Morgunblaðið - 12.10.2000, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 12.10.2000, Blaðsíða 42
42 FIMMTUDAGUR 12. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGISSKRANING Verðbréfaþing Isiands viðskiptayfiriit n. október Tíðindi dagsins Viöskipti á Verðbréfaþingi i dag námu alls um 1.928 mkr., Þar af með hlutabréf fyrir um 622 mkr. og með ríkisbréf fyrir um 751 mkr. Mest urðu viöskipti með híutabréf ísl- andsbanka-FBA hf. fyrir um 136 mkr. (-1,4%), með hlutabréf Kögunar hf. fyrir tæpar 121 mkr. (-4,7%), með hlutabréf Össurar hf. fyrir um 79 mkr. (-4,3%), og með hluta- bréf Baugs hf. fyrir um 48,5 mkr. (-1,1%). Hlutabréf! Delta hf. lækkuðu um 7,1%., hlutabréf f Flugleiðum hf. lækkuðu um 6,3% og hlutabréf í Skýrr hf. lækkuðu um 6,7%. Úrvalsvfsitalan lækkaði (dag um 3,05% oger nú 1.436 stig. Úrvalsvísitalan hefur ekki verið svo lág síðan í byrjun desember 1999. www.vi.is HEILDARVWSKIPTII mkr. Hlutabréf Spariskírteini Husbréf Húsnæöisbréf Rlkisbréf Ónnur langt. skuldabréf Ríkisvfxlar Bankavíxlar Hlutdeildarskfrteini Alls 11/10/00 imánuói Ánrinu 622,3 110,3 381,4 62,9 750,7 1.927,7 1.432 909 2.831 1.244 2.736 476 147 604 0 49.167 20.817 48.775 19.701 11.861 4.185 14.398 18.888 1 10.379 187.793 MNQVÍSITÖLUR Lokogildí Br.i'/.fra: (verdvísitolut) 11/10/00 10/10 áram. Úrvalsvisitala Aðallista 1.436,029 -3,05 -11,27 HeiidarvtsitalaAðallista 1.436,756 -2,42 -4,97 HeildarvístalaVaxtarlista 1.431,761 '-1,74 25,00 Visitala sjavarútvegs 84,364 -1,26-21,68 Visitalaþjðnustuogverslunar 125,665 -0,71 17,18 Vísitalafjármálaogtrygginga 182,276 -251 -3,95 Vlsitala samgangna 135,432 -3.97 -35,70 Vtsitalaolíudreifingar 169,700 -1,45 16,04. Vísitalaiðnaðarogframleiðslu 165,313 -3,30 10,39 Vfsitalabygginga-ogverktakast. . 194,153 0,00 43,57 Vfsitalaupplýsingatæknl 261,379 -4,27 50,23 Vfsitala lyfjagreinar 225,212 -4,97*72,34 Visitala hlutabr. ogfjarfestingarf. 154,907 -1,46 20,34 Hiosta gildi frá áram. 12min 1.888,71 1.888,71 1.795,13 1.795,13 1.700,58 1.700,58 117,04 117,04 140,79 140,79 247,15 247,15 227,15 227,15 • 184,14. 184,14 201,81 201,81 198,75 198,75 332,45 332,45 237,00 237,00 188,78 188,78 MARKFLOKKAR SKULDA- Lokovorð (* hafiít. K.tilbod) BRÉFVtogmeoallíftíml Verðtryggð bréf: Húsbréf 98/2 (13,4 ar) Húsbréf 96/2 (8,8 ár) Sparisklrt. 95/1D20 (15 ár) Spariskirt. 95/1D10 (4,5 ár) Sparisklrt. 94/1D10 (3,5 ar) SparisWrt. 