Morgunblaðið - 11.05.2002, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 11.05.2002, Blaðsíða 24
VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF 24 LAUGARDAGUR 11. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ LÆKKUN síðustu vikna á ávöxt- unarkröfu húsbréfa er líklega að- eins byrjunin á lækkun ávöxtunar- kröfu skuldabréfa næstu mánuði, að mati Más Wolfgangs Mixa hjá Sparisjóði Hafnarfjarðar, en eins og fram kom í Morgunblaðinu í gær er ávöxtunarkrafa og afföll húsbréfa á niðurleið. „Vaxtamunur á milli evrulanda og Íslands er enn mikill, reyndar eru vextir enn mun hærri hér á landi en vextir sambærilegra ríkisbréfa á evrusvæðinu. Möguleikar á lækkun ávöxtunarkrafna skuldabréfa eru því miklir og litlar blikur á lofti um að vextir fari upp á nýjan leik næstu misserin,“ segir Már. Hann vitnar í skýrslu Íbúðalána- sjóðs frá í gær þar sem kemur fram að fjöldi nýbygginga árin 2001 og 2002 eru umfram spár um áætlaða nýbyggingaþörf árin 2002 til 2005. Íbúðalánasjóður telji að haldi þessi þróun áfram muni myndast offram- boð á fasteignamarkaði, sem leiði til verðhjöðnunar. Leiðir til stöðugleika á fasteignaverði „Auk þess eru margfeldisáhrif að eiga sér stað. Hækkun ávöxtunar- kröfu húsbréfa leiddi til hærri af- falla. Þetta varð til þess að seljendur fasteigna kröfðust hærra verðs á fasteignum sem jók verðbólgu. Nú, þegar ávöxtunarkröfur húsbréfa lækka, verða afföllin minni. Það leið- ir til stöðugleika á fasteignaverði og minni verðbólgu. Slík þróun gerir Seðlabankanum kleift að lækka stýrivexti enn frekar sem stuðlar að frekari lækkun vaxtaferlisins,“ segir Már Wolfgang Mixa. Lækkun ávöxtunarkröfu húsbréfa Aðeins byrjunin á lækkun ávöxtunar- kröfu skuldabréfa STUTTFRÉTTIR ● RANNVEIG Sigurðardóttir hefur verið ráðin hagfræðingur á hag- fræðisviði Seðlabanka Íslands frá 1. apríl sl. Hún vinn- ur við hag- fræðilegar rann- sóknir, tekur þátt í almennri grein- ingu á ástandi og horfum í efna- hagsmálum og mun skrifa í rit bankans eins og Peningamál. Þá mun hún aðstoða við ritstjórn Fjár- málatíðinda. Fyrsta stóra rannsókn- arverkefni Rannveigar mun lúta að samspili ákvarðana sjálfstæðs seðlabanka og aðila vinnumarkaðar. Rannveig útskrifaðist sem hag- fræðingur frá Gautaborgarháskóla í Svíþjóð árið 1990. Að námi loknu hóf hún störf á Hagstofunni en réðst til BSRB og var hagfræðingur sam- takanna til ársins 1999 er hún var ráðin hagfræðingur ASÍ. Hún gegndi því starfi þar til hún tók við starfinu hjá Seðlabankanum. Eiginmaður Rannveigar er Her- mann Þórisson, rannsóknaprófessor við Háskóla Íslands, og eiga þau tvö börn. Samkvæmt upplýsingum frá Hall- dóri Grönwold, aðstoðarfram- kvæmdastjóra ASÍ, hefur hagfræð- ingur ekki verið ráðinn í stað Rannveigar Sigurðardóttur til sam- bandsins, en stefnt sé að því að svo verði gert á allra næstu dögum. Rannveig Sigurðardóttir hagfræðingur hjá Seðlabanka ● BÚNAÐARBANKI Íslands hefur aukið eignarhlut sinn í Fjárfesting- arfélaginu Straumi hf. úr tæpum 3,7% í rúm 12,3%, eða um 8,6%. Nafnverð hlutar bankans nemur nú 342,9 milljónum króna en þar af eru 103 