Fréttablaðið - 04.12.2003, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 04.12.2003, Blaðsíða 36
36 4. desember 2003 FIMMTUDAGUR Allar almennar bílaviðgerðir. Bremsu- viðgerðir, demparaskipti, kúplingaskipti, rafmagnsviðgerðir, startarar og alt- ernatorum. Áfram gengur. Bílaverk- stæði, Kársnesbraut 100. S. 564 2625 & 864 8248. Slovak Kristall. Mikið úrval af kristal- ljósakrónum; postulínsmatar-, kaffi-, te- og moccasettum; kristalglösum og - vösum. Handskornir trémunir. Kristal- skartgripir. Mikið úrval af gjafavörum. Slovak Kristall (Kaldasel ehf.), Dal- vegi 16b, 201 Kópavogi, s. 544 4331. Til sölu ódýrar og vel prjónaðar lopa- peysur. Uppl. í síma 553 5315. +Ljósakrossar á leiði+ 12 V, 24 V, 32 V. V. 4.500. Póstkrafa. S. 898 3206, til kl. 22. FRÁBÆR JÓLAGJÖF!!! Nýr, mjög flottur, síður minkapels úr bútum. Óskum til- boða. S: 565-6493, Ólafur Búland. Nýkomið mikið úrval af góðum notuðum og nýjum húsgögnum, hljóm- tækjum, heimilistækjum o.m.fl. Bjóðum VISA og EURO raðgreiðslur. Búland, Skeifunni 8. S. 533 1099. Óska eftir að kaupa vatnshitablásara fyrir 50 til 100 fermetra rými. Óli Niku- lás gsm 660 8140. Olíumálverk. Mikið úrval í jólaþorpinu í Hafnarfirði og jólalandinu í Lækjargötu um helgina. Stærðir 50x60, Verð 4.900 kr. Uppl. í síma 435 0065. Licensed American Tattoo artist in town. Call for an appointment 849 6264. Falleg olíumálverk eftir Veru Sören- sen til sölu í Faxaskála 1 við höfnina í Rvík á lau.-sun. frá kl. 12-19. S. 660 9554. Til sölu Husqvarna-eldavél. 6000 kr. og barnakojur. 565 1418, Sandra. Nýlegt notað þrekhjól til sölu. S. 553 7012. Til sölu 3 lítið notaðir hornsófar með sófa- borðum. Selst ódýrt. Uppl. í s. 862 2492. Slovak Kristall - jólasendingin. Matta rósin rauðvínsglas kr. 1.880. Hvítvíns- glas kr. 1.850. Halastjarnan. Hvítvínsglas kr. 1.500. Postulínsmatarsett frá kr. 15.900 (25 stk.). Kaffisett frá kr. 7.900. Slovak Kristall, (Kaldasel ehf.) Dalvegi 16 b, 201 Kópavogi. S. 5444331 www.skkristall.is Hef til sölu 800 þ. kr inneign á Við- skiptanetinu. Sími 898 9707. RB rúm til sölu 150x200, rúmgafl, pífa, 2 hlífðardýnur og rúmteppi, 3 lök geta fylgt. Ekki ársgamalt. Tilboð. Sími, e. kl. 20, 567 1792, Sigrún. Til sölu 100 l Juvela-fiskabúr með öllu. Upplýsingar í síma 487 6535 & 846 2339. Britax bílstóll 9-18 kg, 3 þ. Barnakerra, 2 þ. Skiptiborð m/baði, 3 þ. Vídeóspól- ur 300 kr. stk. S. 692 6001. Lítið og ónotuð föt og skór til sölu á frábæru verði. S. 692 6001. Til sölu ísskápur 147x49, 4 stólar frá Tekk Company, barnabílstóll f/9 kg Graco-barnakerra, dökkgræn. Upplýs- ingar í síma 694 9595 Óska eftir ísskáp og eldavél gefins, má vera bilað. S. 896 8568. Óska eftir ódýrum lagervörum. Leik- föng, gjafavörur og fleira. Uppl. í s. 661 9971. Vil kaupa trommusett á 15 þús. kr. Uppl. í síma 893 8788. Til sölu lítill flygill. Uppl. í s. 862 2492. Apple Powerbook G4 til sölu. 640 MB, 400 MHZ örgjörfi. 60GB harður diskur, DVD-spilari, Mac OS X Panther stýrikerfi. Gott verð. Nánari uppl. í síma 694 1414. Óska eftir að kaupa loftpressu (300 cfm - 600 cfm). Verður að vera i góðu lagi. Westur2000@hotmail.com Til sölu dökkgrænn hornsófi vel með farinn. Verð 35 þús. Uppl. í síma 862 0339. Tækniþjónusta arkit. og verfr. Allar húsateikningar. Föst verð. S. 824 7587, 861 2707. Dagatöl og jólailmur. Laura Ashley, Faxafeni 14 (inni í Z-brautir og glugga- tjöld). S. 551 6646. Ertu að flytja? Og búinn á því? Láttu mig um hreingerninguna. Föst verðtilb. Flutningsþrif. Bergþóra, s. 699 3301. Heimilisþrif, flutningsþrif, stigagang- ar og fyrirtæki. Er hússtjórnarskóla- gengin. Bókum nú jólahreingerningar. Árný S. S. 898 9930. Hreingerningafélagið Hólmbræður. Gerum hreinar íbúðir, teppi, húsg., bón- um. S. 555 4596. Kem heim og geri allt hreint, er vand- virk og heiðarleg, góð meðmæli. Uppl. í síma 692 1701. Viltu fá ókeypis hreingerningu í þínu fyrirtæki? Tilboð í nóv./des. S. 5 888 400. www.osverktakar.is LEKUR ÞAKIÐ? Við kunnum ráð við því! Þéttingar og húðun með hinum frá- bæru Pace-þakefnum. Uppl. í s. 699 7280. Þak- og utanhússklæðningar. Gler- og gluggaísetningar. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Múrari - píparar. Getum bætt við okk- ur verkefnum. Gerum föst tilboð í end- urnýjun á baðherbergjum. Fagmenn. S. 848 4844, 898 0418 og 892 0240. Múrverk, flísalagnir og viðgerðir. Vönduð vinna. Uppl. í síma 846 0995 og 564 0105. Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf., sími 511 2930. RÁÐÞING BÓKHALDSÞJÓNUSTAN Er bókhaldið í lagi? Stofnun félaga, skatt- skil ofl. 562 1260-akkur@simnet.is MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrir- tækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Tölvuviðgerðir frá 1.950. Ódýrar upp- færslur, gerum föst tilboð. Sækjum, sendum. KK Tölvur ehf. Reykjavíkur- vegi 64 s. 554 5451 www.kktolvur.is ER VÍRUS Í TÖLVUNNI EÐA ER HÚN BILUÐ? Mæti á staðinn, verð frá 3.500 kr. T&G. S. 696 3436. Skoðið tilboðin á www.simnet.is/togg ÓDÝRAR TÖLVUVIÐGERÐIR. Kem sam- dægurs í heimahús. Kvöld- og helgar- þjónusta. 695 2095. Tölvuviðgerðir. Komum samdægurs í heimahús og fyrirtæki. Kvöld- og helg- arþjónusta. Vönduð en hagkvæm þjón- usta. S. 557 2321. Ráðgjöf, fyrirbænir, miðlun og tarot. Gugga og Lára eru við kl. 18-24 alla daga. Hair and body art! Hárlengingar, var- anleg förðun / tattoo, henna tattoo, dreadlock / fléttur, hárlengingarnám- skeið. Lynette Jones S. 551 2042 / 694 1275. SPÁSÍMINN 908 5666. Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), and- leg hjálp. Trúnaður, nafnleynd. Y. CARLSSON. S. 908-6440. DRAUM- AR Transmiðlun, fyrirbænir og fyrri líf. N.L.P. / Undirvitundarfræði. OPIÐ 10- 22. S: 908-6440 Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar og huglækningar. Frá hádegi til 2 eftir miðnætti. Hanna, s. 908 6040. Í spásímanum 9086116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. T.pantanir í s. 908 6116/823 6393. Kristjana spámiðill frá Hfj. er byrjuð aftur að taka á móti fólki. Þeir sem til mín vilja leita S. 554 5266 / 695 4303. Dulspekisíminn 908 6414. Beint samb. við spámiðilinn Yrsu. Opið 10- 24. Hringdu núna! Stendur þú á tímamótum? Spái í spil og bolla. Uppl í s. 587 8786 & 847 5524, Nína. VEISLA FRANCOIS L. FONS Tapas, pinnamatur, brúðkaup. fermingar. Paélla, árshátíðir, jólahlaðborð o.fl. S. 565 1100/ 891 6850. www.veisla- fons.is Múrverk, flísalagnir og viðgerðir. Múr- arameistarinn. S. 897 9275 / 554 1492. Smiðir geta bætt við sig verkefnum. Parkettlagnir, slípun, uppsetning á milli- veggjum og margt fleira. Mikil reynsla og vönduð vinna. Sími 690 0931. Loftnetsþjónusta. Fagmenn. Örbylgja, loftnet, diskar ofl. Þjónusta og sala. Loft- net IJ ehf. S. 696 1991. Loftnetsviðgerðir og uppsetningar. Einnig breiðbandstengingar. Vönduð vinna. Greiðslukortaþjónusta. Loftnets- þjónustan Signal, s. 898 6709. Allar gerðir iðnaðarmanna á skrá til að gefa þér tilboð á netinu. www.Hand- tak.is Sjónvarps/videó viðgerðir samdæg- urs. Afsl. til elli/örorkuþ. Sækjum/send- um. Okkar reynsla, þinn ávinningur. Lit- sýn, Borgartún 29 s. 552 7095. Herbalife, frábær lífsstíll. Þyngdar- stjórnun, aukin orka, og betri heilsa. www.jurtalif.is Bjarni sími: 820 7100 www.workworldwidefromhome.com Ég sel Herbalifevörur. Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is. S. 698 7204. Viltu ná góðum árangri? Get bætt við mig nokkrum langtímaviðskiptavinum. Hafðu samb. Edda Borg sjálfst. dreifing- araðili Herbalife s. 896 4662. Viltu léttast og halda þinni kjör- þyngd? Góður árangur með okkur. 