92/1D10 (1,5 ár) Överðtryggð bréf: Rfkisbréf 1010/03 (3 ár) Rikisbréf 1010/00 (Oér) Rikisvixlar 19/12/100 (2,3 m) Br. ávóxt. Verö (á 100 kr.) Ávoxtun fri 10/10 112,279 128,884 53,804 » 139,251 148,766 * 200,867 * "72,670 5,65 6,06 5,23* 6,18 6,50* 6,80* 11,25 #N/A 98,022* 11,33* -0,05 -0,04 -0,01 -0,05 0,00 0,00 0,23 #N/A HÚSBRÉFFLl-98 Kaup- Úib.vnro krafa% 1 m. aö nv. Frjálsi fjárfestingarbankinn 5,91 1.128.712 Kaupþing 5,92 1.126.768 Landsbréf 5,89 . 1.129.504 íslandsbanki 5,96 1.120.702 Sparisjöður Hafnarfjarðar 5,92 1.126.768 Burnham Int. 5,86 1.097.592 Búnaðarbanki íslands 5,88 1.130.600 Landsbanki fslands 5,93 1.123.420 Verðbréfastofan hf. 5,91 1.129.730 SPRON 5,93 1.123.518 Teklð er tlllit tll þóknana verðbrefaf. í fjártuBðum ylif út- borgunarverð. Sjá kaupgengl eldrl fiokka f skrinlngu Vcróbrófaþlngs. ~! % AVÖXTUN HÚSBRÉFA 98/2 6,2-6,0-5,8-5,6-5,4-5,2-5,0- p^S.65 Ágúst Sept. Okt. Jöfn og góö ávöxtun til lengri tfma • Dreifð áhaatta » Áskriftarmöguleiki Að jafnaði hægt að innleysa samdægurs • Hægt aö kaupa og innleysa meö símtali Enginn binditfmi • Eignastýring f höndum sérfræðinga "^k \F BÚNAÐARBANKINN V VERÐBRÉF Hafnarstræti 5 • sfmi 525 6060 • fax 525 6099 • verdbreföbi.is vísrröLUR t- Neysluv. Byggfngar Launa- Bdrllánakl. Ul vorotr. vísitala vísttala N6v. '99 3.817 193,3 236,9 183,5 Des. '99 3.817 193,3 236,6 184,0 Jan. '00 3.831 194,0 236,7 186,9 Febr. '00 3.860 195,5 238,6 189,3 Mars '00 3.848 194,9 238,9 189,6 Aprfl '00 3.878 196,4 239,4 191,1 Maí'00 3.902 197,6 244,1 194,5 Júni '00 3.917 198,4 244,4 195,7 Júli '00 3.931 199,1 244,8 196,4 Agúst '00 3.951 200,1 244,9 196,9 Sept. '00 3.931 199,1 244.6 Okt.'00 3.939 199,5 244,7 ,.N6v. '00 3.979 201,5 r'Odrilkjv..j0n '79=100 ;byggingarv.,júlí'87=100 m.v gildist. launavíslt. des. '88=100. Neysluv. tilverðtiygg GENGISSKRÁNING SEÐLABANKA [SLANDS 11-10-2000 ¦' Gengi Kaup Sala Dollari 83,82000 83,59000 84,05000 Sterlpund. 122,50000 122,17000 122,83000 Kan.dollari 55,88000 55,70000 56,06000 Dðnskkr. 9,81400 9,78600 9,84200 Norskkr. 9,06500 9,03900 9,09100 Sænskkr. 8,48200 8,45700 8,50700 Rnn.mark 12,29620 12,25800 12,33440 Fr.franki 11,14550 11,11090 11,18010 Belg.franki 1,81230 1,80670 1,81790 Sv.franki 48,37000 48,24000 48,50000 Holl.gyllini 33,17590 33,07290 33,27890 Þýsktmark 37,38050 37,26450 37,49650 (t.líra 0,03776 0,03764 0,03788 Austurr.sch. 5,31310 5,29660 5,32960 Port.escudo 0,36470 0,36360 0,36580 Sp. peseti 0,43940 0,43800 0,44080 Jap.jen 0,77540 0,77290 0,77790 Irsktpund 92,83060 92,54250 93,11870 SDR (Sérst.) 