milljónir vegna framvirkra samninga, segir í tilkynningu. Nafn- verðsaukningin nemur um 240 milljónum króna að nafnverði og sé miðað við lokagengi bréfanna á VÞÍ í gær, sem var 3,14, nemur kaup- virðið röskum 750 milljónum króna. Þá hefur Fjárfestingarfélagið Straumur selt eigin bréf að nafn- verði 143,5 milljónir króna á verð- inu kr. 3,14. Söluverðmæti er því 450 milljónir. Eigin bréf Straums eftir söluna eru að nafnverði 350 þúsund krónur, að því er segir í til- kynningu. Búnaðarbanki kominn með 12,3% í Straumi ● BÚNAÐARBANKINN hefur ákveðið að lækka vexti óverðtryggðra útlána um 0,30 prósentustig. Lækkun inn- lánsvaxta er heldur minni eða á bilinu 0,15–0,25 prósentustig, mis- munandi eftir einstökum innláns- formum bankans. Þessar breytingar á vaxtakjörum Búnaðarbankans eru í beinu framhaldi af lækkun Seðla- banka á stýrivöxtum um 0,30 pró- sentustig fyrr í vikunni. „Búnaðarbankinn fagnar ákvörðun Seðlabankans um lækkun stýrivaxta en vill jafnframt vekja athygli á því að til að peningamarkaðsvextir geti að fullu fylgt þessari breytingu eftir er nauðsynlegt að gera ákveðnar breyt- ingar á fyrirkomulagi endurhverfra viðskipta, þannig að millibankavextir verði skýrar tengdir stýrivöxtum en verið hefur. Ella er hætta á að vænt- ingar um frekari vaxtalækkanir nái ekki fram að ganga,“ segir í frétt frá Búnaðarbankanum. Búnaðarbankinn lækkar vexti ENDURSKIPULAGNINGU Prent- smiðjunnar Gutenberg er lokið og hefur hún hafið starfsemi í Síðu- múla 16 þar sem Steindórsprent- Gutenberg var áður til húsa. Prent- smiðjurnar Steindórsprent-Guten- berg og Grafík voru sameinaðar undir nafni Gutenberg um síðustu áramót. Grafík varð áður til við sameiningu prentsmiðjunnar Eddu og Prentsmiðju G. Ben. Prent- smiðjan Gutenberg er í eigu Odda og er önnur stærsta prentsmiðja landsins. Framkvæmdastjóri Gut- enberg er Sverrir D. Hauksson en hann var áður framkvæmdastjóri Grafíkur. Aðstoðarframkvæmda- stjóri er Guðmundur Kristjánsson en hann var áður framkvæmda- stjóri Gutenberg. Morgunblaðið/Golli Sverrir D. Hauksson, framkvæmdastjóri Prentsmiðjunnar Gutenberg. Endurskipulagningu Gutenberg lokið BALDUR Guðlaugsson, ráðuneytis- stjóri í fjármálaráðuneytinu, segir að ráðuneytið hafi í janúar síðastliðnum svarað bréflega erindi sem Kaup- thing New York sendi ráðuneytinu í nóvember á síðasta ári. Hann segir að einhver misskiln- ingur sé á ferðinni hjá Kaupthing New York, sem hann kunni ekki skýringar á, ef fyrirtækinu hafi ekki borist svarbréfið í hendur eins og Heiðar Guðjónsson, forstöðumaður eignastýringar fyrirtækisins sagði í viðskiptablaði Morgunblaðsins síð- astliðinn fimmtudag. Heiðar sagði að í umræddu erindi hefði Kaupthing New York kynnt fjármálaráðuneytinu tillögu um að fyrirtækið og ein stærsta fjármála- stofnun Evrópu myndu taka að sér útboð á 20 milljörðum króna í óverð- tryggðum ríkisskuldabréfum til 10 ára. Hugmyndin hefði verið að þessi skuldabréf yrðu seld erlendum fjár- festum. Hann sagði að bréfið hefði borist fjármálaráðuneytinu þegar krónan hefði verið sem veikust og hiklaust mátt túlka sem traustsyfir- lýsingu