Dagblaðið Vísir - DV - 24.06.2000, Blaðsíða 45

Dagblaðið Vísir - DV - 24.06.2000, Blaðsíða 45
 np^ ■ ífflBMmB^gKiBmasaamaa^B^^igtg^agBagtiSK^ ■ Bkh^w8w8wwwK8wwsb HAÐAUGLYSIMGAR 550 5000 Auglýsingasala hjá fjölmiðlafyrirtæki Viltu starfa í spennandi og síbreytilegu nútímaumhverfí? Um er að ræða bæði fullt starf og hlutastarf á auglýsingadeild, vaktavinna. Umsækjendur þurfa að hafa til að bera gott vald á íslensku, einhveija tölvukunnáttu og góða þjónustulund. Áhugasamir sendi umsóknir ásamt mynd til DV, merkt „Auglýsingar", fyrir 28. júní. Spennandi „setta" dagar í undirfatadeild Rómeó & Júlíu 1 . Ef keyptur er brjóstahaldari og nærbuxur er gefinn 15% afsláttur. 2. Ef keyptur er brjóstahaldari, nærbuxur, sokkabelti og sokkar er gefinn 25% afsláttur. 3. Ef keyptur er náttkjóll og sloppur er gefinn 15% afsiáttur af settarveröi. 4. 20% afsláttur af öllum samkvæmiskjólum. 5. Ef tvö sett eru keypt (s.s. brjóstahaldari og nærbuxur) er gefinn 25% afsláttur. 6. Ef tvö sett eru keypt (s.s. brjóstahaldari, nærbuxur og sokkabelti) er gefinn 35% afsláttur. 7. 25% afsláttur af satín-topp og nærbuxum (sett). Opið mán.-fös.10-18 laug.10-16 TúGa Fákafeni 9 • S. 553 1300 Leirmótun og vatnslitamálun Er að byrja með nýtt námskeið (aðeins 4 í hóp)nk. mánudag 19.30-22.40. Upplýsingar I síma 557 9721. I INNKAUPASTOFNUN 1 REYKJAVÍKURBORGAfí UTBOÐ F.h. Orkuveitu Reykjavíkur og Landssíma (slands er óskað eftir tilboðum í verkið: Dæluhús OR og tækjahús LÍ - verknúmer 0058007. Verkið felist í að byggja steinsteypt dælu- og tækjahús í Hafnarfirði, og að ganga frá að fuilu innan og utan húss. Helstu magntölur eru: Húsflatarmál 80 m!, Húsrúmmál 260 m3, Mót vegg- ja 400 m! .Frágangur lóðar 250 m!, Raflagnir, Loftræsikerfi, Hita- og hreinlætiskerfi. Afhendingartími hússins er: Uppsteypa og frágan- gur innanhúss 1. september 2000. Fullfrágengið 15. október 2000. Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar gegn 15.000 kr. skilatryggingu. Opnun tilboða: 28. júní 2000 kl. 14.00 á sama stað.ova 10010___ F.h. Gatnamálastjórans í Reykjavík er óskað eftir tilboðum í frá- gang meðfram Eiðsgranda norðanverðum. Verkið felst einkum í lagningu ræsa og stíga ásamt ræktun. Verkið nefnist: Eiðsgrandi - regnvatnsræsi, stígagerð og frágangur. Helstu magntölur eru: Flatarmál gangstiga u.þ.b. 4.200 m!, Regnvatnsræsi 250 mm u.þ.b. 900 m, Ræktun u.þ.b. 23.500 m!, Grjótþekja u.þ.b. 4.100 m2. Verkinu skal skila fyrir 1. október 2000 að undanskilinni sáningu sem skal lokið fyrir 15. júní 2001 .Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar frá og með 27. júní 2000 gegn 10.000 kr. skilatr. Opnun tilboða: 6. júlf kl. 11.00 á sama stað.BATioi/o____________________________ F.h. Strætisvagna Reykjavíkur er óskað eftirtilboðum í leigu á auglýsingarými á vögnum SVR. Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar. Opnun tilboða: 11. júlí 2000 kl. 11.00 á sama stað. SVR102/0 F.h. Orkuveitu Reykjavíkur er óskað eftir tilboðum í dreifispenna fyrir 4. áfanga Nesjavallavirkjunar. Um er að ræða kaup á samtals 5 þurrspennum, þar af 4 stykkjum 1250 kVA, 11/6,6 kV og 1 stykki 1600 kVA, 11/0,4 kV. Spennana skal afhenda cif. á Nesjavöllum eigi síðar en 23. nóvember 2000. Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar og eru bau á ensku. Opnun tilboða: 18. júlí 2000 kl. 11.00 á sama Stað.QVR1Q3/0___________________________________________________ F.h. Sorpeyðingarstöðvar höfuðborgarsvæðisins (SORPU) er óskað eftir tiiboðum í sorpböggunarvél. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar og eru bau á ensku. Qpnun tilboða: 10. ágúst 2000, kl. 11.00 á sama Stað.SHS104/0 Þau eru kraftmikil, lífsglöð, heiðarleg, hugmyndarík, áhugasöm, hrein og bein, krefjandi, skapandi og skemmtileg: F u 11 k 0 m n i r samstarfsmenn Leikskólar Reykjavíkur bjóða þér: STARF ... við einhvern leikskóla borgarinnar. Þeir eru 73 talsins og móta hver sína stefnu og áherslur. K3ÖR þar sem fjölbreytt menntun og reynsla er metin til launa. ERÍIT ... : fæði á vinnutima. STARFSMANNASTEFN U sem miðar að því að allir njóti sín í starfi og þroski hæfileika sína. Öflug sí- og endurmenntunartilboð og metnaðarfult jafnréttisáætlun eru hluti af þessari stefnu. NÝLIÐANÁMSKEIÐ sem kynna nýjum starfsmönnum vinnuumhverfið. Við leitum að starfsmönnum með góða samskiptahæfileika og áhuga á að vinna að uppeLdi og menntun barna á leikskólasb'gi. Kröfúr eru gerðar um áhuga, jákvæðni, áreiðanleika, frumkvæði og sköpunargleði, virðingu fyrir bömum og áhuga á að auka þekkingu sina á þessu sviði. Leitað er eftir starfimönnum með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu. Athugið að starfið hentar körium ekki síður en konum. • • • Er þetta starf fyrir þig? Frekari upplýsingar um starfskjör veitir Anna Hermannsdóttir, fræðsLustjóri. Sími: 563 5800 - netfang: annah@leikskolar.rvk.is I iLei Leikskólar Reykjavíkur 310 m: Til leigu atvinnuhúsnæði 15,0 m x 20,7 m við Bæjarflöt 5-7, Grafarvogi. Stórar innkeyrsludyr, stærð 5 m x 4,85 m, og gryfja í gólfi. í húsnæðinu er góð skrifstofu- og starfsmannaaðstaða. Gæti hentað vel fyrir stóra bíla. Möguleg 250 m2 stækkun með haustinu. Allar upplýsingar veitir Sigurður í síma 892 0566. Tilboð óskast i eftirtaldar bifreiðar og tæki sem verða til sýnis þriðjudaginn 27. júní 2000 kl. 13-16 í porti bak við skrifstofu vora að Borgartúni 7 og víðar. 6 stk. Volvo 850 fólksbifr. 4x2 bensín 1995-96 2 stk. Mitsubishi Galant (1 m/bilaða sjálfsk.)4x2 bensín 1997 1 stk. Ford Ranger Super cab. 4x4 bensin 1993 1 stk. Volkswagen Transporter 4x4 bensín 1987 2 stk. Subaru Legacy station 4x4 bensín 1996 2 stk. Subaru 1800 station 4x4 bensín 1990-1 1 stk. Ford Escort fólksbifreið 4x2 bensín 1996 1 stk. Subaru 1800 station 4x4 bensín 1990 1 stk.Ford Econoline 250 sendib. (skemmdur) 4x2 bensin1990 1 stk. Toyota Hi Ace sendibifreið 4x2 bensin 1993 1 stk. Toyota Carina II 4x2 bensín 1991 2 stk. Toyota Corolla Wagon 4x4 bensin 1990-95 3 stk. Toyota Corolla 4x2 bensín 1988-90 1stk. ToyotaTercel 4x4 