Fréttablaðið - 30.09.2005, Blaðsíða 47

Fréttablaðið - 30.09.2005, Blaðsíða 47
Nissan Primera SLX 2.0 árg. ‘98, sjálfsk., cd, álf., dráttarb. Verð 550 þ. Ath. ódýr- ari. Uppl. í s. 661 8000. Óska eftir bíl á 0-700 þ. stgr. ekki eldri en ‘96, skipti á Toy Touring ‘90, nýsk. bíll í toppst. V. 200 þ., ek. 180 þ. km. S. 847 5257. 2 góðir, Renault Megane Scenic 10/1999 nýsk., ekinn 217 þ. Verð að- eins 550.000, einnig Opel Zaphira árg. 07/2000, ek. 79 þús. Áhv. ca 800 þús. Verð 1.090 þús. Uppl. í síma 896 8838 & 891 8390. Mazda 323F dökkblár. Sparneytinn og góður bíll. Reyklaus. Einn eigandi. Verð 930.000. Upplýsingar í síma 895 1449. Chrysler Sebring árg. ‘03. Ek. 28 þús. mílur. Áhv. 1900 þús. 100 þús. út og yf- irtaka láns. S. 897 0930. Toyota Landcr. 90 VX, 7 manna, ‘97, sjálfsk., ek. 143 þús. Hækkaður f. 33”, hlaðinn aukabúnaði. Verð 2.100.000. Sími 898 2012. Til sölu BMW Z3 2,8 árg. ‘98 Special Ed- ition. Ekinn 92 þús. Verð 2 milljónir. Uppl. í s. 699 1367. Óska eftir notuðum Hyundai Accent, verðhugmynd 100-150 þús. Uppl. í s. 865 0147. Ford Econoline 250 árg. ‘91, 7,3 dísel, ekinn 206 þús. 44” breyttur, er á 40”, loftpúðafjöðrun, loftlæsing að framan. Verð 1.280 þús. Uppl. í s. 692 0003. Til sölu Toyota Lancr. 90 ‘97 ek. 200 þ. Ný negld 36” dekk, bíll í góðu standi, 7 manna. V. 1.990 þ. Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200 www.geisli.com Grand Cherokee Limited Special Ed- ition árg. 2004, ek. 25 þ m. Verð 3.900 þús. S. 660 4110. Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000. Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj- ónum. Við seljum bíla langt undir mark- aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum okkar í dag, finnum við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552 2000 og netspjall við sölumenn er á www.islandus.com www.islandus.com Sýningarbíll kominn til landsins! Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm- andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna Jeep Commandor. Algerlega ný hönn- un. Nánari upplýsingar á www.is- landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Is- landus.com. Sími þjónustuvers 552 2000 og netspjall við sölumenn er á www.islandus.com www.islandus.com Ford F 250 2002 7,3 ek. 70.000 mílur. 35” dekk, lok á palli, Power kubbur ofl. Einn með öllu, topp eintak. V. 2.950 þ. S. 894 8586. Landcruiser HJ80 árg. ‘92, 38” breyttur. Mikið af aukahlutum. Ekinn 392 þús. Verð 1.490 þ. Skipti ath. á ódýrari. S. 698 1396. Land Rover Freelander XEi árg. 2002 ek. 45500 km. Verð 1730 þús. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 847 5184. Toyota 4Runner 38” ek. 230 þús. Verðh. 520 þús. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í s. 849 8168 eftir kl. 6. Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda lita og aukabúnað, Explorer SportTrack, F150 RegularCab, Supercab og CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á meðan birgðir endast. Hringdu strax til að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma 552 2000 og á www.islandus.com Til sölu Bronco ‘72, 130 þ. Chevrolet pallbíll, dísel vél. 120 þús. Uppl. í s. 487 7737 & 847 7737. Til sölu Sprinter 312D ‘97 ek. 175 þ. Beinskiptur. V. 890 þ. + vsk Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200 www.geisli.com Til sölu Volvo FH16 ‘98, ek. 650 þ. Með stól og tvöfaldri dælu. V. 2.900 þ. + vsk. Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200, www.geisli.com Til sölu M. Benz 2535 ‘01, ek. 177 þ. km. allur á lofti, dráttarstóll, Palfinger 24500 ‘01, fjarstýring, letingjabíll. V. 6.190 þ. + vsk. Bíla og vélasala Borgar- nesi 437 1200/894 8620. Suzuki GSX-R 1000 ‘01, ekið 5.000 km. Verð 1.090 þús. Hrafn s. 856 5707. Ducati S2R 800cc 77hö, 72Nm, 05/2005 3.940 km. Dekurhjól. Nýtt 1.185.000 kr. Þitt fyrir 900.000 kr. S. 690 1025. Til sölu Bombardier DS650 árg. 2001. Verð 480 þús. Áhvílandi 220 þús. Uppl. í s. 897 4513. Til sölu Bombardier DS650 árg. 2001. Verð 480 þús. Áhvílandi 205 þús. Uppl. í s. 897 4513. Polaris Sportsman 500 fjórhjól árg. 2002. Dráttarspil, hiti í haldföngum, stærri dekk. Yfirfarið af þjónustuaðila. Verð 560 þús. Upplýsingar gefur Þór í síma 898 0089. Polaris 800LE árg. 2001. Topp sleði mikið yfirfarinn. Panna, töskur, brúsagr. Stgr.verð 490 þús. S6963360 Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr- ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf. Chevrolet Pickup ‘96 6,5 Turbo og Camper til sölu. Selst saman eða í sitt- hvoru lagi. Uppl. í s. 694 4555. Geymsluhúsnæði. Til leigu nokkur pláss fyrir tjald- vagna/fellihýsi. Upphitað, þjófavörn og hreinlegt húsnæði. Verð 7 þús., pr mán. Uppl. í s. 567 2400. Til sölu Case 580K ‘91 ek. 4200 v.st., 2 skóflur, góð vél. V. 1.000 þ. + vsk Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200 www.geisli.com Til sölu MF 115 ‘96, ek. 1600 v.st., breikkanlegur undirvagn, 3 skóflur. V. 1.000 þ. + vsk. Bíla- og vélasala Borgar- nesi 437 1200 www.geisli.com Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. 893 3573 Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu- borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón- usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s. 567 6955. Allar upplýsingar á www.lettitaekni.is Óska eftir 20-30 ha bátavél. Uppl. í s. 421 3058 e. kl. 17. Til sölu heilsársdekk á stálfelgum 6 gata, 225/75 R16. Uppl. í s. 896 5517. 175/65R14 vetradekk á álfelgum. Gott munstur. 4x100. 45 þús stgr. Uppl. 698 7353 eski@simnet.is get sent mynd. Til sölu óslitin Michelin nagladekk á álfelgum undir Peugeot 306 185/65 R14. Uppl. í s. 421 3058 e. kl. 17. óska eftir dekkjum á /eða felgum á Citroen Berlingo 175/65 14” Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im- presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel, Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18. Lau. 10-15. Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S. 587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla til niðurrifs. Ópel partar Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla til niðurrifs. Sími 553 9900 & 845 2996. Peugeot-Citroen. Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200 & 694 9117. Peugeot-Citroen. Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200 & 694 9117. Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið- urrifs. Bílapartasalan Ás Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda, Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara- hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla til niðurrifs. Hedd 557 7551 Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC, Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið mán.-föst. 9-18. Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf, Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air- bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. S. 555 3560 Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20. Varahlutir Hjólbarðar Bílaþjónusta Bátar Lyftarar Vinnuvélar Fellihýsi Kerrur Vélsleðar Fjórhjól Mótorhjól Vörubílar Sendibílar Pallbílar Jeppar Bílar óskast 2 milljónir + 1-2 milljónir 9 SMÁAUGLÝSINGAR FÖSTUDAGUR 30. september 2005 ÞJÓNUSTA/TIL SÖLU
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.