við íslenskt efnahagslíf, krónuna og trúna á minnkandi verð- bólgu. Ýmsir annmarkar á hugmyndinni Baldur segir að hugmynd Kaup- thing New York hafi verið á þá leið að ríkið færi í stóra útgáfu í sérstöku samstarfi við einn tiltekinn aðila. Farið hafi verið mjög ítarlega yfir þessa hugmynd í fjármálaráðuneyt- inu og haft samráð bæði við Seðla- bankann, sem annist lántökur ríkis- ins, og Lánasýslu ríkisins, sem hafi einnig með skuldastýringu að gera. Niðurstaðan hefði verið sú að þó fagna bæri þeim áhuga erlendra fjár- festa sem virtist vera fyrir hendi, og Kaupthing byggði sitt erindi á, þá væru ýmsir annmarkar og meinbug- ir á því að ráðast í útgáfu og sölu rík- isskuldabréfa með þeim hætti sem hefði verið lýst, þ.e. að ganga til við- skipta við einn aðila. Hins vegar hefði verið bent á það hvernig sala á innlendum ríkisverð- bréfum hefði verið að þróast. Í því fælist að innlendar og erlendar fjár- málastofnanir stæðu jafnfætis með kaup á skuldabréfaútgáfum íslenska ríkisins. Baldur segir ljóst að fullur áhugi sé fyrir því að gera það sem þarf til að íslensk ríkisverðbréf séu áhugaverður fjárfestingarkostur fyr- ir erlenda aðila, sem hluti af því sölu- kerfi sem er í gangi á markaðinum. Stærð skuldabréfaútboða ráðist auk þess alltaf að verulegu leyti af lánsfjárþörf ríkissjóðs. Það sé því ekki markmið að bjóða út stórar út- gáfur án tengsla við skuldastýringar og lánsfjárþörf að öðru leyti. „Það þykir auðvitað áhugavert að erlendir aðilar komi inn á markaðinn hér á landi og taki þátt í þróun hans. Þær breytingar sem unnið hefur ver- ið að miða að því. Sú ákveðna hug- mynd sem Kaupthing New York lagði fram var hins vegar ekki talin heppileg,“ segir Baldur Guðlaugs- son. Kaupþingi í New York hefur verið svarað JAPANSKIR ráðamenn búast við hörðum átökum við andstæðinga hvalveiða á ársfundi Alþjóðahval- veiðiráðsins sem hefst í Japan 20. maí nk. Japanar segjast ekki hafa í hyggju að hætta hvalveiðum þrátt fyrir að fjöldi þjóða hafi hvatt þá til að hætta vísindaveiðum sínum á hvölum. Á fundinum munu Japanir sækj- ast eftir heimild ráðsins til að auka hvalveiðar sínar í vísindaskyni um 100 dýr á ári, m.a. á 50 sandreyðum í Norður-Kyrrahafi sem þeir segja að hafi umtalsverð áhrif á vöxt og við- gang fiskistofna við landið. Til þessa hafa Japanir veitt milli 400 og 500 hrefnur í vísindaskyni ár hvert en í fyrra voru einnig veiddir 50 búrhval- ir. Þá hyggjast Japanir einnig reyna að fá aflétt banni við hvalveiðum í at- vinnuskyni, sem staðið hefur frá árinu 1986, og koma á nýju stjórn- kerfi hvalveiða í heiminum. 18 þjóðir innan Alþjóðahvalveiðiráðsins hafa hvatt Japani til að hætta nú þegar hvalveiðum í vísindaskyni, enda grafi veiðarnar undan valdi ráðsins. Hinn 8. júní á síðasta ári gerðist Ís- land að nýju aðili að samningi um stjórnun hvalveiða, þó með fyrirvara við ákvæði um bann við hvalveiðum í atvinnuskyni, núllkvótann svo- nefnda, og var tekið fram að fyrir- varinn væri óaðskiljanlegur hluti af aðildarskjalinu. Á ársfundi Alþjóða- hvalveiðiráðsins í London á síðasta ári ákvað ráðið með eins atkvæðis