108,47000 108,14000 108,80000 Evra 73,11000 72,88000 73,34000 Grfskdrakma 0,21540 0,21470 0,21610 Tollgengi miðast við kaup og sölugengi 28. hvers mán. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 562 3270 GENGI GJALDMKMLA Reuter, 11. október Eftirfarandi em kaup og sölugengi telstu gjaldmiðla gagnvart evrunni á miðdegis- markaði í Lundúnum. NÝJAST HÆST LÆGST Dollari 0.8738 0.8765 0.8708 Japansktjen 93.94 94.52 93.8 Sterlingspund 0.5963 0.6008 0.5958 Sv. franki 1.5113 1.5202 1.51 Dönsk kr. 7.4478 7.4515 7.4477 Grísk drakma 339.42 339.49 339.44 Norsk kr. 8.086 8.087 8.048 Sænsk kr. 8.605 8.631 8.5935 Ástral. doliari 1.6293 1.6397 1.6231 Kanada dolfari 1.314 1.3146 1.3075 Hong K. dollari 6.8078 6.8313 6.794 Rússnesk rúbla 24.32 24.43 24.3 Singap. dollari 1.53109 1.53109 1.52651 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTIÁ VERÐBRÉFAÞINGIÍSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF - Viðskipti í þús. kr.: Adalllstl hlutafólög Siðustu vlðsklptl Breytlng frá Hæsta Lægsta Moðal- FJöldl Helldarvlð- Tilboðílokdags: {* = félög í úrvalsvísltölu Aðallista) dagsetn. lokaverð fyrra lokaverðl verð verð verð viðsk. sklptl dags Kaup Sala Austurbakki hf. 06/10/00 44,00 45,90 47,50 Bakkavör Group hf. 11/10/00 5,20 -0,15 (-2,8%) 5,35 5,20 5,24 2 1.835 5,15 5.30 Baugur* hf. 11/10/00 12,17 -0,13 (-1,1%) 12,55 12,10 12,16 12 48.586 12,20 12,40 Búnaðarbanki íslands hf. * 11/10/00 5,10 ¦0,18 (-3,4%) 5,25 5,10 5,20 5 9.236 4,92 5,10 Delta hf. 11/10/00 26,00 -2,00 (-7,1%) 26,50 26,00 26,06 5 10.205 25,50 27,50 Eignarhaldsfélagið Alpýðubankinn hf. 11/10/00 2,95 -0,18 (-5,8%) 3,09 2,95 3,03 9 3.214 2,95 3,08 Hf. Eimskipafélag íslands* 11/10/00 8,55 -0,30 (-3,4%) 8,75 8,55 8,63 12 18.335 8,52 8,56 Rskiðjusamlag Húsavíkur hf. 26/09/00 1,30 1,20 1,40 Rugleiðirhf.* 11/10/00 3,00 -0,20 (-6,3%) 3,13 3,00 3,07 12 26.923 3,00 3,07 Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. 11/10/00 3,25 ¦0,15 (-4,4%) 3,30 3,25 3,26 3 6.151 3,15 3,35 Grandi hf.* 11/10/00 5,10 -0,05 (-1,0%) 5,10 5,07 5,08 2 915 5,10 5,20 Hampiójan hf. 03/10/00 5,80 5,50 6,20 Haraldur Böövarsson hf. 05/10/00 4,00 3,70 4,00 Hraðfrystihús Eskifjaröar hf. 06/10/00 5,05 5,00 5,05 Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. 