um er að ræða 75% stöðugildi. Menntunarkröf- ur er félagsráðgjafamenntun eða sambærilegt nám. Krafist er starfsreynslu með börnum, unglingum og fjölskyldum. Frekari upplýsingar um stöðuna gefuryfir- maður fjölskyldudeildar í síma 554 5700. Umsóknarfrestur ertil 1. mars nk. Félagsmálastjóri. Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar Síðumúla 39 • Sími: 588 8500 • Bréfasími: 568 6270 Hjúkrunarf ræðingar!! Hjúkrunarfræðingur í öldrunarþjónustu Laus ertil umsóknarstaða hjúkrunarfræðings í öldrunarþjónustu. Um er að ræða 80% starf. Hjúkrunarfræðingur er ráðgefandi á sviði um- önnunar og aðhlynningar í íbúðum aldraðra innan öldrunarþjónustudeildar. Hann hefur umsjón með ráðstöfun hjúkrunarrýma á veg- um deildarinnar. Einnig tekur hann þátt í sam- starfi við heimahjúkrun, sjúkrahús og aðrar stofnanir í Reykjavík og nágrenni. Starf hjúkrunarfræðings byggist á þverfaglegu samstarfi og samvinnu innan deildar, við aðrar stofnanir og á upplýsingum og ráðgjöf við aðstandendur. Nákvæm starfslýsing liggur fyrir. Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi með sérþekkingu á sviði öldrunarhjúkrunareða með góða reynslu af starfi innan öldrunarþjónustu. Laun skv. kjarasamningi Félags íslenskra hjúkr- unarfræðinga. Umsóknum skal skila til aðalskrifstofu öldrunarþjónustudeildar, Síðumúla 39, á umsóknareydublödum sem þar fást. Umsóknarfrestur er til 27. febrúar nk. Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg Sigur- geirsdóttir, yfirmaður öldrunarþjónustudeildar, og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, aðstoðarmaður yfirmanns, í síma 588 8500. Kranamaður Fossvirki-Sultartangi sf. óskar eftir að ráða vanan kranamann á byggingarkrana. Upplýsingar í síma 487 8008 (Hákon). FÖSSVTRKT SULTARTANGA SF Verkstjóri — loðna Snæfell hf., Sandgerði, óskar eftir að ráða verk- stjóra til loðnu- og hrognafrystingar. Nánari upplýsingar veitir Björn í síma 897 0484.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.