meirihluta að það væri bært til að taka ákvörðun um fyrirvara Íslands. Í kjölfarið hafnaði ráðið fyrirvara Ís- lands og þar með aðild þess að al- þjóðasamningum um stjórnun hval- veiða og að Alþjóðahvalveiðiráðinu. Íslensk stjórnvöld hafa hins vegar lýst því yfir að sú ákvörðun sé bæði að efni og formi ólögmæt að þjóð- arrétti og ákvörðunin hafi því engin áhrif á stöðu Íslands sem aðili að Al- þjóðahvalveiðiráðinu. Íslensk sendi- nefnd mun sitja fund Alþjóðahval- veiðiráðsins í Japan og er Stefán Ásmundsson formaður hennar. Japanir vilja auka hvalveiðar Morgunblaðið/Ómar Hnúfubakur í Faxaflóa. ● GENGI hlutabréfa í deCODE, móð- urfélagi Íslenskrar erfðagreiningar, lækkaði um 7,4% á Nasdaq í gær. Síðustu viðskipti dagsins fóru fram á verðinu 5,01 Bandaríkjadollar. DeCODE lækkar um 7,4% TAP af rekstri AcoTæknivals hf. á fyrstu þremur mánuðum ársins nam 16 milljónum króna eftir reiknaða skatta. Heildartap síðasta árs var 1.082 milljónir. Rekstrarafkoman án afskrifta (EBITDA) var jákvæð um 3 milljónir króna á fyrstu þremur mán- uðum þessa árs en neikvæð um 843 á öllu árinu 2001. Í tilkynningu frá AcoTæknivali segir að rekstur félagsins sé á réttri leið eftir fyrsta ársfjórðung þessa árs og sé kominn í jafnvægi. Á síðasta ári hafi Aco og Tæknival verið sameinuð með það að markmiði að ná fram hag- ræðingu í rekstri og endurskipu- leggja fjárhag félaganna. Náðst hafi góð stjórn á rekstri félagsins sem endurspeglist í því að rekstrarkostn- aður á fyrsta ársfjórðungi 2002 sé undir áætlun. Rekstrarkostnaður sameinaðs félags hafi lækkað mikið frá sama tímabili árið 2001. Á árs- grundvelli verði rekstrarkostnaður- inn allt að 750 milljónum króna lægri á árinu 2002 en árið 2001. Veltufjármunir minnka um 507 milljónir Rekstrartekjur AcoTæknivals námu 937 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi sem er verulega undir áætlun samkvæmt því sem fram kemur í tilkynningu félagsins. Þar segir hins vegar að framlegðarstig hafi verið mjög gott enda hafi þjón- ustutekjur aukist á milli ára. Þá segir að eitt af markmiðum stjórnenda fé- lagsins hafi verið að koma veltufjár- munum félagsins í eðlilegt horf. Frá síðustu áramótum hafi veltufjármun- ir félagsins lækkað um 507 milljónir og þeir fjármunir verið notaðir til að greiða niður skammtímaskuldir fé- lagsins sem hafa lækkað um 450 milljónir á sama tíma. Starfsmenn AcoTæknivals voru 193 í lok mars síðastliðinn en í sam- einingaráætlun félagsins var gert ráð fyrir að stöðugildi yrðu um 200 í byrj- un árs 2002. Í tilkynningu félagsins segir að samkvæmt gögnum Hagstofunnar hafi orðið yfir 20% samdráttur í inn- flutningi á tölvubúnaði á fyrsta árs- fjórðungi miðað við sama tíma í fyrra. Merkja megi þó aukna bjartsýni fyr- irtækja almennt sem gefi fyrirheit um að samdráttarskeiði sé að ljúka, en gera megi ráð fyrir að markaður- inn taki ekki við sér fyrr en í haust. Félagið gerir ráð fyrir að rekstr- arafkoma (EBITDA) á öðrum árs- fjórðungi verði jákvæð. Tap AcoTæknivals 16 milljónir króna Rekstrarkostnaður undir áætlun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.