10/10/00 4,86 4,87 5,00 Húsasmiojan hf. 11/10/00 19,50 -0,10 (-0,5%) 19,80 19,50 19,61 11 23.979 19,50 19,90 Íslandsbanki-FBA hf.* 11/10/00 4,90 -0,07 (-1,4%) 4,97 4.75 4,88 29 135.592 4,85 4,92 fslenskajárnblendifélagiö hf. 09/10/00 1,30 1,20 1,45 Jarðboranir hf. 04/10/00 8,05 8,00 8,10 Kögun hf. 11/10/00 40,50 -2,00 (-4,7%) 42,20 39,00 40,41 25 120.574 39,00 41,00 Landsbanki íslands hf.* 11/10/00 4,25 -0,23 (-5,1%) 4,45 4,25 4,36 7 8.597 4,25 4,30 Lyfjaverslun íslands hf. 09/10/00 5,00 4,95 5,10 Marel hf.* 11/10/00 48,00 -2,00 (-4,0%) 49,00 48,00 48,25 7 40.315 48,00 49,00 Nýherji hf. 11/10/00 18,10 -0,40 (-2,2%) 18,30 18,10 18,19 5 5.002 18,00 18,50 Oliufélagið hf. 11/10/00 11.80 0,00 (0,0%) 11,80 11,80 11,80 1 3.006 11,80 12,00 Olíuverzlun íslands hf. 09/10/00 9,50 9,40 9,70 Opinkerfihf.* 11/10/00 47.50 -2,50 (-5,0%) 50,00 47,50 48.28 9 39.824 47,20 49,00 Pharmaco hf. 11/10/00 38,00 -1,60 (-4,0%) 38,00 37,50 37,98 3 8.932 37,50 38,50 Samherji hf.* 11/10/00 8,65 ¦0,10 (-1,1%) 8,65 8,65 8,65 1 510 8,50 8,95 SlFhf.* 11/10/00 2,90 -0,05 (-1,7%) 2,90 2,90 2.90 1 508 2,80 3,00 Síldarvinnslan hf. 09/10/00 5,00 4.60 5,10 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 11/10/00 34,00 -1,50 (-4,2%) 34,00 31,00 32,13 5 7.606 32,50 34,50 Skagstrendingurhf. 22/09/00 8,30 8,80 Skeljungur hf.* 11/10/00 9,40 -0,50 (-5,1%) 9,60 9,40 9,52 3 3.140 9,05 9,85 Skýn hf. 11/10/00 18,20 -1,30 (-6,7%) 18,40 18,20 18,33 2 5.472 18,00 18,30 SR-Mjöl hf. 11/10/00 2,60 -0,20 (-7,1%) 2,80 2,60 2,71 3 1.490 2,70 2,85 Sæplast hf. 22/09/00 7,50 7,55 7,70 Sölumiöstöð hraðfrystihúsanna hf. 10/10/00 4,00 3,95 4,05 Tangi hf. 11/10/00 1,29 -0,02 (-1,5%) 1,29 1,29 1,29 1 142 1,26 1,34 Tryggingamiðstööin hf.* 11/10/00 44,00 -1,00 (-2,2%) 46.00 44,00 45,49 2 3.092 43,50 45.00 Tæknival hf. 03/10/00 13,00 12,45 12,85 ÚtgerðarfélagAkureyringa hf. 11/10/00 5,35 -0,35 (-6,1%) 5,35 5,35 5,35 1 535 5,08 5,70 Vinnslustóöin hf. 10/10/00 2,70 2,65 Þorbjöm hf. 10/10/00 4,75 4,71 4,79 Þormööur rammi-Sæberg hf.* 11/10/00 4,05 -0,05 (-1,2%) 4,08 4,05 4,06 3 2.844 4,05 4,15 Þróunarfélag íslands hf. 11/10/00 4,44 0,00 (0,0%) 4.44 4,44 4,44 2 2.331 4,42 4,49 Ossurhf.