867 3346 / 437 1744. ÁRSKORT Í EUROWAVE! Krónur 40.500 eða aðeins 3.375 á mánuði, grennir styrkir, lyftir, skjótur árangur. Byrjaðu strax og þú sérð mun fyrir jól! Léttgreiðslur. Fyrir & Eftir, Smiðjuvegi 1, s. 564 4858. Viltu léttast og halda þinni kjör- þyngd? Góður árangur með okkur. 660 0627. Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Náðu árangri með frábæru þyngdar- stjórnunarprógrammi frá Herbalife. TC fullkomnar árangurinn Sirrý s. 897 8886. Árangur með Herbalife. www.dag- batnandi.topdiet.is Ásta, s. 557 5446 / 891 8902. Góð gjöf. Falleg handmáluð gjafa- kort. Kröftugt, áhrifaríkt, klassískt heil- nudd, fótanudd og slakandi höfuðnudd. Steinunn P. Hafstað, félagi í FÍN. Snyrtist. Helenu fögru, Laugavegi 163 s. 561 3060/692 0644. Ath. Ertu aum/ur í hálsi eða höfði? Áttu erfitt með að komast fram úr á morgnana? Þá er þetta rétta stofan fyrir þig. Nudd fyrir heilsuna Lækjarhvammi 12, 200 Hafnarfirði. Sími 555 2600 & 863 2261. Til sölu glæsilegt 3+1+1 sófasett, kr. 50 þús. Gegnheilt borð og 6 stólar kr. 15 þús. S. 555 4479. Góður, leðursófi, þriggja sæta. Selst ódýrt. S. 553 2343. Til sölu barnarúm m. skúffum(1,90x70) og skrifborð m. góðum hirslum, hvítt/beyki. S. 564 5652. e. kl 17. Stór amerískur tauþurrkari (16 A) til sölu. Verð 8 þ. Í góðu standi. S. 867 3080. Vantar lítinn ísskáp 85x55. Verður að vera með frystihólfi og nýlegur. Uppl. 693 4848. GJAFAVAL - VIÐ GEFUM BÆKUR með öllum viðskiptavinum á meðan birgðir endast. Frábærar styttur, listmunir og gjafavara á ótrúlegu verði... frá 800 - 6000 kr. SKÓLAVÖRÐUSTÍG 1, GJAFA- VAL. Ónotað 29” sjónv. og tekk sófaborð fæst gefins vegna flutn. Uppl. í s. 860 1006. ● fatnaður ● gefins ● heimilistæki ● húsgögn /Heimilið Listasmiðjan Keramík og gler gallery Mikið úrval af handunnum glervör- um. Höldum námskeið í glerbræðslu. Keramík og litir í miklu úrvali. Opið alla daga Kothúsum Garði (250) Sími: 588 2108 / 422 7935 ● námskeið /Skólar & námskeið JÓLATILBOÐ. Gildir til áramóta. Creative nail design. Ásetning nagla frá kr. 4000. Jólapakki: Ásetning + lagfæring frá kr. 6.500. Gjafabréf í jólapakkann! Nánari uppl. Dagbjört sími 692 9884.Snorrabraut 29 Hair and bodyart, Gengið inn frá Laugavegi. ● snyrting ● nudd ● fæðubótarefni Trimformstofan Geislinn er komin í jólaskap og er með jólatilboð, 20 tímar í trimform á 11.500. Gildir út janúar. Einnig er svæðanudd í boði Tímap. í s. 697 3315 kveðja Helga J. Unnsteins. Skúlagata 40. ● líkamsrækt ● heilsuvörur /Heilsa ● viðgerðir ● trésmíði ● iðnaður ● veisluþjónusta Áslákur, alvöru sveitakrá - Mos. Glæsilegt jólahlaðborð verður haldið helgarnar 12.-13. des. og 19.-20. des. Verð 3.250 krónur. Svo verður skötuhlaðborð á Þor- láksmessu. Allir velkomnir. Borðapantanir í síma 566 6657 og 561 2244. ● skemmtanir ● spádómar 20 tíma ljósakort á aðeins kr. 6.990. Gildir í 6 mánuði, Lindarsól, sími 564 6666. Fjarðarsól, sími 555 6464. Hreinlega betri sólbaðsstofur. ● sólbaðsstofur ● snyrting ● dulspeki-heilun ● tölvur ● búslóðaflutningar ● meindýraeyðing ● bókhald Steiningarefni Ýmsar tegundir Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval, Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað. Sjón er sögu ríkari Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995 ● húsaviðhald ● ræstingar ● hreingerningar /Þjónusta ● verslun ● til bygginga ● bækur ● vélar og verkfæri ● tölvur ● hljóðfæri ● óskast keypt ● gefins ● til sölu /Keypt & selt SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ – 515 7500

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.