bensin 1987 1 stk.Chevrolet Chevy 500 pikcup (ógangfær) 4x2bensín 1989 Til sýnis hjá Vegagerðinni á Akureyri: 1 stk. Vatnstankur, 10.000 lítra, án dælu. Til sýnis í birgðastöð Vegagerðarinnar við Stórhöfða:1 stk. Prammi „rauðuri' meðtveimur Harbormaster-utanborðsmótorum 1976 Til sýnis hjá Rala, bútæknideild á Hvanneyri: 1 stk. Bedford-vörubifreið með flutningakassa 4x2 dísil 1977 Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Ríkiskaupa sama dag kl. 16.30 að viðstöddum bjóðendum. Réttur er áskilinn til að hafna tilboðum sem ekki teljast viðunandi. Borgartúni 7,105 Reykjavík Sími 530 1400, Fax. 5301414 (ATH. Inngangur í port frá Steintúni.) lHjj'RÍKISKAUP Úibob tklla árangril Félágsþjónustan Starfsmaður í eldhús Starfsmaður óskast í 80% starf í eldhús við Félags- og þjónustumiðstöðina Hvassaleiti 56-58.[ starfinu felst, m.a. létturj bakstur og umsjón með kaffiveitingum og afgreiðsla á hádegismat, en allur matur kemur aðsendur. Laun skv. kjarasamningi Eflingar og Reykjavíkurborgar. Allar nánari upplýsingar gefur Kristín Jónasdóttir forstöðumaður í síma 588 9335.RitariFélags- og þjónustumiðstöðin í Hvassaleiti 56-58, óskar að ráða móttökuritara í 100% starf. Helstu verkefni:almenn afgreiðsla, símsvörun, ritvinnsla, Ijósritun. Hæfinskröfur: góð tölvu- og íslenskukunnátta, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. Laun skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Allar nánari upplýsingar gefur Kristín Jónsdóttir forstöðumaður fma 588 9335. Félagsþjónustan er fjölmennur vinnustaður sem veitir borgarbúum á öllum aldri fjölbreytta þjónustu. Stofnunin leggur mikla áherslu á fræðslu og símenntun fyrir starfsfólk sitt, að upplýsa það um stefnu stofnunarinnar og Reykjavlkurborgar í máiefnum starfsmanna og aö kynna markmið peirrar þjónustu sem veitt er. Allir nýir starfsmenn fá sérstaka fræðslu og kynningu um Félagsþjónusfuna og borgarkerfið og fréttabréf reglulega um starfsemi stofnunarlnnar. INNKAUPAS T0FNUN REYKJAVÍKURB0RGAR F rOdrkjuvegi 3 - 101 Re^avík-Sími 570 5800 Fax 562 2616 - Nstfang: isr@rhus.rvk.is F.h. Orkuveitu Reykjavíkur er auglýst eftir aðilum til að taka þátt í forvali vegna lokaðs útboðs á verkfræðihönnun nýrra höfuðstöð- va við Réttarháls í Reykjavlk.Rétt til þátttöku í forvalinu hafa allir-f þeir sem rétt hafa til að skila inn séruppdráttum til byggingarfull- trúans í Reykjavík.Valdir verða allt að 5 ráðgjafar á hverju fagsviði til þátttöku.Við val á þeim verður almenn reynsla, aðföng, skipulag, fjárhagslegurstöðugleiki, óhlutdrægni, gæðatrygging og reynsla af I öðrum verkum lögð til grundvallar.Sérstök forvalsnefnd mun velja þátttakendur í útboðið.Forval þetta verður auglýst í Stjórnartíðindum EB.Lög um opinber innkaup gilda um þetta útboð.Forvalsgögn fást hjá Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 3, 101Reykjavík.Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila á sama stað, eigi síðar en kl. 16.15 16. júlí 2000.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.