* 11/10/00 63,65 -2,85 (-4,3%) 66,00 63.00 64.27 24 78.872 63,55 64,00 Vaxtarlisti, hlutafélög Rskmarkaður Breiðafjaróar hf. 06/09/00 2,10 2,00 2,05 Frumherji hf. 02/10/00 2,60 2,50 2,80 Guðmundur Runólfsson hf. 09/10/00 7,00 7,00 7,20 Héðinn hf. 05/10/00 3,10 3,20 4,73 Hraðfrystistóð Þórshafnar hf. 28/06/00 2,50 2,00 2,50 íslenski hugbúnaðarsjöðurinn hf. 11/10/00 10,50 -0,55 (-5,0%) 11,00 10,50 10,72 4 4.270 9,50 10,00 íslenskir aðalverktakar hf. 10/10/00 4,00 3,75 3,95 Kaupfélag Eyfirðinga svf. 11/09/00 2,65 2,30 2,50 Loðnuvinnslan hf. 26/09/00 0,82 0,80 1,15 Plastprent hf. 03/10/00 2,55 2,50 Samvinnuferöir-Landsýn hf. 08/09/00 1,60 1,40 1,85 Skinnaiðnaðurhf. 13/04/00 2,20 2,00 SláturfélagSuöurlands svf. 05/07/00 1,80 1.42 1,65 Stáltakhf. 04/10/00 0,65 0,75 Talenta-Hátækni 11/10/00 1,48 -0,07 (-4,5%) 1,50 1.48 1,49 2 298 1,45 1,50 Vaki-DNG hf. 08/09/00 3,20 3,95 Hlutabréfasjóðlr, aðalllstl Almenni hlutabréfasjóðurinn hf. 09/10/00 2,03 2,00 2,06 Auölind hf. 04/10/00 2,94 2,87 2,96 Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. 06/06/00 1,62 1,54 1,59 ¦ Hlutabréfasjóður íslands hf. 28/09/00 2,63 2,58- 2,63 Hlutabréfasjððurinn hf. 06/10/00 3,47 íslenski fjarsjóðurinn hf. 10/07/00 2,77 2,70 2,77 íslenski hlutabréfasjóðurinn hf. 06/10/00 2,49 2,45 2,51 Vaxtarlisti Hlutabréfamarkaðurinn hf. 08/02/00 4,10 Hlutabréfasjöður Vesturlands hf. 16/08/00 1,10 1,04 1,07 Vaxtarsjóðurinn hf. 11/09/00 1,59 1,64 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21. ágúst Landsbanki slandsbankiBúnaðarbanki SparisjóðtrVegin medalt. Dags sfðustu breytingar 21/8 1/8 21/8 21/8 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 1,30 2,00 1,20 1,75 1.5 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,70 1,25 0,60 1,25 0,9 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 1,30 1,60 1,20 1,50 1,4 ÓBUNDNIR SPARIREIKNINGAR 1) VISITOLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaða 5,50 5,45 5,40 5,40 5,4 48 manaða 5,90 6,00 5,90 5,9 60 mánaða 6,00 6,00 6,00 6,0 INNLENIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR 2) Bandaríkjadollarar (USD) 4,30 4,60 4,60 4,40 4,4 Sterlingspund (GBP) 3,75 4,10 4,00 3,90 3,9 Danskar krónur (DKK) 2,20 3,00 3,00 2,25 2,5 Norskarkrðnur(NOK) 4,00 4,30 5,00 4,00 4,3 Sænskar krónur (SEK) 1,60 1,90 2,00 1,80 1,7 Þýsk mörk (DEM) 1,90 2,65 2,60 2,25 2,3 1) Vextir af óbundnum sparireikningum eru gefnir upp af hlutaöeigandi bönkum og sparisjóöum. 2) Bundnir gjaldeyris- reikningar bera hæni vexti. ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildirfrá21. ágúst Landsbanki íslandsbanki Búnaðarbanki Sparisföðir Vegin meðalt. ALMENN VÍXILLAN1): Kjörvextir 14,00 14,00 14,05 13,95 Hæstuforvextir 18,75 19,00 18,05 19,00 Meöalforvextir2) 17,4 YFIRDHATTARL. FYRIRTÆKJA 19,35 19,35 19,35 19,35 19,4 YFIRDRATTARL. EINSTAKLINGA 19,85 19,85 19,85 19,85 19,9 Þ.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7 GREIÐSLUKORTALÁN, fastir vextir 20,05 20,45 20,05 20,75 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 13,65 13,65 13,65 13,65 13,7 Hæstu vextir 18,40 18,65 18,65 18,65 Meoalvextir2) 17,1 VÍSITÖLUBUNDIN LÁN, breytilegirvextir Kjörvextir 7,45 7,45 7,45 7,45 7,5 Hæstuvextir 12,20 12,45 12,45 12,45 VÍSITÖLUBUNDIN LANGTÍMALAN, fastir vextir2 9,9 Kjörvextir 7,75 6,75 7,50 Hæstu vextir 9,75 9,25 9,80 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf eru keypt af öðrum en aöalskuldara: Viösk. víxlar, forvextir 18,75 19,15 18,60 19,00 18,9 1) lyfírlitinu eru sýndir almennír vextir sparisjóða, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóóum. 2) Aætlaðir með- alvextir nýrra lána þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætJaðri fiokkun lána. VERDBRÉFASJÓÐIR Rauná voxtun 1. október Siðustu: (%) Kaupg. Sölug. 3mán. 6 mán. 12mán. 24 mán. Frjálsl fjárfestingarbanklnn Kjarabréf 8,691 8,779 9,51 2,09 0,00 1,86 Markbréf 4,900 4,949 6,14 2,88 -0,46 2,36 Tekjubréf 1,534 1,549 6,67 -1,84 -6,01 -1,49 Kaupþlnghf. Ein. lalm. Sj. 12602 12728 -3,4 0,3 8,0 8,0 Ein.2eignask.frj. 6252 6315 19,0 4,0 0,0 1,6 Ein. 3a!m. Sj. 8115 8196 -3,4 0,3 8,0 8,0 Ein. 6 alþjhlbrsj. 2486 2536 28,7 1,5 10,4 16,5 Ein. 8 eignaskfr. 59035 59625 27,5 -6,0 -11,7 Ein.9hlutabréf 1438,81 1467,59 -20,9 -27,0 26,3 Ein. 10 eignskfr. 1668 1701 12,6 8,4 1.3 0,0 Ein. 11 1011,6 1021,8 16,0 -3,3 Lux-alþj.skbr.sj.* * * * 145,78 38,3 21,0 8,9 4,0 Lux-alþj.hlbr.sj.**** 235,73 3,3 -16,5 34,3 29,0 Lux-alþj.tækni.sj.**** 123,71 10,1 -31,5 Lux-fsl.hlbr.sj.*** 173,95 -16,4 -15,9 27,1 27,3 Lux-Isl.skbr.sj.*** 129,00 0,3 1,8 -3,2 -0,3 Verðbréfam. Islandsbanka hf. Sj. 1 ísl. Skbr. 5,585 5,613 5,1 2,1 0,9 2,3 Sj.2Tekjusj. 2,456 2,466 1,9 0,3 -0,2 2,3 Sj. 5 Eignask. Frj. 2,460 2,472 7,9 2,4 -0,1 1,8 Sj. 6 Hlutabr. 3,450 3,485 -14,0 -30,3 9,9 14,7 Sj. 7 Húsbréf 1,206 1,214 17,0 1,4 -4,7 -0,5 Sj.8Löngsparisk. 1,425 1,432 1,5 -6,5 -7,6 -1,5 Sj. 10 Urv. Hl.br. 1,679 1,696 -13,2 -25,5 39,6 23,5 Sj. 11 Löng skuldab. 1,005 1,010 14,2 -1,2 -8,9 Sj.l2Alþj. hlutabr. 1,197 1,209 0,0 2,6 25,0 Sj. 13 Hlutab. á nýmörk 1,019 1,029 -30,8 -31,8 9,8 Sj. 14 Urval. erl. hlutabr. 924 933 -7,1 -9,1 4,5 Landsbréfhf. fslandsbréf 2,433 2,470 3,8 0,0 1,2 2,5 ðndvegisbréf 2,473 2,498 6,0 0,4 -2,9 0,1 Sýslubréf 3,015 3,046 14,0 -7,3 2,0 3,4 Launabréf 1,159 1,171 14,2 0,7 -2,8 0,0 Þingbréf 3,105 3,136 18,8 -11,7 14,9 8,8 Markaðsbréf 1 1,141 8,0 4,4 3,0 Markaösbréf 2 1,091 5,2 -1,8 -1,8 Markaðsbréf3 1,096 7,3 -0,9 -3,4 Markaðsbréf 4 1,062 7,8 -2,0 -5,8 Úrvalsbréf 1,459 1,488 0,5 -24,6 15,5 Fortuna 1 13,16 18,6 -0,3 13,6 Fortuna 2 13,06 36,1 2,7 12,6 Fortuna 3 15,16 80,7 14,3 23,1 Búnaðarbankl fsl. * * * * * LangtlmabréfVB 1,3340 1,3440 4,4 -4,7 -2,6 0,7 Eignasktrj.BréfVB 1,320 1,327 8,4 1,1 -2,4 0,7 HlutabréfasjóðurBÍ 1,54 1,59 7,1 -14,7 23,3 19,2 IS-15 1,6255 1,6750 1,9 23,4 Alþj. Skuldabréfasj.* 115,59 38,6 22,8 3,9 Alþj. Hlutabréfasj.* 187,13 15,0 -2,7 36,2 Intemetsjöðurinn* * 97,16 107,6 Frams.Alþ. hl.sj.** 220,42 121,0 -32,8 42,0 * Gongl í lok 6. okt * * Gcngi! lok ágúst * * * Gcngi 7/10 * * * •GenRiB/lO * * * * * Á ársgrundvelli ÚRVALSVfSITALA HLUTABRÉFA 31. des. 1997 - 100 1900-1850-1800-1750-1700-1650-1600-1550-1500-1450-1400-1350- I rfír^ IL^S ri 1 %1 <)i 1 % H \\ j-í' SJu£i^55»^SÍ —^fr* ^J^ V-l J^^- *r -^jpt^ Maí Júní Júlí Ágúst September Október SKAMMTÍMASJÓÐIR MEÐALVEXTIR Nafnávöxtun 1. október síoustu (%) „ „.„., Kaupg. 3mán. Kaupþinghf. Gman. I2mán. SKUUMBRÉFAOG DRÁTTARVEXTIR Skammtimabréf 3,880 3,5 5,9 7,6 Dráttar Vxtalm. Vísllölub. Friálsi fjárfestingarbankinn voxtir skbr. lán Skyndibréf 3,292 5,87 4,80 3,31 Ágúst '99 17,0 13,9 8,7 Landsbréf hf. September '99 18,0 14,0 8,7 Reiðubréf 2,219 6,6 6,8 6,7 Oktober '99 18,6 14,6 8,8 Nðvember '99 19,0 14,7 8,8 Veltubréf 1,334 7,9 8,0 7,0 Desember '99 19,5 15,0 8,8 Janúar '00 19,5 15,0 8,8 PENINGAMARKAeSSJOOIR Fébrúar '00 20,5 15,8 8,9 Kaupg.igær lmán. 2mán. 3mán. Mars '00 21,0 16,1 9,0 Kaupþing hf. Aprfl'OO 21,5 16,2 9,0 Einingabréf 7 13,808 9,3 9.7 9,8 Maf'00 21,5 16,2 9,0 veröbréfam. Islandsbanka Júnl '00 22,0 16,2 9,1 Sjðður9 13,914 10,8 10,7 10,8 Júll '00 22,5 16,8 9,8 Landsbref hf. Agúst '00 23,0 17,0 9,8 Peningabréf* 14,321 12,6 11,7 11,5 Sept. '00 23,0 17,1 9,9
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.